Efekt końcowy

Historia oparta na faktach

 1. Historia która została opisana na blogu, to połączenie faktów znanych zarówno autorowi jak i społeczeństwu. Przytaczając je w poszczególnych artykułach, doszedłem do przekonania, że całkowitym przypadkiem zostałem wciągnięty w bardzo niebezpieczną historię, związaną z działaniami ludzi, którzy w stworzyli jedną z najbardziej rozwiniętych struktur mafijnych, ukrywając się pod płaszczem partii politycznej. Taka struktura pozwala członkom nie tylko kontrolować polski wymiar sprawiedliwości, ale też pozwala im tworzyć przepisy prawa. W ten sposób tworząc obraz pozornie legalnej działalności. Tym sposobem zapewnili sobie ochronę z strony państwowych organów ścigania, które to, organy są przekonane o legalności podejmowanych czynności i rozkazów przełożonych.
 2. Historia została podzielona na trzy najważniejsze części, tworząc swoistą trylogię,
  1. Początek tej historii zaczyna się od roku 1998, gdy narodził się pomysł na fuzję dwóch spółek celem utworzenia spółki PKN Orlen. Pomysł oraz finalizacja fuzji należy do polityków związanych z ruchem AWS, którzy sprawowali władzę w latach 1997 – 2001. Wśród członków AWS, czy też związanych z tym ruchem członków ugrupowań, można znaleźć m. in. braci Kaczyńskich, A. Macierewicza (ROP), A. Glapiński, M. Kamiński (CBA, MSWiA), J. Kurski (TVP), M. Morawiecki (Premier), B. Szydło (była Premier), Z. Wasserman (p.o. Prokuratora Krajowego w latach 2000 – 2001) oraz Zbigniewa Ziobro (pracujący w Głównym Urzędzie Celnym od 1998 – 2000) i inni.
  2. W tym samym czasie co PKN Orlen powstała spółka zajmująca się importem paliw BGM Petrotrade Poland, która została założona przez trzech wspólników Jana B., Zbigniewa M. i Arkadiusza G. dwie ostatnie osoby były właścicielami również agencji celnej Trans Sad.
  3. W maju 2001 r. powstała nowa partia założona przez braci Kaczyńskich, oficjalnie wpływ na decyzję o założeniu partii miały mieć dwie rzeczy, rozłam AWS gdzie w tle był konflikt Lecha Kaczyńskiego, natomiast drugim czynnikiem była rzekomo uzyskana popularność przez Lecha Kaczyńskiego (Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny 2000 – 2001). Jednak to nie pomogło wygrać wyborów, które odbyły się jesienią 2001 a które wygrała partia SLD.
  4. Trzy miesiące po wyborach tj. w lutym 2002 doszło do zatrzymania Prezesa zarządu spółki PKN Orlen, której udziałowcem jest Skarb Państwa, następnie około pół roku później zatrzymano m. in. Jana B. i Zbigniewa M. Przebywający w areszcie Jan B. na początku 2004 zdecydował się na współpracę z prowadzącym to postępowanie prokuratorem i złożył wyjaśnienia. Opowiadając m. in. o finansowaniu partii AWS a także o skorumpowaniu urzędników celnych w tym tych na najwyższych szczeblach Głównego Urzędu Ceł w latach 1999 – 2002. To spowodowało, że zrobiło się dopiero głośno na temat afery. Taki rozwój sprawy doprowadził do powołania komisji śledczej. Więcej na ten temat napisane zostało w kategorii Afery
  5. W związku z tą aferą straty Skarbu Państwa to wiele miliardów złotych.
 3. Dalsza część historii dotyczy kontynuowania działalności przez jednego z byłych właścicieli spółki BGM, Pan Jan B. który będąc właścicielem dwóch innych spółek zajmował się importem paliw z jedną różnicą, że importował paliwo z rafinerii Rosyjskiej poprzez Litwę i inne kraje bałtyckie w latach 2006 – 2008 jednak media milczały i milczą do dnia dzisiejszego na ten temat, pomimo podejmowanych prób ich zainteresowania.
  1. Ta część historii została opisana w kategorii Prawo czy bezprawie, przedstawiając zastosowaną przez mafię metodę tuszowania celem odsunięcia podejrzeń jej członków, czy osób objętych parasolem ochronnym. Zawiera artykuły związane z przedstawieniem faktycznych przykładów postępowań karnych, dwa postępowania, są bezpośrednio związane z dalszą częścią afery Orlen – BGM, której kontynuacja nastąpiła po zakończeniu prac Komisji śledczej i trwała w latach 2006 – 2008. Ponieważ w latach 2005 – 2007 władzę w Polsce sprawowała partia PiS, gdzie Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym został Z. Ziobro, gwarantowało to bezpieczeństwo w działalności Jana B.
  2. Gdy zagrożenie utraty władzy przez PiS stało się realne, Zbigniew Ziobro w 2007 r. awansował jednego z podwładnych sobie prokuratorów, zlecając by ten w sytuacji utraty władzy oraz wystąpienia zagrożenia dla działalności Jana B. wszczął postępowanie a jednocześnie prowadził postępowanie w taki sposób, by ochronić Jana B.
  3. PiS odsunięty od władzy w 2007 r. i przez dwie kolejne kadencje jej nie odzyskał, to powodowało, że postępowania których akty oskarżenia w 2012 r, znajdowały się w Sądach a nawet otwarto przewody sądowe przeciągały się przez kilka lat. Zmieniło się to dopiero trzy lata, po odzyskaniu władzy przez PiS w 2015 r. oraz wznowieniu reformy wymiaru sprawiedliwości przez Z. Ziobro. Chociaż reforma dotyka bezpośrednio prokuratorów i sędziów, to uważam jednak, że celem faktycznym jakim władza sobie założyła jest zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa m. in. w związku z tą aferą, chociaż wiemy dobrze, że mają wiele więcej na sumieniu. Natomiast prokuratorzy i sędziowie w tym przypadku służą władzy jako narzędzie wykorzystywane w dążeniu do celu.
  4. Ponieważ procesy zbliżają się do zakończenia, gdzie w jednej zapadł już prawomocny wyrok, w drugiej skazani oczekują na uzasadnienie wyroku I instancji i chociaż skazani złożą odwołania od wyroków, jednak to już będzie tylko formalność, ponieważ już zostały poczynione zabiegi, mające zagwarantować utrzymanie wyroku. Między innymi mafia podjęła już kroki, polegające na niszczeniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zastraszając sędziów Sądu Najwyższego.
 4. Ostatnia trzecia część tej trylogii, wiąże się bezpośrednio z dwoma kolejnymi postępowaniami, które również zostały opisane w części drugiej, ponieważ zawarte w tej części artykuły dotyczą postepowania kontrolnego prowadzonego przez inne zależne od władzy organy tj. skarbowe oraz długość trwania postępowania zasadnym było przedstawić tą historię jako kolejną część. Warto tutaj wyjaśnić, czytelnikowi kwestię początku tej historii, ponieważ osoba nie znając realiów może błędnie uznać, że skoro początek historii ma miejsce w 2014 r., to nie może stać za tym władza, która w tamtym czasie nie była u władzy, co oczywiście można by tak myśleć. Dlatego też konieczne byłoby się zapoznać z materiałem, który szczegółowo opisuje ten temat w kategorii Luxona.
 5. Poniżej zamieszczam trzy artykuły, które są związane z poszczególnymi częściami trylogii, tworząc tym samym rzeczywisty obraz sytuacji jaka jest dzisiaj w Polsce. Obraz pokazuje co, było powodem czy też celem wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Ta historia pomoże szczególnie zrozumieć, że doświadczający dyskryminacji sędziowie, to nie sędziowie, którzy dali do tego powody by dzisiaj tak ich traktowano.
 6. Zdaniem autora to przypadek sprawił, że akurat Ci a nie inni sędziowie stali się ofiarą dyskryminacji, to samo dotyczy udziału wielu niewinnie oskarżonych i skazanych osób m. in. autora tej trylogii. Inaczej mówiąc mafia realizując swój plan dla osiągnięcia celu, założyła że musi uzależnić od siebie wymiar sprawiedliwości, co będzie dla nich gwarancją przed poniesieniem odpowiedzialności karnej oraz pozwoli pozytywnie zakończyć zastosowanie parasola ochronnego.

%d bloggers like this: