Przekaz dla rządu

KIEDY BEZPRAWIE STAJE SIĘ PRAWEM

A właśnie to się dzieje

Mafia pod przykryciem partii „Zjednoczonej Prawicy”, w dążeniu do celu, mającego zagwarantować jej brak odpowiedzialności karnej, często dla uzyskania własnej korzyści korzystała z cytatu,

Kłamstwo wypowiedziane raz pozostaje kłamstwem, ale kłamstwo wypowiedziane tysiąc razy staje się prawdą„.

Joseph Goebbels

Jednym z przykładów jest tzw. „Reforma wymiaru sprawiedliwości” a której domagał się jako członek Komisji Śledczej ds. Orlenu, A. Macierewicz. Efektem prac tej komisji, było dojście do władzy w 2005 r. Kadencja ta została skrócona w związku z kilkoma mafijnymi działaniami, które wykazały krew na rękach władzy. Jednak nie doprowadzono, mających tą krew na rękach do poniesienia odpowiedzialności. W 2010 roku doszło do katastrofy lotniczej w Smoleńsku, którą m.in. za sprawą J. Kaczyńskiego i A. Macierewicza wykorzystano w celu politycznym. Wykorzystując tą tragedię w ciągu pięciu lat skłócono Naród na tyle, że po dwóch ostatnich przegranych wyborach w roku 2015 doszli po raz kolejny do władzy. Głównym narzędziem do osiągnięcia celu prócz wcześniejszego cytatu, było szerzenie mowy nienawiści, co pozwoliło na wygranie kolejnej kadencji w roku 2019. Między czasie mafia skutecznie prowadziła działania w celu zapewnienia gwarancji bezkarności, w tym celu uzależnili od Siebie Prokuraturę, Krajową Radę Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, częściowo Sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. Wprowadzając do tych organów Swoich członków, którzy bądź to dobrowolnie wspierają mafię, bądź zostali przez nią kupieni. Natomiast niezależni i niezawiśli Prokuratorzy i Sędziowie, są dyskryminowani poprzez wszczynane postępowania dyscyplinarne. Mając pełną władzę ustawodawczą, często naruszając najważniejsze prawo obowiązujące w Polsce, tj. Konstytucję RP rozpoczęli wprowadzać prawo partii.

Jednak przekroczyli granicę

Jak pokazują ostatnie wydarzenia, które odbywają się w Polsce od dnia 22 października 2020 roku, została przekroczona granica. Jak się okazuje punktem zapalnym okazało się orzeczenie wydane przez przejęty Trybunał Konstytucyjny ws. zakazu aborcji nawet wówczas gdy z badań płodu wynikałoby, że płód jest wadliwy i urodzone dziecko będzie miało wadę kalectwa, której nie da się wyleczyć. W związku z tą sytuacją kobiety zrzeszone pod inicjatywą „Strajk Kobiet” zorganizowały spontaniczny protest, który z każdą chwilą zwiększał ilość uczestników, by późnym wieczorem brało udział kilka tysięcy osób. Protest przyjął formę marszu i spod siedziby Trybunału Konstytucyjne przeszedł pod siedzibę partii PiS, której Prezesem jest J. Kaczyński. Jednocześnie osoba ta jest patrząc od strony politycznej dyktatorem a jeżeli mówimy o strukturze mafijnej jest bossem. Następnie przemarsz skierował się w stronę miejsca zamieszkania J. Kaczyńskiego. Tak wygląda ochrona domu.

Głównym hasłem protestu jest „Wyp*****lać”

Hasło to jest również tytułem jednej z piosenki zespołu WU – HAE, którą załączam z portalu Youtube.

Rating: 1 out of 4.