1. W dniu 18 grudnia 2019 roku odbyły się w wielu miastach Polski manifestacje w obronie niezależnych i niezawisłych sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. Powodem ku temu stała się przygotowywana ustawa, która została w dniu 13 grudnia 2019 roku złożona w Sejmie w celu wprowadzenia jej w życie. Ustawa ta stanowi zagrożenie nie tylko dla sędziów, lecz również jest zagrożeniem dla każdego z Nas.
  2. Jeżeli pozwolimy na wprowadzenie tej ustawy to będzie oznaczało nic innego jak zmiana ustroju z obecnego demokratycznego na dyktaturę, po drugie przestaniemy spełniać jeden z warunków jaki Polska zobowiązała się do spełnienia przystępując do Unii Europejskiej, będzie to oznaczać nic innego jak wydalenie Nas z wspólnoty europejskiej.
  3. Trzecia rzecz gdy zostaną w Sądach tylko sędziowie oddani władzy, to zapadające wyroki będą wyrokami politycznymi wydanymi przez polityków a nie przez niezależnych i niezawisłych sędziów. Wiele jest już przykładów, że takie wyroki zostały wydane pomimo, że jeszcze nie wprowadzono tej ustawy, ale inne metody zastosowano wobec tych sędziów by wydali wyrok jaki oczekiwała władza.
  4. Sam jestem przykładem wobec którego zapadły dwa wyroki na zlecenie, dlatego Ja wspieram niezależność i niezawisłość sędziów oraz prokuratorów
Tak było w Katowicach pod Sądem Okręgowym

Dzisiaj Sędziowie jutro My

  1. W dniu 18 grudnia 2019 roku odbyły się w wielu miastach Polski manifestacje w obronie niezależnych i niezawisłych sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. Powodem ku temu stała się przygotowywana ustawa, która została w dniu 13 grudnia 2019 roku złożona w Sejmie w celu wprowadzenia jej w życie. Ustawa ta stanowi zagrożenie nie tylko dla sędziów, lecz również jest zagrożeniem dla każdego z Nas.
  2. Jeżeli pozwolimy na wprowadzenie tej ustawy to będzie oznaczało nic innego jak zmiana ustroju z obecnego demokratycznego na dyktaturę, po drugie przestaniemy spełniać jeden z warunków jaki Polska zobowiązała się do spełnienia przystępując do Unii Europejskiej, będzie to oznaczać nic innego jak wydalenie Nas z wspólnoty europejskiej.
  3. Trzecia rzecz gdy zostaną w Sądach tylko sędziowie oddani władzy, to zapadające wyroki będą wyrokami politycznymi wydanymi przez polityków a nie przez niezależnych i niezawisłych sędziów. Wiele jest już przykładów, że takie wyroki zostały wydane pomimo, że jeszcze nie wprowadzono tej ustawy, ale inne metody zastosowano wobec tych sędziów by wydali wyrok jaki oczekiwała władza.
  4. Sam jestem przykładem wobec którego zapadły dwa wyroki na zlecenie, dlatego Ja wspieram niezależność i niezawisłość sędziów oraz prokuratorów
Tak było w Katowicach pod Sądem Okręgowym
%d bloggers like this: