Category: Katowice

Skarga SN Republiki Czeskiej

Skarga dotyczy orzeczenia Sądu Miejskiego (Apelacyjnego) ws. naruszenia prawa, przez bank CSOB z siedzibą w Czeskiej Republice, który przekazał środki finansowe Czeskiej spółki na rachunek wskazany przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach Polska Read More

Orzeczenie Trybunału

Orzeczenie z dnia 26.05.2020 r. Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czech, z którego wynika, że Prokuratura Polska ma zwrócić pieniądze Czeskim spółkom zarządzanym przez Polskiego Obywatela Read More

Przedstawienie sprawy

Przedstawienie przez Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej sprawy związanej ze skargą spółek na postępowanie i współpracę Prokuratury Czeskiej i Polskiej Read More

Zaskarżone przepisy prawa

Uzupełnienie zażalenia złożone przez Pełnomocnika spółki Czeskiej, gdzie już 26 maja 2020 r. wypowie się Trybunał Konstytucyjny tego kraju. Sprawa ta dotyczy blokad rachunków i ma bezpośredni związek z prowadzonym postępowaniem w Polsce. Read More

PR w KATOWICACH

Artykuł dotyczy postępowania prowadzonego przez Prokuraturę obejmujące okres 2011 – 2016 r. gdzie usłyszałem zarzuty w lutym 2019 r jest to postępowanie związane z obietnicą jaką otrzymałem w związku z inną sprawą Read More