Komisja i podkomisja

CZARA GORYCZY SIĘ PRZELAŁA

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26853771,czara-goryczy-sie-przelala-w-podkomisji-smolenskiej-wojna.html

Temat to część tytułu
 1. W dniu 06 marca 2021 przeczytałem na portalu Gazeta.pl jeden z artykułów, którego tytuł zaczyna się słowami “Czara goryczy się przelała
 2. O czym jest artykuł?
  1. Otóż artykuł dotyczy prac “podkomisji smoleńskiej”, która została powołana po katastrofie samolotu w 2010 roku, gdzie zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie samolotu.
  2. Wśród ofiar katastrofy był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką oraz inni wysocy urzędnicy państwowi oraz załoga samolotu.
  3. Oficjalna wersja katastrofy to trudne warunki pogodowe a dokładniej gęsta mgła w okolicach lotniska Smoleńsk, gdzie samolot miał wylądować.
  4. Pomimo słabej widoczności i przy prawdopodobnym nacisku pośrednio Prezydenta RP, piloci podjęli próbę lądowania, która niestety zakończyła się katastrofą samolotową tragiczną w skutkach.
  5. Jednak osoby biskie tych którzy zginęli m. in. J. Kaczyński, A. Macierewicz i inni twierdziły, że przyczyną katastrofy miałby być zamach wskazując, iż dokonać zamachu mieli Rosjanie przy współpracy z partią, która w 2010 roku stanowiła rządy w Polsce.
  6. Dlatego w lutym 2016 została powołana podkomisja smoleńska, która miała udowodnić, tą spiskową teorię o zamachu, jednak pomimo upływu pięciu lat pomimo ukazujących się informacji o zbliżającym się terminie przedstawienia raportu końcowego, ani społeczeństwo a tym bardziej rodziny ofiar nie widziały jeszcze tego raportu a rodziny przestały już wierzyć, że się doczekają.
 3. Ten artykuł zainspirował mnie do napisania tego artykułu, w którym będę chciał przeprowadzić pewne porównania i analizę w odniesieniu do prac tej podkomisji z komisją śledczą o której pisałem już na blogu “Komisja śledcza”
 4. Poniżej publikuję materiał filmowy, pokazujący jak uzasadniano powołanie podkomisji smoleńskiej.
Kilka istotnych informacji
 1. Zanim przejdę do porównań i analizy, chciałbym przytoczyć kilka słów z tytułowego materiału, które zainspirowały mnie do napisania tego artykułu.
 2. Pierwsza rzecz to fakt, iż osobą która powołała do pracy podkomisję jest Antoni Macierewicz, będąc w tym czasie Ministrem Obrony Narodowej.
 3. Na czele podkomisji stanął dr. Wacław Berczyński mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który jednak po roku podał się do dymisji, a na Jego miejsce wszedł znajomy A. Macierewicza dr. Kazimierz Nowaczyk. W styczniu 2018 Przewodniczącym został sam A. Macierewicz.
 4. Jak twierdzą informatorzy portalu Gazeta.pl, którzy są członkami rodziny ofiar katastrofy, od czasu, gdy na czele stanął A. Macierewicz podkomisja praktycznie umarła a wśród członków podkomisji doszło do podziału.
 5. Kilku członków na czele z Markiem Dąbrowskim to buntownicy, którym jest nie po drodze z Macierewiczem, część z nich złożyła rezygnację, a część nadal zasiada w podkomisji jednak wykonuje swoją pracę w innym budynku.
 6. Podkomisja nie wyraziła zgody, by wśród członków znalazł się przedstawiciel rodzin ofiar smoleńskich, a nawet doszło do tego, że członkowie podkomisji niechętnie rozmawiają z rodzinami ofiar, przez co część osób uważa, że A Macierewicz powinien zostać odsunięty od pracy w podkomisji.
 7. Całkowicie zgodzę się z taką uwagą, jednak w mojej ocenie nie liczyłbym na odsunięcie A. Macierewicza od podkomisji i to nie w związku z tym, iż jest On pomysłodawcą powstania podkomisji, jak również jednym z tych co rozpoczęli rozpowszechniać propagandę o zamachu a Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
 8. Zresztą teoria spiskowa o zamachu stała się powodem do podzielenia Narodu Polskiego, na jej zwolenników i przeciwników a efektem tego było wygranie wyborów w 2015 przez partię PiS z którą związany jest m.in. Macierewicz, Jarosław Kaczyński czyli brat Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, również były jej członek a obecnie koalicjant Zbigniew Ziobro, oczywiście również pozostali członkowie PiS, tutaj jeszcze wspomnę o jednej osobie która również zginęła w katastrofie a która już się wcześniej przewinęła m.in w temacie “Komisji śledczej” a mianowicie Zbigniew Wasserman.
 9. Jeżeli ktoś myślał, że powstanie podkomisji było możliwe, ponieważ wygrali wybory i podczas kadencji dojdzie do zakończenia jej prac poprzez opublikowanie raportu końcowego, to musiała ta osoba być dużym optymistą. Jeżeli ktoś jest realistą i stara się analizować pewne wydarzenia i fakty, to ma inne zdanie. O czym szerzej w dalszym ciągu.

