SO w Częstochowie

Sygn. akt II K 64/12

Na wstępie
 1. Śledztwo wszczęte w 2007 r przez prokurator Katarzynę S. z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, mojej osobie postawiono zarzuty w styczniu 2011 roku, główny zarzut to zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego jest to zarzut o ten sam czyn zabroniony jak w sprawie lubelskiej. Również tutaj zarzuty zostały postawione, chociaż nie wyczerpują ustawowych znamion czynu zabronionego.
 2. Wyrok dotyczy zarzutów z Art. 54 & 1 k. k. s. i Art. 56 & 1 k. k. s. w zw. z Art. 73 a & 1 k. k. s.
  1. Jednym z dowodów ma być opinia biegłego z rachunkowości wykonana w 2010 przez biegłego z Częstochowy i tu znak zapytania dlaczego nie z Kielc czy Krakowa?
  2. Drugim dowodem jest Ekspertyza Instytutu Technologii Nafty z Krakowa.
  3. Natomiast głównym dowodem są złożone wyjaśnienia i zeznania szczególnie świadków, którzy wcześniej poddali się dobrowolnie karze wbrew art. 17 k. k. s.
 3. W 2011 roku akt oskarżenia decyzją SA z Krakowa trafia do SO w Częstochowie, gdzie rusza w 2012 roku proces, mając możliwość porównania z procesem w Lublinie wydaje się, że zmierza w dobrym kierunku i prowadząca sędzia Anna Chyrek powołana do SO przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku, wydaje się być niezawisłym sędzią. Jednak po sześciu latach trwającego procesu przybywa błędów procesowych itp. co może świadczyć o stronniczości czy uzależnieniu, krótko mówiąc następuje zmiana w prowadzeniu rozpraw.
 4. Ostatnie pół roku przed wydaniem wyroku tj. 04 października 2018 roku, sędzia zaczyna popełniać tak rażące błędy m. in., gdy podważam opinię biegłego z rachunkowości i składamy wniosek o Jego przesłuchanie jako świadka celem uzupełnienia tejże opinii. Sędzia zwraca się do prokurator, by ta wypowiedziała się co do wniosku, prokurator oczywiście jest przeciwna i uzasadnia swoje zdanie w sposób poniżający moją godność osobistą, stwierdzając, że moje wykształcenie nie pozwala bym podważał opinie biegłego.
  1. Już chciałem odpowiedzieć, to jakie należy mieć wykształcenie by próbować wmówić komuś że 2+2=5 ? ale się opanowałem.
 5. Natomiast mój obrońca poparł wniosek i zobowiązaliśmy się, że na kolejny termin dostarczymy opinię przygotowaną przez biegłego sądowego. Sąd przychylił się do wezwania biegłego od rachunkowości na świadka, ja natomiast zleciłem przygotowanie opinii do opinii Instytutowi biegłych sądowych z Katowic z którego biegli są wpisani na listę biegłych w kilku Sądach na Śląsku.
 6. Na kolejnym więc terminie złożyłem przygotowaną opinię przez biegłych sądowych, według której w mojej ocenie Sąd nie powinien mieć, żadnej wątpliwości odrzucając opinię przygotowaną na zlecenie prokurator. Jednak w dalszym ciągu Sąd uznał, że na następny termin wezwał na świadka biegłego w związku z naszym wnioskiem, więc przekaże, by do tego terminu biegły zapoznał się z treścią opinii i zajął swoje stanowisko.
 7. Podczas przesłuchania biegły wypowiadając się co do opinii uznał ją za nieważną itp. jednak w żaden sposób nie uzasadnił merytorycznie.
 8. Natomiast wypowiadając się co do moich zarzutów dotyczących jego opinii, to biegły stwierdził, że co do nazewnictwa pomyliłem słowa, ale w pozostałej części przyznał mi rację uznając, że prawidłowo rozliczyłem tzn. biorąc pod uwagę fakt, że moje wyliczenia są sprzeczne z tymi które znajdowały się w jego opinii, znaczyło to dla mnie, że Sąd tą opinię odrzuci jako dowód w sprawie. Jednak po przesłuchaniu Sąd uznał opinię za prawidłową i wprowadził jako dowód do procesu.
 9. Zamieszczam tabelę pokazującą różnicę w wyliczeniach przez biegłego sądowego a wyliczeniami jakie prowadziło dla spółki Biuro Rachunkowe, a które jako członek zarządu spółki uznawałem za prawidłowe poprzez podpisywanie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego.

VAT - Biegły a Biuro Rachunkowe

TOWAR / RAZEMWARTOŚĆ NETTO ZAKUPSTAWKA VATKWOTA PODATKU VAT ZAKUPWARTOŚĆ NETTO SPRZEDAŻKWOTA PODATKU SPRZEDAŻPODATEK WG. BIEGŁEGO / BIURO RACHUNKOWEZYSK / STRATA (E-B)
ON do CG16.498.670,00

22%3.629.707,00
27.112.441,005.793.352,00 2.126.667,00 10.613.771,00
ON 2.412.168,0022% 530.677,00 2.287.167,00 503.176,00 -27.501,00 -127.001,00
RAZEM BIEGŁY18.910.838,00------------------------4.160.384,0029.399.608,006.296.528,00 2.126.667,00 10.488.770,00
ON do CG23.557.285,6622%5.182.602,7023.805.256,325.237.156,32 54.553,59 247.970,66
ON 2.433.696,3022% 535.413,12 2.201.483,68 484.326,41 - 51.086,78 -232.212,62
RAZEM BIURO RACHUNKOWE25.990.982,00------------------------5.718.016,0026.006.740,005.721.483,00 3.467,00 15.758,00
RÓŻNICA BIURO RACHUNKOWE -BIEGŁY 7.080.144,00----------------------1.557.632,00-3.392.868,00- 575.045,00- 2.123.200,00-10.473.012,00
Kol - 2 Biegły zaniżył zakup, ON do CG przez co wyszła różnica Kol - 4 w podatku VAT od zakupu. Kol - 5 Biegły zawyżył sprzedaż ON do CG pomimo braku zakupu, przez co wyszła różnica Kol - 6 podatku VAT od sprzedaży. W związku z tym wyszła różnica w zobowiązaniu podatkowym spółki Kol - 7. Według biegłego zysk z wartości netto zakup a sprzedaż to kwota z Kol - 8 jednak według wyciągów bankowych kwota zapłaty za towar jest wyższa o kwotę z Kol - 8 niż wskazana wartość zakupu.
Odniesienie się do wyroku skazującego
 1. W wyroku w pkt. XVI str. 7 do str. 32 czytamy
  1. “…. przez co poprzez zmianę przeznaczenia oleju napędowego dla celów grzewczych w ilości 14.882.654 litrów i ułatwieniu jego wprowadzenia do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego będącego faktycznie odbarwionym olejem opałowym nie ujawnił Urzędowi Celnemu z Zielonej Góry, podstawy opodatkowania poprzez zaniechanie sporządzenia i składania miesięcznych deklaracji AKC – 2, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie 30.676.274 złotych.”
 2. Ten cytat odnosi się do zarzutu z Art. 73 a & 1 k. k. s. Mając na uwadze przeprowadzoną ekspertyzę, która została uznana przez Sąd za dowód rzeczowy, a z której wynika, że wyrób akcyzowy nie jest olejem opałowym ponieważ nie posiada znacznika akcyzowego, według obowiązującego prawa w okresie objętym zarzutami w tym art. 53 & 24 k. k. s. oraz ustawie i rozporządzeniu Ministra Finansów. Za tym nie możemy uznać, że olej napędowy do celów grzewczych jest olejem opałowym, lecz jest to olej napędowy. W związku z tym, nie mogło dojść do popełnienia czynu zabronionego polegającego na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego.
 3. Za tym nie mógł Sąd uznać, że w skutek tego doszło do narażenia na uszczuplenie w podatku akcyzowym w wielkiej kwocie. Czy też potwierdzić jako prawidłowo naliczoną kwotę narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego, jeżeli kwota ta według opinii biegłego jest wyższa od kwoty zakupionego towaru. Oznaczałoby to, że wartość towaru była zerowa a nawet jeszcze spółka musiałaby dopłacić. Dodam jeszcze że kupując towar w cenie zakupu był wliczony podatek akcyzowy i który wraz z płatnością został zapłacony przez spółkę, jeszcze przed odebraniem towaru.
 4. To nie koniec według Sądu doszło do zaniżenia zobowiązania w podatku od towarów i usług co związane jest z narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenie w kwocie 6.279.048,00 zł. Natomiast wskazana z tego tytułu przez biegłego kwota, to 2.126.667,00 zł. Jak również jest jeszcze kwota wyliczona przez Biuro Rachunkowe prowadzące księgowość spółki 3.467,00 zł.
 5. Kwota uznana przez Sąd została naliczona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze.
  1. Czym kierował się Sąd uznając tą a nie jedną z dwóch pozostałych kwot?
 6. Gdzie tak naprawdę, to wiarę można dać, jedynie dowodowi pochodzącemu z dokumentów zabezpieczonych w Biurze Rachunkowym, gdyż do naliczenia podatku doszło w oparciu o całość dokumentów księgowych, natomiast biegły nie posiadał kompletnej dokumentacji o czym sam zeznał jako świadek, również Urząd Kontroli Skarbowej wydał decyzję naliczając w/w kwotę z naruszeniem prawa oraz na niekompletnym materiale, gdzie tak naprawdę uznał tylko kwotę wynikającą z sprzedaży przez spółkę towaru nie uwzględniając zakupu. Gdzie zakup był potwierdzony tak samo jak sprzedaż.
  1. Jeszcze inaczej jak można sprzedać towar, którego się nie kupiło?
 7. W tym przypadku należy rozumieć, że UKS stwierdził sprzedaż towaru, którego spółka nie posiadała, co oznacza, że uznał fikcyjną sprzedaż. Zgodnie natomiast z ustawą o podatku VAT, podatek ten dotyczy jedynie rzeczywistych transakcji, a to oznacza, że nie można mówić o uszczupleniu podatku VAT skoro w myśl wyliczenia przez UKS transakcje były fikcyjne.
 8. Nie zmienia to faktu, że w zapadłym wyroku, Sąd przedstawia kuriozalne i nie logiczne tezy. Z których wynika, że każdy kto płaci podatki jadąc na stację paliw, dostaje paliwo za zero złotych a nawet stacja dopłaci temu kierowcy za to, że “kupił” zatankował na tej stacji paliwo.
 9. Czy też można to rozumieć w inny sposób a mianowicie spółka ma za dużo pieniędzy i dlatego, chce wspomagać Skarb Państwa poprzez sprzedanie towaru za 27 mln. złotych, który kupując dostała za 0,00 zł. złotych, by następnie te 27 mln zł. zapłacić do Skarbu Państwa.
Kolejne błędy Sądu
 1. Poważnym błędem, było odrzucenie wniosku o przesłuchanie naszym zdaniem jednego z ważnych jak i nie najważniejszych z świadków dla obrony, a mianowicie miał nim być urzędnik z UKS w Zielonej Górze, który na zakończenie kontroli w spółce gdzie byłem członkiem zarządu, a co było powodem oskarżenia mnie w tej sprawie powiedział tak:
 2.  
  1. „Proszę tak się nie cieszyć, prędzej, czy później i tak coś znajdziemy”.
 3. Urzędnik ten mógł mieć wpływ na przekazanie dokumentów spółki znajdujących się w aktach sprawy, gdyż jest wskazany jako osoba wydająca dokumenty do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Miałem również informację, że osoba ta pracowała/je także w służbach ABW lub CBŚP. 
 4. Kolejnym dowodem była natomiast Ekspertyza Instytutu Technologii Nafty z Krakowa, którą pomimo próby podważenia przez obronę, sędzia uznała za wiarygodną i załączyła jako dowód. Tak się składa, że właśnie w tej ekspertyzie znajduje się główny dowód braku podstaw do skazania oskarżonych o którym sędzia nie wspomina nawet w wyroku. Świadczyć to może tylko o tym, że prowadząca ten proces wprowadzając jako dowód rzeczowy ekspertyzę czy też opinię biegłego nie zapoznawała się z zawartą treścią.
 5. Takie błędy to nawet ja jako osoba nie będąca prawnikiem jestem wstanie wychwycić, w związku z tym na terminie gdzie ma zapaść wyrok składamy z obrońcą wniosek o wyłączenie składu, ten jednak zostaje odrzucony przez innego sędziego, który nie zapoznał się z złożonym wnioskiem, co można stwierdzić zapoznając się z uzasadnieniem Postanowienia i porównania z złożonym wnioskiem. To wszystko spowodowało wydanie wyroku z naruszeniem praw oskarżonych w tym postępowaniu.
 6. Wysokość kar, które zapadły w procesie – wobec mojej osoby 4,5 roku oraz grzywna w wysokości 500 stawek dziennych ustalając stawkę dzienną na 200 zł. dalej przy tych samych zarzutach, trzy osoby dostały wyrok 2,5 roku a pozostali po 1,5 roku.
  1. Z tego wynika, że oskarżony broniąc swojej niewinności jest narażony na dyskryminację poprzez wyższy wyrok. Pozostali oskarżeni nie uczestniczyli w procesie, a ich obrońcy również byli mało aktywni.
 7. Czas, od którego zaczynają się zmiany w prowadzeniu procesu zbiega się z powołaniem do KRS – SSO Leszka Mazura oraz zmiana na stanowisku Prezesa Sądu Okręgowego, którego powołał Zbigniew Ziobro. Czyli na pół roku przed wydaniem wyroku przez Sąd.
 8. Bilans sprawy:
  1. – wartość podatku akcyzowego – 30.676.247,00 złotych
  2. – wartość podatku VAT – 6.279.048,00 złotych
  3. – suma narażenia na uszczuplenie S. P. – 36.955.295,00 złotych
  4. – 11 oskarżycieli publicznych
  5. – 01 prokurator (uczestniczył)
  6. – 06 urzędów skarbowych (nie uczestniczył)
  7. – 04 urzędy celne (nie uczestniczył)
  1. – 11 osób oskarżonych
  1. – 01 umorzono
  2. – 01 zmarł
  3. – 01 zginął w katastrofie samolotowej w nie jasnych okolicznościach
  4. – 08 skazanych wyrokami
  5. – 01 x 4 lata 6 miesięcy
  6. – 02 x 2 lata 6 miesięcy
  7. – 03 x 2 lata
  8. – 02 x rok 6 miesięcy
  9. – pierwsze posiedzenie 19 lipiec 2012
  10. – 11 posiedzeń – 4 protokoły posiedzeń, 11 postanowień
  11. – ostatnie posiedzenie 20 grudnia 2020
  12. – Pierwsza rozprawa 22 październik 2012
  1. – 01 rozpraw w 2012 roku
  2. – 10 rozpraw w 2013 roku
  3. – 10 rozpraw w 2014 roku
  4. – 13 rozpraw w 2015 roku
  5. – 15 rozpraw w 2016 roku
  6. – 10 rozpraw w 2017 roku
  7. – 11 rozpraw w 2018 roku
  1. – Ostatnia rozprawa 01 październik 2018
  2. – 70 rozpraw w ciągu 6 lat – 57 protokołów rozprawy głównej

ZNALEZIONE W SIECI

Cytuję z forum gazeta.pl
 1. Forum cytat:
  1. “Do tego grona dołączyła sędzia Anna Chyrek, która naruszając wszelkie normy procesowe i kodeksowe podczas postępowania sądowego, skazała mnie na wyrok z zawieszeniem. “Świadkami” oskarżenia byli między innymi wspomniany konfident Szymon Król i radca prawny ZUS Sławomir Mazur. Jakiś zabawny skład sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie na pewno z udziałem sędziego Rafała Olszewskiego nie uwzględnił mojej apelacji. Wszystkie działania częstochowskich funkcjonariuszy publicznych przeciwko mnie nosiły znamiona przestępcze. W sprawie 4 Ds 481/99 odmówiono mi wszczęcia postępowania.”
 2. Ten cytat w którym występuje Sędzia Anna Chyrek, jest potwierdzeniem mojej oceny. Niżej zamieszczam również link do wyszukiwarki orzeczeń SAOS w którym znajduje się sześć orzeczeń od 2012 roku do 2017 roku, brak publicznego orzeczenia w mojej sprawie z 2018 roku. Tę informację potwierdza również kolejny link do strony so.gov.pl. Więc rodzi się pytanie, dlaczego nie zostało ujawnione orzeczenie.
Złożona apelacja
 1. W maju 2019 złożyliśmy apelacje do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którego Prezesem jest brat sędziego Leszka Mazura. Sprawie nadano Sygn. Akt. II AKa 380/19, czekamy obecnie na wyznaczenie terminu. Chociaż jestem osobom niewinną uważam, że wyrok zostanie utrzymany lub na skutek złożonej apelacji przez Prokuraturę z Kielc zwiększony do 5 lat.
  1. Na temat rozpoznania apelacji, można przeczytać tutaj.

Koszt procesu SO Częstochowa

ZESTAWIENIEOkres - 2012/2014
Posiedzenia - 5
Rozpraw - 16
Okres - 2015/2016
Posiedzenia - 5
Rozpraw - 22
Okres - 2017
Posiedzeń - 2
Rozpraw - 9
Okres - 2018
Posiedzeń - 3
Rozpraw - 13
SUMA
Posiedzeń - 15
Rozpraw - 60
+ 5.000,00 koszt adwokata
Dojazd do Sądu 2.433,00 3.344,00 1.368,00 1.976,00 9.121,00
Wyżywienie 2.400,00 3.300,00 1.350,00 1.950,00 9.000,00
Utrata wynagrodzenia 4.800,00 6.600,00 2.700,00 3.900,00 18.000,00
Dojazd adwokata 16.000,00 21.000,00 7.600,00 10.200,00 59.800,00
Koszty inne 1.000,00 1.500,00 400,00 550,00 3.450,00
SUMA 26.633,00 35.744,00 13.418,00 18.576,00 99.371,00
Koszt dojazdu ilość kilometrów 182 x cena kilometrówki 0,8356 zł / km = 152,00 zł. x ilość dojazdów. Wyżywienie 150 zł. Koszt dojazdu adwokata 800 zł. utrata wynagrodzenia 300 zł / dzień i koszty inne 50 zł. W posiedzeniach brał udział aplikant - 200 zł
%d bloggers like this: