Bilans procesów karnych

SĄD APELACYJNY WROCŁAW

 1. Proces przed Sądem Apelacyjnym w Wrocławiu zakończył się wydaniem wyroku sygnatura akt II AKa 433/19 w dniu 16 grudnia 2020 r. więcej tutaj.
 2. Dotyczył rozpoznania apelacji od wyroku sygn. akt III K 120/16 Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13 czerwca 2019 r. o tej sprawie można przeczytać tutaj.
 3. W I instancji wyrok wydał SSO Zbigniew Harupa, pomimo negatywnych przesłanek procesowych i kilku naruszeń prawa procesowego skazał moją osobę na karę sześciu lat bezwarunkowego pozbawienia wolności, orzekł środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej korzyści majątkowej, osiągniętej z popełnienia przestępstwa, w wysokości XXXXXXXX,XX oraz orzekł przepadek korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa przypisanego w pkt 14 części rozstrzygającej wyroku w kwocie XXXXXXX,XX i XXXXXX,XX kary grzywny. W zamian za co awansował do wydziału penitencjarnego w Sądzie Okręgowym w Opolu.
 4. W II instancji w składzie orzekającym zasiadał, jako sprawozdawca Przewodniczący wydziału karnego Sądu Okręgowego w Opolu delegowany do Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu sędzia Jarosław Mazurek, jako przewodniczący składu orzekającego SSA Piotr Kaczmarek zmieniony po pierwszej rozprawie przez SSA Bogusław Tocicki oraz jako trzeci SSA Andrzej Kot. O ile podczas pierwszej rozprawy SSA Piotr Kaczmarek, zaplanował uzupełnienie postępowania odnośnie zarzutów wskazanych w apelacjach, tak już podczas drugiej rozprawy skład orzekający odstąpił od tego i zamknął przewód sądowy, a na trzecim terminie ogłosił wyrok w którym częściowo zmienił wyrok I instancji skazując na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby pięciu lat oraz orzekł grzywnę w kwocie XXXXXX,00. Tym samym ograniczając możliwość złożenia kasacji do tego stopnia, że Sąd Najwyższy oddalił kasację.
  1. W tym miejscu specjalne podziękowania dla SSO del do SA w Wrocławiu Jarosława Mazurka, który zapewne wywiązał się z zobowiązania nadanego w ramach delegacji przez Zbigniewa Ziobrę i pomimo, że kara została obniżona to jednak nie zostałem uniewinniony. Tak panie Mazurek, doskonale wiem, że zmiana w składzie orzekającym, to pana zasługa, a to, że nie zasługuje pan na bycie sędziom niech świadczy chociażby cytat z uzasadnienia wyroku, który jest pana dziełem, mam nadzieję, że inni sędziowie czytając go nie będą brali z niego przykładu.
 5. Na początku cytat z wyroku;
  1. i za to na podstawie art. art. 56 § 1k.k.s. przy zast. art. 7§2 k.k.s. i w zw. z art. 38§2 pkt 1 k.k.s. wymierza Dagmarze W. i Krzysztofowi W. kary po 2 (dwa) lata pozbawienia wolności”
 6. A tak Mazurek uzasadnił skazanie dwójki oskarżonych z art. 56 & 1 Kodeks karny-skarbowy, najpierw odwołał się do judykatu Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie VKK 108/18, przytaczając fragmenty dotyczące zarzutów z pw. artykułu a następnie napisał;

Przyjmując powyższą wykładnię przepisów, zarówno art. 56 § 1 k.k.s. jak i przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należało dojść do następujących wniosków: oskarżeni Dagmara W. i Krzysztof W. nie mogli dopuścić się przestępstwa z art. 56 § 1 k.k.s. w formie dokonanej. Z materiałów sprawy nie wynika, by którakolwiek z dalszych spółek uczestniczących w obrocie towarami i fakturami (nabywców) dokonała poprzez złożenie deklaracji VAT 7 nieuzasadnionego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z treści faktur wystawionych przez spółkę D. prowadzoną przez S. R. Takie ustalenie prowadzić musi do wniosku, że nie wiadomo czy w rzeczywistości dopuszczono się przestępstwa bazowego to jest rzeczywistego uszczuplenia bądź narażenia na uszczuplenie należności podatkowej w rozumieniu art. 56 § 1 k.k.s., a skoro tak, to niemożliwym jest dokonanie przestępstwa “prania brudnych pieniędzy” w rozumieniu art. 299 § 1 i 5 k.k. W tym zakresie zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym materiał dowodowy jest ułomny, bowiem w ogóle nie zbadano kwestii rozliczeń podatku VAT i składanych deklaracji VAT 7 przez kontrahentów spółki prowadzonej przez Sławomira R.

