SO w Częstochowie

Historia z bezprawnymi działaniami organów państwa wobec wielu osób nie tylko mojej osoby, to nie tylko jedna sytuacja. W styczniu 2011 r. usłyszałem kolejne zarzuty, za ten sam czyn co jest związany z początkiem historii. Read More

SO w Lublinie

Pierwszy proces z moim udziałem jako oskarżony Read More