Wyrok z karą w zawieszeniu

Kara w zawieszeniu ograniczona do złożenia kasacji, która jednak może mieć wiele konsekwencji dla skazanej osoby. Read More

Umorzenie śledztwa

Prokuratura umorzyła śledztwo, dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych pracujących w organach skarbowych, którzy działali na szkodę spółki oraz osób w niej zatrudnionych m. in. tworząc fałszywe dowody Read More

Polskie organy ścigania

Przykład działań organów ścigania w Polsce, gdzie zamyka się ludzi, chociaż nie zaistniało przestępstwo, którego mieli się dopuścić. Read More