Kolejny atak na bloga

drugi atak przeprowadzony

 • Przypomnę, że w październiku 2021 roku, do dzisiaj nie ustalona/e osoby próbowały zdyskredytować bloga o czym można przeczytać tutaj. Oczywiście nie był to główny cel hakerów, a być może w ogóle, nie było to zamierzonym celem, jednak tak czy inaczej włamanie na stronę i próba publikacji postów miała miejsce. W dniu 29 marca 2022 r. sytuacja się ponowiła, a jej przebieg był zbliżony do pierwszego włamania na bloga. Co zaskakujące, tak jak w pierwszym ataku tak i teraz nie było żadnych żądań okupu, czy szantażu. To też pozwala wyciągnąć pewne wnioski, które już się podpowiadały przy pierwszym ataku, a ten atak jest potwierdzeniem prawidłowego toku rozumowania tych ataków.
 • Jak wyglądał przebieg ataku i co go łączy z pierwszym atakiem?
  • 1) Sprawca(y) na początku dokonali włamania na firmową skrzynkę poczty elektronicznej, drugiej naszej spółki i skopiowali ponad tysiąc wiadomości, pozostawiając jednak jej zawartość, tym sposobem nie wzbudzając żadnych podejrzeń, że ktoś wszedł w bezprawne posiadanie danych. Mogłoby to wskazywać, że motywem jakim kierował się sprawca(y) to próba szantażu o udostępnienie publiczne danych, jednak nic takiego nie ma miejsca.
  • 2) Nie otrzymaliśmy również, wezwania do zapłacenia okupu.
  • 3) Co w zamian tego robią sprawcy? szyfrują bezprawnie przejęte dane i tak jak w pierwszym przypadku podejmują próbę publikowania ich na blogu. W efekcie do publikacji nie dochodzi a dane nie zostają ujawnione. Czy to świadczy o nieudanej próbie czy też taki był tego cel?
 • O ile w pierwszym przypadku można było myśleć, że plan zakładał zdyskredytowanie bloga, chociażby jako drugi cel, tak po drugim ataku, można wnioskować, że nie jest to celem hakerów, a głównym celem było skopiowanie zawartości skrzynek elektronicznych należących do czeskich spółek. Nasze wcześniejsze przypuszczenia, kto za tymi dwoma atakami hakerów może stać, zaczyna nabierać pewności. Oczywiście przypuszczenia opierają się o pewne poszlaki i ciężko dzisiaj myśleć, czy będzie możliwość znaleźć na nie dowody. W każdym razie nie zamierzamy, tego ataku pozostawić bez próby odnalezienia sprawców, to że po pierwszym ataku nie udało się ustalić sprawców, nie znaczy że również w tym przypadku, tak będzie.

prawdopodobny motyw I CEL sprawców

 • O ile po pierwszym ataku, można było się zastanawiać nad motywem oraz celem ataku, tak ten przypadek pozwala nabrać prawie stu procentowej pewności jaki był motyw i cel, którym kierowali się sprawcy. Dodam, że o ile w pierwszym zawiadomieniu Policji, nawet nie sugerowałem jaki mógł być motyw, tak w zawiadomieniu, które w dniu dzisiejszym zostało skierowane do Policji zasugerowałem, kto mógł przeprowadzić atak, co było celem oraz czym był on motywowany. W związku z tym, również w tym artykule przedstawię swoją analizę wraz z wnioskami.
 • Więc tak, pierwszy atak przeprowadzono na skrzynkę elektroniczną jednej z naszych spółek, z której korzysta moja partnerka i skopiowano dane z okresu 2016/2017. Drugi atak miał miejsce na skrzynkę elektroniczną drugiej z naszych spółek, z której to natomiast ja korzystam i skopiowano dane również z okresu 2016/2017 r. właśnie i tu;
  • Pytanie dlaczego, tylko ten sam okres a nie np. z ostatniego roku czy dwóch?
 • Nie jest też przypadkiem, że okres skopiowanych danych jest spójny w tych dwóch przypadkach. Ponieważ są to istotne dla nas daty, nie trudno za tym poszukać powiązania tych cech wspólnych ataku z innymi faktami i połączyć je w logiczną całość. Szczególnie gdy brakuje cech charakterystycznych, dla większości ataków prowadzonych przez hakerów. Dlatego, już po pierwszym ataku mieliśmy podejrzenia, że może mieć to związek z prowadzonym postępowaniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie w 2019 roku postawiono nam zarzuty popełnienia przestępstwa, w okresie 2013 do październik 2016 r., co sugerowało, że celem ataku było uzyskanie dowodów pozwalających na ewentualne przedłużenie tego okresu o kolejny rok. Jednak kolejne informacje, które do nas dotarły poniekąd temu zaprzeczały, ponieważ postępowanie miało zostać zakończone w grudniu 2021 roku, ale jak wiadomo nie zostało zakończone. Więcej na temat tego postępowania pisałem tutaj.
 • Dlatego też drugi atak tylko potwierdza moje przypuszczenie, a spójność okresu skopiowanych danych oraz okoliczności związane z trwającym postępowaniem, łączą się w logiczną całość wskazując motyw i cel przeprowadzonych ataków, przez hakerów. W rzeczywistości pisząc hakerów, mam na myśli tzw. organy ścigania prowadzące swoje bezprawne czynności. Oczywiście na podstawie ujawnionych okoliczności próbowałem poszukać również innych motywów czy celu, które pozwoliły by wskazać jako sprawców innych hakerów, ale nie znalazłem takowych, które były by logiczne, spójne i opierające się na faktach, jak w przypadku działań CBA. Oczywiście nie każdy musi się z tym zgodzić, dlatego też napiszę na czym opieram swoją sugestię, że za atakami prawdopodobnie stoi CBA i Prokuratura. Nie było błędem założenie, że pierwszy atak mógł mieć na celu przedłużenie okresu zarzutów, jednak brak było motywów, które mogłyby być przesłanką do takiego działania. Teraz po drugim ataku, taki motyw znalazłem, który w moim przekonaniu jest bardzo realny, jednocześnie pozwala na uściślenie celu tych ataków.
 • Motywem jest zakończenie postępowania sygn. akt RP I Ds. 2.2016, celem zdobycie dowodów, które pozwolą zakończyć dziewięcioletnie śledztwo.
 • Otóż zwróciłem uwagę, na bardzo istotny w moim przekonaniu szczegół, oczywiście jako osoba nie mająca wykształcenia prawniczego, mogę się mylić, co do istoty znaczenia szczegółu. Więc tak okres zarzutu kończy się w październiku 2016 r., a więc według tego okoliczności, które zaistniały po tym czasie nie mają znaczenia, musiałby zostać przedłużony okres objęty zarzutami, to potwierdzałoby motyw i cel. Po głębszej analizie zdałem sobie sprawę, że tu chodzi o coś znacznie poważniejszego. Warto chociażby przypomnieć, że środki finansowe z rachunków czeskich spółek zostały uznane, przez nadzorującą postępowanie Prokuraturę za dowód rzeczowy 14 grudnia 2017 r. a nadto nawet patrząc na datę pojawienia się tych środków na rachunkach i ich blokadzie, jest to listopad 2016 rok, czyli po końcowym okresie objętego zarzutu. Czyli jako dowód nie istniał w danym czasie, więc nie może być dowodem, to jednak nie wszystko. Środki finansowe zostały zabezpieczone w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę z Ostravy, postępowanie obejmowało 2016/2017 lata, które to postępowanie zostało następnie załączone do postępowania prowadzonego, przez Prokuraturę z Katowic w grudniu 2017 r. I tutaj ujawniają się faktyczne przesłanki jakimi kierowały się organy ścigania, przejmując środki finansowe, wcale nie chodziło o dowody rzeczowe, które miały świadczyć o przestępstwie, celem było jedynie ich bezprawne przejęcie, by następnie doprowadzić, do ich przepadku na rzecz skarbu państwa. Już sam argument Prokuratury z Ostravy, w celu przekazania śledztwa, mówiący, że nie znaleziono dowodów, pozwalających na postawienie zarzutów i świadczących o popełnieniu przestępstwa, świadczy, iż wcześniejsze przesłanki, którymi kierowała się Prokuratura z Ostravy blokując środki finansowe, nie były zasadne i prawdopodobnie, gdyby nie przejęcie przez Prokuraturę z Katowic środki finansowe zostałyby odblokowane. Natomiast Prokuratura z Katowic uznając je za dowód rzeczowy i jednocześnie załączając do swojego postępowania nie miała, żadnych ku temu przesłanek czy podstaw, dlatego, że nie mają one związku z okresem objętym w zarzutach. Przypomnę jeszcze, że zarzuty zostały przedstawione w lutym 2019 roku, a więc świadczy to, że przez ponad dwa lata nie znalazła Prokuratura dowodów, by przedłużyć okres objęty zarzutami np. do końca 2017 roku, a wręcz przeciwnie przejmując postępowanie prowadzone przez inną Prokuraturę nie mogła się opierać o zgromadzony materiał dowodowy, gdyż nie pozwalał on przedstawić zarzutów. Jest to kolejny argument świadczący o bezprawnym przejęciu środków finansowych i jeżeli dodamy, że Prokuratura z Katowic mając pełną świadomość swoich bezprawnych działań, w listopadzie 2021 podczas spotkania z przedstawicielami czeskich organów, stwierdza, że nie zamierza zwracać środków finansowych, gdyż wszystko co w tej kwestii robiła było zgodne z prawem, to świadczy tylko o tym, że zrobi wszystko, by wykazać zasadność swoich czynów. Uważając, że łamanie przepisów prawa w dobrej wierze nie jest przestępstwem. To pozwala podejrzewać, że polskie organy ścigania stoją za przeprowadzonymi atakami hakerów, mając ku temu motywy oraz ważny cel, którym jest uzyskanie czegokolwiek by można zinterpretować jako materiał dowodzący popełnieniu przestępstwa, w tym pozwolić przedłużyć okres zarzutów, by zalegalizować przejęcie środków finansowych chociażby w tej części czasookresu.

jaki wniosek

 • Takie działania organów ścigania jeżeli tylko zostaną potwierdzone, a może dojść do potwierdzenia, bądź to w skutek złożonego zawiadomienia, bądź gdy dojdzie do ich ujawnienia w akcie oskarżenia, który Prokuratura zamierza złożyć do Sądu. Potwierdzi moje wcześniejsze wnioski i zdanie jakie mam na temat polskiej władzy i od niej zależnych organów ścigania, po części wymiar sprawiedliwości i media. A więc jak już wielokrotnie pisałem;
  • Ta władza przed niczym się nie cofnie, a dla własnej korzyści zrobi wszystko co w ich ocenie jest słuszne, konieczne i gwarantujące brak odpowiedzialności karnej.
 • Jednak chociaż te dwa ataki są na moją szkodę, to jednak widzę w nich pewien pozytywny wątek, który pozwala podejrzewać, że mój blog ktoś jednak czyta i się nim interesuje, czy daje wiarę temu co piszę, tego jeszcze nie wiem, mogę tylko tego oczekiwać. Ale sam fakt zainteresowania pozwala myśleć z optymizmem, że przyjdzie taki dzień, w którym główne postacie o których wspominam sami go przeczytają, a pozostali czytelnicy poznają prawdziwe historie oparte na faktach i doświadczeniu życiowym autora.

Informacje prawne

Tyko merytoryczne komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: