Polski układ mafijny

I Członkowie mafii, pod płaszczem partii i ich źródło dochodu
 1. W roku 1998 Rada Ministrów, której premierem był Jerzy Buzek do 2001 roku, członek partii AWS a następnie PiS, podjęła decyzję o utworzeniu PKN Orlen. Fuzja CPN S.A. z Petrochemią Płock S.A. zakończyła się 7 września 1999 roku. Prezesem Zarządu nowej spółki został Andrzej Modzelewski, który od kwietnia 1999 do 6 września 1999 roku był Prezesem Petrochemii Płock S.A.
 2. W roku 2000 do 2001 Ministrem Sprawiedliwości był Lech Kaczyński, a p.o. Prokuratora Krajowego Z. Wasserman, w okresie 1998 – 2000 w Głównym Urzędzie Ceł pracował Zbigniew Ziobro, a następnie trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości.
 3. W roku 1998 zostaje również założona firma BGM Petrotrade Poland Sp. z o.o. której założycielami są trzej wspólnicy: Jan B. Arkadiusz G. i Zdzisław M.
 4. Dwóch z nich Arkadiusz G. oraz Zdzisław M. są również właścicielami spółki Trans Sad, która była Agencją Celną w myśl Ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dziennik Ustaw 199723 poz. 117.) o której mowa w Art. 256 – 261, Art. 259 wskazuje, że koncesję na Agencję Celną wydaje Prezes Głównego Urzędu Ceł.
 5. BGM Petrotrade Poland Sp. z o.o. zajmowała się importem oleju napędowego z rafinerii niemieckiej Schwedt, jednak na teren Polski wprowadzała ten olej jako olej opałowy. Jednak olej nie spełniał norm oleju opałowego wynikających z ustawy na co Agencja Celna przymykała oko. W ten sposób odprowadzano niższy podatek akcyzowy. Następnie sprzedawano towar firmom w Polsce m. in. do PKN Orlen, który w pewien sposób finansował tą działalność poprzez przedpłatę na podatek akcyzowy, a który to później odprowadzał akcyzę ponownie, trwało to do 2002 roku.
  1. Warto zapamiętać, zbiegające się daty powstania PKN i BGM, współpracę handlową tych spółek, ważny jest organ GUC i Trans Sad oraz nazwiska A. Modzelewski, Zbigniew Ziobro, Zbigniew Wasserman, L. Kaczyński i A. Macierewicz
 6. Teraz przejdźmy do października 2001 roku, gdzie następuje zmiana rządu po przegranych wyborach przez PiS na rzecz partii SLD. Premierem zostaje Leszek Miller (SLD), Ministrem Skarbu Państwa Wiesław Kaczmarek (SLD), Ministrem Sprawiedliwości Barbara Piwnik (bezpartyjna). Już po trzech miesiącach rządów służby specjalne UOP w lutym 2002 roku zatrzymują Prezesa PKN Orlen Andrzeja Modzelewskiego a kilka miesięcy później zostają zatrzymani Jan B. oraz Zbigniew M. czyli dwóch wspólników firmy BGM Petrotrade Poland, trzeciemu wspólnikowi Arkadiuszowi G. udało się wyjechać zagranicę.
 7. W tej sprawie Prokuratura prowadziła sto (100) śledztw w całym kraju ustalając strukturę rzekomej mafii paliwowej. Między innymi ustalono, że strukturę stanowiło;
  1. Sześciu (6) baronów paliwowych, trzech właścicieli spółki BGM oraz Artur K. Przemysław K. i Zdzisław M. następnie byli tzw. łącznicy
  2. Sześć (6) osób występujących między baronami a tzw. praczami, których też było
  3. Sześć (6) osób, czy to przypadek 666 ?
  4. Następnie ustalono ponad osiemset (800) szeregowych członków oraz tzw. “słupy”.
 8. Prokuratura zarzucała członkom tzw. mafii paliwowej wyłudzenie podatku akcyzowego i pranie pieniędzy. Ustalono również że do tej działalności wykorzystywano również bazy paliwowe PKN Orlen, co tłumaczyłoby zatrzymanie Prezesa PKN Orlen. Jak się później okaże, działalność została tylko wstrzymana w związku z prowadzeniem działań śledczych pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej z Krakowa, a w skutek powołanej komisji śledczej nie została ona zlikwidowana.
  1. Warto zapamiętać, zatrzymanie A. Modzelewskiego powołanego przez AWS/PIS oraz to, że przez dwa lata 1999 – 2001, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny L. Kaczyński, jak i p.o. Prokuratora Krajowego Z. Wasserman, nie zauważyli afery, którą już po trzech miesiącach zobaczyła nowa Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny B. Piwnik.
 9. Prowadzący postępowanie Prokurator Marek Wełna nie tylko rozpracował całą grupę, ale znał miejsce pobytu Arkadiusza G. i był bliski sprowadzenia go z powrotem do Polski jako świadka koronnego. Za co w późniejszym okresie Zbigniew Ziobro odsunął go od tej sprawy i oddelegował do Prokuratury niższego szczebla tj. Prokuratury Rejonowej w Krakowie.
 10. Jednak za nim to nastąpiło Prokurator Marek Wełna doprowadził do tego, że podejrzany Jan B. w 2004 roku zdecydował się złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Sprawa ujrzała światło dzienne i społeczeństwo dowiedziało się o aferze z doniesień medialnych. Najbardziej istotne w złożonych wyjaśnieniach były dwie informacje.
  1. Pierwsza dotyczyła skorumpowania najwyższych urzędników Głównego Urzędu Ceł
  2. Druga informacja dotyczyła finansowania, przez firmę BGM partii AWS.
 11. Istotnym punktem jest upływ czasu, od aresztowania do złożenia wyjaśnień przez Jana B. tj. dwa lata, w tym czasie sprawa była prowadzona w zaciszu organów śledczych, co po złożonych wyjaśnieniach uległo całkowitej zmianie.
 12. Za sprawą ówczesnej (2004 r.) opozycji rządowej – PiS, która to partia została założona w 2001 a w jej składzie znalazło się część członków AWS, zrobiła się głośna afera. Uznana za największą aferę mafii paliwowej. Straty Skarbu Państwa były liczone w miliardach złotych. Media spośród zatrzymanych w tej sprawie, sześć osób uznały za baronów paliwowych. Z dalszych informacji dowiadujemy się, że zarzuty za które zostali skazani, usłyszało kilkaset osób. Byli to członkowie zarządów spółek, którzy tak jak PKN Orlen kupowały paliwo od tego samego importera BGM. Według wyjaśnień złożonych w Prokuraturze przez Jana B. zamieszani w ten precedens byli również urzędnicy pracujący na wysokich stanowiskach w Głównym Urzędzie Ceł, których skorumpowano w celu uniknięcia problemu z odprawami dostaw paliw.
  1. Przypomnę, że w zarzucanym okresie w tej instytucji pracował Zbigniew Ziobro. Natomiast Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym był Lech Kaczyński, a p.o. Prokuratora Krajowego pełnił Z. Wasserman.
 13. Kolejną ważną rzeczą w złożonych wyjaśnieniach była informacja, że wspólnicy związani z firmą BGM Petrotrade Poland Sp. z o.o. oraz Agencją Celną Trans Sad finansowali partię polityczną AWS/PiS, której wiceprezesem był Jarosław Kaczyński, a członkami : Zbigniew Wasserman (p.o. Prokuratora Krajowego), Mateusz Morawiecki (obecny premier), Mariusz Kamiński (szef CBA, obecnie MSWiA) oraz Adam Glapiński (był autorem Koncesji na obrót paliwem 1997 obecnie Prezes NBP) i Antoni Macierewicz, którzy byli członkami partii ROP, wchodzącej w skład AWS. Partia ta stanowiła rząd przez pierwsze trzy lata działalności tej spółki do 2001 roku, a z rozłamu partii AWS powstała m. in. partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS).
 14. Jednak głównym wątkiem do nagłośnienia afery było odwołanie i zatrzymanie w roku 2002 Prezesa PKN Orlen Andrzeja M. przez funkcjonariuszy UOP. Miało to miejsce w czasie gdy po przegranych wyborach przez PiS w 2001 roku rząd Polski był reprezentowany przez partię Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD).
 15. Rzekoma działalność przestępcza prowadzona przez importera spółkę BGM PETROTRADE POLAND i AGENCJI CELNEJ TRANS SAD przy współpracy z PKN Orlen opierała się na wykorzystaniu obniżonej stawki podatku akcyzowego stosowanej m.in. wobec oleju opałowego i polegała na wprowadzaniu na polski rynek oleju napędowego optycznie pozorującego olej opałowy (zabarwiany na czerwono) przez co odprowadzano niższy podatek akcyzowy. W ten sposób spółka PKN Orlen nabywała pełnowartościowy olej napędowy w cenie niższej o różnicę wynikającą z obowiązujących stawek podatku akcyzowego. Więcej na ten temat tutaj.
Jedna z metod stosowanych przez układ mafijny
 1. Zauważmy, że w jednym czasie zostaje utworzona spółka PKN Orlen oraz spółka importująca BGM Petrotrade Poland, której dwóch współwłaścicieli jest również właścicielami Agencji Celnej Trans Sad oraz, że przez trzy lata funkcjonują i dostarczają paliwo m. in. do PKN Orlen, a jednocześnie finansują rządzącą partię AWS, co jest wbrew ustawie o partiach politycznych a wynika z Art. 49c. w zw. z Art. 25 tej ustawy, a jej członkowie piastują stanowiska Ministra Sprawiedliwości, p.o. Prokuratora Krajowego, Premiera Rządu (Jerzy Buzek -członek AWS a następnie PiS). W tym samym czasie, jak się później okaże, Skarb Państwa z tytułu działalności w/w spółek traci wiele miliardów złotych, które później zostają nazwane Luką VAT.
 2. Dlatego powstaje pytanie,
  1. Czy rządzący nie widzieli, a może nie chcieli widzieć, że tak się dzieje?
 3. Logicznie myśląc, to odpowiedź jest prosta, ponieważ część tej kwoty zasila budżet partii, to nie chcieli widzieć. Spójrzmy na fakt, że od czasu utraty władzy przez AWS w 2001 roku oraz zatrzymania Prezesa PKN Orlen luty 2002 roku, aż do do początku 2004 gdy przebywający w areszcie Jan B. decyduje się na złożenie wyjaśnień – jest cisza, spokój i nic na ten temat się nie mówi.
 4. Dopiero gdy media publikują informację na temat wyjaśnień Jana B. członkowie rządowej “opozycji”, (PiS), żądają powołania Komisji Śledczej. Domagają się by praca komisji odbywała się w świetle kamer i jednocześnie prowadzą w tym celu kampanię propagandową w mediach.
 5. Jest to część planu opracowanego przez kilku członków PiS stanowiących zarząd mafii w celu odwrócenia od siebie ewentualnych zarzutów, które to winne być im postawione, co wynika chociażby ze złożonych wyjaśnień przez Jana B.
 6. Zarząd mafii wykorzystał okres trzech lat będąc w opozycji i przygotował plan na wypadek, gdyby padły podejrzenia w ich kierunku i gdy tak się stało w skutek złożonych wyjaśnień przez Jana B. to skrzętnie ten plan realizowali.
 7. Jak w dalszej części się wyjaśni, musieli oni dotrzeć do siedzącego w areszcie Jana B. by złożyć propozycję układu, która zadowoli dwie strony. Wynika, to z zachowania Jana B. który zmieni swoje zeznania jak również ze słów prokuratora Marka Wełny, który w jednym z wywiadów mówi, tak;
  1. “osobom m. in. Zbigniewowi Ziobrze czy Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależało na rozwiązaniu tej sprawy, lecz bardziej na zdobyciu haków wobec przeciwników politycznych”.
 8. Celem było zrzucenie odpowiedzialności na partię SLD, która od 2001 roku, po tym jak AWS/PiS przegrało w wyborach rządziła krajem. Więc pomysł był taki, żeby wykorzystać okres ostatniego roku działalności spółek finansujących partię AWS/PiS, i obciążyć partię SLD za poniesione straty Skarbu Państwa.
 9. Tylko zapomniano o jednej ważnej rzeczy, że to pod rządami SLD doszło do wykrycia przestępczego procederu i postawienia wielu osobom zarzutów. Wśród nich byli ci, którym zarzucano stworzenie układu, a również Prezes PKN Orlen. Uznać więc należy, że przez trzy lata funkcjonowania tegoż procederu, partia rządząca AWS nie widziała przestępstwa. A może inaczej widziała, tylko nie mogła zrobić krzywdy swoim sponsorom.
 10. Czy partia SLD którą oskarżano o tą aferę, miałaby powód do stawiania zarzutów tym osobom, gdyby czerpała z tego korzyści? Raczej nie. Nie przekonuje mnie nawet fakt, że rzekomo Wiesław Kaczmarek (SLD) – Minister Skarbu poniekąd powiedział, że zatrzymanie byłego Prezesa PKN Orlen było dokonane na zlecenie rządu. Myślę, że to jest pozytywny obraz pokazujący, że rząd patrzył na ręce Prezesom spółek Skarbu Państwa, niż to co widzimy w dniu dzisiejszym.
Komisja Śledcza
 1. Sejm w dniu 28 maja 2004 roku na podstawie Art. 111 Konstytucji RP oraz Art. 1 i 2 Ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, powołał Komisję Śledczą ds. Orlenu w celu wyjaśnienia podstaw zatrzymania w lutym 2002 roku Prezesa PKN Orlen, jak również czy nie doszło przy tym do nadużycia Służb Specjalnych UOP, by doprowadzić do zmiany Prezesa Zarządu PKN Orlen.
 2. Rozpoczęto realizację planu wprowadzonego przez Zarząd mafii w celu odsunięcia ewentualnych zarzutów. Zobaczmy kto zasiadał w składzie komisji śledczej. Byli to posłowie m. in.
  1. Przewodniczący: Andrzej Aumiller, członkowie: Zbigniew Wasserman, Antoni Macierewicz, Roman Giertych, Andrzej Różański, Andrzej Celiński, który rezygnując z prac w komisji w dniu 12 lipca 2005 roku napisał tak do Marszałka Sejmu
 3. nie zamierzam dłużej legitymizować swoją obecnością bezprawnych decyzji komisji.” „Nie mogąc się im przeciwstawić – rezygnuję
 4. Było jeszcze kilku innych członków, którzy zostali odsunięci bądź sami odeszli w trakcie prac tej komisji, a którzy wywodzili się z partii lewicowych, którzy jednak dołączyli zdanie odrębne do raportu Komisji Śledczej a które wraz z całym raportem załączyłem do materiału.
 5. W wyniku porozumienia członków zarządu mafii (zasiadającej w komisji) a Janem B na jednym z posiedzeń komisji śledczej miało miejsce przesłuchanie tej osoby. Mogę sobie wyobrazić jak to porozumienie wyglądało:
  1. Pan pomoże nam, my pomożemy panu i gdy już osiągniemy nasz cel pan będzie mógł nadal prowadzić swoją działalność, i nikt nie poniesie odpowiedzialności.
 6. Myślę, że jest to bardzo popularna formułka, często składana przez Prokuratorów celem zdobycia pomówień innych osób. To by również tłumaczyło, dlaczego w większości zadawanych pytań Jan B. zasłaniał się nie pamięcią bądź odmową odpowiedzi, uzasadniając to nadal trwającym czy to procesem Sądowym, czy też postępowaniem przygotowawczym, w których był oskarżony. Jednak na kilka pytań udzielił odpowiedzi, cytuję je poniżej zaznaczając, że odpowiadał tylko na pytania, dwóch osób tj. Zbigniewa Wassermana i Antoniego Macierewicza (Członkowie Zarządu mafii).
 7. Za nim jednak zacytuję, to jeszcze dwie istotne sprawy z prac komisji:
  1. Podczas prac tej Komisji Śledczej doszło jednak do sytuacji, gdzie wbrew temu do czego została powołana przez Sejm RP, czyli z naruszeniem przepisów o Sejmowej Komisji Śledczej dołączono wątek tzw. mafii paliwowej, o której w swoich wyjaśnieniach w Prokuraturze wspominał jeden z Baronów paliwowych a mianowicie Jan B.
  2. Jeden z członków komisji – Zbigniew Wasserman, w okresie objętym zakresem wyjaśnienia przez Komisję Śledczą ds. Orlenu zajmował stanowisko p.o. Prokuratora Krajowego. Jak wynika z wniosku Ministra Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego miał zostać Prokuratorem Krajowym, jednak po sprzeciwie służb specjalnych UOP został tylko p.o., a po zakończeniu prac komisji został koordynatorem Służb Specjalnych. W związku z tym został złożony wniosek o odwołanie go z prac komisji, jednak na skutek większości posłów prawicowych wniosek odrzucono.
 8. Czyli już to pokazuje, że praca komisji śledczej przebiegała z naruszeniem przepisów o Sejmowej Komisji Śledczej, o czym również wspomina w zdaniu odrębnym do raportu jeden z członków tej komisji. Fakt uczestniczenia Z. Wassermana w tej sytuacji jest niczym innym, jak byciem sędzią w własnej sprawie, czy też konflikt interesów mając na uwadze, że UOP nie wyraził zgody a jego nominację a komisja miała sprawdzić, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez m. in. UOP
Cytuje kilka pytań i odpowiedzi świadka
 1. “Poseł Antoni Macierewicz:
  1. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
  2. Proszę świadka, my się zbliżamy już do końca, tak że naprawdę długo to już nie potrwa. Chciałbym się dowiedzieć, czy świadek coś wie o związkach pana Grochulskiego z rosyjskimi przedstawicielami instytucji zajmujących się handlem ropą naftową, nadzorujących handel ropą naftową. Czy ma świadek jakąś wiedzę na ten temat?
 2. Pan Jan Bobrek:
  1. Wiem, że było, miał jakieś kontakty, tylko nie pamiętam dokładnie nazwisk. Był nawet w Moskwie na spotkaniu, że w celu właśnie dostaw i paliw, i ropy, ale szczegółów nie pamiętam i nazwisk też tutaj trudno mi je byłoby sobie przypomnieć w tej chwili. Były takie kontakty na pewno.
 3. Poseł Antoni Macierewicz:
  1. Rozumiem. Czy świadek wie coś o spotkaniu, no, m.in. pana Grochulskiego, ale także innych przedsiębiorców zajmujących się ropą naftową z panem prezydentem Putinem?
 4. Pan Jan Bobrek:
  1. Byliśmy, osobiście byłem również z panem Grochulskim na takim spotkaniu, gdzie był Pan Prezydent Putin w Poznaniu. Była to izba gospodarcza chyba. No, było takie spotkanie.
 5. Poseł Antoni Macierewicz:
  1. Rozumiem. Czy ta wizyta pana Grochulskiego w Moskwie w Rosji miała na celu nawiązanie kontaktów umożliwiających import ropy naftowej z Rosji do Polski?
 6. Pan Jan Bobrek:
  1. Było to w celu właśnie dotarcia do możliwości zawarcia kontraktów na dostawy właśnie ropy czy innych paliw.
 7. Poseł Antoni Macierewicz:
  1. No, chyba że jest wzrost produkcji. Ale tutaj chodziło o duże dostawy, czy dostawy rzędu, nie wiem, 50 tys. ton?
 8. Pan Jan Bobrek:
  1. Nie, no tam chyba rozmowa była na początku o 100 tys. ton.
 9. Poseł Antoni Macierewicz:
  1. Zgoda. Ja wymieniłem Transnieft tylko dlatego, że on jest przedstawiony jako najpoważniejsza firma w tej materii. Ale kto miał w takim razie tym się zajmować?
 10. Pan Jan Bobrek:
  1. Firma, która byłaby importerem.
 11. Poseł Antoni Macierewicz:
  1. Czy jakąś rolę w tym miała odgrywać firma Montgomery?
 12. Pan Jan Bobrek:
  1. Miała być importerem w pierwszej…”
 13. Całość przesłuchania dostępna pod linkiem: Stenogram przesłuchania od strony 166
Komentarz do Raportu Komisji Śledczej
 1. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż świadek był przesłuchiwany w związku z prowadzoną działalnością w latach 1998 – 2002. A zadawane pytania przez posła Antoniego Macierewicza dotyczyły spotkań członków zarządu BGM z Prezydentem Rosji W. Putinem na temat współpracy z rosyjską rafinerią.
 2. Przesłuchanie odbywa się w roku 2005 a działalność dotyczy okresu 1998 – 2002 r. gdzie w tym okresie świadek będąc współwłaścicielem spółki importującej paliwa jak wyjaśniał w Prokuraturze współpracował z rafinerią niemiecką Schwedt, z której wprowadzał na polski rynek paliwa. Za tym rodzi się pytanie;
  1. Co miał na myśli autor pytań i czego te pytania miałyby dowieźć?
 3. PKN Orlen kupował paliwa tożsame jak inne spółki od tego samego importera, na tych samych zasadach. Zakładając, że przestępstwo zostaje popełnione przez importera lecz w porozumieniu z odbiorcami, to odpowiedzialność ponoszą wszyscy tzn. osoby zajmujące się importem jak i osoby związane z zakupem, a więc również Prezes PKN Orlen, co założyła prowadząca śledztwo Prokuratura.
 4. Skoro importer nie popełniał przestępstwa, co wynika z uniewinnień członków zarządu, to przestępstwa, miały się dopuścić podmioty kupujące od importera, wśród których był PKN Orlen – tak założyła Komisja Śledcza,
  1. Dlaczego za tym komisja uznała, że zatrzymanie Prezesa PKN Orlen było niezasadne?
  2. Dlaczego jednak kilkaset osób zostało skazanych?
 5. Komisja Śledcza uznała zatrzymanie Prezesa PKN Orlen za przekroczenie uprawnień przez Szefa Służb Specjalnych UOP za co były Szef UOP Zbigniew Siemiątkowski został skazany na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem kary na trzy lata.
 6. Należy pamiętać, że komisja śledcza nie przeprowadzała badania dowodów, co nie mogło być podstawą do wydawania opinii i ocen do których zresztą nie była uprawomocniona.
 7. Praca komisji została zakończona przedstawieniem sejmowi raportu końcowego, w którym przedstawiono zajęte stanowisko oraz zdania odrębne złożone przez członków komisji.
  1. Komisja uznała, że zatrzymanie byłego Prezesa PKN Orlen było bezpodstawne.
  2. Jednocześnie uznała istnienie mafii paliwowej w Polsce.
 8. Mając na uwadze odpowiedzialność karną osób reprezentujących zarządy innych firm paliwowych, które tak jak PKN Orlen kupowały paliwa od firmy BGM Petrotrade Poland Sp. z o.o. powstaje pytanie:
  1. Czy w związku z tym nie doszło do naruszenie prawa wynikające z Konstytucji RP w tym Art. 32 & 1 ?
 9. Dodać, również należy, że w prowadzonych procesach Sądowych związanych z tym procederem, zapadły sprzeczne, czyli niesprawiedliwe wyroki.
  1. W 2018 roku z zarzutów zostali całkowicie oczyszczeni Jan B. oraz Zdzisław M, a trzeci ze wspólników Arkadiusz G. nie stanął przed Sądem.
  2. Natomiast kilkaset osób została wcześniej skazanych, bądź część z nich poddała się dobrowolnie karze.
 10. Reasumując, grupa osób w okresie 1998 – 2001 zasiadająca w rządzie jako reprezentanci partii AWS, a następnie partii PiS, jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Jana B. w zamian za nieutrudnianie odpraw celnych oraz pomoc w zatuszowaniu przestępstwa z Art. 73 i 73a i innych Kodeks Karny Skarbowy, czerpała korzyść majątkową.
  1. Pieniądze płynące do partii pochodziły z przestępstw popełnionych przez m.in. Jana B.
  2. Osoby będące członkami tych partii mogły dopuścić się naruszenia prawa wynikającego z Kodeksu Karnego Art. 228 & 3 i 5 i innych również mając na uwadze działanie wspólnie i w porozumieniu z Art. 258 & 1 i 3.
  3. Jednak plan powołania Komisji Śledczej zdał egzamin.
Mafia unika odpowiedzialności wdrażając kolejny punkt planu
 1. O kolejnym etapie planu mafii dowiadujemy się z raportu prac Komisji Śledczej ds. Orlen. Dotyczył on przyszłości i miał na celu zabezpieczyć finanse, jak i dać gwarancję bezkarności, gdyby się powtórzyła historia, że kolejna osoba będzie składała wyjaśnienia na ich niekorzyść.
 2. Jedną z rzeczy świadczącą o tym jest wzmianka w zdaniu odrębnym jednego z członków układu Antoniego Macierewicza, w której stwierdza konieczność przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Gdyż Jego zdaniem, to Prokuratura i Sądy ponoszą odpowiedzialność za działającą mafię paliwową w Polsce.
 3. Tylko przypomnę fakt pomijając wątki tak polityczne, partyjne, czy też mafijne, iż to właśnie działania niezależnej Prokuratury i Sądu, doprowadziły do tego, że zatrzymano członków tzw. mafii paliwowej w Polsce w 2002 roku. Natomiast dopiero dwa lata później na kanwie tego powstała Komisja śledcza, która przypisała sobie walkę z mafią paliwową. Więc pytanie jest następujące;
  1. Jaki jest cel przeprowadzenie tej reformy?
 4. Jak wynika z wypowiedzi medialnych członków zarządu mafii, chodzi właśnie o rzekomą zależność części wymiaru sprawiedliwości od układów jeszcze z czasów ustroju komunistycznego w Polsce, a za których spadkobiercę uznawana jest partia SLD, której członkowie byli związani z partią PZPR.
  1. Jaki byłby cel osób związanych z partią SLD, by w takiej sytuacji zezwolić na rozpoczęcie śledztwa w opisanej sprawie, a jednocześnie czerpiąc z tego procederu korzyści majątkowe?
  2. W jaki sposób osoby z SLD, będąc odsuniętymi od władzy, miałyby doprowadzić do uniknięcia odpowiedzialności tych którym postawiono zarzuty?
 5. Dalsza część planu związana z wyżej opisaną komisją wiąże się również z wyborami do parlamentu, które odbywały się w 2005 roku. Tutaj dużą rolę odegrały transmitowane przez media posiedzenia komisji oraz akcja propagandowa, w którą duża część społeczeństwa uwierzyła. Potwierdza to fakt, że 25 września 2005 roku wybory wygrywa partia PiS w składzie, której znajdujemy nazwiska członków zarządu mafii.
 6. W powołanym 31 października 2005 roku rządzie na stanowisko Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego powołany zostaje Zbigniew Ziobro który wcześniej (1998 – 2000) pracował w Głównym Urzędzie Ceł, członkiem Rady Ministrów zostaje Zbigniew Wasserman wcześniej p.o. Prokuratora Krajowego, Sekretarzem Stanu zostaje Mariusz Kamiński wcześniej członek AWS, a od grudnia 2005 roku Prezydentem został Lech Kaczyński wcześniej członek AWS, a od lipca 2006 r. Premierem Jarosław Kaczyński wcześniej wiceprezes AWS , który powołuje na Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera wcześniej Przewodniczący Komisji Śledczej ds. Orlen. Ponadto Szefem Kontrwywiadu Wojskowego został Antoni Macierewicz wcześniej (1998 – 2001) jego partia wchodziła w skład AWS był też członkiem Komisji Śledczej ds. Orlen. Natomiast Adam Glapiński był doradcą Lecha Kaczyńskiego i autorem wprowadzenia koncesji na handel paliwami, obecnie Prezes NBP.
Mafia przejmuje władze w Polsce
 1. Uzyskując, to co założyli w planie, czyli odzyskanie władzy, mogli wywiązać się z oferty złożonej Janowi B. a jednocześnie korzystać na nowo z finansowego wsparcia, które m. in. ta osoba im zapewniała. O czym świadczy fakt, iż od początku roku 2006 Jan B. za sprawą dwóch nowych firm, do której powołał na Prezesa Zarządu Panią Zofię D., której nazwisko figurowało również w spółce BGM Petrotrade Poland.
 2. Tym sposobem pod inną firmą, rozpoczyna import paliw na podobnych zasadach jak w latach 1998 – 2002 z tą różnicą, że import ten jest prowadzony z rafinerii Rosyjskiej, a nie z rafinerii Niemieckiej jak wcześniej to miało miejsce oraz istotnym jest tutaj fakt, że ewentualne przestępstwo podatkowe może dotyczyć nie tylko polskiego Skarbu Państwa ale też budżetu Unii Europejskiej. Działalność ta, jest prowadzona do końca 2008 roku.
 3. To może tłumaczyć, dlaczego Antoni Macierewicz zadaje pytania nie dotyczące badanego przez komisję okresu, ale związane z tym co miało dopiero nastąpić.
  1. Czyżby był to gryps dający przyzwolenie na kontynuowanie działalności?
 4. Natomiast sprawująca władzę partia PiS w latach 2005 – 2007, powołuje w roku 2006 swojego człowieka na stanowisko Prezesa Zarządu PKN Orlen. Czyżby to kolejny zbieg okoliczności związany z czasookresem i powiązaniem osobowym członków PiS, mającym swojego człowieka w powołanej przez siebie spółce PKN Orlen oraz z importerem paliw Janem B. prowadzącym handel w tym samym okresie z PKN Orlen.
 5. Mając w swoich rękach najważniejsze stanowiska w kraju, rozszerzają swoją strukturę poprzez przejęcie nadzoru nad organami posiadającymi uzbrojenie co zabezpiecza ich przed ewentualnością wystąpienia niepokojów społecznych, bądź próbą siłowego obalenia ich rządów.
 6. Przemawia za tym, fakt powołania w roku 2006 na stanowisko Szefa ABW, zaufanej osoby, którą okazał się bliski kolega Zbigniewa Ziobry, Bogdan Święczkowki, który wcześniej pracował od 2005 roku w Prokuraturze Krajowej.
 7. W tym samym roku powołano nową jednostkę specjalną o nazwie Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Na Szefa jednostki mianowano Mariusza Kamińskiego. Jednostka ta powołana została w celu zwalczania korupcji, w szczególności tej na najwyższych szczeblach. Z biegiem czasu uprawnienia tych służb jak i zakres działań zostały rozszerzone. Obecnie CBA posiada uprawnienia i zakres taki sam jak pozostałe służby w Polsce. Oznacza to, że powstanie CBA miało na celu reorganizację w szeregach służb. Przeniesienie “swoich” funkcjonariuszy do CBA, a następnie zlikwidowanie pozostałych organów, gdzie pozostałe osoby nie zdobyły zaufania partii “mafii”.
  1. Skoro CBA ma głównie walczyć z korupcją, to dlaczego nie zajmują się członkami PiS, którzy będąc w AWS, korzystali z finansowania tej partii środkami pochodzącymi z przestępstwa?
 8. Dlaczego tak nie jest, bo zarząd mafii do swoich struktur powołał “żołnierzy” gotowych do wykonywania poleceń otrzymanych od zarządu zorganizowanej grupy przestępczej tzw. “Mafii”, którą w tym przypadku należy uznawać za grupę zbrojną zgodnie z Art. 258 & 2 Kodeksu Karnego. Istotnym jest, że obejmując stanowiska rządowe, ludzie ci mają możliwość tworzenia prawa dla własnych potrzeb, które pozwoli na działania pod przykrywką przepisów.
Analizując atmosferę w kraju
 1. Zarząd Mafii analizując na bieżąco panującą atmosferę w kraju i spadek zaufania do ich partii jak również zwiększeniem listy ewentualnych zarzutów jakie mogą zostać im postawione w sytuacji przegranych wyborów, musieli wprowadzić korektę swojego planu. Jak ten plan miał przebiegać, gdyby sprawy potoczyły się inaczej tego nie wiemy.
 2. Dzisiaj można powiedzieć, że zarząd mafii, poprzez swoich żołnierzy pracujących w różnych organach jak i jednostkach państwa na urzędniczych stanowiskach kontrolował rynek paliw. Dając do zrozumienia właścicielom firm paliwowych poprzez składane obietnice, że to kwestia czasu, kiedy Was wykończymy a właścicielom prywatnych stacji paliw za sprawą PKN Orlen składano propozycję franczyzy, gdzie taki właściciel praktycznie nie ma dochodów z handlu paliwem, jedynym dochodem jest sprzedaż pozostałych artykułów na stacji.
 3. Właściciele, którzy nie wyrażali zainteresowania propozycją dostawali do zrozumienia, że i tak stracą swoje stacje paliw nawet jeżeli dana stacja była wysoko dochodowa. Stosowano wówczas bardzo kontrowersyjną a nawet można powiedzieć naruszającą prawo metodę a mianowicie w bliskiej lokalizacji danej prywatnej stacji budowano stację PKN Orlen. Jak można się domyśleć, mało która prywatna stacja paliw mogła konkurować z praktycznie dzisiaj monopolistą na rynku paliw w Polsce jakim jest PKN Orlen spółka z udziałem Skarbu Państwa, lecz zarządzana przez ludzi należących do mafii na czele z Jarosławem Kaczyńskim.
 4. Przed zakończeniem swojej kadencji Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w roku 2007 awansował z Prokuratury Rejonowej w Lublinie zaufanego młodego Prokuratora do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, któremu zlecił prowadzenie śledztwa, gdzie w tle znajduje się już nam znana osoba Jan B. który jak wcześniej pisałem w roku 2006 wznowił swoją działalność pomimo, że nadal nie były zakończone postepowania za okres 1998 – 2002.
 5. Powołany prokurator jednak wszczął śledztwo dopiero w roku 2008, które było prowadzone wobec firm i osób, które kupowały paliwo z nowych firm, których właścicielem był Jan B w jednej z tych firm Prezesem Zarządu była Zofia D. która również figurowała w spółce BGM Petrotrade Poland. Wszczęcie śledztwa rok po powołaniu było prawdopodobnie spowodowane pewnymi okolicznościami.
  1. Jedną z okoliczności było zapewne to by jak najdłużej korzystać z źródeł finansowania,
  2. Druga okoliczność miała na celu przykrycie udziału osób związanych z mafią a które to osoby zasiadały w rządzie. Tym sposobem zabezpieczono się, że w razie jakiegokolwiek przecieku informacji do mediów, rząd sprawuje inna partia, więc media właśnie tą partię łączyłyby z nową aferą paliwową.
 6. Jednak jak się okazuje nie nastąpił żaden wyciek z prowadzonego śledztwa, również proces jest prowadzony bez medialnie nagłośnionej informacji dla społeczeństwa. Dlatego też, dalsze wydarzenia przedstawiane na blogu będą oparte o własną wiedzę i doświadczenie życiowe .
 7. Długi czas było dla mnie rzeczą zastanawiającą to, że w tym śledztwie prokurator nie postawił zarzutów Janowi B. jak i również wobec osób związanych z jego firmami, a wręcz jak można przeczytać w jednym z aktów oskarżenia, wskazał te firmy jako pokrzywdzone.
 8. Jednak jako jedna z wielu osób oskarżonych wiem, że nie popełniłem zarzucanych przestępstw. Dlatego odkąd zostałem zatrzymany w marcu 2009 roku i aresztowany, przebywając w areszcie do 1 czerwca 2010 roku, zacząłem poszukiwać prawdy, powodów, skąd taka a nie inna teza którą przyjął prokurator prowadzący śledztwo, dlaczego nie zweryfikował moich złożonych wyjaśnień, jeszcze w tamtym czasie nie wiedziałem nic o takiej osobie jak Jan B. ale wiedziałem, że jeżeli miało mieć miejsce rzekome przestępstwo które między innymi mi przypisywano, to mogły je popełnić jedynie firmy zajmujące się importem paliw.
 9. Wówczas nie miałem wiedzy, że za tymi firmami stoi Jan B., jedyną rzeczą o której miałem wiedzę, to ta o której dowiedziałem się od jednej z osób związanych z firmą importerską, że paliwo przez nich importowane z Rafinerii rosyjskiej jest olejem napędowym, który wprowadzany jest na rynek Unii Europejskiej (Litwa), a następnie podczas transportu tankowcem do Polski, zostaje barwiony czerwonym proszkiem i tak wprowadzany na rynek Polski, wyglądem wizualnie przypominający olej opałowy, to pozwalało importerowi na zapłatę zaniżonego podatku akcyzowego a jednocześnie podatku VAT.
 10. Dalej było sprzedawane m. in. do PKN Orlen i innych spółek paliwowych. Więcej na temat można przeczytać również w artykule pod nazwą Postępowanie Lublin. Rok wcześniej tj. w 2007 r. w tle z Janem B. wszczęła również śledztwo Prokuratura Okręgowa z Kielc a proces Sądowy odbywał się w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.
 11. Widzimy tutaj podobny mechanizm planu, który po raz kolejny pozwolił uniknąć odpowiedzialności osób zajmujących się importem jak i członkom Zarządu Mafii w związku z korzyścią jakie płynęły z oferty złożonej Janowi B. gdy ten przebywał w areszcie w latach 2002 – 2004.
 12. Różnica jaka występuje między tymi dwoma okresami 1998 – 2002 a 2006 – 2008 jest potwierdzeniem na działalność mafii działającej pod przykryciem partii PiS. Otóż jak mogliśmy wyżej przeczytać w pierwszym okresie władzę sprawowało AWS po jej utracie, władzę w kraju pełniła partia SLD i wszczęto śledztwo, postawiono zarzuty wszystkim uczestniczącym w procederze, dopiero podczas prac Komisji Śledczej ds. Orlen członkowie mafii, którzy w niej zasiadali rozpoczęli proces oczyszczenia z zarzutów Jana B. i dwóch wspólników. W sposób niezrozumiany oceniono negatywnie wymiar sprawiedliwości, co stało się narzędziem do przeprowadzenia dalszego oczyszczania, czyli konieczność przeprowadzenia reformy.
 13. Reformę rozpoczął Zbigniew Ziobro przeprowadzając awanse zaufanych prokuratorów oraz sędziów, tym sposobem doprowadził do oczyszczenia z zarzutów trzech osób zajmujących się importem paliw, w aferze Orlen.
 14. W okresie 2005 – 2007 gdy w rządzie zasiadali członkowie byłej partii AWS od 2001 partii PiS tzn. członkowie mafii (Premier K. Marcinkiewicz / J. Kaczyński, Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro, Minister członek Rady Ministrów Z. Wasserman, Minister budownictwa A. Aumiller oraz Prezydent L. Kaczyński), wznowił swoją działalność Jan B. Po utracie władzy, przy wykorzystaniu ustawionych prokuratorów wszczęto i prowadzono śledztwa w taki sposób, by nie postawić zarzutów Janowi B i osobom z nim powiązanych, a procesy przeciągnięto tak długo, aż dobiegnie koniec terminu przedawnienia się odpowiedzialności karnej tych osób, zapewniając tzw. parasol ochronny.
 15. Mając już swoich żołnierzy nadzorowanych przez zaufane osoby i widocznie zbyt małe zyski z rynku paliw, czego powodem było poświęcenie znacznej części osób finansujących rynek paliwowy zamykając ich w więzieniach. Zarząd zadecydował o przejęciu wpływów z innych źródeł zasilających Skarb Państwa, np. pochodzących z obrotu węglem.
II Rozszerzenie wpływów przez Polską Mafię
 1. W tym celu Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaczął wprowadzać reformę wymiaru sprawiedliwości. Wybrał spośród znanych sobie prokuratorów tych, na których lojalność może liczyć. W zamian za awanse lub inne gratyfikacje uzależnił ich od siebie, zlecając im jednocześnie sprawy, które mają spełnić oczekiwania zarządu. Jedną z takich spraw jest przeprowadzenie śledztwa dotyczącego handlu węglem, z którego zyski rzekomo miały czerpać osoby związane z konkurencyjną partią SLD.
 2. Na skutek rzekomej “afery węglowej” straty Skarbu Państwa wyliczone zostały na 50 mld. złotych. Założenia takie zostały oszacowane na podstawie własnych doświadczeń w czerpaniu korzyści z branży paliwowej. Śledztwo prowadzone w sprawie mafii węglowej, które miało przynieść straty dla Skarbu Państwa obejmowało okres lat 90.
 3. Wśród członków tej rzekomej mafii znajdował się Prezes jednej ze spółek węglowych, Wiceprezes drugiej spółki węglowej, Henryk Dyrda- były członek partii AWS, Barbara Blida należąca do lipca 2004 r. do SLD, Barbara Kmiecik, która znajdowała się w setce najbogatszych Polaków według gazety Wprost, a w śledztwie “afery węglowej” była głównym świadkiem oskarżającym Barbarę Blidę i Henryka Dyrdę.
 4. Barbara Kmiecik, dla ratowania siebie przed odpowiedzialnością karną od początku zgodziła się współpracować z prokuraturą i w związku z tym pomówiła między innymi Barbarę Blidę o przekazanie łapówki, którą rzekomo osobiście jej wręczyła a którą ta miała wręczyć Prezesowi Spółki Węglowej.
 5. W kwietniu 2007 roku prokuratorzy prowadzący postępowanie postanowili postawić zarzuty członkom tej grupy. Zatrzymania osób podejrzanych dokonywały służby ABW, a zgodę na przeprowadzenie czynności uzyskano od Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry oraz Szefa ABW Bogdana Święczkowskiego.
 6. Podczas zatrzymania Barbary Blidy doszło do rzekomego popełnienia “samobójstwa”. Sytuacja ta jednak budzi wiele podejrzeń, że to nie było samobójstwo, lecz zabójstwo dokonane przez jedną z osób biorących udział w zatrzymaniu.
 7. W związku z aferą węglową wyroki zapadły dopiero w roku 2017, co również jest cechą wspólną tak długo trwających procesów. W wątku korupcyjnym dotyczącym Barbary Blidy, Sąd nie dał wiary zgromadzonemu materiałowi dowodowemu i uniewinnił Barbarę Kmiecik, która miała przekazać łapówkę Barbarze Blidzie jak i Prezesa Spółki Węglowej, który miał otrzymać od niej pieniądze.
 8. W tej sytuacji nie mogła być winna stawianych zarzutów sama Barbara Blida. Jest to również duży znak zapytania, czy osoba która wie, że nie popełniła przestępstwa, decyduje się na popełnienie samobójstwa? Polecam wywiad przeprowadzony przez Fakt 24.pl z siostrą Barbary Blidy. W pozostałych zarzutach Sąd skazał oskarżonych na niewielkie kary.
 9. Sama natomiast “Alexis” z racji nawiązanej współpracy z prowadzącymi śledztwo uniknęła odpowiedzialności karnej.
 10. Po śmierci Barbary Blidy, na wniosek SLD, w dniu 19.12.2007 została powołana Komisja Śledcza mająca wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy. Przewodniczącym tej Komisji został poseł, członek LiD, Ryszard Kalisz, a jej członkami byli m. in. Beata Kempa, Wojciech Szarama z PiS oraz trzech członków PO i jeden PSL.
 11. Kończąc wątek rozszerzenia wpływów o rynek węgla, należy stwierdzić, że śmierć Barbary Blidy, która została w świetle prawa zakończona w sposób jaki Zarząd Mafii oczekiwał, czyli nikt nie poniósł odpowiedzialności. Osiągnięcie takiego efektu, to skutek wprowadzania po cichu reformy wymiaru sprawiedliwości o czym świadczą powyższe awanse lojalnych prokuratorów jak i degradacje tych nielojalnych. Dodatkowo zacieśniło to więzi między członkami mafii, które zostały przypieczętowane krwią jaka spłynęła na ich ręce.
 12. Możemy tutaj również zauważyć, kto jest tzw. “Bossem Mafii” nie kto inny jak Jarosław Kaczyński jak wynika to z zeznań, że podczas narad mających miejsce właśnie u Jarosława Kaczyńskiego składano mu raporty z podejmowanych czynności, cytuję : “To była tajność na szczytach władzy – mówi o tych spotkaniach Leszek P. Pełnomocnik rodziny Blidów – Tak właśnie działa zorganizowana grupa przestępcza. To były spotkania niekonstytucyjne – ani Rada Ministrów, ani nawet jej część. Brali w nich udział minister sprawiedliwości, szef ABW, szef CBA, człowiek z Prokuratury Krajowej. Radzili, jak załatwić przeciwników politycznych. Zastanawiali się, komu zrobić sprawę, kogo aresztować, zatrzymać. Robili to z wyłączeniem władzy sądowniczej! A przecież od decydowania, czy zatrzymać Blidę, czy nie, była prokuratura w Katowicach.”
 13. Komisja ta przesłuchała m. in. Bogdana Święczkowskiego, z którego zeznań dowiadujemy się, że prokuratora jak i ABW dopuściła się przekroczenia uprawnień wynikających z Art. 241 & 1 Kodeksu Karnego poprzez ujawnianie osobą postronnym informacji na temat śledztwa. Cytuję “Były szef ABW nadzorował sprawę przeciwko mafii węglowej i referował jej postępy podczas narad organizowanych u premiera Jarosława Kaczyńskiego”.
 14. Słowa te zostają potwierdzone przez innego świadka Komendanta Głównego Policji Kornatowskiego cyt.
  1. Ziobro i Święczkowski przedstawiali premierowi Kaczyńskiemu plan zatrzymania Blidy w związku z tzw. aferą węglową i mieli przekonanie, że mają “hiciora”, super fajną sprawę, która będzie medialna”.
 15. Zeznaniom tym jednak zaprzeczył Święczkowski, który kilka miesięcy temu mówił PAP, iż zeznania były weryfikowane przez łódzkich prokuratorów i nie dopatrzyli się oni żadnych naruszeń. Po samobójstwie Barbary Blidy w Siemianowicach Śląskich ówczesny Szef ABW oddał się do dyspozycji premiera, a następnie został przez niego wysłany na urlop.
  1. Jak wiemy później został zastępcą Prokuratora Generalnego, a obecnie został powołany na sędziego Trybunału J. Przyłębskiej
 16. Jednym z przesłuchiwanych jako świadek był również prokurator Krzysztof Sierak, który w grudniu 2005 roku został nominowany przez Zbigniew Ziobro na stanowisko Szefa Prokuratury Okręgowej w Katowicach, jako jeden z pierwszych prokuratorów w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości.
 17. Następnie w lutym 2007 roku został awansowany do Prokuratury Krajowej, obecnie jest zastępcą Prokuratora Generalnego.
 18. Kolejnym świadkiem był Tomasz Janeczek również szef Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach w okresie badanym przez Komisję Śledczą, wcześniej do końca prawie 2005 roku pracował w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, gdy Prokuratorem Generalnym został Zbigniew Ziobro to awansował Tomasza Janeczka na Szefa Prokuratury Apelacyjnej, dzisiaj Regionalnej. To właśnie on naciskał na podwładnych prokuratorów prowadzących sprawę dotyczącą rzekomej korupcji z udziałem Barbary Blidy na wydanie nakazu jej zatrzymania. Zasłynął również z tego, że kazał podwładnemu by nagrali przesłuchanie, byłego Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego. Obecnie za sprawą Zbigniewa Ziobry jest Prokuratorem Krajowym.
Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem
 1. Rok 2007 w związku z rozszerzeniem wpływów o rynek węgla dla członków mafii nie do końca przebiegał tak jak miał w Swoich planach Zarząd. Skutkiem tego latem 2007 roku wybuchła kolejna afera tzw. “Afera Gruntowa” co doprowadziło do rozłamu koalicji sprawującą rząd w Polsce w skład której prócz partii PiS wchodziły partia Samopomoc na czele z Andrzejem Lepperem oraz partia Liga Polskich Rodzin LPR na czele z Romanem Giertychem. Afera ta dotyczyła korupcji w sprawie odrolnienia działek rolniczych a śledztwo zostało wszczęte przez jedną ze służb powołanych i kontrolowanych przez mafię czyli CBA.
 2. Gdy Jarosław Kaczyński zdymisjonował Andrzeja Leppera trzy dni wcześniej zatrzymano dwóch Jego współpracowników stosując prowokację przez podstawionych Agentów CBA, jednak do niej nie doszło na skutek rzekomego przecieku dokonanego przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, jak przekazała prokuratura, nie zbadano tego wątku tylko przyjęto taką wersję po obejrzeniu nagrań z kamer wideo w jednym z hoteli, gdzie ta osoba miała się spotkać z inną osobą i poprzez pocztę pantoflową miała dojść wiadomości do osób zatrzymanych. Jednak zaprzeczył temu Andrzej Lepper twierdząc, że o akcji dowiedział się od Zbigniewa Ziobry.
  1. “8 sierpnia 2007 premier odwołał ministra spaw wewnętrznych i administracji Janusza Kaczmarka, ponieważ znalazł się w kręgu podejrzanych o przeciek ws. lipcowej akcji CBA w ministerstwie. Janusz Kaczmarek w specjalnym oświadczeniu dla PAP napisał, że nie jest źródłem przecieku, a w kręgu podejrzeń ws. przecieku są też inni ministrowie. Stwierdził, że prokuratura pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro nie jest w stanie wyjaśnić tej sprawy i potrzebna jest sejmowa komisja śledcza. […] Po odwołaniu z urzędu ministra MSWiA Janusz Kaczmarek mówił w wywiadach prasowych, że źródłem przecieku ws. akcji CBA mógł być minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – 11 sierpnia informację tę potwierdził były wicepremier Andrzej Lepper. Zbigniew Ziobro miał powiedzieć o akcji CBA Andrzejowi Lepperowi 14 czerwca 2007 podczas spotkania w Kancelarii Premiera. Janusz Kaczmarek powiedział też, że Zbigniew Ziobro szukał „haków”
 3. Jeszcze wrócę do tego wątku, a wracając do tematu, wydarzenia jakie od początku roku nastąpiły w Polsce związane z tymi aferami, należy przypomnieć, że duża część społeczeństwa za śmierć Barbary Blidy oskarżała członków rządu oraz służby biorące udział w próbie Jej zatrzymania. Nawet próba przedstawienia, że było to samobójstwo była zrobiona tak, że mało kto dał temu wiarę. Prawda jest taka, że nie zwalnia to osób nadzorujących z poniesienia odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale również karnej, gdyż jeden z przepisów Kodeksu Karnego mówi.
  1. Art. 151 “Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
  2. Art. 231 & 1 i 2 w brzmieniu
  3. & 1 “Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
  4. & 2 “Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
 4. Skutkiem tego zostały rozpisane wcześniejsze wybory w wyniku których członkowie PiS stanowiący Zarząd Mafii ponieśli porażkę, a nowy rząd został utworzony przez koalicję Platformy Obywatelskiej PO oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego PSL.
Okres niepewny po przegranej w wyborach
 1. Można się domyśleć, że dla Zarządu Mafii, przegrane wybory 2007 r. stały się okresem w których mogli czuć się niepewnie w związku z śmiercią Barbary Blidy, czy też pomówień Zbigniewa Ziobry przez Andrzeja Leppera, Również jeżeli chodzi o sprawę Jana B. gdzie nadal trwały procesy za pierwszy okres działalności, jak również niepewność, czy powołany przez Zbigniewa Ziobro prokurator nie nadweręży zaufania i zrobi to do czego został powołany. Sytuacje mogą zostać wykorzystane do postawienia ich przed Trybunałem Stanu.
 2. Praktycznie w nowym rządzie nie zajmowali żadnego stanowiska, jedna osoba będąca wcześniej członkiem PiS zasiadała na stanowisku Ministra, ale już w barwach Platformy Obywatelskiej. Jedyną osobą na którą ewentualnie mogli liczyć to nowy Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski, który był politykiem niezależnym z wykształcenia adwokatem, jednak fakt reprezentowania w obronie byłego Prezesa PKN Orlen z skutkiem pozytywnym, mógł dawać cień powiązań z układem Mafijnym. Jednak sytuacja z 2009 r. gdy po samobójstwie jednego ze skazanych za porwanie biznesmena podał się do dymisji, oraz wcześniejsze słowa krytyki wobec Zbigniewa Ziobry oznacza, że jest prawnikiem niezależnym i żadne układy go nie dotyczą.
 3. Jeszcze wrócę tutaj do tzw. “Afery Gruntowej”, która w mojej ocenie pokazuje Nam jak działa Mafia, ale nie taka jak we Włoszech, czy USA, gdzie jej członkowie zabiegają o względy wśród różnych polityków w zależności od tego, który jest obecnie przy władzy. Tylko jak działa mafia, która wywodzi się ze struktur partyjnych i działa pod płaszczem własnej partii, co w sposób umiejętny wykorzystuje by społeczeństwo na skutek różnych metod dało jej mandat do rządzenia krajem.
 4. Więc wracając do tematu, Andrzej Lepper rzekomo pomówił Zbigniewa Ziobrę o przeciek dotyczący zatrzymania przez żołnierzy mafii, czyli CBA dwóch członków partii Andrzeja Leppera. Przygotowana prowokacja przez CBA w tej sprawie jak i sam przeciek był typową ustawką, by pozbyć się koalicjanta jakim była partia Samoobrona na czele której stał Andrzej Lepper. Zrobiono to ze względów bezpieczeństwa Zarządu Mafii, gdyż uznano, że mając dostęp do różnych materiałów jak i wiedzę Andrzej Lepper będzie stanowił dla nich zagrożenie. Zresztą on Sam tego nie ukrywał, o czym publicznie mówił podczas jednego z ostatnich Swoich przemówień w Sejmie, gdzie przedstawił Swoje zdanie w temacie działań partii politycznych niszczących Polskę (mat. filmowy pw.), przez wielu to wystąpienie zostało uznane za przyczynę utraty życia.
 5. W wyniku “Afery Gruntowej” Prokuratura postawiła zarzuty Szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu oraz Maciejowi Wąsikowi a Sąd I instancji wydał wyroki skazujące.
 6. Za fałszywe zeznania, pomawiające Zbigniewa Ziobro, Prokuratura postawiła zarzuty Andrzejowi Lepperowi, jednak do procesu Sądowego nie doszło, ponieważ 5 sierpnia 2011 roku pozwany rzekomo popełnił tzw. Samobójstwo, jednak duża część społeczeństwa uważa, że w tym brała udział osoba trzecia i upozorowała to samobójstwo, co w kontekście z “aferą węglową” jest sprawą bardzo możliwą, że w obu przypadkach nastąpiło zabójstwo na zlecenie mafii.
 7. Poniżej zamieściłem filmiki, które dotyczą Andrzeja Leppera.
  1. TVP Reportaż Jedynki – Czy to było samobójstwo? tutaj proszę uważnie słuchać tekstu od 8.33 – 9.10 min. i porównać to z informacją z kolejnego filmu,
  2. Telewizji Republika – Gry Tajnych Służb odc. 11 cz.1 dokładnie od 13.12 – 14.48 min. Według mnie występuje pewna rozbieżność na którą zwróciłem uwagę oglądając filmy te dwa filmy.
  3. Zwiastun filmu pt. “Służby specjalne”, film ten pokazuje jak działają Polskie służby specjalne oraz przedstawia jedną z wersji mówiącej o rzekomym “samobójstwie” w której to, osoba trzecia pomogła popełnić samobójstwo
Widmo Trybunału Stanu dla Zarządu Mafii
 1. Pierwszy ze złożonych w sierpniu 2007 roku przez posłów SLD wniosków o postawienie przed Trybunałem Stanu dotyczył pełniącego wówczas funkcję Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek ten jednak nie został rozpatrzony do końca kadencji Sejmu gdyż większość parlamentarną stanowili posłowie PiS kontrolowani przez Zarząd Mafii. Wniosek ten był związany z kilkoma sytuacjami, które nastąpiły w związku z pełnieniem funkcji przez Zbigniewa Ziobrę czyli Ministra jak i Prokuratora Generalnego.
 2. Następnie w roku 2008 Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski wystąpił o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, za przekroczenie uprawnień w związku z przekazaniem Jarosławowi Kaczyńskiemu części akt sprawy w 2008 roku tzw. “mafii paliwowej”. Pomimo, że Zbigniew Ziobro zrzekł się immunitetu, to sprawa została umorzona na skutek braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa.
 3. Zarzut przekroczenia uprawnień i ujawnienia tajemnicy służbowej płocka Prokuratura okręgowa postawiła Ziobrze 20 stycznia 2008. Chodziło o wydanie polecenia prokuratorowi Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie udostępnienia prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu niektórych protokołów przesłuchań jednego ze świadków postępowania w sprawie mafii paliwowej. W ocenie płockiej Prokuratury Okręgowej, swą decyzją Ziobro działał na szkodę interesu publicznego. Jak można się domyślać, chodziło o dokumenty związane z zeznaniami Jana B. w których osoba ta wyjaśniała w temacie finansowania partii AWS oraz korumpowaniu osób zajmujących wysokie stanowiska w Głównym Urzędzie Ceł w latach 1998 – 2002 roku.
 4. W mojej ocenie wgląd do tych dokumentów miało znaczenie przy uniewinnieniu Jana B. jak i do dalszej Jego działalności.
 5. Kolejny wniosek dotyczący postawienia przed Trybunałem Stanu złożyła partia, która rządziła krajem od 2008 – 2015 tj. Platforma Obywatelska w listopadzie 2012 roku, wniosek dotyczył Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego, pod wnioskiem tym podpisały się również partie Ruch Palikota oraz SLD. Zarzuty w tym wniosku dotyczyły m. in. łamania praw wynikających z Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o administracji rządowej.
  1. “Przechodząc do analizy przytoczonych powyżej przepisów, w kontekście odpowiedzialności konstytucyjnej Jarosława Kaczyńskiego jako Prezesa Rady Ministrów, trzeba wskazać, iż podjęcie działań, w ramach sprawowanego urzędu, które wykraczałyby poza uprawnienia, o których mowa w ww. przepisach, należy traktować jako naruszenie przepisów Konstytucji RP i ustaw, tj. delikt konstytucyjny”
 6. Stwierdzono, że motywem działania Jarosława Kaczyńskiego jako Prezesa Rady Ministrów, w wyniku którego zostały wydane zarządzenia, było uniemożliwienie działalności politycznej i zawodowej przeciwników politycznych partii Prawo i Sprawiedliwość poprzez usiłowanie wykazania, iż w polskim życiu politycznym, społecznym i gospodarczym funkcjonuje rzekoma sieć powiązań o charakterze przestępczym (tzw. układ), co należy rozumieć, że myślenie tego typu było oparte o własne działania. Ponadto zarzucono to, że
  1. “co najmniej w dniu 26 lutego 2007 roku oraz 27 marca 2007 roku, jako premier zorganizował nieformalne posiedzenia w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”. Podczas tych spotkań miały być
  2. “podejmowane nieformalnie decyzje procesowe zastrzeżone dla prokuratorów i szefów jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz
  3. “przekazywane były pomiędzy ich uczestnikami informacje niejawne z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa.”
 7. Natomiast co do zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry, to częściowo pokrywały się z postawionymi Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale również dotyczyły nacisków w śledztwie ws. Barbary Blidy, jak również ingerencję wobec podwładnej w sprawie zatrzymania Tomasza Lipca, jak również w związku z wypowiedzią udzieloną po zatrzymaniu Ordynatora Szpitala MSWiA w której stwierdził cytuje:
  1. “już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie” co jest oczywistym naruszeniem Konstytucji RP z Art. 42 & 3
 8. Aby wniosek w lipcu 2015 roku przeszedł przez Sejm potrzebnych było 276 głosów. PO miało 206 posłów, Ruch Palikota – 43, a SLD – 25, czyli w sumie dysponowali 274 głosami. Bez głosów PSL nie było szans na zebranie odpowiedniej większości. PSL poinformowała, że musi najpierw zapoznać się z uzasadnieniem wniosku. Jak później się okazało zabrakło 5 głosów i z tego powodu członkowie Zarządu Mafii uniknęli postawienia ich przed Trybunałem Stanu. Zbigniew Ziobro później skomentował tą próbę tymi słowami
  1. “Jak się okazało, większość rządząca PO-PSL nawet w takiej sprawie okazała się być nieudacznikami, nie potrafi zrealizować tego, co tak hucznie przez osiem lat zapowiadała. Trudno się więc dziwić, że pani Ewa Kopacz sprowadza nam islamskich imigrantów, trudno się dziwić tym nierozliczonym licznym aferom, rosnącemu bezrobociu i ubożeniu Polaków” na koniec dodając “Nieudolność, nieudacznictwo, kompromitacja w każdym calu.”
 9. Taka wypowiedź mogła zostać udzielona tylko przez osobę pewną Siebie, że taki a nie inny będzie wynik głosowania. Zresztą wypowiedź ta nie jest udzielona tylko w temacie Trybunału Stanu, tylko jak widzimy jest ukierunkowana na atak w stronę przeciwnika partyjnego. Niestety jak później się okaże to ta sytuacja będzie miała ogromny wpływ na sytuację w Polsce, gdy po ośmiu latach rządów stanowionych przez koalicję PO-PSL, po raz drugi wygra wybory partia PiS, którą reprezentują członkowie zarządu mafii.
 10. Nowy rząd został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2015 roku, który również należy do partii PiS, jednak jest bardziej członkiem mafii, który wykonuje wytyczne zarządu.
 11. Całe uzasadnienie wniosku można przeczytać tutaj:
  1. Wniosek dotyczący J. Kaczyńskiego
  2. Wniosek dotyczący Z. Ziobro
III Tragedia na której Zarząd Mafii buduje zaufanie
 1. Gdy w 2007 roku mająca krew na rękach partia PiS a w rzeczywistości część z nich będąca w strukturach tzw. Zorganizowanej Grupie Przestępczej o charakterze zbrojnym w skrócie mafia straciła władzę mogła jedynie liczyć, na jednego z ich członków który był Prezydentem Polski Lech Kaczyński w latach 2005 – 2010. Gdyby doszło do sytuacji takiej, by groziło im poniesienie odpowiedzialności karnej, to mogli liczyć na ułaskawienie. Dlatego, nadal mogli kontrolować jak i wyciszać swoje rynki z których czerpali korzyść majątkową.
 2. Jednak 10 kwietnia 2010 roku doszło do tragedii na skutek katastrofy samolotu TU-154 w Smoleńsku gdzie zginęło 96 osób w tym Prezydent RP Lech Kaczyński z żoną oraz Prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, oraz osoby z kancelarii Prezydenta, posłowie i senatorowie oraz załoga samolotu, którzy lecieli na obchody 70-lecia związanych z Mordem Katyńskim, chociaż oficjalna część odbyła się wcześniej na której Polskę reprezentował ówczesny Premier RP Donald Tusk.
 3. Boss struktury mafijnej Jarosław Kaczyński, czyli brat Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, gdy otrząsnął się z tej tragedii zdał Sobie pewnie sprawę, że już nic życia Jego brata nie wskrzesi, chcąc oczyścić się z winy jaką pośrednio Sam Sobie przypisywał, rozpoczął Swoją krucjatę przeciwko Polsce.
 4. Mając świadomość dokonanych działań tak własnych jak i wspólnie z osobami współpracującymi, a które to działania wielokrotnie naruszało prawo obowiązujące w Polsce jak również w Unii Europejskiej, której jako kraj jesteśmy członkiem a w związku z tym, również przestrzeganie tego prawa Nas obowiązuje. Jak również świadomość tego, że w sytuacji gdyby znalazły się osoby mogące chcieć ich odpowiedzialności karnej nie będzie mógł liczyć na łaskę ze strony Prezydenta RP. Dlatego mając na myśli Siebie oraz pozostałych członków zarządu mafii czy też ich żołnierzy, opracowali plan w oparciu o tragedię.
 5. Podstawowym założeniem tego planu było, wykorzystanie katastrofy Smoleńskiej poprzez medialne nagłośnienie propagandowego założenia, że owa katastrofa prawdopodobnie nie była katastrofą lecz zamachem na jego brata czyli Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jako jedyny już Boss po śmierci brata zgodnie z kodeksem mafii, rzekomym zamachowcom nie mógł wybaczyć.
 6. Wzorując się na znanym powiedzeniu autorstwa Josepha Goebbelsa,
  1. “Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się Prawdą”.
 7. Postanowił rozpowiadać wśród społeczeństwa, wykorzystując każdą możliwość o rzekomym zamachu, również pozostali członkowie zarządu wtórują tej propagandzie. W celu pokazania, że nie są to puste słowa powołują specjalną podkomisję, której autorem a obecnie jej przewodniczącym jest nie kto inny jak już wcześniej poznany członek komisji śledczej w aferze Orlenu Antoni Macierewicz. Celem powołanej podkomisji smoleńskiej jest udowodnić, że był to zamach.
 8. Na czele tej komisji staje jeden z członków zarządu, któremu już raz udało się tak zmanipulować faktami i prawdą, że społeczeństwo polskie kupiło i poparło działania komisji śledczej, co w konsekwencji przełożyło się na przerzuceniu politycznej odpowiedzialności na partię, która rządziła w tamtym czasie, dając wygraną partii reprezentowanej przez układ mafijny. Partia SLD od tego czasu nie może się podnieść na tyle, by myśleć o powrocie do rządu.
 9. Kolejnymi działaniami było wprowadzenie tzw. miesięcznicy, czyli organizowanie każdego dziesiątego dnia miesiąca spotkań upamiętniających katastrofę Smoleńską. Odbywają się one w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu na poniższym filmie można zobaczyć jak wygląda realizacja zacytowanego stwierdzenia Josepha Goebbelsa, przekazywana ustami Jarosława Kaczyńskiego.
 10. Powodem katastrofy Smoleńskiej faktycznie było nic innego, jak panująca w tym czasie duża mgły na lotnisku co ograniczała w znacznym stopniu widoczność załodze samolotu, jak również czas jaki pozostał do rozpoczęcia obchodów w Katyniu. Jeżeli, ktoś zapyta, czy była wywoływana presja przez kogokolwiek z podróżujących tym samolotem? również nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ piloci i tak czuli presję poprzez sam fakt kto zasiada na pokładzie, dlatego podjęli taką a nie inną decyzję, za którą jednak nikt nie może ich oskarżać. Co by się stało gdyby podjęli inną decyzję tego się nie dowiemy.
 11. Jednak nie odbiegając od tematów Prezes partii PiS czy też Boss w sposób który nie mieści się w głowie żadnemu normalnemu człowiekowi, wykorzystał wraz z członkami Swojej mafijnej rodziny tą katastrofę, dla osiągnięcia własnych korzyści tak politycznych jak i majątkowych. Pięć lat propagandy o zamachu Smoleńskim przyniosło efekty w postaci wygranych wyborów w roku 2015. Jednocześnie to zwycięstwo, dla Polski jest przegraną, kraj zostanie zrujnowany przez dochodzącego do władzy nie tylko Bossa Mafii, ale również Dyktatora.
 12. Jak można już dzisiaj zobaczyć oni ponieważ nie mają innej drogi, nie cofną się przed niczym, co mogłoby zadziałać na ich niekorzyść.
Tej władzy nie możemy oddać
 1. Wiele osób, które podczas wyborów w 2015 roku głos Swój oddali na partię, której Prezes a zarazem Boss mafii, wykorzystał śmierć Swojego brata i 95 innych osób wśród nich również byli inni członkowie mafii, zostali kupieni propagandą zamachu w którą jeszcze do dzisiaj wierzą. Chociaż sam Jarosław Kaczyński się z tej teorii wypisuje.
 2. Natomiast mało osób wiedziało, nawet z tych co głosowali na inne partie, że jeżeli osoby takie jak: Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz, Mariusz Kamiński oraz inni blisko związani z tymi osobami, których powołano na różne stanowiska w tym szczególnie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, że nie będą chciały oddać Swojej władzy.
 3. Widzimy chociażby na przykładzie tutaj opisanych wątków, że dla nich nie ma znaczenia, iż wiele osób trafi za kraty więzienia będąc osobami niewinnymi, że niektóre osoby stracą życie przez bezprawne ich pomówienia o rzekome przestępstwa.
 4. Takich osób, które przez ich działania stracili życie w taki a nie inny sposób jest znacznie więcej niż o nich napisałem a których mógłbym jeszcze wymienić np. 02 sierpnia 2019 Dawid “Cygan” Kostecki, który odbywał karę pięciu lat pozbawienia wolności w związku z zatrzymaniem przez CBŚP Lublin w związku z kierowaniem Zorganizowaną Grupą Przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Rzekomo popełnił “Samobójstwo” w celi zakładu karnego Warszawa – Białołęka, nie łatwo jest w to uwierzyć nawet najbliższej rodzinie. Istotne jest, że samobójstwo Dawida K. było już trzecim z kolei w tzw. aferze podkarpackiej
 5. W sierpniu 2017 roku również w celi zakładu karnego Warszawa – Białołęka, przebywający tam tymczasowo w celu złożenia zeznań jako świadek w innej sprawie niż ta do której został aresztowany, czyli taka sama sytuacja jak z Dawidem Kosteckim, rzekomo popełnił “samobójstwo”, były Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego z Sosnowca, któremu Prokuratura Regionalna w Katowicach postawiła zarzuty korupcyjne. Gdy dzisiaj złożyłem zawiadomienie do tej Prokuratury o prawdopodobnie popełnionym przestępstwie m. in. przez osobę pełniącą funkcję Naczelnika tego organu, pomimo upływu terminu 30 dni na wydanie postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia Prokuratura milczy. Dlatego złożyłem wniosek do Prokuratury Krajowej o wyłączenie całej Prokuratury Regionalnej z Katowic od prowadzenia postępowania i przekazanie zawiadomienia do innej Prokuratury, jednak obawiam się, że efekt będzie podobny.
 6. Następnie mniej znana może medialnie osoba, która rzekomo zginęła w katastrofie samolotowej pod Częstochową w roku 2016 Paweł N. oskarżony w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach a proces odbywał się w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, tam po raz pierwszy się spotkaliśmy w roku 2014, chociaż według Prokuratury miał kierować Zorganizowaną Grupą Przestępczą w której rzekomo byłem członkiem w latach 2006 – 2007. Sprawa ma związek z Janem B. Przyczyną katastrofy miał być brak paliwa, w co nie wierzy poznany przypadkiem w Czechach, Polski pilot który znał Pawła N. pod względem tego jakim był pilotem, dlatego nie wierzy, że mając takie doświadczenie mógłby popełnić taki błąd, tym bardziej, że wykonywał lot szkoleniowy. Osobiście do czasu katastrofy nawet nie wiedziałem, że Paweł był pilotem – instruktorem.
 7. Jeszcze wielu innych można by wymienić co stracili życie, w związku z działaniami mafii, chociażby kolejna osoba wobec której toczy się od ośmiu lat śledztwo w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, owszem osoba ta odebrała sobie życie bez pomocy osób trzecich, jednak powodem było właśnie to postępowanie.
  1. Gdy zbliżały się kolejne wybory, a sytuacja w kraju nie koniecznie dawała władzy pewność wygrania kolejnych wyborów, chociażby mając na uwadze niepokoje jakie zaistniały w związku z wprowadzaną reformą wymiaru sprawiedliwości, ponieważ wprowadzano kolejne metody, które budziły niepokój wśród większości Sędziów jak i części Prokuratorów.
  2. Zarząd mafii znalazł sposób, by zapewnić Sobie władzę a tym samym bezpieczeństwo co do ewentualnego poniesienia odpowiedzialności karnej. Sposób ten pomimo, że dał władzę na kolejne cztery lata jednak był naruszeniem kolejnych praw a mianowicie Boss oraz członkowie zarządu wtórując Bossowi oferowali korzyść majątkową w zamian za oddany głos w wyborach, czyli tzw. korupcja. Jednak mając tą świadomość, że jeżeli cel zostanie osiągnięty to i tak nie poniosą z tego tytułu odpowiedzialności.
Spełnić obietnice wyborcze
 1. Jeszcze przed wyborami zarząd mafii, przygotowując Sobie prawo, rozpoczął działania, które mają zabezpieczyć przynajmniej na jakiś czas finanse na składane obietnice wyborcze. Jednym z takich sposobów było wprowadzenie pod przykryciem prawa, przeprowadzenie rabunku na Polskich przedsiębiorcach a dokładniej na ich majątkach, których przez wiele lat się dorabiali. W tym celu należało wprowadzić odpowiednie przepisy prawa, dając narzędzie urzędnikom i organom państwa do zabezpieczania majątków, by na podstawie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa mogli zabezpieczać, konfiskować majątki.
 2. W większości wybierano przedsiębiorców, którzy obracają na rachunkach bankowych dużą kwotą pieniędzy, w związku z tym dokonują szybko płatności za towary kupowane, po prostu mające płynność finansową, kolejną grupą byli przedsiębiorcy, którzy posiadali majątki trwałe, których wcześniej się dorobili a nie koniecznie obecnie posiadają gotówkę.
 3. Wiadomo, że taka metoda nie przyniesie dochodów bez końca i prędzej czy później majątki przedsiębiorców się skończą lub przedsiębiorcy przeniosą Swoje działalności do innych krajów. Metoda przeniesienia działalności do innego kraju w obrębię Unii Europejskiej też nie gwarantuje bezpieczeństwa, ponieważ macki Polskiej mafii mogą nasz majątek i tam zaatakować, tak jak miało to miejsce w naszej sytuacji.
 4. Gdy w 2015 roku przenieśliśmy działalność do Czeskiej Republiki, po upływie półtora roku wygląda na to, że Polska mafia dogadała się z instytucjami Czeskiej Republiki, które to instytucje zostały wykorzystane, przez członków Polskiej mafii. Pod pretekstem współpracy między krajami Unii Europejskiej naruszyła prawa obowiązujące nie tylko w Czeskiej Republice ale i w Unii Europejskiej stosując blokadę środków finansowych na rachunkach Czeskich spółek.
 5. Na domiar tego pod pretekstem prowadzonego postępowania wobec właścicieli tych spółek Czeskie instytucje przelały zablokowane środki finansowe na konto wskazane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach jako dowód rzeczowy w prowadzonym postępowaniu.
 6. Jak mogliśmy przeczytać, jest wiele podstaw by Polska mafia pod przykryciem partii PiS miała obawy przed poniesieniem odpowiedzialności karnej. Nawet jeżeli w sposób jaki widzimy, udawało się im wywiązywać z obietnic wyborczych, to postawiony opór przez sędziów i prokuratorów, którzy doprowadzili do włączenia się Unii Europejskiej w obronę praworządności w Polsce, uniemożliwia im dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości, co stawia mafię rządzącą pod ścianą.
 7. Dlaczego? Otóż wyobraźmy Sobie teraz jedną rzecz, zagrabione majątki przedsiębiorców, których procesy trafiają do Sądów niezależnych i sędziów niezawisłych, którzy wydają wyroki uniewinniające, co w następstwie oznacza zwrot tych majątków plus odszkodowania, czy w tej sytuacji władza wprowadzić by miała (500 -) raczej mało realne.
 8. Każda osoba logicznie myśląca wie dobrze, że powodem tak długo ciągnących się procesów jest nic innego, jak konieczność znalezienia odpowiedniego sędziego, który stwarzając pozory przeprowadzi proces, chociaż jaki będzie wyrok wie już zanim zacznie proces. Propagandą jest to, że sprawy są wielowątkowe, czy duża ilość świadków jest do wysłuchania, to są mrzonki, może kilka jest takich spraw. Wystarczy zobaczyć na przykładzie spraw, które opisuje, gdzie po dziewięciu latach znalazłem w dwóch procesach twarde dowody dostarczone przez Prokuraturę jako dowody wraz z aktem oskarżenia, które w mojej ocenie jasno wskazują na korzyść oskarżonych i świadczą, że nigdy nie powinno postawić się tym osobom jak i setką innych osób tych zarzutów.
 9. Gdy poprzez wnioski próbuję to wykazać w procesie Sądowym, jest to po prostu z premedytacją omijane w uzasadnieniach do wydanych w związku z wnioskami postanowień. Czy też jak w jednym procesie fakt ten został przez sędzinę również pominięty przy wyroku, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Nas uniewinniając dało by to możliwość składań wniosków o odszkodowania za niesłuszne skazania, za pobyty w aresztach, długotrwałe procesy, poniesione koszty, utraty zdrowia a nawet w niektórych przypadkach życia.
 10. A wszystko tylko przez to, że mafia chroniąc Swoich sponsorów w celu utrzymania korzyści majątkowej wykorzystując Komisję Śledczą doprowadziła do bezprawnych bezpodstawnych zatrzymań zarzutów i skazań ludzi nie dając zgodnie z prawem przeprowadzić tego niezależnym prokuratorom i sędziom.
 11. Reforma wymiaru sprawiedliwości, to część działań, które mają zapewnić ochronę mafii, uzyskanie natomiast władzy w 2015 r. dało im również kolejne narzędzie do zapewnienia sobie ochrony, poprzez umożliwienie stanowienia prawa.
Władza, której już nie oddamy
 1. Niech ten artykuł będzie też Moim/Naszym apelem do Polskiego społeczeństwa. Już od kilku lat na różnych portalach społecznościowych jak i w komentarzach do różnych artykułów informowałem, ostrzegałem a nawet apelowałem, że partia PiS jest niczym innym niż najlepiej z wszystkich innych grup mafijnych zorganizowaną strukturą mafijną, która nie zabiega o względy wśród polityków, czy członków rządu danego kraju, na terenie którego dana mafia działa. Polska mafia po prostu działa pod przykryciem partii, gdzie głównym Bossem jest Jarosław Kaczyński została stworzona z członków partii politycznej, którzy zostali jej członkami.
 2. Dla nich liczy się tylko dobro tego układu, dobro Polski to tylko pozory dzięki którym zostali wyniesieni na szczyt, gdzie obecnie mogą rozdawać karty tak jak chcą. Niestety w moim przekonaniu Polskie społeczeństwo pozwoliło im na zbyt wiele i dzisiaj będzie bardzo ciężko to zmienić. Dlatego, że dla nich dzisiaj nie ma innej drogi jak tylko utrzymać władzę nawet kosztem wyjścia z Unii Europejskiej, czy też kosztem zdrowia czy życia obywateli Polskich.
 3. Przykładem tego było za wszelką cenę przeprowadzić wybory Prezydenckie, gdyż sytuacja “stanu nadzwyczajnego” którego nie wprowadzono dawał szanse, że nawet gdyby większość zagłosowała za innym kandydatem, na oszustwo wyborcze, co w późniejszym terminie mogłoby wykluczyć taką szanse. Dlatego wprowadza się obowiązkowe głosowanie pod groźbą kary. Chociaż zawsze Obywatel wiedział, że to jest Jego obowiązek ale nie był szantażowany.
  1. Pamiętajmy, żeby wyjść z Unii Europejskiej musi podpis złożyć Prezydent RP.
  2. Pamiętajmy dalej sędziowie uniewinniając osoby które straciły majątki narażać się będą na postępowania dyscyplinarne z drugiej strony skazując takie osoby mafia liczy się z tym, że będą skargi do Trybunałów UE, które są niezależne i będą uniewinniać osoby faktycznie niewinne a to będzie powodowało wypłacanie wielomilionowych często odszkodowań.
  3. Pamiętajmy, że będzie to powodem do tego, iż mafia już nie będzie wstanie spełniać korupcyjnych obietnic wyborczych, a to spowoduje utratę elektoratu wyborczego w konsekwencji przegrane wybory w 2023 roku.
  4. Pamiętajmy, że utrata władzy wiąże się dla członków mafii z odpowiedzialnością nie tylko polityczną lecz również karną.
  5. Pamiętajmy, że na czele mafii stoi osoba Jarosława Kaczyńskiego, który ma sam do siebie zarzut, że podczas lotu 10 kwietnia 2010 roku rozmawiał telefonicznie z Lechem Kaczyńskim czyli bratem, gdzie podczas tej rozmowy przekonywał go do kontynuowania lotu, mimo, że ten chciał zawracać w związku z chorą Matką, która była w szpitalu a wiemy jak ten lot się tragicznie zakończył.
  6. Pamiętajmy za tym, że jest to osoba, która ma wyrzuty sumienia, niemająca nic do stracenia, więc posiada cechy typowe dla dyktatora.
 4. Na koniec dodam tylko, że jest to pewna część działań układu mafijnego rządzącego nie w Polsce tylko Polską, tak to chyba jest bardziej prawidłowo ujęte, a która ma dla mnie znaczenie bo dotyka mojej osoby jak i moich bliskich osób i nad którą częścią spędziłem wiele czasu by ją opisać. Dzisiaj wiem, że również wiele innych sytuacji jakie miały Swoje miejsce w Polsce z udziałem osób o których tu wspominałem miało miejsce a o których dowiedziałem się z książki pod tytułem Zbrodnie Prawicy czyli Objawy Mafii 2, której autorem jest Pan Kazimierz Turaliński.
 5. Zobaczmy na poniższym filmie do czego posłowie w Sejmie RP są wstanie się posunąć dla zaspokojenia swojego Bossa. Podczas głosowania dotyczącego wyborów Prezydenckich, jeden z posłów głosuje na dwie ręce, przecież taki poseł ma świadomość kamer a mimo tego decyduje się popełnić przestępstwo.
%d bloggers like this: