Największa afera XXI wieku w Polsce

 1. Inspiracją do napisania artykułu jest informacja, która pojawiła się w wielu polskich mediach 27 grudnia 2022 r. m. in. na portalu rmf24.pl pod tym samym tytułem. Dotyczy ona wypowiedzi opublikowanej w mediach społecznościowych przez byłego premiera Polski Donalda Tuska (2007-2014). Poniżej publikuję link z tą właśnie wypowiedzią zatytułowaną “Największa afera XXI wieku w Polsce”.
 1. Jak wynika z wypowiedzi byłego premiera mowa jest o największej aferze XXI wieku związanej z PKN ORLEN, a więc spółce Skarbu Państwa na czele której stoi powołany przez obecny rząd PiS-u, Prezes Daniel Obajtek. Dla tych, którzy może niewiedzą o co tak naprawdę chodzi, to teraz napiszę kilka słów wyjaśnienia.
 2. Otóż PKN Orlen uzyskując w czerwcu 2022 roku zgodę od Komisji Europejskiej przejął w ramach fuzji Grupę Lotos, do której należy Rafineria Gdańska. Jak wynika z artykułu do którego powyżej udostępniłem link, za nim doszło do wydania zgody przez Komisję Europejską na przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos, musiały zostać spełnione pewne warunki. Warunki te miały na celu uchronić polski rynek paliw przed monopolem. Jak pisze RMF24 cytuję;
  • “PKN Orlen 12 stycznia 2022 r. przedstawił, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, środki zaradcze planowane w związku z zamiarem przejęcia Lotosu. W ich ramach ustalono m.in., że koncern Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski, natomiast Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.
 3. Kilka słów odnośnie tych warunków, co do zakupu 30 procent koncernu z Arabii Saudyjskiej “Saudi Aramco”, można usłyszeć w wypowiedzi byłego premiera Polski, dlatego też odniosę się do pozostałych o których mowa w przytoczonej treści. Jak czytamy PKN Orlen w celu uzyskania zgody Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos ustalił, że węgierski MOL uwaga, przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujące się na terenie Polski, natomiast Orlen uwaga, kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Moją uwagę szczególnie zwróciły dwa słowa, pierwsze to przejmie, co oznacza, że węgierski MOL, w ramach uzyskania zgody na fuzję otrzyma za darmo od PKN Orlen 417 stacji paliw sieci Lotos, która łącznie zarządza ponad 500 stacjami paliw. Drugie słowo, to kupi, co oznacza, że PKN Orlen zapłaci węgierskiemu MOL-owi za łącznie 185 stacji paliw znajdujących się na Węgrzech i Słowacji.
 4. Teraz pytanie, czy autor użył prawidłowego określenia pisząc, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos, czy też faktycznie MOL zakupi owe stacje sieci Lotos, jak wynika to chociażby z informacji podanej na portalu Wikipedia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że informacja zawarta w artykule RMF24 jest prawdziwa oraz fakt, iż zarówno PKN Orlen jak i Grupa Lotos są spółkami Skarbu Państwa i tym samym 417 stacji sieci Lotos stanowi majątek Skarbu Państwa. To oznaczałoby, że zarówno członkowie zarządu PKN Orlen oraz obecna Rada Ministrów, która wydała w dniu 19 lipca 2022 r. zgodę na przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos, działali na szkodę Skarbu Państwa i dopuścili się czynów zabronionych określonych m. in. w Kodeksie karnym, celem uzyskania korzyści majątkowej. Zakładając, że jednak prawdziwa jest informacja o sprzedaży węgierskiemu MOL-owi owych stacji, wcale nie oznacza, że zarząd PKN Orlen na czele z Danielem Obajtkiem oraz członkowie Rady Ministrów na czele z premierem M. Morawieckim wydając zgodę na przeprowadzenie fuzji nie działali na szkodę Skarbu Państwa celem uzyskania korzyści majątkowej. O czym świadczą chociażby słowa, które słyszymy w wypowiedzi byłego premiera, że 30 procent akcji zostało sprzedane koncernowi Saudi Aramco za nieco ponad 1 mld. zł., a tylko w czasie gdy On był premierem Polski, Skarb Państwa zainwestował w Rafinerię Gdańską należącą do Grupy Lotos 10 mld. zł., to już widzimy, iż jest to działanie ze szkodą dla Skarbu Państwa.
 5. Jednak to nie wszystko, co można zarzucić osobom, które stoją za przeprowadzeniem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Otóż należy pamiętać, że w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, Unia Europejska pod koniec maja 2022 r. podpisała porozumienie w sprawie embarga na rosyjską ropę. Zgodnie z porozumieniem embargo ma wejść w życie od 05 grudnia 2022 r. Jaki ta okoliczność ma związek z przedmiotem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos? Mogłoby się wydawać, że tych dwóch spraw nic tak naprawdę ze sobą nie łączy, ale czy na pewno? By odpowiedzieć na to pytanie zacytuję teraz treść artykułu, który ukazał się w dniu 31 maja 2022 r., w Gazecie Wyborczej, który dotyczy porozumienia Unii Europejskiej w sprawie embarga na rosyjską ropę.

