wszyscy-są-wobec-prawa-równi-art-32-Konstytucji-RP

Cytat z Konstytucji RP co do którego rodzi się pytanie. Czy tak jest w Polsce? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest zawarta na stronie podzielonej na kategorie, które łączą się w jedną całość.

  • Afery – znajdą państwo w tej zakładce artykuł pt. „Polski Układ Mafijny” w którym autor opisuje m.in. jedną z największych afer w Polsce przełomu lat 1998 a 2002 co do której powołano Komisję Śledczą 2004/2005, jak również całą historię związaną z tym tematem opartą na faktach oraz własnych doświadczeniach życiowych. Jednocześnie autor stara się przedstawić, że ma to związek z obecnie panującą sytuacją w kraju. Również znajdą państwo tutaj do przeczytania książkę pt. „Zbrodnie Prawicy czyli Objawy Mafii 2„, której autorem jest Kazimierz Turaliński. Książka wraz z artykułem wzajemnie się uzupełniają a do tego zawiera więcej szczegółów które potwierdzają przyjęte tezy przez autorów, którzy niezależnie od Siebie napisali teksty.
  • Prawo czy Bezprawie – w tej kategorii, czytelnik może zapoznać się z własną oceną autora dotyczącą „Reformy wymiaru sprawiedliwości”. Autor wskazuje na jej cele, stosowane metody oraz co tak naprawdę spowodowało, że obecna władza zdecydowała się przeprowadzić tą reformę. Wskazując jakim kosztem rozpoczęto przeprowadzenie tej reformy twierdząc, że doszło do łamania najważniejszych praw jakie obowiązują w Polsce tj. Konstytucja RP oraz zgodne z nią ustawy. Przedstawiając w dalszych częściach dowody na podstawie których autor wyrobił Sobie takie a nie inne zdanie co do oceny tej reformy. Jednocześnie opisując sytuacje w oparciu o własne doświadczenia życiowe, dzieli się z czytelnikiem, by również On mógł poznać jak wygląda rzeczywistość, która często jest przedstawiana przez media w sposób inny a to powoduje, że słuchający czy czytający informacje medialne widzi całkiem inny obraz niż ten rzeczywisty. Dodam jeszcze, że jest to inna kategoria od tej pierwszej, jednak mają związek ze Sobą związek, czyli Prawo czy Bezprawie jest związane z Afery.
  • Luxona – Kategoria trzecia, w którym autor pokazuje na jednym konkretnym przykładzie jak działa Polska władza, która wykorzystuje Swoje organy i instytucje państwowe, dla realizacji Swoich Partyjnych – „Mafijnych” celów. Przykład ten pokazuje przebieg kontroli podatkowej w spółce, prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, jednocześnie prowadzonego śledztwa i stawiania zarzutów. Okres objęty kontrolą to II i III kwartał 2014 r, faktycznie były to dokładnie cztery miesiące od rozpoczęcia działalności spółki, czyli od czerwca 2014 roku do października 2014 roku w którym to doszło do blokady rachunków spółki i wszczęcia kontroli.
  • Bezprawie w pełni rozumiejąc z własnego doświadczenia życiowego czym jest panujące w Polsce bezprawie. Dlatego, jako autor bloga solidaryzując się z osobą o pseudonimie muzycznym BONUS RPK, który został skazany na zasadzie pomówienia. Popieram walkę, którą podjął. Zaznaczając, że osoby, które są tutaj autorami, czy to własnych utworów muzycznych tak jak właśnie BONUS RPK, czy też tak jak autor książki Pan Kazimierz Turaliński, lub tak jak Ja, czyli autor tego bloga nie mamy wielu narzędzi do walki z tymi co mają wszelkie możliwe narzędzia by Nas pokonać, Naszym jedynym narzędziem jest właśnie dzielenie się z czytelnikami, czy też słuchaczami tym wszystkim co Nas spotkało i czego doświadczyliśmy. Dlatego właśnie postanowiłem na Swoim blogu zamieścić tak książkę Pana Kazimierza, jak i dwie piosenki BONUSA RPK, który będąc artystą zwraca w Swoich tekstach własnych utworów uwagę na sytuację związaną z prawem, chcąc w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby osób by uświadomić ich w temacie panującego bezprawia. W szczególności w dwóch Swoich utworach, które postanowiłem umieścić na swoim blogu, pierwszy z nich to „Statystyka” drugi natomiast to „Poprawa prawa„. Proszę mi wierzyć, że nie jestem zwolennikiem tej kategorii muzycznej, jednak tekst zawarty w tych utworach przedstawiający rzeczywistość spowodował, że utwory te znalazły się na moim blogu.
Tak było pod Sądem Okręgowym w Katowicach 01 grudzień 2019 roku.