Odpowiadając na wywiad

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Odnosząc się to wywiadu Prezydenta RP Jak słyszymy na początku wywiadu, Prezydent Andrzej Duda zarzuca wymiarowi sprawiedliwości nieudolność w walce z gangsterami

Read More

Reklamy