Efekt końcowy

Historia oparta na faktach

 1. Historia – opisana w tej trylogii, powstała na podstawie faktów i prawdziwych wydarzeń z życia autora, który postanowił się swoją wiedzą podzielić z innymi.
  1. Przytaczając je w poszczególnych artykułach, doszedłem do przekonania, że całkowitym przypadkiem zostałem wciągnięty w bardzo niebezpieczną historię, związaną z działaniami ludzi, którzy stworzyli jedną z najbardziej rozwiniętych struktur mafijnych, ukrywając się pod płaszczem partii politycznej. Taka struktura pozwala członkom nie tylko kontrolować polski wymiar sprawiedliwości, ale też pozwala im tworzyć przepisy prawa. Tym sposobem tworząc obraz pozornie legalnej działalności, zapewniając sobie ochronę państwowych organów ścigania, które są przekonane o legalności podejmowanych czynności i wykonywanych rozkazach przełożonych.
 2. Kategoria Afery, zaczyna się od roku 1998, gdy narodził się pomysł na fuzję dwóch spółek celem utworzenia spółki PKN Orlen.
  1. Pomysł oraz finalizacja fuzji należy do polityków związanych z ruchem AWS, którzy sprawowali władzę w latach 1997 – 2001. Wśród członków AWS, czy też związanych z tym ruchem członków ugrupowań, można znaleźć m. in. braci Kaczyńskich, A. Macierewicza (ROP), A. Glapiński, M. Kamiński (CBA, MSWiA), J. Kurski (TVP), M. Morawiecki (Premier), B. Szydło (była Premier), Z. Wasserman (p.o. Prokuratora Krajowego w latach 2000 – 2001) oraz Zbigniewa Ziobro (pracujący w Głównym Urzędzie Celnym od 1998 – 2000) i inni.
  2. W tym samym czasie co PKN Orlen powstała spółka zajmująca się importem paliw BGM Petrotrade Poland, która została założona przez trzech wspólników Jana B., Zbigniewa M. i Arkadiusza G. dwie ostatnie osoby były właścicielami również agencji celnej Trans Sad.
  3. W maju 2001 r. powstała nowa partia założona przez braci Kaczyńskich, oficjalnie wpływ na decyzję o założeniu partii miały mieć dwie rzeczy, rozłam AWS gdzie w tle był konflikt Lecha Kaczyńskiego, natomiast drugim czynnikiem była rzekomo uzyskana popularność przez Lecha Kaczyńskiego (Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny 2000 – 2001). Jednak to nie pomogło wygrać wyborów, które odbyły się jesienią 2001 a które wygrała partia SLD.
  4. Trzy miesiące po wyborach tj. w lutym 2002 doszło do zatrzymania Prezesa zarządu spółki PKN Orlen, której udziałowcem jest Skarb Państwa, pół roku później zatrzymano m. in. Jana B. i Zbigniewa M.
  5. Przebywający w areszcie Jan B. na początku 2004 zdecydował się na współpracę z prowadzącym to postępowanie prokuratorem i złożył wyjaśnienia, w których opowiedział m. in. o finansowaniu partii AWS a także o skorumpowaniu urzędników celnych w tym tych na najwyższych szczeblach Głównego Urzędu Ceł w latach 1999 – 2002.
  6. Złożone wyjaśnienia przez Jana B. spowodowały, że w mediach zrobiło się głośno na temat afery oraz wywołały reakcję członków PiS, którzy zaczęli domagać się powołania komisji śledczej. A następnie mając większość w komisji śledczej wykorzystali to dla własnej korzyści, m. in. powołując na świadka Jana B. Więcej na ten temat od linkiem kategoria Afery.
  7. W związku z tą aferą straty Skarbu Państwa to wiele miliardów złotych. Natomiast powołana przez Sejm RP komisja śledcza celem wyjaśnienia afery, dała impuls do wprowadzenia reformy w Prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości.
 3. Prawo czy bezprawie, – to kategoria, w której zawarte artykuły dowodzą, że to właśnie mafia pod płaszczem partii stoi za aferą Orlen i dają odpowiedź jaki jest faktyczny cel reformy wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, ta kategoria wskazuje, że afera Orlen po komisji śledczej była kontynuowana. Za sprawą jednego z byłych właścicieli spółki BGM Jan B., który po złożeniu wyjaśnień w Prokuraturze został zwolniony z aresztu a następnie złożył zeznania jako świadek przed komisją śledczą. Jan B. będąc właścicielem dwóch innych spółek po raz kolejny zajął się importem paliw z tą różnicą, że importował paliwo z rafinerii Rosyjskiej poprzez Litwę i inne kraje bałtyckie w latach 2006 – 2008. Jednak na ten temat media milczały i milczą do dnia dzisiejszego, pomimo podejmowanych prób ich zainteresowania.