Uzasadnienie wyroku sygn. akt. II AKa 433/19 z dnia 16 grudnia 2020 zapadłego w Sądzie Apelacyjnym w Wrocławiu
 1. Nie wiem, być może źle to rozumiem, ale uważam, że z tych przytoczonych cytatów wyroku, wynika wprost, że zostaliśmy skazani za przestępstwo, którego nie tylko nie mogliśmy się dopuścić, ale w ocenie Sądu w rzeczywistości takie przestępstwo nie zaistniało. Tak orzeka skład Sądu w którym zasiada sędzia delegowany do wyższej instancji, czyli do Sądu Apelacyjnego, tym samym ciężko wyobrazić sobie jak wyglądają orzeczenia wydawane w Sądach Rejonowych.
 2. Szczerze bez znaczenia czy wyrok ten zapadł zgodnie z wolą partii, czy też to wszystko było jednym wielkim zbiegiem okoliczności, nie zmienia to faktu, że w II instancji Sądu zapadać mogą takie wyroki, które w tym przypadku nie podlegają kontroli.

SĄD APELACYJNY W KATOWICACH

 1. Sprawa sygn. akt II K 64/12 prowadzona w I instancji przez Sąd Okręgowy w Częstochowie zakończona wyrokiem w dniu 01 październik 2018 r. o czym więcej można przeczytać tutaj. Wyrok wydała SSO Anna Chyrek w Częstochowie, skazując moją osobę na cztery i pół roku bezwzględnego pozbawienia wolności, po wydaniu wyroku sędzia notabene awansowała do wydziału penitencjarnego Sądu w Częstochowie, mały zbieg okoliczności dwóch sędziów po wydaniu wyroków skazujących awansuje na te same wydziały w swoich Sądach.
 2. Złożone apelacje rozpoznawał Sąd Apelacyjny w Katowicach sygn. akt II AKA 380 / 19, który w dniu 15 kwietnia 2021 r. wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok I instancji, pomimo negatywnych przesłanek procesowych Sąd nie uwzględnił również żadnych zarzutów przedstawionych w apelacji.
 3. W składzie orzekającym zasiadali Przewodniczący SSA Robert Kirejew (spr) oraz Sędziowie SSA Wojciech Kopczyński i SSA Wojciech Paluch.
 4. Jeżeli chodzi o sędziego Palucha, to jest on nominatem neo KRS, natomiast wobec sędziego Kirejewa wszczęto przed rozpoczęciem procesu postępowanie dyscyplinarne, w związku z tym, można mieć nadzieję, że Sąd Najwyższy rozpozna pozytywnie złożone kasacje.
 5. Jednak zanim do tego dojdzie, to niestety niewinne osoby trafiają już do zakładów karnych o czym dowiedziałem się w dniu dzisiejszym tj. 01 grudnia 2021 r., że w godzinach porannych przed swoim domem został zatrzymany jeden z skazanych w tym procesie. Prawdopodobnie również na poczcie jest do odebrania bilet dla mojej osoby.
  1. Nie wiem jak wy panowie Paluch i Kirejew oraz Kopczyński się z tym czujecie, że dla własnych korzyści posłaliście niewinnych ludzi na kilka lat do więzienia, bo ja powiem wam, że czuję się jak …, nie da się tego kulturalnie wyrazić, pomimo że jestem jeszcze na wolności, ale i tak zabraliście mi moją ojczyznę nie wiem w sumie co gorsze więzienie czy nie moc przyjazdu do ojczyzny. Dla mnie jesteście nikim, zwykłym 0 zerem, tak jak wasz władca Ziobro, któremu służycie. Nigdy nie zapomnę wam tego co zrobiliście, odbierając nam godność, wolność i prawa. Mam nadzieję, że dożyję dnia w którym wy staniecie przed niezależnym Sądem, a niezawiśli sędziowie odbiorą waszą godność i wolność zgodnie z prawem za to, że postępując niegodziwie zhańbiliście urząd sędziowski, za to, że orzekaliście niezgodnie z ustawą i Konstytucją RP, za to, że orzekając kierowaliście się tylko własną korzyścią. Jako człowiek wybaczam wam jako osobie, ponieważ jesteśmy istotami ułomnymi i każdy z nas może popełnić błąd, ale jako sędziom nigdy nie wybaczę, ponieważ to co zrobiliście, zrobiliście świadomie, szczególnie mam na myśli brak jakiegokolwiek odniesienia się do tego o czym osobiście wraz z moim obrońcą zwracaliśmy szczególną uwagę. Być może błędnie to rozumiałem, być może właśnie wystarczyło odnieść się do tego i wyprowadzić mnie z błędu, być może mógłbym się pogodzić z wydanym wyrokiem, a na pewno nie żył bym dalej w świadomości, że zostałem skazany za niewinność, być może pogodziłbym się z nieświadomie popełnionym czynem zabronionym. Jednak nie próbowaliście nawet tego zrobić, co jeszcze bardziej przekonuje mnie do twierdzenia, że moje rozumowanie jest prawidłowe i tym bardziej utwierdza w własnej niewinności, tego nie mogę wam jako sędziom wybaczyć. Szczególnie, że trwają nadal dwa inne postępowania, a wydanym wyrokiem skazującym zamknęliście mi drogę obrony swojej niewinności.
  2. O przebiegu rozpoznania apelacji, można przeczytać tutaj.

sąd apelacyjny w lublinie

 1. Sprawa sygn. akt IV K 424/12, prowadzona w I instancji, przez Sąd Okręgowy w Lublinie, zakończona wyrokiem z dnia 11 styczeń 2021 r. o której więcej można przeczytać tutaj. Wyrok został wydany przez SSO Andrzeja Wacha, który skazał moją osobę na siedem lat bezwarunkowego pozbycia wolności oraz grzywnę w wysokości XXXXXX,XX zł. W obecnej chwili oczekujemy na rozpoznanie złożonych apelacji do Sądu Apelacyjnego w Lublinie tutaj, gdzie również apelację wniósł prokurator Antoni Markocki nominat Zbigniewa Ziobry z 2007 r., w zamian za dwustopniowy awans Z. Ziobro przydzielił tą sprawę by mógł się wykazać. Dla mnie ta sprawa, jest pierwszym doświadczeniem z polskim wymiarem sprawiedliwości i znacząco wpłynęła na dalsze moje życie, a właściwie kieruje moim życiem od 2009 roku, gdy w marcu trafiłem do aresztu w którym spędziłem rok i trzy miesiące, był to typowy areszt wydobywczy. To w tej sprawie usłyszałem obietnicę trzech, czterech kolejnych postępowań, co nie było jak widać pustą obietnicą, dzisiaj mogę powiedzieć, że spełniono tą obietnicę. Prokurator w złożonej apelacji domaga się dla mnie kary jedenastu lat bezwzględnego pozbawienia wolości. Tylko dlatego, że postanowiłem bronić swojej niewinności, tylko dlatego, że znalazłem w aktach sprawy dowód załączony przez prokuratora, który potwierdza naszą niewinność tj. około osiemdziesięciu osób, którzy w tym procesie uczestniczą, chociaż podzieleni zostaliśmy na cztery podgrupy. Sędzia Wach, który zastąpił innego sędziego, który do czasu swojej choroby prowadził proces, wznowił proces w lutym 2019 r. nie zapoznając się z aktami sprawy, gdzie poprzedni sędzia potrzebował na to rok czasu. Wyrok został wydany w niecałe dwa lata, zapadł pomimo dowodu rzeczowego świadczącego na naszą niewinność oraz innych negatywnych przesłanek procesowych.
  1. Prawdopodobnie panowie Markocki, Wach i Ziobro stojący na straży prawa, czują się dumni z skazania kilkunastu niewinnych osób na wieloletnie kary pozbawienia wolności, a ja powinienem napisać jak bardzo was nienawidzę, ale tak nie jest, ponieważ nie da się nienawidzić osób, które tak na prawdę są nikim “zwykłym 0 zerem”. Pamiętajcie, że przyjdzie czas i wy usiądziecie na ławie oskarżonych przed niezależnym Sądem, a niezawiśli sędziowie będą prowadzić proces i wydawać wyrok, być może to nie będzie siedem czy jedenaście lat bezwzględnego pozbawienia wolności, czego nawet wam nie życzę. Dla mnie zadawalającym będzie sam fakt, że na tej ławie usiądziecie i będę mógł zobaczyć to gdziekolwiek, jak wasza duma stanie się waszym upodleniem, jak będziecie próbować się bronić, ale nie będziecie mieli żadnych argumentów, nie wierzę, że wówczas nawet takie zero jakim dla mnie jesteście nie poczuje utraty swojej godności. Jeżeli dożyje, to możecie mi uwierzyć, że sam zgłoszę się na świadka, by móc popatrzeć wam prosto w oczy, co dzisiaj trudno jest mi zrobić przy rozmowie z zwykłymi ludźmi, ponieważ odarliście mnie z godności człowieka. To wy doprowadziliście do tego, że myślę podczas rozmowy z innymi osobami, iż uważają mnie za przestępcę. Chociaż nim nie jestem, to dzisiaj nie mam już argumentów by udowodnić, że jestem niewinny, ponieważ zostałem skazany wyrokiem Sądu.
 2. Ciąg dalszy nastąpi, ponieważ proces oczekuje na rozpoznanie apelacji.

PROKuratura regionalna w katowicach

 1. W tym postępowaniu jest jeszcze długa droga do wydania prawomocnego wyroku, jednocześnie prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem Bogdana Święczkowskiego, czyli zastępcy Z. Ziobro. Oficjalnie natomiast prowadzi sprawę Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem prokurator Katarzyna Janoska, która zaczynała jako prokurator delegowana z Prokuratury Rejonowej do Okręgowej, a obecnie jest delegowana z Okręgowej do Regionalnej w Katowicach. Postępowanie zostało wszczęte w 2013 roku i trwa nadal, faktycznie wydawało się, że na przełomie 2021/2022 zostanie zakończone, jednak wskazany w wniosku materiał dowodowy, który wymaga uzupełnienia postępowania jest przeszkodą do zakończenia śledztwa i dodatkowo, będzie koniecznym po raz kolejny wezwać wszystkich podejrzanych do zapoznania się z materiałem dowodowym. Faktycznie postępowanie wszczęto oraz postawiono wielu osobom zarzuty bez podstaw faktycznych i prawnych. Obecnie trudno powiedzieć, jak zachowa się Sąd, gdy wpłynie akt oskarżenia, ale można się domyślać, że tak jak poprzednie Sądy się zachowały wydając wyroki. Więcej na temat postępowania tutaj.
  1. Jeżeli, ktoś uważa, że prokurator Janoska, zasłużyła na te awanse czy delegacje, to muszę zmartwić osoby, które tak myślą. Janoska to nic innego jak często używane, przez prokuratorów określenie wobec prezesa spółki, czyli “słup”, tak takie odniosłem wrażenie podczas jedynego naszego spotkania w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Mało tego mam prawo podejrzewać, że jest skorumpowanym “słupem”, o czym mogą świadczyć złożone oświadczenia majątkowe oraz fakt, że pomimo złożonego wniosku o zweryfikowanie tych oświadczeń, przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Katowicach od trzech lat nic z tym nie zrobiono, gdyby oświadczenia majątkowe były bez zastrzeżeń, to naturalnie dostałbym postanowienie w którym CBA napisałoby, że po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, iż oświadczenia majątkowe prokurator Janoskiej są bez zastrzeżeń. Zresztą nie bez znaczenia jest też sytuacja jaka miała miejsce podczas naszego spotkania, na którym usłyszałem zarzuty. Może gdyby to był mój pierwszy raz nie zwróciłbym na to uwagi, ale to była czwarta taka sytuacja z moim udziałem gdzie przedstawiano mi zarzuty, jednak tylko w tym przypadku oprócz mojej osoby, mojego obrońcy i pani prokurator “słup” Janoskiej, brała udział w roli protokolantki agentka CBA, gdyby nie fakt, jej podpisu na protokole, pewnie myślałbym, że to faktycznie protokolantka. Myślę jednak, że jej udział w rzeczywistości był całkiem inny niż rola protokolantki, to tylko przykrywka dla Janoskiej, a tak naprawdę agentka CBA miała inny cel tj. pilnować “słupa”, żeby czasami podejrzany nie podjął próby skorumpowania prokuratorki, a ta żeby nieuległa pokusie. Co też może potwierdzać, że K. Janoska to skorumpowany “słup”, jest oczywiste, że skoro ktoś ją skorumpował raz, to ma podejrzenia, że może ulegnąć pokusie drugi raz i dać się skorumpować podejrzanemu. K. Janoska, pomimo, że przedstawiłaś mojej osobie zarzuty, to było mi ciebie tak naprawdę żal. Być może tak by było nawet gdybym został skazany, ponieważ wiem, że z ciebie ktoś robi sz…….tę, jednak po przeczytaniu odpowiedzi na mój wniosek, który otrzymałem 29 grudnia 2021, w którym zamiast odniesienia się do wniosku przeczytałem treść świadczącą o szantażu mojej osoby oraz po uzyskaniu informacji z twojego spotkania z czeskimi organami, gdzie stwierdziłaś, że ciebie nie dotyczy wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego ani czeskie prawo, jednak jesteś wstanie zagwarantować czeskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości pomoc w procesie cywilnym w którym to ministerstwo zostało pozwane. Nadto jak w dniu 14 stycznia 2022 r. przeprowadziłem sobie małą analizę pewnych faktów w tym twojej deklaracji pomocy, z której wyciągnąłem jeden wniosek, przestało mi być ciebie żal, oczywiście ja rozumiem, że ty nie wiesz dlaczego mogłem cię żałować i pewnie nigdy nawet nie spróbujesz tego zrozumieć, ale uwierz życie nie jest tylko usłane różami a nawet jak jest to róże mają kolce, przyjdzie taki dzień że spadniesz z płatka róży, łapiąc się za łodygę z kolcami, być może wówczas zrozumiesz dlaczego niektórzy ciebie żałowali. Mam cichą nadzieję, że już wkrótce kolce się wbiją w twoje ręce, a wiesz za co? Oczywiście, że nie, ponieważ twój iloraz inteligencji nie przewyższa ilorazu twoich przełożonych czyli 0 zera. Więc już cię informuję, otóż “słupie” krótko mówiąc ale tak byś mogła to zrozumieć w kilku słowach po prostu okradłaś spółki które reprezentuje, a następnie, chcesz ten fakt wykorzystać jako karta przetargowa z czeskimi organami, żeby wydali moją osobę, krótko mówiąc wyceniłaś moją osobę jak zwykły przedmiot, który właściwie dostaniesz za darmo, a oni nie będą musieli zapłacić spółką które okradłaś. Pamiętaj tego nie jestem wstanie podarować pamiętaj życie człowieka jest bezcenne. Mam jednak nadzieję, że czeskie organy zrozumieją co ty i twoi przełożeni Święczkowski i Ziobro planujecie zrobić, wykorzystując ich zaufanie czyli po twojemu ich naiwność.

BILANS procesów w liczbach

BILANS POSTĘPOWAŃ

POSTĘPOWANIA I /II
INSTANCJA
OKRES ZARZUTÓW /
LATA TRWANIA PROCESÓW
USZCZUPLENIA PODATKU W
ZARZUTACH
USZCZUPLENIA PODATKU W
WYROKACH
WYROK KARA
POZBAWIENIA
WOLNOŚCI
WYROK PRZEPADEK
KORZYŚCI
MAJĄTKOWEJ
WYROK ŚCIĄGNIĘCIE
KORZYŚCI
MAJĄTKOWEJ
WYROK KARA
GRZYWNY
WYROK KOSZTY
SĄDOWE
LUBLINLUTY 2007 -
GRUDZIEŃ 2008 /
13 - I INSTANCJA -
94 814 498, 7794 814 498, 777 LAT0, 000, 00150 000, 000, 00
CZĘSTOCHOWA /
KATOWICE
PAŹDZIERNIK 2006 -
KWIECIEŃ 2007 /
15 - II INSTANCJA -
37 028 245, 00
37 028 245, 00
37 028 245, 00
4,5 ROKU
4,5 ROKU
0, 00
118 000, 00
0, 00
0, 00
100 000, 00
100 000. 00
20 400, 00
0, 00
OPOLE /
WROCŁAW
STYCZEŃ 2014 -
CZERWIEC 2014 /
6 - II INSTANCJA
27 176 770, 0027 176 770, 00
27 176 770, 00
6 LAT /
2 LATA W ZAW.
NA 5 LAT
23 992 603,70
UCHYLONE
27 176 770, 00
UCHYLONE
120 000, 00
216 000, 00
26 400, 00 /
17 100, 00
KATOWICESIERPIEŃ 2011 -
PAŹDZIERNIK 2016 /
8,5 - ŚLEDZTWO
297 445 950, 000, 0000, 000, 000, 000, 00

W SUMIE
PAŹDZIERNIK 2006
PAŹDZIERNIK 2016
10 LAT

456 465 463, 77

159 019 513, 77
13 LAT
6 MIESIĘCY

118 000, 00

0, 00

466 000, 00

63 900, 00
Bilans 10 lat,
2 prawomocnie zakończone postępowania - kasacje oraz 2 w toku, w sumie 4 postępowania
uszczuplenie podatku prawie 160 mln. zł., może wzrosnąć do ponad 450 mln.
Kara pozbawienia wolności 13 lat i 6 miesięcy, możliwość zwiększenia do 25 lat,
przepadek korzyści majątkowej plus grzywna i koszty sądowe ponad 600 tyś. zł.
koszty uczestnictwa w procesach około 1 mln. zł.
%d bloggers like this: