Zaskarżone przepisy prawa

Uzupełnienie zażalenia złożone przez Pełnomocnika spółki Czeskiej, gdzie już 26 maja 2020 r. wypowie się Trybunał Konstytucyjny tego kraju. Sprawa ta dotyczy blokad rachunków i ma bezpośredni związek z prowadzonym postępowaniem w Polsce.

Reklamy