KASACJA WYROKÓW

Skargi kasacyjne od prawomocnych wyroków, rozpoznawane przez Sąd Najwyższy. Read More

Zasada oceny dowodu

Artykuł przedstawia wybrane fragmenty z książki, której autorem jest Dr. Nauk Prawnych Marta Kowalczyk-Ludzia, pt:
Instytucja uniewinnienia
w polskim procesie karnym.
Read More

Dowód rzeczowy 2

Przykład, pokazujący jak wygląda w Polsce praworządność a także wydawanie sprawiedliwych orzeczeń, jest to druga część artykułu na temat dowodu rzeczowego i interpretacji zagadnienia. Read More

Kolejne kroki

Artykuł dotyczy złożenia skargi na Polskę do KE, przez spółki Czeskie w związku z bezprawną grabieżą majątku, przez Polską Prokuraturę. Read More

Orzeczenie Trybunału

Orzeczenie z dnia 26.05.2020 r. Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czech, z którego wynika, że Prokuratura Polska ma zwrócić pieniądze Czeskim spółkom zarządzanym przez Polskiego Obywatela Read More

Przesłanki Procesowe

Art. 17 & 1 Pkt. 7 dotyczący negatywnych przesłanek procesowych co do postępowania karnego za ten sam czyn co do tej samej osoby a do którego wszczęto już postępowanie Read More

Przedstawienie sprawy

Przedstawienie przez Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej sprawy związanej ze skargą spółek na postępowanie i współpracę Prokuratury Czeskiej i Polskiej Read More

Zaskarżone przepisy prawa

Uzupełnienie zażalenia złożone przez Pełnomocnika spółki Czeskiej, gdzie już 26 maja 2020 r. wypowie się Trybunał Konstytucyjny tego kraju. Sprawa ta dotyczy blokad rachunków i ma bezpośredni związek z prowadzonym postępowaniem w Polsce. Read More

Dowód rzeczowy

Jeden z przykładów stosowania przez zależną prokurator i sędziego, przepisów prawa nie zgodnych z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Natomiast zgodnie z wolą polityczną Read More

ŚLEDZTWO w KATOWICACH

Artykuł dotyczy postępowania prowadzonego przez Prokuraturę obejmujące okres 2011 – 2016 r. gdzie usłyszałem zarzuty w lutym 2019 r pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych. Read More