CEL POWOŁANIA PODKOMISJI

Musimy zadać sobie pytania i na nie odpowiedzieć.
 1. Powyższy oraz poniższy materiał filmowy to animacje, jak doszło do katastrofy w Smoleńsku.
 2. W jakim celu została powołana podkomisja smoleńska?
  1. Większość czytelników zapewne odpowiedziałaby, że to błahe pytanie i nie wiadomo po co sobie zawracać tym głowę. Opowiadając, że celem jest wyjaśnienie co było powodem katastrofy, ponieważ jedni uważają, że osoby odpowiedzialne zginęły w katastrofie, inni uważają, że doszło do zamachu.
 3. To zadam pytanie kolejne. Czy gdyby został ogłoszony dzisiaj raport końcowy tej podkomisji, w którym stwierdzono, iż był to zamach, czy ten raport przekonałby osoby, które uważają, że to była katastrofa a nie zamach?
  1. Moje zdanie jest takie, że była to katastrofa i nie zmieniłbym zdania.
 4. Za tym kolejne pytanie, skąd takie przekonanie, że była to katastrofa?
  1. Już po pierwszej informacji, pierwsza moja myśl, która urodziła się w głowie podpowiedziała, że był nacisk na załogę samolotu, aby lądować, gdyż w przeciwnym razie delegacja na czele z Prezydentem RP spóźni się na uroczystość upamiętniającą zbrodnie Katyńską.
  2. Zdjęcia i materiał filmowy jaki został emitowany zaraz po katastrofie oraz wstępna informacja co mogło być przyczyną katastrofy potwierdziły moją myśl.
  3. Również stwierdziłem, że będzie to wykorzystane do walki politycznej mając na uwadze, że za rok będą wybory parlamentarne.
  4. Nie wiem czy pierwsza upubliczniona wersja, iż mógł być to zamach, była zwykłym przypadkiem, który następnie postanowiono kontynuować a tym samym brnąć w kłamstwo smoleńskie, kierując się cytatem Goebbelsa “kłamstwo tysiąc razy powtórzone staje się prawdą”, czy też od początku z pełną świadomością zaczęto stosować taką propagandę.
  5. Oczywiście, każdy sam niech sobie odpowie na te pytania nie sugerując się tym jakie są moje odpowiedzi, ponieważ nawiązują one do meritum.
 5. Czytając artykuł Gazety.pl pojawiła się w mojej głowie kolejna myśl, która skłoniła mnie do napisania tego artykułu w celu podzielenia się moją analizą dotyczącą jednej z komisji śledczej o której wyżej wspomniałem a podkomisją smoleńską.
  1. Jeżeli ktoś nie czytał mojego artykułu o komisji śledczej, to proponuję sobie przeczytać za nim zacznie czytać dalszą część tego artykułu.
  2. W dalszej części postaram się wykazać, że pytanie z pkt. 1 nie jest pytaniem tak banalnym jak gdyby niektórym mogłoby się wydawać, dlatego myślę warto przeczytać do końca ten artykuł.
 6. Poniżej jeszcze jeden materiał filmowy przygotowany przez stronę Rosyjską, jest to również animacja pokazująca jak doszło do katastrofy.

DLACZEGO TYTUŁ KOMISJA I PODKOMISJA?

Ponieważ posiadają wspólne mianowniki
 1. Jeżeli mowa o komisji śledczej mam na myśli komisję ds. Orlenu, natomiast podkomisję to ta ds. katastrofy smoleńskiej.
 2. Dlaczego uważam, że te dwie komisje może coś wiązać?
 3. Zacznijmy może od pewnych powiązań osób i faktów.
  1. Komisja śledcza 2004/05 obejmuje lata 1999 – 2002 w której możemy znaleźć osoby takie jak
   1. A. Macierewicz – członek komisji, związany z partią PiS
   2. Z. Wasserman – członek komisji, związany z partią PiS
  2. Pewne fakty, które związane są z pracą tej komisji i z wymienionymi osobami.
   1. Z. Wasserman – był członkiem tej komisji, chociaż nie powinien w niej zasiadać, gdyż w okresie objętym pracą komisji sprawował funkcję p.o. Prokuratora Krajowego, a za tym, stał się sędzia w własnej sprawie, po niżej cytaty z zdania odrębnego jednego z członków komisji śledczej

„Taki sposób działania Komisji Śledczej naruszał porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa oraz podważał autorytet Sejmu i powagę Państwa.”, „Reasumując, należy uznać, że działania Prokuratury Krajowej prowadzone w 2001 r. i zaniechania w realizacji obowiązków służbowych ówczesnego p.o. Prokuratora Krajowego Zbigniewa Wassermanna w tym postępowaniu, mają bezpośredni związek z przedmiotem prac Komisji Śledczej i z tego powodu powinien on podlegać wyłączeniu z prac tej Komisji z mocy prawa, co jednak nie nastąpiło”. 

Cytat z zdania odrębnego do raportu komisji śledczej Orlen – B. Bujaka członka komisji
 1. Kolejnym nie bez znaczenia dla analizy może być kolejny fakt związany z
  1. A. Macierewicz – dokładniej mam tu na uwadze jedną z istotniejszych spraw, które miały miejsce podczas prac tej komisji, ponieważ fakt, który za chwilę przytoczę zaistniał pomimo, iż ujawnił się po tym, jak niezgodnie z przepisami prawa komisja rozszerzyła zakres jakim została objęta do wyjaśnienia, krótko mówiąc przekroczyła Swoje uprawnienia.
   1. Otóż mam tu na myśli przesłuchanie przez komisję jednego z Baronów paliwowych, który w Prokuraturze składając wyjaśnienia, rzucił pewne oskarżenia wobec osób związanych z obecną partią PiS pośrednio (Z. Wassermana, A. Macierewicza, J. Kaczyńskiego i innych)
   2. Podczas przesłuchania Baron odmawiał odpowiedzi na pytania innych członków komisji oprócz pytań zadanych przez Z. Wassermana i A. Macierewicza.
   3. Jednak w szczególności istotnym były pytania tego drugiego, ponieważ dotyczyły spotkań Barona z W. Putinem tj. Prezydentem Rosji.
   4. Dlaczego to istotne, ponieważ w okresie objętym oskarżeniem, Baron ten dokonywał importu paliw z Rafinerii Niemieckiej a nie z Rosji, więc same pytania o spotkania z Putinem są zastanawiające czego miałyby dowieść.
   5. Tak samo i udzielone odpowiedzi nie oddawały istotnych argumentów, owszem Baron potwierdził, iż doszło do dwóch takich spotkań jednak bez żadnych szczegółów, twierdząc, że nie brał bezpośrednio udziału w rozmowach.
   6. Jeżeli ktoś nie czytał artykułu o komisji śledczej, to chciałbym tylko wskazać, iż ów Baron, kilka miesięcy po zakończeniu prac tej komisji, nadal będąc oskarżonym przez Prokuraturę wznowił swoją działalność za którą usłyszał zarzuty, tylko już importując paliwo właśnie z Rosji (2006/08).
   7. Czemu miało za tym służyć ujęcie tego wątku w zdaniu odrębnym Macierewicza, tym bardziej, iż spotkanie miało mieć miejsce krótko przed zatrzymaniem przez prokuratora Barona?
 2. Tak zadane pytania baronowi oraz fakt kontynuacji działalności, pomimo wiedzy, iż komisja śledcza wie na temat współpracy z Rosją wzbudza moje podejrzenia, iż celem było nie tylko odwrócenie uwagi od rzuconych podejrzeń przez barona w Prokuraturze, ale potwierdzenie przyzwolenia Baronowi na działalność i import z Rosji za czym mogły stać osoby tj. A Macierewicz, Z. Wasserman J. Kaczyński itd. Czyli świadczyć to może o bliskiej współpracy z Rosją tych osób. Dodam, że Baron nie poniósł żadnej odpowiedzialności za jeden ani za drugi okres działalności (parasol ochronny).

“Chodzi też o spółki paliwowe związane z firmą Trans Sad oraz BGM, które starały się wejść na rynek handlu ropą korzystając zarówno z wewnętrznych jak i międzynarodowych powiązań. Geneza mafii paliwowej wciąż jest przedmiotem dochodzeń prokuratorskich.” „Miejsce ‘Ciechu’ zajęły spółki mafijne. Według jednego z bossów mafii paliwowej J. Bobrka jego partner A. Grochulski jesienią 2001 r. przeprowadził rozmowy w ministerstwie Gospodarki Rosji a w styczniu 2002 r. doszło do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.”

Cytat z zdania odrębnego do raportu komisji śledczej Orlen – A. Macierewicza
 1. Teraz zobaczmy kwestię powiązań i faktów odnośnie podkomisji smoleńskiej
  1. Podkomisja smoleńska 2016 do nadal, dotyczy katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 osoby, które są związane z komisją śledczą.
   1. A. Macierewicz – przewodniczący podkomisji, związany z partią PiS
   2. Z. Wasserman – ofiara katastrofy, był związany z partią PiS
  2. Inne powiązania, czy też okoliczności jakie występują
   1. Myślę, że najbardziej istotnym faktem jest kwestia nie oficjalnej współpracy z Rosją
   2. Oraz stosowanie się do ww. cytatu Goebbelsa co pozwala na uzyskanie poparcia od społeczeństwa a jednocześnie wykorzystując naiwność tych ludzi.
   3. W komisji śledczej jak i w podkomisji smoleńskiej wykorzystano media by przekazać swoje kłamliwe tezy propagandowe.
Jakie wnioski można wysnuć analizując te informacje.
 1. Otóż, jeżeli ktoś nie analizował tak dogłębnie działań autorów teorii spiskowej o zamachu nie ma takiej świadomości, ale jeżeli przeczyta ten artykuł może znajdzie odpowiedź dlaczego jeszcze nie ma raportu.
  1. Jak głosi teoria spiskowa odpowiedzialnymi za zamach mieliby być Rosjanie oraz Polscy politycy, którzy rządzili w 2010 r a więc partia PO.
  2. Natomiast biorąc pod uwagę wnioski z komisji ds. Orlen a w szczególności zdanie odrębne A. Macierewicza, można podejrzewać, dlaczego podkomisja smoleńska, która trwa już pięć lat, jeszcze się nie zakończyła.
  3. Jedną z najbardziej istotnych rzeczy jest fakt świadczący o nieoficjalnej współpracy z Rosją osób, które są autorami teorii spiskowej o zamachu .
   1. Taki wniosek wyciągam z analizy raportu komisji śledczej ds. Orlen.
   2. Wielokrotnie próbowałem wytłumaczyć sobie kwestię przesłuchania barona i zawsze dochodziłem do tego samego wniosku.
 2. Przyjęcie teorii spiskowej o zamachu na Prezydenta RP, było na rękę partii PiS, ponieważ zapewniało im wiele korzyści, w tym tą największą korzyść, jaką było dojście do władzy.
  1. Pamiętajmy to był rok 2010, zaledwie trzy lata wstecz musieli oddać władzę, ponieważ skrócona została ich kadencja, w której mieli krew na rękach. Można przypuszczać, że nie mogli spać spokojnie, ponieważ musieli się liczyć z poniesieniem odpowiedzialności.
  2. Odzyskanie władzy było ich priorytetem, ponieważ dawało im gwarancje przed poniesieniem konsekwencji karnych za czyny, których się dopuścili podczas I kadencji jak również w kwestii badanej przez komisję ds. Orlenu.
  3. Czas jaki był do kolejnych wyborów to praktycznie rok czasu, więc pomówienie o zamach zwiększało szanse na zwiększenie poparcia, jednak i to nie wystarczyło do wygrania wyborów w 2011 roku, dlatego należało kontynuować teorię zamachu, co pozwoliło wygrać wybory w 2015 r.
  4. Komisja śledcza ds. Orlen, która również była medialna, miała inny cel faktyczny, niż ten do którego została powołana. Celem faktycznym było odwrócenie podejrzeń wobec osób, które są związane z obecną partią PiS i skierować podejrzenia na inną partię czyli SLD.
  5. Więc można założyć, że teoria spiskowa w połączeniu z podkomisją, nie był to nowy pomysł lecz sprawdzona w praktyce metoda działania w celu uzyskania własnych korzyści i jak widzimy sprawdza się po raz kolejny, ponieważ cel spełnili odzyskując władzę.
  6. Proszę zobaczyć, że podkomisja została powołana dopiero sześć lat po katastrofie, czyli 2016 r. co dawało możliwość kontynuacji teorii spiskowej w celu osiągnięcia korzyści w postaci wygrania kolejnych wyborów w 2019 r.
  7. Jest to jeden z powodów braku raportu końcowego, czyli uzyskiwanie korzyści autorom teorii.
 3. Kwestia pomówienia Rosji o przeprowadzenie zamachu. To kolejna odpowiedź, dlaczego niema jeszcze raportu podkomisji smoleńskiej?
 4. Zobaczmy osoby nieoficjalnie współpracują z Rosją a na pewno czerpią z tego profity.
  1. Czy mogłyby opublikować raport, który miałby potwierdzić dokonanie przez Rosjan zamachu?
   1. Jest to mało realne, czym innym jest rzucić podejrzenia, co mogło jedynie skutkować pogrożeniem palcem przez Putina i nic więcej. Pamiętając o domniemaniu niewinności.
  2. A jeszcze czym innym jest opublikować raport którego wynik nie potwierdziłby tezy o zamachu w którym miałyby brać udział Rosja oraz członkowie partii PO?
   1. Nie sądzę, gdyż można się domyśleć jaki przyniosłoby to skutek nie tylko polityczny.
 5. Jednak martwi mnie inna myśl, że raport może powstać, ale nie zostanie on opublikowany tak długo jak będą żyć J. Kaczyński i A. Macierewicz.
  1. A dopiero po ich śmierci zgodnie z ich wolą zawartą w testamencie dojdzie do jego publikacji.
  2. Gdyby tak miało się stać, to należy żyć nadzieją, że raport będzie potwierdzał, iż była to jedynie teoria spiskowa w celu osiągnięcia władzy i związanych z tym korzyści.
  3. W przeciwnej sytuacji, jedynym wnioskiem jaki się w związku z tym nasuwa, to nic innego jak świadome działanie, którego celem będzie wywołanie konfliktu z Rosją.
%d bloggers like this: