Kolejne kroki

Poszukując Sprawiedliwości

Złożyć donos na swój kraj, to nie jest rzecz przyjemna

Nadszedł czas na podejmowanie kolejnych kroków w poszukiwaniu sprawiedliwości. Muszę przyznać, że obecnie podejmowanie decyzji co do kolejnych kroków nie należą do łatwych a nawet przyznam, że są trudnymi decyzjami. W szczególności dla osoby będącej patriotą, jednak po ponad dziesięciu latach walki z bezprawiem jakie jest w Polsce, co było przyczyną do opuszczenia Ojczyzny. Jednak Polski wymiar sprawiedliwości zdecydował się na dalsze niszczenie nie tylko mojego życia, ale również bliskich mi osób. Wykorzystując w tym celu organy Państwa w którym obecnie od paru lat mieszkamy i prowadzimy działalność jako współwłaściciele spółek mających siedziby w kraju gdzie mamy tymczasowy pobyt do tego stopnia, że jedna z osób tego organu dopuściła się naruszenia prawa tego kraju jak i prawa Unii Europejskiej co potwierdził Trybunał Konstytucyjny wydając orzeczenie w sprawie Naszej skargi. W konsekwencji osoba ta została zwolniona z Prokuratury. Zgodnie z wspomnianym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Prokuratura tego kraju złożyła wniosek do Polskiej Prokuratury o zwrot środków finansowych, które zostały jej przekazane z rachunków Naszej spółki w sposób naruszający prawo. Strona Polska jednak milczy w związku z tym nie pozostawia Nam innej możliwości niż składanie skarg do Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości.

UZUPEŁNIENIE SKARGI ZŁOŻONE

Uzupełnienie skargi

Uzupełnienie skargi dotyczącej naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie, która została dziś wysłana na skrzynkę e-mail Komisji Europejskiej, Dział C 1 ds. Sprawiedliwości i Polityki dotyczącej praworządności. Istotą tego suplementu skargi do Komisji Europejskiej o naruszenie prawa Unii Europejskiej przez Rzeczpospolitą Polską jest nieprzestrzeganie przepisów Art. 159 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nr Dz.U. 2016 poz. 508, w sprawie wewnętrznego funkcjonowania wspólnych jednostek organizacyjnych polskiej prokuratury w postępowaniu karnym (decyzja ramowa Rady 2003/577 / SVV z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia lub dowodów). Zwracamy się do Komisji Europejskiej, w Twoim imieniu, o wszczęcie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niewypełnieniem przez państwo Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z naszą oceną prawną i oceną prawną czeskiego Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczalne jest stosowanie przez Rzeczpospolitą Polską przepisów dotyczących przekazywania dowodów do faktycznej konfiskaty mienia osób z innych państw członkowskich. W skardze intensywnie dyskutujemy na temat naszego ostatniego udanego postępowania przed czeskim trybunałem konstytucyjnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączniku do skargi. Załączyłem tylko przetłumaczoną translatorem treść skargi.

ODNOŚNIE DZIAŁAŃ POLSKIEGO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Jest usprawiedliwieniem złożenia skargi

W dniu 24 lipca 2020 r. w mediach pojawił się artykuł z którego wynika, że Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości na czele z Ministrem Zbigniewem Ziobro przygotowuje projekt ustawy, który pozwoli na przejęcie majątków nawet od osób, które w sposób legalny tego majątku się dorobiły. Nowe przepisy o konfiskacie prewencyjnej umożliwią prokuratorom przejmowanie ich majątków bez prawomocnego wyroku. Poniżej zamieszczam link do artykułu. W dniu wczorajszym odniosłem się do tej informacji na twitter.com

Miałem właśnie na myśli tą sytuację o której piszę ten artykuł, gdyż złożona skarga dotyczy właśnie na dzień dzisiejszy bezprawnego przejęcia majątku przez Państwo Polskie, majątku należącego do spółek z siedzibą oraz prowadzoną działalnością na terenie innego kraju Unii Europejskiej dokładniej w Republice Czeskiej. A wprowadzane przepisy mają to prawnie zalegalizować.