Kolejna Manifestacja

II cz. POLSKA SIERPIEŃ 2020

Materiał o LGBT+ i homofobii

Na początku części drugiej artykułu poświęconego przedstawieniu sytuacji jaka ma miejsce obecnie w Polsce przedstawię materiał, który znalazłem na twitter.com, który po raz kolejny dowodzi dyskryminacji osób LGBT+ przez Polskie organy. Dalsza część będzie poświęcona wydarzeniu z dnia 15 sierpnia 2020 r, czyli Marszu neofaszystów.

https://twitter.com/RemyBonny/status/1294529833523871749?s=09

MARSZ NEOFASZYSTOWSKICH UGRUPOWAŃ

Przygotowania do Marszu 15 sierpnia 2020 r.

Z okazji 100 rocznicy Bitwy o Warszawę ugrupowania Narodowe, Neofaszystowskie czyli tzw. skrajnej prawicy, które odwołują się do Patriotyzmu i wiary katolickiej tj. Ruch Narodowy (RN), Młodzież Wszechpolska (MW) i Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) oraz Narodowe Odrodzenie Polski (NOP) i Konfederacja.

Jednak za nim doszło do tego Marszu muszę napisać, że jego organizatorzy zgłosili Prezydentowi Miasta Warszawa chęć zorganizowania marszu na około 20 tyś. uczestników. W związku z obostrzeniami jakie zostały wprowadzone ze względu na COVID-19 Prezydent Warszawy nie wydał zezwolenia, gdyż jak wynika z ustaw epidemiologicznych w takich wydarzeniach może brać udział maksymalnie 150 osób.

Organizatorzy na decyzję Prezydenta złożyli zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, który podtrzymał decyzję Prezydenta Warszawy. Nie mogąc się z tym pogodzić organizatorzy zaskarżyli Postanowienie tego Sądu w Sądzie Apelacyjnym, jednak również i ten Sąd utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Warszawy. Tutaj należy zauważyć, że samo złożenie wniosku o zorganizowanie marszu w takiej liczbie uczestników wskazywało, że jest on bez szans na zaakceptowanie, gdyż inna decyzja była by naruszeniem prawa.

Dzień przed datą zorganizowania marszu złożono wnioski o zorganizowanie kilku mniejszych marszów, które mogły liczyć nie więcej niż 150 osób.

Jak wyglądał przebieg Marszu w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Na początku miały miejsce przemówienia liderów poszczególnych organizatorów z których można wyciągnąć jeden wniosek a mianowicie, celem tego Marszu nie było uczczenie pamięci poległych w bitwie o Warszawę, tylko celem było sianie mowy nienawiści wobec Polaków, którzy mają inne poglądy polityczne, czy też wobec Polaków będącymi osobami LGBT+ w celu ich dyskryminacji.

Chciałbym tutaj powiedzieć, gdyby ktoś chciał zwrócić uwagę, dlaczego wskazane organizacje porównuję do organizacji faszystowskich. Wyjaśniam, nie wystarczy powiedzieć, że nie jestem faszystą, czy nasza organizacja nie jest faszystowską, ponieważ liczą się czyny. Jeżeli organizacje uważające się za niefaszystowskie wspierają w jakikolwiek sposób te faszystowskie oznacza, że są zgodne co do ich działalności oraz mają podobne przekonania. Jeżeli przedstawicie każdej z tych organizacji uważającej się za Narodową czy też skrajnie prawicową wypowiadają się w sposób nawołujący do dyskryminacji mniejszości np. osób LGBT+, jednocześnie siejąc nienawiść między obywatelami Polski, a słowa te następnie przeradzają się w czyny oznacza to nic innego jak uznanie tych organizacji za faszystowskie.

Następnie był przemarsz

Uformowano szyk marszu, który wyruszył na Krakowskim Przedmieściu. Marsz przerodził się w Manifestację #StopAgresjiLGBT uczestnicy w ramach tego powrzucali tęczowe flagi do śmietników, przypomnę że Tęczowa Flaga to symbol LGBT+. Jeden z liderów neofaszystów Krzysztof Bosak, który był kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r w Swoim przemówieniu odniósł się do symbolu LGBT+ tymi słowami „Nie chodzi o to, że wasza flaga kogoś obraża. To symbol grzechu. Zgodnie z nauką chrześcijańską to jest symbol grzesznego stylu życia, dlatego nie wywieszajcie tego na figurach Chrystusa, krzyżach i pomnikach. Jeżeli będziecie to robić, liczcie się z kontrakcją służb państwowych i obywateli„.

Przy tym, mówiąc obywateli miał na myśli tych, którzy sympatyzują z neofaszystami. Tutaj należy się zastanowić, czy używanie podczas Swojej wypowiedzi określenia obywateli jest właściwe, czy też nazwać to należy jako propaganda. Rozumiem, gdyby jako kandydat Krzysztof Bosak uzyskał ponad 50% poparcia obywateli, to mógłby się w ich imieniu wypowiadać, ale nie jeżeli przegrywa wybory po 1 turze z wynikiem 6,6% poparcia. Osobiście nie wyrażam zgody by w moim imieniu osoby związane z neofaszyzmem wypowiadały się w moim imieniu.

Uczestnicy tzw. Marszu Zwycięstwa co należy napisać, nieśli ze sobą flagi na których widniały symbole tj. Mieczyk Chrobrego – symbol, używany przez Polskich narodowców i nacjonalistów. Współcześnie wykorzystywany przez część organizacji odwołujących się do przedwojennych tradycji nacjonalistycznych. Symbol ten został zakazany w 2008 r przez Europejską organizację anty rasistowską. Możemy również na jednym z załączonych w galerii zdjęć zobaczyć, że również ten symbol miał wpięty do munduru jeden z Policjantów uczestniczących w ramach wykonywania Swoich obowiązków. Kolejnym symbolem, który mogliśmy zobaczyć, to: Falanga – symbol, używany przez polskich nacjonalistów. Obecnie falanga jest oficjalnym symbolem organizacji narodowych ONR i NOP. Następnym symbolem był symbol używany przez NOP i jest to: Krzyż Celtycki – forma krzyża od wieków znana wyznawcom religii przedchrześcijańskich, w którym czteroramienny krzyż umieszczony jest w okręgu, symbolizującym celtyckie wianki, tzw. ruta. Prosty krzyż objęty lub otoczony okręgiem jest jednym z najpopularniejszych symboli wykorzystywanym przez osoby i organizacje aby reprezentować neonazizm i ruch biała supremacja, szczególnie w Europie i USA, uznawany jest jednak przez niektóre polskie stowarzyszenia prokatolickie i nacjonalistyczne za symbol neonazistowski, o antypolskiej i antykatolickim charakterze.

Dlaczego, piszę o tych Manifestacjach, Marszach czy Protestach.

Otóż mój artykuł nie publikuję dlatego, że jestem osobom LGBT+ ale też nie jestem homofobem. Osobiste moje podejście do osób LGBT+ od zawsze jest takie, że toleruję ich tak samo jak toleruję obcokrajowców czy osoby mające inny kolor skóry. To natomiast nie przeszkadza mi, bym czół się i uważał za Patriotę nawet teraz gdy mieszkam po za granicami Polski. Również uważam, że jestem wstanie zaakceptować niektóre kwestie skrajnej prawicy. Jednak nie jestem wstanie zaakceptować takiego zachowania skrajnej prawicy, które wynikają z pobudek charakterystycznych dla neofaszyzmu.

Tutaj wrócę do wskazanych symboli używanych przez te organizację, jeżeli dobrze zrozumiemy, to Krzyż Celtycki jest symbolem o charakterze antypolskim i antykatolickim i chociaż ta część Marszu maszerowała osobno, to musimy pamiętać, że to tylko z powodu braku zgody na zorganizowanie jednego Marszu na 20 tyś uczestników. Więc jak to się odnosi do słów używanych przez liderów tych organizacji chociażby na przykładzie Krzysztofa Bosaka odwołującego się w Swojej wypowiedzi do wartości religijnych Katolików (Chrześcijańskich)? Jeszcze dodam jakie były skandowane hasła przez uczestników Manifestacji (Marszu): „Słońce czarne Orzeł biały to są Nasze ideały”, „Stop gejowskiej propagandzie”, „pedofile, pederaści to są Unii entuzjaści”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” oraz na banerze „śmierć wrogom Ojczyzny”

Kolejną rzeczą, która skłoniła mnie do napisania artykułu dotyczącego osób LGBT+ oraz Organizacji Neofaszystowskich to zachowanie się służb i organów państwa, wobec uczestników biorących udział czy to w Protestach, czy też Manifestacjach (Marszach). Oczywiście mam tu na myśli dwie części, gdyż tutaj skupiłem się bardziej na Marszu Zwycięstwa a tylko na początku udostępniłem link w temacie osób LGBT+ który jednak przedstawia bardzo czytelnie zachowanie Policji.

Wskażę kilka skrajnych przykładów, więc tak pierwszym jest chociażby umieszczenie na figurze Chrystusa przed kościołem św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu tęczowej flagi przez osoby LGBT+ co zostało uznane za „Profanacja figury Chrystusa przed kościołem św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie napełniła bólem parafian i mieszkańców stolicy” – czytamy w wydanym w czwartek (30 lipca) oświadczeniu Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Zaapelowano o modlitwę w intencji nawrócenia sumień i serc. Natomiast umieszczenie w dniu 15 sierpnia przez skrajną prawicę jednego z własnych symboli już nie jest postrzegane jako jako profanacja tej figury, czy nie stanowi obrazy uczuć religijnych na to wygląda. Jak państwo pamiętają z pierwszej części tego tematu wyjaśniałem czym jest Profanacja symboli Państwowych, więc uznając flagę w barwach tęczy za profanację figury Chrystusa to również należy uznać flagi z symbolami rasistowskimi czy neofaszystowskimi. Jeżeli Księża Misjonarze uważają, że osoby będące LGBT+ są osobami, które należy wykluczyć z rodziny katolickiej z powodu swojej odmienności seksualnej, a nie uważają tak samo wobec osób, które szerzą nienawiść wobec innych osób, czy też szerzą poglądy rasistowskie i neofaszystowskie jednocześnie odwołując się do wartości katolickich opartych na Przykazaniach.

Kolejnym skrajnym przykładem jest stosowanie prawa świeckiego w tym prawa wynikającego z Konstytucji RP, która zgodnie z Art. 8 Pkt. 1 Jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie mając na względzie zachowanie się osób utożsamiających się z organizacjami neofaszystowskimi a treścią jednego z artykułów Konstytucji RP ciężko zrozumieć zachowanie organów i służb Państwowych w tej kwestii. Szczególnie jeżeli zobaczymy co mówi Art. 13Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.” co w związku z Art. 8 Pkt. 2 Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. powinno doprowadzić do rozwiązania tych organizacji przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, które powinny zgodnie z Art. 7 działać na podstawie i w granicach prawa. Jednak jak można zobaczyć na opublikowanych materiałach nie postępują zgodnie z Konstytucją, nie tylko, że nie rozwiązano zorganizowanych Marszów czy też Manifestacji organizacji neofaszystowskich, ale zapewniono im ochronę wykorzystując w tym celu służby Państwowe tj. Policja czy też „WOT”. Gdzie również na jednym ze zdjęć można zauważyć, że osoby w ubraniu Policjanta dokonujące czynności legitymowania osób mają wpięty w mundur Mieczyk Chrobrego, czyli jeden z symboli o którym wyżej pisałem.

PODSUMOWANIE

Czy My Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Możemy nadal spać spokojnie, gdy w Naszej Ojczyźnie mają miejsce takie sytuacje? W mojej ocenie nie możemy spać spokojnie, chociażby dlatego, że myśląc o takiej sytuacji ciężko jest zasnąć. Jak widzimy rządząca mafia pod przykryciem Zjednoczonej Prawicy pozwala na to, by tzw. skrajna prawica skupiająca organizacje neofaszystowskie nie tylko raz w roku dawała znać o Sobie podczas Marszu Niepodległości. Myślę, że takie zielone światło dla organizacji skrajnej prawicy obóz rządzący zapalił w roku 2018 organizując wspólny Marsz Niepodległości z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wcześniej również w ramach wspólnych wartości na które tak prawica jak i skrajna prawica się powołują ta pierwsza dla wspólnych korzyści pomagała tej drugiej w uniknięciu jej członków odpowiedzialności karnej wykorzystując uzależnionych Prokuratorów.

Dzisiaj jak możemy zobaczyć w materiałach filmowych czy na zdjęciach władza udziela już całkowitej ochrony dla działań skrajnej prawicy, nie zależnie czy organizacje skrajna prawica narusza prawa wynikające z Konstytucji RP, czy też prawa nadane przez Boga w którego wierzą i na którego się powołują jako katolicy (chrześcijanie). Sam jestem katolikiem nie tylko, dlatego, że rodzice ochrzcili mnie jako osobę nieświadomą, ale dlatego, że wierzę w Boga, lecz nie uznaje kościoła. Dlatego w moim przekonaniu jeżeli patrzę na to co robi władza i ich skrajny odłam prawicy, to zaliczam ich do katolickich radykałów. Patrząc natomiast na wyznawców chociażby islamu, których radykałowie powołując się na tzw. Dżihad (święta wojna, w imię Boga) zostali uznani przez świat za organizację terrorystyczną. Dzisiaj mamy podobną sytuację z organizacjami neofaszystowskimi, których liderzy jak słyszymy odwołują się do Boga, czego zgodnie z religią katolicką nigdy Bóg by nie zaakceptował.

Przyzwolenie na groźby wobec mniejszości LGBT+ będącej Polskimi Obywatelami jest niedopuszczalne, jeżeli jednak władza nie reaguje a wręcz się z tym identyfikuje stosując dyskryminację wobec tej mniejszości, My jako Obywatele Polski w większości wychowywani w wierze katolickiej powinniśmy temu się jak najszybciej przeciwstawić, ponieważ brak reakcji może przynieść niewyobrażalne skutki dla Państwa Polskiego. Jeżeli dyktator podejmie decyzję o wyjściu Polski z Unii Europejskiej za czym opowiadają się jego skrajne organizacje to będzie to początkiem końca Naszego Państwa a jako społeczeństwo staniemy się Jego niewolnikami.

Polska Władza jest dzisiaj sprawowana przez z jednej strony Dyktatora, lub z drugiej strony przez Bossa Mafii, ukrywającej się pod przykryciem partii politycznej, ale również Polskie społeczeństwo w szczególności dotyczy to sympatyków władzy. Muszą zrozumieć, że Polska to kraj świecki, którego Obywatele stanowią Naród i którzy nie zależnie od Swoich przekonań religijnych, orientacji seksualnych, czy poglądów politycznych są objęci obowiązkami i prawami świeckimi gwarantowanymi Konstytucją RP.my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, […] w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej

Natomiast czym innym jest przynależność do religii, czy wyznawców jakiejkolwiek wiary, gdyż w zależności czy dany Obywatel jest wyznania katolickiego, czy np. muzułmańskiego, jego postępowanie jest oceniane wówczas według prawa świeckiego jak i według praw obowiązujących w danych religiach np. jeżeli jest to katolik, to powinien, żyć zgodnie z Przykazaniami nadanymi przez Boga i tylko Bóg przez reprezentujące go organy może taką osobę ocenić za życia a po śmierci ocenić bezpośrednio. Należy pamiętać, że każdy człowiek żyjący na ziemi odpowiada za Swoje czyny według prawa świeckiego przed niezależnym i niezawisłym Sądem, natomiast pod względem Swojej wiary odpowiada tylko przed Bogiem, którego wyznaje. Jeżeli osoba będąca chrześcijaninem żyjąc tu na ziemi dopuści się czynu zabronionego prawem świeckim, musi się liczyć z odpowiedzialnością za ten czyn tu na ziemi, jeżeli ta sama osoba dopuści się czynu zabronionego według praw nadanych przez wyznawcę ale nie będąca sprzeczną z prawem świeckim, może tą osobę ukarać tylko ten którego wyznaje. W przypadku o którym mówi ten artykuł widzimy, że część Obywateli Polski związanymi ze skrajnie prawicowymi organizacjami powołuje się na prawo wynikające z religii chrześcijańskiej której są wyznawcami i nawołuje do nienawiści wobec Obywateli będących mniejszą częścią Polskiego Narodu. Jednocześnie postępując wbrew zasadom chrześcijaństwa. To dzieje się przy wsparciu osób reprezentujących Obywateli w rządzie, a którego obowiązuje prawo świeckie nie zaś prawo wyznaniowe jakiejkolwiek religii, gdyż Polska jest Krajem świeckim jak i inne kraje na świecie. Skutkiem czego jest brak reakcji organów Państwowych na łamanie prawa świeckiego przez te organizacje. Należy pamiętać, że organizacje skrajnie prawicowe tym sposobem naruszają tak prawo pochodzące od Boga na którego się powołują jak i prawo świeckie. Natomiast osoby LGBT+ będące mniejszością mającą związek z orientacją seksualną mogą odpowiadać wyłącznie za naruszenie prawa świeckiego, ale również w sposób szczególny tym prawem powinny być bardziej jako mniejszość chronione. Osoba będąca osobą LGBT+ nie musi być katolikiem i przestrzegać praw wynikających z tej religii a nawet będąc katolikiem to zgodnie z tymi prawami będzie odpowiadać przed Bogiem, więc popełniając czyn zabroniony tzw. grzech nie może tej osoby za jej grzech oceniać inny katolik, prócz tych którzy są uważani za reprezentujących Boga na ziemi np. ksiądz, Biskup itp. ale tylko zgodnie z tym prawem które zostało nadane przez tego Boga. Natomiast odpowiada, jak i każdy inny Obywatel za czyn zabroniony prawem świeckim, ale również tylko przed niezależnym i niezawisłym Sądem. Każdy Polski Obywatel jak i również Obywatele na świecie muszą zrozumieć, że osoby LGBT+, domagając się możliwości zawarcia związku małżeńskiego nie mają na myśli zawarcia takiego związku w kościele np. katolickim, lecz w Urzędzie Stanu Cywilnego zgodnie z prawem świeckim, które nie może tylko uznawać takiego związku w oparciu o daną religię, gdyż dotyczy to prawa wszystkich obywateli nie zależnie od religii itd. a które to prawa zapewnia Konstytucja RP.