Przedstawienie sprawy

Przedstawienie przez Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej sprawy związanej ze skargą spółek na postępowanie i współpracę Prokuratury Czeskiej i Polskiej Read More

Zaskarżone przepisy prawa

Uzupełnienie zażalenia złożone przez Pełnomocnika spółki Czeskiej, gdzie już 26 maja 2020 r. wypowie się Trybunał Konstytucyjny tego kraju. Sprawa ta dotyczy blokad rachunków i ma bezpośredni związek z prowadzonym postępowaniem w Polsce. Read More

Dowód rzeczowy

Jeden z przykładów stosowania przez zależną prokurator i sędziego, przepisów prawa nie zgodnych z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Natomiast zgodnie z wolą polityczną Read More

Podstawa prawna

Podstawa Prawna, to artykuł w którym przedstawiam co stanowi podstawę prawną do At. 73 a K.K.S. Na końcu natomiast dodałem ankietę związaną z tematem Read More

Koszt państwa

W poprzednim artykule przedstawiłem koszty na jakie jest narażona osoba bezpodstawnie oskarżona, natomiast tutaj przedstawiam część kosztów jakie ponosi Skarb Państwa w takiej sytuacji. Read More

Cena sprawiedliwości

Przedstawiam koszty na jakie jest narażona osoba bezpodstawnie oskarżona podczas trwania śledztwa i procesu Read More