  1. W tej części historii została opisana metoda tuszowania w oparciu o dwa postępowania, której celem jest odsunięcie podejrzeń od osób objętych parasolem ochronnym (Jan B.), jak i samych członków mafii działających pod płaszczem partii. Zawiera artykuły związane z przedstawieniem faktycznych przykładów postępowań karnych, z których dwa postępowania, są bezpośrednio związane z dalszą częścią afery Orlen – BGM, której kontynuacja nastąpiła po zakończeniu prac Komisji śledczej i trwała w latach 2006 – 2008. Ponieważ w latach 2005 – 2007 władzę w Polsce sprawowała partia PiS, gdzie Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym został Z. Ziobro, gwarantowało to bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez Jana B. Przypomnę, że w okresie pierwszej części afery Z. Ziobro pracował w Głównym Urzędzie Ceł, który to organ według wyjaśnień Jana B. został skorumpowany.
  2. Gdy zagrożenie utraty władzy przez PiS stało się realne Z. Ziobro w 2007 r. awansował jednego z podwładnych sobie prokuratorów, zlecając by ten w sytuacji utraty władzy oraz wystąpienia zagrożenia dla działalności Jana B. wszczął postępowanie i prowadził postępowanie w taki sposób, by ochronić jego działalność. Co nastąpiło w roku 2007 i 2008, gdy wszczęto dwa postępowania w Kielcach i Lublinie.
  3. PiS odsunięty od władzy w 2007 r. przez dwie kolejne kadencje władzy nie odzyskał. Z tego też powodu, postępowania których akty oskarżenia od 2012 r, znajdowały się w Sądach a nawet otwarto przewody sądowe przeciągały się przez kilka lat. Sytuacja zmieniła się dopiero trzy lata, po odzyskaniu władzy przez PiS w 2015 r. i wznowieniu reformy wymiaru sprawiedliwości przez Z. Ziobro.
  4. Chociaż reforma dotyka bezpośrednio prokuratorów i sędziów, to uważam, że celem faktycznym jakim władza sobie założyła jest zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa przed poniesieniem odpowiedzialności, m. in. w związku z tą aferą, ale również wiemy dobrze, że mają wiele więcej na sumieniu. Natomiast prokuratorzy i sędziowie w tym przypadku służą władzy jako narzędzie wykorzystywane w dążeniu do celu.
  5. Ponieważ procesy zbliżają się do zakończenia, gdzie w jednej zapadł już prawomocny wyrok, w drugiej skazani oczekują na uzasadnienie wyroku I instancji. Chociaż skazani złożą odwołania od wyroków, to jednak nie mogą liczyć na korzystne rozpoznanie przez Sąd wyższej instancji, ponieważ już zostały poczynione zabiegi, mające zagwarantować utrzymanie wyroku.
  6. Między innymi mafia podjęła już kroki, polegające na zniszczeniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zastrasza przez postępowania dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego, co również miało miejsce wobec sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który utrzymał wyrok I instancji. Nie jestem wstanie określić faktycznej liczby osób już skazanych albo wkrótce zostaną skazani, ale z pewnością jest to powyżej stu osób, natomiast Jan B. oraz jego współpracownicy nie usłyszeli nawet zarzutów w przeciwieństwie do części pierwszej afery, chociaż i tam trzech właścicieli BGM nie poniosło odpowiedzialności karnej.
 4. Kategoria Luxona, wiąże się bezpośrednio z dwoma kolejnymi postępowaniami, jedno z nich zostało opisane w części drugiej sprawa z Opola. Ponieważ zawarte w tej części artykuły dotyczą postępowania kontrolnego prowadzonego przez inne zależne od władzy organy tj. skarbowe, które dotyczy wprost kolejnej z spraw prowadzonej przez Prokuraturę w Katowicach oraz długość trwania postępowania zasadnym było, przedstawić jako kolejna część historii, którą autor doświadcza.
  1. Warto na początku wyjaśnić czytelnikowi, który nie zna realiów jakie mają miejsce w polskiej rzeczywistości i dlatego może błędnie stwierdzić, że skoro początek tej części ma miejsce w 2014 r., to nie może stać za tym mafia pod płaszczem partii (władza) i tym samym uznać, że opisywana historia jest fikcją zmyśloną, przez autora. Co oczywiście byłoby zrozumiałe, ponieważ faktycznie mafia straciła w wyborach 2007 roku władzę, którą dopiero odzyskała w 2015 roku a więc w owym czasie nie była przy władzy. Dlatego też konieczne byłoby się zapoznać z materiałem, który szczegółowo opisuje temat w kategorii Luxona. W skrócie tylko wyjaśnię, że tak jak w drugiej części pisałem, reforma w prokuraturze zaczęła się już w latach 2005 – 2007, jednak była ona prowadzona z mniejszym rozmachem i dotyczyła w szczególności tych prokuratorów, którzy sympatyzowali z Z. Ziobro czy też B. Święczkowskim, który w tamtym czasie był szefem ABW, przypomnę, że już w 2006 roku mafia pod płaszczem partii powołała swoich przybocznych żołnierzy powołując do życia nową jednostkę specjalną CBA na czele której stanął M. Kamiński. Dodam jeszcze, że postępowanie kontrolne wszczęto na zlecenie Pani prokurator, która wszczęła śledztwo już w 2013 roku, następnie w październiku jako prokuratorka Prokuratury Rejonowej delegowana do Prokuratury Okręgowej wydała postanowienie o blokadzie rachunków w spółce dzień przed wszczęciem kontroli, gdy w 2019 stawiała zarzuty to pracowała już w Prokuraturze Okręgowej skąd delegowana do Regionalnej. Co nie jest bez znaczenia, śledztwo było początkowo prowadzone przez funkcjonariuszy CBŚP, w roku 2018 przekazano prowadzenie śledztwa agentom CBA.
  2. W związku z naruszeniem prawa, przez funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie kontrolne, które to działania naraziły na stratę majątkową spółkę, złożone do Prokuratury zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w lutym 2021 roku, ale dopiero w wrześniu 2021r. Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo.
  3. Niedawno w jednej z stacji telewizyjnych opublikowano materiał dotyczący byłego agenta CBA, który został nagrany podczas rozmowy z przedsiębiorcą, który obecnie się ukrywa. W nagraniu można było usłyszeć propozycję listu żelaznego, w zamian za (zda. autora), współpracę przy handlu wyrobami tytoniowymi. Jeżeli pewne okoliczności powiążemy z sobą to można przyjąć, że może chodzić o stworzenie kolejnej przykrywki, jaka miała miejsce w pierwszej i drugiej części historii, w celu czerpania korzyści, przez członków mafii. Skąd takie założenie, otóż jeżeli dać wiarę słowom osobie, która odrzuciła propozycję współpracę oraz fakt, że nie otrzymała listu żelaznego można przyjąć, że plan mafijny wyglądał w podobny sposób jak miało to miejsce w części drugiej. A więc nałożenie parasola ochronnego w prowadzonym postępowaniu, gdzie po otrzymaniu listu żelaznego miałby z złożyć zeznania, które pozwoliłyby skazać inne osoby, które w jakiś sposób były z nim powiązane biznesowo, przy pomocy uzależnionej Prokuratury i niektórych sędziach zostałby uniewinniony, po czym miałby zapewniony parasol ochronny do dalszej współpracy. Przyjmuję, że mogła ta osoba faktycznie nie skorzystać z tej propozycji, skąd takie myślenie? Ponieważ w tej sprawie są nadzorowane dwa postępowania przez dwie inne jednostki Prokuratury zależnych od mafii, w tym co najmniej jedna jest prowadzona przez CBA, gdzie nagrana osoba to bliski znajomy M. Kamińskiego, można założyć, że liczono na przyjęcie propozycji co pozwoliłoby na zakończenie postępowań w oparciu o jego zeznania. Tak jednak się nie stało i gdy opublikowano ten materiał w telewizja sprawa zrobiła się głośna, co spowodowało, że bynajmniej w sprawie prowadzonej w Katowicach, zaczęto podejmować dość dziwne czynności, które mogą świadczyć, że będą próbowali za wszelką cenę zakończyć postępowanie, lub rozszerzyć okres objęty zarzutami. Czynności te są przeprowadzane niezgodnie z prawem, nagle okazuje się, że prowadzący postępowanie kontrolne, chcą już kończyć, chociaż nie rozpoznano wniosku, który powinien zostać rozpatrzony i tym samym unieważnić postępowanie, decyzja która zostanie wydana nie będzie ważna, ponieważ wszczęte zostało śledztwo przeciwko organom, które mają wydać decyzję. Kilka dni temu przeprowadzono tzw. wjazd do jednej z firm transportowych na zlecenie Pani prokurator z Katowic, mając na celu znalezienie cokolwiek co mogłoby być dowodem jednak nic nie znaleziono. Z dużą dozą prawdopodobieństwa służby CBA, dopuściły się przestępstwa polegającego na z hakowaniu skrzynki pocztowej email, należącej do czeskiej spółki, której jestem współwłaścicielem dokładniej adresu z którego korzysta partnerka, gdzie przejęto korespondencję z 2017 roku.

W KOŃCOWYM EFEKCIE

 1. Obraz, który powstał na podstawie tej historii pokazuje nam, co może się wydarzyć, jeżeli do władzy zostaną wybrane nie odpowiednie osoby, które wywodzą się z skorumpowanych polityków. Efektem początkowym jest powstanie struktury mafijnej, gdzie ich członkowie są zależni od siebie, ponieważ jeden drugiego się boi.

%d bloggers like this: