ENA ciąg dalszy

Ciąg dalszy dotyczący postępowania wszczętego w związku z wydanym Europejskim Nakazem Aresztowania, przez polski sąd. Read More

Powraca sprawa opolska

Powraca sprawa opolska, to artykuł, który jest kontynuacją kilku wcześniejszych artykułów poświęconych sprawie z Opola i tym samym dalszego ciągu łamania przepisów prawa przez wymiar sprawiedliwości. Read More

Uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie wyroku ma na celu w sposób niebudzący wątpliwości przekonać stronę o słuszności wydanego wyroku. Jednak nie zawsze tak zostaje sporządzone, o to przykłady. Read More

Jest gorzej niż mogłoby się wydawać

Czy wydane oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego że po wyczerpaniu ustrojowych i procesowych środków gwarantujących stronom uzyskanie prawidłowego składu sądu nie będziemy uczestniczyć w czynnościach podejmowanych przez składy orzekające z udziałem osób powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., należy oceniać pozytywnie? Read More

Wyrok z karą w zawieszeniu

Kara w zawieszeniu ograniczona do złożenia kasacji, która jednak może mieć wiele konsekwencji dla skazanej osoby. Read More

List gończy i ENA

Czy list gończy zostaje wystawiony tylko za osobami, które się ukrywają, czy też są wystawiane za osobami których miejsce pobytu jest znane organom wydającym? Read More

Swobodny przepływ towarów

W jaki sposób władza i jej organy podatkowe dyskryminują polskiego przedsiębiorcę zgodnie z prawem podatkowym. Read More

Rozpoznanie skargi, przez Trybunał

Przykład rozpoznania skargi przez ETPC, jako przykład dla osób zamierzających skorzystać z możliwości złożenia skargi. W oparciu o własne doświadczenie i faktyczny przykład. Read More

Każdy człowiek ma swój cel

Jak każda historia kiedyś się kończy, również i ta historia powoli dobiega końca. A ponieważ to nie jest bajka, więc zakończenie historii nie kończy się tak jak w bajkach. Read More

Przestępstwa skarbowe

Przestępstwa skarbowe, w Polsce to najczęściej ujawniane przestępstwa. Z drugiej strony to najdłużej trwające procesy, ale i też prawdopodobnie najwięcej osób w tych procesach zostaje niesprawiedliwie skazanych. Dlaczego tak się dzieje? Read More

1 2