“Z wypowiedzi Ursuli von der Leyen i Charlesa Michela wynikało, że będą pewne zwolnienia z embargo. Formalnie takie zwolnienie ma dotyczyć surowca przesyłanego z Rosji rurociągami, głównie ropociągiem “Przyjaźń”. Jednak Charles Michel potwierdził, że do końca roku z dostaw północną odnogą “Przyjaźni” zrezygnują Polska i Niemcy. W efekcie ulga dotyczyć ma głównie dostaw rosyjskiej ropy naftowej ropociągiem do Węgier i na Słowację, gdzie działa rafineria węgierskiego koncernu MOL, a także do rafinerii Gazpromu w Serbii. Taką ofertę Węgry dostały już w zeszłym tygodniu, ale na szczycie UE wytargowały dodatkowo możliwość sprowadzania rosyjskiej ropy tankowcami za pośrednictwem Chorwacji w razie wstrzymania dostaw ropociągiem “Przyjaźń” na terytorium Białorusi lub Ukrainy”
 1. Jak możemy przeczytać w pw. cytacie, zawarte unijne porozumienie w sprawie embarga zwalnia z jego stosowania Państwo węgierskie i słowackie, gdzie działa rafineria koncernu MOL. Tym samym oznacza to, że koncern MOL, ma zgodę Unii Europejskiej na korzystanie z rosyjskiej ropy. Ktoś powie no dobrze, ale w czym jest problem związany z fuzją. Teoretycznie można powiedzieć, że problemu nie ma, ale jeżeli połączymy teraz następujące fakty, które zaistniały. Czyli zakup 417 stacji sieci Lotos przez koncern MOL i zakup przez PKN Orlen 185 stacji od koncernu MOL oraz fakt zwolnienia Węgier z embarga na ropę z Rosji, to praktycznie oznacza, że fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos umożliwia polskiej spółce Skarbu Państwa na ominięcie nałożonego przez Unię Europejską embarga na rosyjską ropę. Tym samym oznacza to, że w ten sposób dochodzi do finansowego wsparcia Rosji, która zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego została uznana za kraj sponsorujący terroryzm. Więcej na ten temat będzie można przeczytać w kolejnym artykule poświęconym tylko kwestii embarga i fuzji.
 2. Aktualizując w dniu 30 stycznia 2023 r. w Gazecie Wyborczej został opublikowany artykuł poświęcony powiązaniom Prezesa PKN Orlen z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), a szczególnie z byłą prowadzącą oficer Beatą Z., która w 2017 roku odeszła z służby, by szybko zostać zatrudniona w PKN Orlen, po tym jak stanowisko Prezesa otrzymał D. Obajtek. Jak wynika z artykułu była oficer ABW w 2022 r. została prawomocnie skazana przez sąd za przestępstwo polegające na przekrętach w wydawaniu funduszy operacyjnych w trakcie pracy w ABW. Dlaczego o tym wspominam w tym artykule? Otóż to kolejny przykład na to, kogo zatrudnia się w spółkach skarbu państwa oraz powierza stanowiska w polskim rządzie, a więc często są to osoby, które mają problemy z prawem, a nawet zostały skazane przez sądy. Takie działanie mafii pod płaszczem partii ma na celu podporządkowanie sobie takich osób i zrobienie z nich wiernych żołnierzy.
 1. Na koniec wyjaśnię, że chociaż nie jestem zwolennikiem byłego premiera Polski Donalda Tuska, to jednak zgadzam się z jego tezą, że fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos, to największa afera XXI wieku w Polsce. Moim zdaniem ma ona bezpośredni związek z aferą ujawnioną na początku wieku czyli aferą Orlen o której już wcześniej pisałem. Skąd takie podejrzenia? Chociażby wystarczy zwrócić uwagę na pojawiające się w tych przypadkach osoby zasiadające w rządzie za czasów gdy trwały przestępcze działania związane z aferami. I tak w latach 1999-2001 “afera Orlen” w rządzie zasiadali członkowie z AWS, którzy następnie zasilili powstałą partię PiS, dalsza część tejże afery Orlen, to lata 2006-2008, gdzie od 2005-2007 w rządzie zasiadali członkowie partii PiS, obecna afera z udziałem Orlenu i tu również w rządzie zasiadają członkowie obecni i byli członkowie PiS, tym samym potwierdza to o czym pisałem w artykule o polskim układzie mafijnym. Fuzja Orlenu z Lotosem, a szczególnie uzgodnione warunki, mogą świadczyć o bliskich stosunkach członków partii PiS z politykami rządzącymi Rosją, w tym z samym Putinem, o czym można wnioskować również z sprawozdania z prac komisji śledczej powołanej w związku z aferą Orlen, o czym więcej w artykułach do których pw. udostępniłem linki. Natomiast samo sprawozdanie z komisji śledczej można przeczytać tutaj Druk nr. 4430

%d bloggers like this: