Odpowiedź ORA/NRA

Odniesienie się autora złożonej skargi na zachowanie adwokatów, do otrzymanej odpowiedzi od Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA)