SO w Częstochowie

Sygn. akt II K 64/12

Śledztwo wszczęte w 2007 r przez Prokurator Katarzynę S. z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, mojej osobie postawiono zarzuty w styczniu 2011 roku, główny zarzut to zmiana przeznaczenia towaru jak w sprawie z Lublina, w tym, że obejmuje inny czas-okres. Również brak podstaw do głównego zarzutu, gdyż dotyczy to tego samego towaru co w sprawie w Lublinie. Jednym z dowodów ma być opinia biegłego z rachunkowości wykonana w 2010 przez biegłego z Częstochowy i tu znak zapytania dlaczego nie z Kielc czy Krakowa? Drugim dowodem jest Ekspertyza Instytutu Technologii Nafty z Krakowa. W 2011 roku akt oskarżenia decyzją Sądu Apelacyjnego z Krakowa trafia do Sądu Okręgowego w Częstochowie, gdzie rusza w 2012 roku proces, mając możliwość porównania z procesem w Lublinie wydaje się, że zmierza w dobrym kierunku i prowadząca Sędzia Anna Chyrek. wydaje się być niezawisłym i niezależnym sędzią. Jednak po sześciu latach trwającego procesu przybywa błędów proceduralnych itp. co może świadczyć o stronniczości czy uzależnieniu, krótko mówiąc następuje zmiana w prowadzeniu rozpraw. Ostatnie pół roku przed wydaniem wyroku tj. 04 października 2018 roku, Sędzia Referent zaczyna popełniać tak rażące błędy, między innymi, gdy podważam opinię Biegłego z rachunkowości i składamy wniosek o Jego przesłuchanie jako świadka celem uzupełnienia tejże opinii. Sędzia zwraca się do Prokurator, by wypowiedziała się co do wniosku, która oczywiście jest przeciwna i uzasadnia Swoje zdanie w sposób poniżający moją godność osobistą poprzez stwierdzenie, że nie mam wykształcenia bym mógł podważać opinie biegłego. Już chciałem odpowiedzieć, to jakie należy mieć wykształcenie by próbować wmówić komuś że 2+2=5, ale się opanowałem. Natomiast mój obrońca poparł mój wniosek i zobowiązaliśmy się, że na kolejny termin dostarczymy opinię przygotowaną przez biegłego sądowego. Sąd przychylił się do wezwania biegłego od rachunkowości na świadka, Ja natomiast zleciłem przygotowanie opinii do opinii Instytutowi biegłych sądowych z Katowic z którego biegli są wpisani na listę biegłych w kilku Sądach na Śląsku. Na kolejnym więc terminie złożyłem przygotowaną opinię przez biegłych sądowych, według której w mojej ocenie Sąd nie powinien mieć, żadnej wątpliwości odrzucając opinię przygotowaną na zlecenie Prokuratora. Jednak w dalszym ciągu Sąd uznał, że na następny termin wezwał na świadka biegłego w związku z Naszym wnioskiem, więc przekaże, by do tego terminu biegły zapoznał się z tą opinią i by zajął Swoje stanowisko. Podczas przesłuchania biegły wypowiadając się co do opinii uznał ją za nieważną itp. jednak nie uzasadnił merytorycznie w żaden sposób, natomiast wypowiadając się co do moich zarzutów dotyczących Swojej opinii, to sam zaprzeczył Sobie twierdząc, że co do nazewnictwa pomyliłem słowa, ale w pozostałej części jest prawidłowa, a biorąc pod uwagę fakt, że moje wyliczenia są sprzeczne z tymi co znajdowały się w Jego opinii, znaczyło to dla mnie, że Sąd odrzuci tą opinię jako dowód w sprawie, jednak po przesłuchaniu Sąd uznał ją za prawidłową i wprowadził jako dowód do procesu. Kolejnym poważnym błędem, było odrzucenie wniosku o przesłuchanie Naszym zdaniem jednego z ważnych jak i nie najważniejszych z świadków dla obrony, a mianowicie miał nim być urzędnik z UKS w Zielonej Górze*, który na zakończenie kontroli w spółce gdzie byłem członkiem zarządu, a co było powodem oskarżenia mnie w tej sprawie powiedział tak: „Prędzej, czy później i tak coś znajdziemy”. Urzędnik ten mógł mieć wpływ na przekazanie dokumentów spółki znajdujących się w aktach sprawy, gdyż jest wskazany jako osoba wydająca dokumenty do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Miałem również informację, że osoba ta pracowała/je także w służbach ABW lub CBŚP. Kolejnym dowodem była natomiast Ekspertyza Instytutu Technologii Nafty z Krakowa, którą pomimo próby podważenia Sędzia uznała tą ekspertyzę za wiarygodną i uznała za dowód. Właśnie w tej ekspertyzie znajduje się główny dowód braku podstaw do skazania oskarżonych o którym Sędzia nie wspomina nawet w wyroku. Takie błędy to nawet Ja jako osoba nie będąca prawnikiem jestem wstanie je wychwycić, w związku z tym na terminie gdzie ma zapaść wyrok składamy z obrońcą wniosek o wyłączenie składu, ten jednak zostaje odrzucony przez innego Sędziego, który nie zapoznał się z złożonym wnioskiem, co można stwierdzić zapoznając się z uzasadnieniem Postanowienia i porównania z złożonym wnioskiem. To wszystko spowodowało wydanie wyroku z naruszeniem praw oskarżonych w tym postępowaniu. Wysokość kar, Ja 4,5 roku pomimo tych samych zarzutów co pozostali, jedna osoba dostała wyrok 2,5 roku i pozostali po 1,5 roku. Widocznie spowodowane jest to tym, że broniłem sprawiedliwości, gdyż pozostali nie uczestniczyli w procesie, a ich obrońcy również byli mało aktywni. Czas, od którego zaczynają się zmiany w prowadzeniu procesu zbiega się z powołaniem Sędziego Sądu Okręgowego Leszka Mazura do KRS i powołania go na Przewodniczącego tej instytucji oraz zmiana Prezesa Sądu Okręgowego, którego powołał Zbigniew Ziobro. Sprawa jest powiązana z aferą którą opisuję w poniższym linku. Natomiast w zamieszczonej tabeli pokazuje różnicę w wyliczeniach przez biegłego sądowego a wyliczeniami jakie prowadziło dla spółki Biuro Rachunkowe

Biegły VAT Cz-wa a Biuro Rachunkowe prowadzące księgowość spółki

BIEGŁY / BIURO RACHUNKOWEWARTOŚĆ NETTO ZAKUPSTAWKA VATKWOTA PODATKU VAT ZAKUPWARTOŚĆ NETTO SPRZEDAŻKWOTA PODATKU SPRZEDAŻPODATEK WG. BIEGŁEGO / BIURO RACHUNKOWEZYSK / STRATA (E-B)
ON do CG16.498.670,00

22%3.629.707,00
27.112.441,005.793.352,00 2.126.667,0010.613.771,00
ON 2.412.168,0022% 530.677,00 2.287.167,00 503.176,00 -27.501,00 -127.001,00
RAZEM BIEGŁY18.910.838,004.160.384,0029.399.608,00 6.296.528,00 2.126.667,0010.488.770,00
ON do CG23.557.285,6622%5.182.602,7023.805.256,32 5.237.156,32 54.553,59 247.970,66
ON 2.433.696,3022% 535.413,12 2.201.483,68 484.326,41 - 51.086,78 -232.212,62
RAZEM BIURO RACHUNKOWE25.990.982,005.718.016,0026.006.740,00 5.721.483,00 3.467,00 15.758,00
RÓŻNICA BIURO RACHUNKOWE -BIEGŁY 7.080.144,00----------------------1.557.632,00-3.392.868,00 - 575.045,00 - 2.123.200,00-10.473.012,00
K - 2 Biegły zaniżył zakup, ON do CG przez co wyszła różnica K - 4 w podatku VAT od zakupu. K - 5 Biegły zawyżył sprzedaż ON do CG pomimo braku zakupu, przez co wyszła różnica K - 6 podatku VAT od sprzedaży. W związku z tym wyszła różnica w zobowiązaniu podatkowym spółki K - 7. Według biegłego zysk z wartości netto zakup a sprzedaż to kwota z K - 8 jednak według wyciągów bankowych kwota zapłaty za towar jest wyższa o kwotę z K - 8 niż wskazana wartość zakupu.
AFERA ORLEN OPIS

Obecnie w maju 2019 złożyliśmy apelacje do Sądu Apelacyjnego w Katowicach gdzie Prezesem Sądu Apelacyjnego jest brat Leszka Mazura, czekamy na wyznaczenie terminu, a wynik przewiduje taki, że wyrok zostanie utrzymany lub na skutek złożonej apelacji przez Prokuraturę z Kielc zwiększony do 5 lat.

One Reply to “SO w Częstochowie”

Comments are closed.