Site icon szara-strefa.prawa.

DIAS

Decyzję jako organ II instancji wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Exit mobile version