Płatnik podatku VAT

Każda osoba fizyczna oraz prawna

Faktycznym płatnikiem podatku VAT jest każda osoba fizyczna, która nabywając jakikolwiek towar płaci w cenie towaru podatek VAT. Jest nim również ostatni podmiot gospodarczy, który jest konsumentem zakupionego towaru czy też świadczonej usługi na jego rzecz. Oznacza to nic innego jak fakt, że każdy z Nas, który czy to pracując, czy też będący emerytem, czy też mający dochody z innych źródeł oprócz podatku dochodowego odprowadzanego bezpośrednio do Skarbu Państwa, pośrednio również odprowadza podatek VAT, oraz wszystkie inne nałożone podatki na dany towar, który kupuje. W związku z tym należy się zastanowić, czy jest tak na pewno jak się Nam mówi, że otrzymane przez Nas wynagrodzenie jest tzw. kwotą Netto, czyli kwotą która w całości jest Naszym przychodem? Co to jest? wartość netto wynagradzania – kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne), potocznie wynagrodzenie „na rękę” a co to jest? wartość brutto wynagrodzenia – to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS. Moim zdaniem jest to temat do dyskusji. Zobaczmy kwota netto, jest kwotą pozostającą po odliczeniu nałożonych zaliczek czy to związanych z ZUS, czy też podatkowych do Urzędu Skarbowego. Jednak nikt Nam nie powie, że z tej kwoty otrzymanej „na rękę” możemy sobie odliczyć kolejny podatek, który co prawda, będziemy odprowadzać pośrednio do Skarbu Państwa. Prawdą jest, że nie jako zaliczka raz na miesiąc czy raz na rok, tylko zakupując jakikolwiek towar, czy płacąc za wykonaną dla Nas usługę. Krótko mówiąc to powinniśmy od otrzymanego wynagrodzenia odliczyć sobie procent podatku od towarów i usług tzw. VAT i pozostałą kwotę będziemy mogli nazywać dopiero kwotą otrzymaną na rękę wolną od podatku. Przykładowo kwota najniższa krajowa od stycznia 2020 r. wynosi 2.600,00 zł Brutto, po odjęciu zaliczek, otrzymamy tzw. kwotę Netto wynoszącą 1.920,62 zł. teraz musimy sobie odjąć kwotę podatku VAT, która w większości towarów wynosi 23% czyli jest to kwota 441,74 zł. w tej sytuacji kwotą, która zostaje Nam do dysponowania, czyli wolną od podatków jest kwota 1.478,88 zł. Jednym słowem do Skarbu Państwa w tym przypadku odprowadzamy 1.121,12 zł. czyli prawie połowę jaką zarobiliśmy. Tutaj jeszcze tylko dodam, że pamiętać muszą również osoby korzystające z samochodów o dodatkowych ukrytych podatkach w cenie paliwa, jak również musimy pamiętać o kilku innych poukrywanych podatkach, które to My osoby fizyczne, czy prawne jako konsumenci płacimy.