Powraca sprawa opolska

Powraca sprawa opolska, to artykuł, który jest kontynuacją kilku wcześniejszych artykułów poświęconych sprawie z Opola i tym samym dalszego ciągu łamania przepisów prawa przez wymiar sprawiedliwości. Read More

Wyrok z karą w zawieszeniu

Kara w zawieszeniu ograniczona do złożenia kasacji, która jednak może mieć wiele konsekwencji dla skazanej osoby. Read More

Rozpoznanie skargi, przez Trybunał

Przykład rozpoznania skargi przez ETPC, jako przykład dla osób zamierzających skorzystać z możliwości złożenia skargi. W oparciu o własne doświadczenie i faktyczny przykład. Read More

ZAKOŃCZENIE PROCESU w OPOLU

Postępowanie z Opola zbliża się do końca. Czas podsumować, wszczęte zostało w 2014 r. Wiem, że większość uzna ten materiał za mało prawdopodobny. Jednak treść tego materiału oparta jest na faktach, które zostały załączone w treści. Obecnie oczekujemy na rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy. Read More

Terminy rozpraw

Kolejne terminy rozpraw przed Sądem Apelacyjnym w Wrocławiu. Read More

Zasada oceny dowodu

Artykuł przedstawia wybrane fragmenty z książki, której autorem jest Dr. Nauk Prawnych Marta Kowalczyk-Ludzia, pt:
Instytucja uniewinnienia
w polskim procesie karnym.
Read More

Przesłanki Procesowe

Art. 17 & 1 Pkt. 7 dotyczący negatywnych przesłanek procesowych co do postępowania karnego za ten sam czyn co do tej samej osoby a do którego wszczęto już postępowanie Read More

Apelacja Wrocław

Po wyroku przez Sądem Okręgowym w Opolu, zostały złożone apelacje do SA w Wrocławiu Read More

SO w Opolu

Dalsza część historii związanej z doświadczeniem bezprawia jakiego dopuszcza się władza w Polsce wykorzystując w tym celu wymiar sprawiedliwości. Read More