Apelacja Katowice

Sygn. Akt. II AKa 380 / 19

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie została złożona w maju 2019 roku za sprawą tego Sądu do właściwego Sądu jakim jest Sąd Apelacyjny w Katowicach. Przypomnijmy wyrok zapadł w dniu 04 październik 2018 roku natomiast uzasadnienie wyroku otrzymaliśmy po sześciu miesiącach a czas jaki ma skazany do złożenia apelacji to czternaście dni. Przypomnę, że z Sądu Okręgowego w Częstochowie został powołany na szefa neo-KRS Sędzia Leszek Mazur i od tego czasu Sędzia orzekająca zmieniła sposób orzekania co było można zauważyć po błędach popełnianych. Jeszcze jedna ważna rzecz, to fakt, że Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest brat Sędzia W. Mazur, który namawiał do poparcia kandydatury Leszka Mazura. Prezes Sądu Apelacyjnego jest nominowany przez Zbigniewa Ziobrę, w czasie wprowadzania reformy sądownictwa. W systemie na portalu informacyjnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest wskazana data wpływu 12 lipiec 2019 rok. Został też wskazany Przewodniczący składu orzekającego, jednak mimo upływu czterech miesięcy brak nadal pozostałych Sędziów w składzie orzekającym jak również brak wyznaczonego terminu. Wzbudza to moje podejrzenia co do wskazania Sędziów zależnych od Zbigniewa Ziobry. Jaki jest powód, że tak uważam? Pierwszy to na pewno fakt zapewnienia utrzymania wyroku, gdyż jest to sprawa, która co do mojej osoby trwa już blisko dziewięć lat, oraz dotyczy wielu skazanych, gdzie Sędzia wydający wyrok popełniła wiele błędów proceduralnych oraz fakt, że zapadł pomimo braku podstaw prawnych. Wydanie wyroku uchylającego wyrok pierwszej instancji, będzie podstawą do wystąpienia wielu oskarżonych z wnioskami o odszkodowanie. Drugą rzeczą jest analiza wydanych wyroków przez Sędziego wyznaczonego na Przewodniczącego składu, wskazuje na negatywne rozpatrzenie apelacji. Nie zrozumiałym jest również brak pozostałych Sędziów wyznaczonych, co może oznaczać jw. Z informacji uzyskanej przez mojego obrońcę w dniu 05 listopad 2019 roku wynika, że na pewno termin nie zostanie wyznaczony w tym roku, a prawdopodobnie może być dopiero w lutym 2020 roku o czym mamy zostać powiadomieni na cztery tygodnie przed terminem. W dniu 08 stycznia 2020 roku pojawiła się informacja, że wyznaczono termin rozprawy na 07 maj 2020 r. czyli rok po złożeniu apelacji do Sądu. Sędzią Referentem w tej sprawie jest SSA Robert Kirejew a skład uzupełniają SSA Beata Basiura i SSA Wojciech Paluch powołany przez Prezydenta RP w dniu 19 październik 2019 roku. Według uchwały nr 251/2013 KRS ws. przedstawienia wniosku o powołanie na stanowisko Sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, W 2013 roku KRS wniosek odrzucił. Jest zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej w którym wcześniej orzekał. Jeszcze jedna ciekawa informacja z wyszukiwarki orzeczeń Sędzia ten widnieje do 2018 roku jako orzekający w Tarnobrzegu od 2013. Natomiast w 2018 roku był delegowany do Sądu Apelacyjnego w Katowicach z Sądu Okręgowego w Bielsko – Białej

One Reply to “Apelacja Katowice”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.