WSZYSCY SĄ WOBEC PRAWA RÓWNI ART. 32 KONSTYTUCJI RP

Cytat z Konstytucji RP z którego rodzi się pytanie. Czy tak jest w Polsce? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest zawarta w dalszej części, którą podzieliłem na części, które łączą się w jedną całość.

  • Afery – podzieliłem na trzy części, wstępne nawiązanie do jednej z największych afer w Polsce przełomu lat 1990 a 2000 co do której powołano Komisję Śledczą, kończąc opisuję dalszy ciąg tej afery, jednak medialnie wyciszonej. Jednak uważam, że ma duży wpływ na to co dzisiaj dzieje się w Polsce.
  • Prawo czy Bezprawie – w części pierwszej tego tematu piszę o własnej ocenie tzw „Reformy wymiaru sprawiedliwości” wskazując jej cele, metody oraz powody które zadecydowały o przeprowadzeniu reformy kosztem łamania najważniejszych praw z Konstytucji RP oraz ustaw. Przedstawiając w dalszych częściach dlaczego mam takie a nie inne zdanie w ocenie tej reformy opisując sytuację o własne doświadczenia życiowe, które jest powiązane z tematem Afery.
  • Luxona – Część trzecia to przykład, kontroli podatkowej, prowadzonej przez KAS. Okres objęty kontrolą to II i III kwartał, faktycznie były to dokładnie cztery miesiące od rozpoczęcia działalności spółki, czyli od czerwca 2014 roku do października 2014 roku w którym to doszło do blokady rachunków spółki i wszczęcia kontroli. Postępowanie zakończyło się po pięciu latach podtrzymaną przez II instancję wydanej decyzji I instancji według której II kwartał wyszedł pozytywnie natomiast co do III kwartału naliczono zobowiązanie podatkowe. Obecnie złożona została skarga do WSA.
Tak było pod Sądem Okręgowym w Katowicach 01 grudzień 2019 roku.