Czy na pewno zaginął?

Czy faktycznie zaginął człowiek? Czy mówimy o planowanym zaginięciu, dla zrealizowania pewnego celu? Read More

Informacje prawne

(Art. 54 Konstytucji RP) 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.” (Art. 12 prawa prasowego) „Dziennikarz jest obowiązany: 1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy Read More

Kolejny atak na bloga

Kolejna historia ataku na bloga i nie tylko, dająca przesłanki, do nabrania podejrzeń, kto stoi za tymi atakami i czy chodzi o cel związany z blogiem, czy motywem i celem ataku jest coś innego. Read More