wszyscy-sa-wobec-prawa-rowni-art-32-konstytucji-rp

Cytat z Konstytucji RP z którego rodzi się pytanie. Czy tak jest w Polsce? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest zawarta w dalszej części, którą podzieliłem na części, które łączą się w jedną całość.

  • Afery – Jedna z największych afer w Polsce przełomu lat 1990 a 2000 co do której powołano Komisję Śledczą, czytelnik znajdzie w tym temacie artykuł na temat pracy Komisji Śledczej jak również w tekście linki do opisu samej afery. Temat aktualny w 2020 roku
  • Prawo czy Bezprawie – w części pierwszej tego tematu piszę o własnej ocenie tzw „Reformy wymiaru sprawiedliwości” wskazując jej cele, metody oraz powody które zadecydowały o przeprowadzeniu reformy kosztem łamania najważniejszych praw z Konstytucji RP oraz ustaw. Przedstawiając w dalszych częściach dlaczego mam takie a nie inne zdanie w ocenie tej reformy opisując sytuację o własne doświadczenia życiowe, które jest powiązane z tematem Afery.
  • Luxona – Część trzecia to przykład, kontroli podatkowej, prowadzonej przez KAS. Okres objęty kontrolą to II i III kwartał, faktycznie były to dokładnie cztery miesiące od rozpoczęcia działalności spółki, czyli od czerwca 2014 roku do października 2014 roku w którym to doszło do blokady rachunków spółki i wszczęcia kontroli. Postępowanie zakończyło się po pięciu latach podtrzymaną przez II instancję wydanej decyzji I instancji według której II kwartał wyszedł pozytywnie natomiast co do III kwartału naliczono zobowiązanie podatkowe. Obecnie złożona została skarga do WSA.
  • Bezprawie w pełni rozumiejąc z własnego doświadczenia życiowego czym jest panujące w Polsce bezprawie, solidarnie popierając walkę podjętą przez osobę skazaną na zasadzie pomówienia. Jednocześnie będąc artystą o pseudonimie muzycznym BONUS RPK zwraca uwagę na sytuację w tekstach własnych utworów, chcąc w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby osób by uświadomić ich w temacie panującego bezprawia. W szczególności w dwóch Swoich utworach, które postanowiłem umieścić na swoim blogu a które znajdują się na tej stronie, pierwszy z nich to „Statystyka” drugi natomiast to „Poprawa prawa”
Tak było pod Sądem Okręgowym w Katowicach 01 grudzień 2019 roku.