Efekt końcowy

Historia oparta na faktach

 1. Historia którą opisuję na blogu, to połączenie faktów znanych zarówno autorowi jak i społeczeństwu.
  1. Przytaczając je w poszczególnych artykułach, doszedłem do przekonania, że całkowitym przypadkiem zostałem wciągnięty w bardzo niebezpieczną historię, związaną z działaniami ludzi, którzy stworzyli jedną z najbardziej rozwiniętych struktur mafijnych, ukrywając się pod płaszczem partii politycznej. Taka struktura pozwala członkom nie tylko kontrolować polski wymiar sprawiedliwości, ale też pozwala im tworzyć przepisy prawa. W ten sposób tworząc obraz pozornie legalnej działalności. Tym sposobem zapewnili sobie ochronę z strony państwowych organów ścigania, które to, organy są przekonane o legalności podejmowanych czynności i rozkazów przełożonych.
  2. Historia została podzielona na trzy najważniejsze części, tworząc swoistą trylogię,
 2. Kategoria Afery, zaczyna się od roku 1998, gdy narodził się pomysł na fuzję dwóch spółek celem utworzenia spółki PKN Orlen.
  1. Pomysł oraz finalizacja fuzji należy do polityków związanych z ruchem AWS, którzy sprawowali władzę w latach 1997 – 2001. Wśród członków AWS, czy też związanych z tym ruchem członków ugrupowań, można znaleźć m. in. braci Kaczyńskich, A. Macierewicza (ROP), A. Glapiński, M. Kamiński (CBA, MSWiA), J. Kurski (TVP), M. Morawiecki (Premier), B. Szydło (była Premier), Z. Wasserman (p.o. Prokuratora Krajowego w latach 2000 – 2001) oraz Zbigniewa Ziobro (pracujący w Głównym Urzędzie Celnym od 1998 – 2000) i inni.
  2. W tym samym czasie co PKN Orlen powstała spółka zajmująca się importem paliw BGM Petrotrade Poland, która została założona przez trzech wspólników Jana B., Zbigniewa M. i Arkadiusza G. dwie ostatnie osoby były właścicielami również agencji celnej Trans Sad.
  3. W maju 2001 r. powstała nowa partia założona przez braci Kaczyńskich, oficjalnie wpływ na decyzję o założeniu partii miały mieć dwie rzeczy, rozłam AWS gdzie w tle był konflikt Lecha Kaczyńskiego, natomiast drugim czynnikiem była rzekomo uzyskana popularność przez Lecha Kaczyńskiego (Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny 2000 – 2001). Jednak to nie pomogło wygrać wyborów, które odbyły się jesienią 2001 a które wygrała partia SLD.
  4. Trzy miesiące po wyborach tj. w lutym 2002 doszło do zatrzymania Prezesa zarządu spółki PKN Orlen, której udziałowcem jest Skarb Państwa, następnie pół roku później zatrzymano m. in. Jana B. i Zbigniewa M.
  5. Przebywający w areszcie Jan B. na początku 2004 zdecydował się na współpracę z prowadzącym to postępowanie prokuratorem i złożył wyjaśnienia, w których opowiedział m. in. o finansowaniu partii AWS a także o skorumpowaniu urzędników celnych w tym tych na najwyższych szczeblach Głównego Urzędu Ceł w latach 1999 – 2002.
  6. Złożone wyjaśnienia przez Jana B. spowodowały, że w mediach zrobiło się głośno na temat afery oraz wywołały reakcję członków PiS, którzy zaczęli domagać się powołania komisji śledczej. A następnie mając w niej większość członków, wykorzystała powołaną komisję śledczą, dla własnej korzyści, m. in. powołując na świadka Jana B. Więcej na ten temat od linkiem kategoria Afery.
  7. W związku z tą aferą straty Skarbu Państwa to wiele miliardów złotych oraz przyczyniła się do wprowadzenia reformy w Prokuraturze.
 3. Prawo czy bezprawie, dotyczy kontynuowania działalności przez jednego z byłych właścicieli spółki BGM Jan B., który po złożeniu wyjaśnień w Prokuraturze został zwolniony z aresztu a następnie złożył zeznania jako świadek przed komisją śledczą. Jan B. będąc właścicielem dwóch innych spółek po raz kolejny zajął się importem paliw z tą różnicą, że importował paliwo z rafinerii Rosyjskiej poprzez Litwę i inne kraje bałtyckie w latach 2006 – 2008. Jednak na ten temat media milczały i milczą do dnia dzisiejszego, pomimo podejmowanych prób ich zainteresowania.
  1. Ta część historii została opisana w kategorii Prawo czy bezprawie, przedstawiając zastosowaną przez mafię metodę tuszowania celem odsunięcia podejrzeń jej członków, czy osób objętych parasolem ochronnym. Zawiera artykuły związane z przedstawieniem faktycznych przykładów postępowań karnych, dwa postępowania, są bezpośrednio związane z dalszą częścią afery Orlen – BGM, której kontynuacja nastąpiła po zakończeniu prac Komisji śledczej i trwała w latach 2006 – 2008. Ponieważ w latach 2005 – 2007 władzę w Polsce sprawowała partia PiS, gdzie Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym został Z. Ziobro, gwarantowało to bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez Jana B.
  2. Gdy zagrożenie utraty władzy przez PiS stało się realne, Zbigniew Ziobro w 2007 r. awansował jednego z podwładnych sobie prokuratorów, zlecając by ten w sytuacji utraty władzy oraz wystąpienia zagrożenia dla działalności Jana B. wszczął postępowanie i prowadził postępowanie w taki sposób, by ochronić jego działalność. Co nastąpiło w roku 2007 i 2008, gdy wszczęto dwa postępowania w Kielcach i Lublinie.
  3. PiS odsunięty od władzy w 2007 r. przez dwie kolejne kadencje jej nie odzyskał. Z tego też powodu, postępowania których akty oskarżenia od 2012 r, znajdowały się w Sądach a nawet otwarto przewody sądowe przeciągały się przez kilka lat. Sytuacja zmieniła się dopiero trzy lata, po odzyskaniu władzy przez PiS w 2015 r. i wznowieniu reformy wymiaru sprawiedliwości przez Z. Ziobro.
  4. Chociaż reforma dotyka bezpośrednio prokuratorów i sędziów, to uważam, że celem faktycznym jakim władza sobie założyła jest zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa przed poniesieniem odpowiedzialności, m. in. w związku z tą aferą, ale również wiemy dobrze, że mają wiele więcej na sumieniu. Natomiast prokuratorzy i sędziowie w tym przypadku służą władzy jako narzędzie wykorzystywane w dążeniu do celu.
  5. Ponieważ procesy zbliżają się do zakończenia, gdzie w jednej zapadł już prawomocny wyrok, w drugiej skazani oczekują na uzasadnienie wyroku I instancji. Chociaż skazani złożą odwołania od wyroków, to jednak nie mogą liczyć na korzystne rozpoznanie przez Sąd wyższej instancji, ponieważ już zostały poczynione zabiegi, mające zagwarantować utrzymanie wyroku.
  6. Między innymi mafia podjęła już kroki, polegające na zniszczeniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zastrasza przez postępowania dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego, co również miało miejsce wobec sędziego Sądu Apelacyjnego, który utrzymał wyrok I instancji.
 4. Kategoria Luxona, wiąże się bezpośrednio z dwoma kolejnymi postępowaniami, które również zostały opisane w części drugiej, ponieważ zawarte w tej części artykuły dotyczą postepowania kontrolnego prowadzonego przez inne zależne od władzy organy tj. skarbowe oraz długość trwania postępowania zasadnym było przedstawić tą historię jako kolejną część.
  1. Warto tutaj wyjaśnić, czytelnikowi kwestię początku tej historii, ponieważ osoba nie znając realiów może błędnie uznać, że skoro początek historii ma miejsce w 2014 r., to nie może stać za tym władza, która w tamtym czasie nie była u władzy, co oczywiście można by tak myśleć. Dlatego też konieczne byłoby się zapoznać z materiałem, który szczegółowo opisuje ten temat w kategorii Luxona.
 5. Poniżej zamieszczam trzy artykuły, które są związane z poszczególnymi częściami trylogii, tworząc tym samym rzeczywisty obraz sytuacji jaka jest dzisiaj w Polsce. Obraz pokazuje co, było powodem czy też celem wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Ta historia pomoże szczególnie zrozumieć, że doświadczający dyskryminacji sędziowie, to nie sędziowie, którzy dali do tego powody by dzisiaj tak ich traktowano.

W KOŃCOWYM EFEKCIE

 1. Zdaniem autora to przypadek sprawił, że akurat Ci a nie inni sędziowie stali się ofiarą dyskryminacji, to samo dotyczy udziału wielu niewinnie oskarżonych i skazanych osób m. in. autora tej trylogii. Inaczej mówiąc mafia realizując swój plan dla osiągnięcia celu, założyła że musi uzależnić od siebie wymiar sprawiedliwości, co będzie dla nich gwarancją przed poniesieniem odpowiedzialności karnej oraz pozwoli pozytywnie zakończyć zastosowanie parasola ochronnego.a

%d bloggers like this: