Uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie wyroku ma na celu w sposób niebudzący wątpliwości przekonać stronę o słuszności wydanego wyroku. Jednak nie zawsze tak zostaje sporządzone, o to przykłady. Read More

Jest gorzej niż mogłoby się wydawać

Czy wydane oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego że po wyczerpaniu ustrojowych i procesowych środków gwarantujących stronom uzyskanie prawidłowego składu sądu nie będziemy uczestniczyć w czynnościach podejmowanych przez składy orzekające z udziałem osób powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., należy oceniać pozytywnie? Read More