Month: Sierpień 2020

Zasada oceny dowodu

Artykuł przedstawia wybrane fragmenty z książki, której autorem jest Dr. Nauk Prawnych Marta Kowalczyk-Ludzia, pt:
Instytucja uniewinnienia
w polskim procesie karnym.
Read More

Dowód rzeczowy 2

Przykład, pokazujący jak wygląda w Polsce praworządność a także wydawanie sprawiedliwych orzeczeń, jest to druga część artykułu na temat dowodu rzeczowego i interpretacji zagadnienia. Read More

Sierpniowe Manifestacje

Materiał dotyczy wydarzeń jakie miały miejsce w Warszawie w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 roku. Materiał zawiera filmy i zdjęcia oraz analizę własną na podstawie tych materiałów. Read More

Kolejna Manifestacja

Jest to część druga artykułu dotycząca sytuacji zaistniałych w sierpniu 2020 r podczas Marszu Zwycięstwa oraz dyskryminacji osób LGBT+ Read More