Przykłady podatku vat

Legenda

 1. WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru,
 2. WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
 3. VAT – podatek od towarów i usług

PRZYKŁADY PODATKU VAT

I przykład
 1. Handel towarem między trzema krajami UE, firma niemiecka A, dalej firma Polska B, firma Czeska C, końcowy klient w Czechach D.
  1. Firma A dokonuje WDT towaru do firmy B o wartości 100 PLN dla firmy B jest to WNT, po spełnieniu warunków dotyczących WDT i WNT stawka podatku VAT 0%, czyli dla firmy B kwotą do zapłaty, jest cena towaru 100 PLN,
  2. Następnie firma B po dodaniu marży 10% dokonuje WDT do firmy C dla której jest to WNT, która za towar płaci 110 PLN i VAT 0%.
  3. Firma C sprzedaje towar doliczając marżę + VAT 21% końcowemu klientowi D na terenie kraju.
 2. W tym przypadku zakładając, że firma A jest producentem sprzedanego towaru to w sytuacji mając koszty przy produkcji dostanie zwrot VAT od Niemieckiego Skarbu Państwa
 3. Bilans dla Polskiego Skarbu Państwa jest zerowy, tzn. Skarb Państwa nie zarobił, ale i nie stracił, gdyż jako firma B dokonała WNT i WDT na stawce 0%.
 4. Natomiast Czeski Skarb Państwa zostanie zasilony kwotą podatku VAT 21%, którą odprowadzi spółka C, który to podatek otrzyma od końcowego klienta D.
 5. Poniżej przykład graficzny handlu między trzema krajami, towar zostaje u ostatniego klienta w Czechach.
Przykład pierwszy graficzny
II przykład
 1. Kolejny przykład, gdzie firma A (Niemiecka), B (Polska), trzecią w łańcuchu jest ostatni klient w Polsce B2 i tak:
  1. Firma A sprzedaje do firmy B towar w cenie 100 PLN + 0% VAT,
  2. Firma B ten sam towar sprzedaje do B2 w (Polsce) za 110 PLN + 23% VAT, czyli 135,30 PLN,
 2. W tym przykładzie firma B musi zapłacić do Polskiego Skarbu Państwa kwotę 25,30 PLN, którą otrzymała od ostatniego klienta B2
 3. Bilans dla Polskiego Skarbu Państwa jest na plus tzn. Skarb Państwa zarobił 25,30 PLN
 4. Po niżej zamieszczam link do przykładu w grafice.
Przykład drugi graficzny
 1. Przykład graficzny drugi
Advertisements
III przykład
 1. W tym przykładzie mamy firma A (Niemiecka), firmy B i C (Polska) oraz firma D (Czechy) oraz firmy X i Y (Niemieckie)
  1. Firma A kupuje półprodukty od firm X i Y, z których produkuje towar, który:
  2. Firma A w ramach WDT sprzedaje towar do firmy B za 100 PLN + VAT 0% = 100 PLN
  3. Firma B sprzedaje ten sam towar do firmy C za 110 + VAT 23% = 135, 30 PLN,
  4. Firma C natomiast sprzedaje dalej w ramach WDT do firmy D za 121 + 0% = 121 PLN.
 2. Firma A sprzedała za 100 PLN ale kupując od X i Y półprodukty do wyrobu sprzedanego towaru zapłaciła VAT, w związku z tym dostaje zwrot VAT 15,20 PLN.
 3. Natomiast firma B sprzedając ten towar dostała zapłacony VAT od kupującej firmy C = 25,30 PLN, który musi zapłacić do Skarbu Państwa,
 4. Kupująca firma C sprzedała ten towar do firmy D w ramach WDT na stawce VAT 0%, a ponieważ zapłaciła podatek przy zakupie, więc należy się jej zwrot od Skarbu Państwa w kwocie = 25, 30 PLN
  1. W związku z tym podatek VAT odprowadzony przez firmę B do Skarbu Państwa, musi zostać zwrócony przez Skarb Państwa do firmy C.
  2. Widzimy, na tym przykładzie, że Skarb Państwa jest tylko pośrednikiem, który przyjmuje podatek VAT od firmy B, by przekazać ten podatek do firmy C.
 5. Bilans dla Polskiego Skarbu Państwa jest zerowy, tzn. Skarb Państwa nie zarobił, ale też nie stracił.
Przykład trzeci graficzny
IV przykład
 1. Będzie to przykład, który jest oparty o rynek krajowy, gdzie mamy firmę A (Niemiecka), dalej firma B (Polski producent), firma C (Polska), hurtownia D (Polska), sklep E (Polska) i ostatni klient F (Polska)
  1. Producent B, kupuje półprodukt od firmy A w cenie 40 PLN + 0% VAT,
  2. Drugi półprodukt producent B, kupuje od firmy C w cenie 40 PLN + 23% VAT= 9,20 PLN.
 2. Producent B, produkuje z zakupionych półproduktów towar do sprzedaży, a następnie,
  1. Sprzedaje towar do hurtowni D za 100 PLN + 23% VAT= 23 PLN,
 3. Czyli producent B musi rozliczyć podatek VAT, który zapłacił przy zakupie półproduktów oraz który otrzymał przy sprzedaży towaru.
  1. Producent B kwotę 23 PLN otrzymał od hurtowni D której sprzedał ten produkt,
  2. Więc od kwoty VAT z sprzedaży 23 PLN odejmuje kwotę VAT uiszczoną przy zakupie 9,20 PLN tj. 23 -9,20 = 13,80 PLN i kwotę różnicy wysyła do Skarbu Państwa.
 4. Co dalej?
  1. Widzimy, że kwota podatku nałożonego na towar to 23 PLN jednak producent B zapłacił tylko 13,80 PLN, jednak jest to kwota VAT zapłacona bezpośrednio, wcześniej zapłacił również pośrednio kwotę 9, 20 PLN przy zakupie półproduktu od firmy C tzn. iż razem zapłacił 23 PLN podatku VAT. Jest to całość podatku jaki nałożono na towar.
  2. Zobowiązanie do zapłaty kwoty 9, 20 PLN spada na firmę C, która sprzedała półprodukt.
 5. Natomiast hurtownia D w ramach działalności sprzedała towar do sklepu E za 110 PLN plus VAT 23% =135,30 PLN w tym VAT 25,30 PLN, tutaj widzimy, że nastąpił wzrost podatku VAT o 2,30 PLN co wynika z nałożonej marży 10 PLN.
  1. W związku z tym hurtownia D, po wyliczeniu różnicy w podatku VAT która wynika z kupna, wartość 23 PLN i sprzedaży wartość 25, 30 PLN towaru tj. 25,30 – 23,00 = 2,30 PLN, czyli 2, 30 PLN musi bezpośrednio odprowadzić do Skarbu Państwa.
  2. Zobowiązanie do zapłaty kwoty 23, 00 PLN spada na firmę B od której został towar zakupiony.
 6. Sklep E natomiast zakupiony produkt sprzedaje ostatniemu klientowi F czyli konsumentowi w cenie 120 PLN plus 23% VAT do ceny zakupu sklep E dodał 10 PLN marży od sprzedaży a to oznacza, że konsument F za produkt musiał zapłacić 147,60 PLN w tym 27,60 VAT.
  1. W związku z tym sklep E, po wyliczeniu różnicy w podatku VAT która wynika z kupna, wartość 25, 30 PLN i sprzedaży wartość 27, 60 PLN towaru tj. 27, 60 – 25, 30 = 2, 30 PLN, czyli 2, 30 PLN musi bezpośrednio odprowadzić do Skarbu Państwa.
  2. Zobowiązanie do zapłaty kwoty 25, 30 PLN spada na firmę D od której został towar zakupiony
 7. Więc w tym przypadku Skarb Państwa zarobił
  1. 23, 00 PLN, czyli kwotę wynikającą z nałożonego podatku na towar przez producenta B
  2. 2, 30 PLN zarabia dodatkowo od nałożonej marży przez hurtownię D.
  3. 2, 30 PLN również zarabia od podatku z marży nałożonej przez sklep E
  4. W sumie do Skarbu Państwa wpływa podatek VAT w kwocie 27, 60 PLN.
 8. Widzimy teraz, że nałożony podatek VAT przez producenta to 23,00 PLN natomiast konsument musiał zapłacić 27,60 PLN a co za tym idzie do Skarbu Państwa wpłacono 4,60 PLN więcej niż była faktyczna wartość nałożonego podatku VAT
 9. Na załączonej grafice wskazałem na sytuację, gdzie firma C nie odprowadza kwoty 9, 20 PLN podatku VAT, który otrzymała od producenta B, w związku z czym Skarb Państwa poniósł by stratę w takiej kwocie.
Przykład czwarty graficzny

ODPOWIEDZI

AD. 1 przykład
 1. Teraz tak, by można było uznać, ten przykład za „karuzelę podatkową” to firma C dodając marżę 10% musiała by sprzedać ten sam towar jako WDT do firmy A w cenie 121 PLN i VAT 0%.
 2. Pytanie, czy jest w tym sens i logika patrząc od strony firmy A?
  1. Firma A, która wyprodukowała towar i dokonała WDT sprzedając go za 100 PLN dostając zwrot podatku od Niemieckiego Skarbu Państwa w kwocie 15,20 PLN a czyli uzyskała przychód 115, 20 PLN
  2. Kupując ten sam towar od firmy C za 121 PLN, traci na zakupie 21 PLN a jednocześnie nie może otrzyma zwrotu podatku VAT w kwocie 15, 20 PLN
  3. Za tym bilans tej firmy byłby – 36, 20 PLN, więc musiałaby sprzedać ten sam towar za 146, 20 PLN, by zarobić 10 PLN
 3. Pamiętać również należy, że firma A odkupując ten sam towar poprzez WNT gdzie VAT byłby 0% i sprzedała go na terenie Niemiec z doliczonym podatkiem VAT, to musiałaby zwrócić VAT do Skarbu Państwa.
 4. I przykład nie wskazywał na sprzedaż firmy C do firmy A, jednak by pokazać przykład typowej „karuzeli podatkowej”, wskazałem właśnie w odpowiedzi.
 5. Tak czy inaczej nie ma możliwości by doszło do narażenia na uszczuplenie w podatku VAT Polskiego Skarbu Państwa z dwóch powodów,
  1. Pierwszy powód zakup i sprzedaż z nałożoną stawką VAT 0%,
  2. Po drugie jak w odpowiedzi opisuję, to jedna z firm w łańcuszku musiałaby sprzedać w cenie niższej niż zakup, co byłoby to nielogiczne i naraziło by na inny zarzut niż wyłudzenie podatku VAT.
 6. Oczywiście przy handlu na zasadach WDT i WNT musimy stosować się do warunków, które są w tym celu nałożone by była możliwość skorzystania z stawki 0%.
AD. 2 przykład
 1. Przykład, który podobnie jak pierwszy nie może w żaden sposób być uznany za karuzele podatkową, jednak występuje tutaj możliwość narażenia Skarb Państwa Polskiego na uszczuplenie w podatku VAT.
 2. Narażenie może wystąpić tylko w jednym przypadku, gdy firma B nie odprowadzi należnej kwoty podatku jaką otrzymała od ostatniego klienta B2, gdyż jest do tego zobowiązana w sytuacji kupując towar na zasadzie WNT gdzie VAT wynosi 0 %.
  1. Firma B nie odprowadziła pośrednio podatku przy zakupie, który wynosił 0% a uzyskała ze sprzedaży 23 %.
  2. W związku z tym powinna bezpośrednio odprowadzić całość 23% podatku do Skarbu Państwa
 3. Jak wygląda w tej sytuacji sprawa Niemieckiego Skarbu Państwa otóż musi on zwrócić należny podatek VAT jaki firma A zapłaciła kupując półprodukty więc w tej sytuacji ponosi stratę.
 4. Natomiast Skarb Państwa Polskiego mając wiedzę z złożonej do dnia 10 każdego miesiąca deklaracji dotyczącej WNT/WDT przez firmę B, która jednak do dnia 25 każdego miesiąca nie zapłaciła podatku, to Skarb Państwa powinien egzekwować naliczony podatek VAT od rzeczywistej transakcji jaką zrealizowała firma B, a to widzimy już po kolejnej złożonej deklaracji do dnia 25 każdego miesiąca. Porównując kwoty wynikające z tych dwóch deklaracji oraz sumie odprowadzonego podatku do Skarbu Państwa.
  1. Czyli jak na tym przykładzie deklaracja z 10 dnia powinna wskazywać 0,00 zł. a deklaracja z 25 dnia powinna wskazywać 25,30 zł. to ta kwota powinna wpłynąć do Skarbu Państwa.
  2. Jeżeli wpływu nie będzie lub nastąpi w mniejszej kwocie wystarczy sprawdzić, czy firma B dokonała sprzedaży towaru, jak tak, to sprawdzić czy otrzymała zapłatę z tego tytułu.
  3. Gdyby z deklaracji wynikało, że firma B zakupiła towar, ale go nie sprzedała to będzie znaczyło, że podatku VAT nie można naliczyć do czasu sprzedaży, gdyż podatek VAT staje się należnym do Skarbu Państwa dopiero gdy sprzedamy dany towar.
  4. Natomiast jeżeli towar sprzedano i otrzymano zapłatę wraz z podatkiem to należy wymagać zapłaty należnego podatku VAT od firmy B.
  5. Może się również okazać, że kupujący nie zapłacił do firmy B za towar jak i podatek, a firma przedstawi podjęte kroki w celu odzyskania należności, to Skarb Państwa nie powinien wymagać od firmy B wymaganej należności.
 5. Jest to przykład, najbardziej możliwy i realny, by narazić Skarb Państwa na stratę z braku wpływu należnego podatku VAT. Jednak inną rzeczą jest fakt, czy podmiotowi B może się opłacać takie nieodprowadzenie podatku VAT, gdzie tak naprawdę proceder z wyłudzeniem na tym przykładzie może trwać do dwóch miesięcy?
AD. 3 przykład
 1. Ten przykład jest najbardziej kontrowersyjnym z tych, które przedstawiam z dwóch powodów
  1. Zgodności Polskich przepisów prawa z przepisami prawa podatkowego Unii Europejskiej
  2. Jest też przykładem wskazującym na narzędzie przestępstwa, co często wykorzystują służby
 2. Odnosząc się do tego przykładu można uznać, że występuje największe ryzyko dla Skarbu Państwa Polskiego poniesienia straty wynikającej z nie rozliczenia podatku VAT. Tak może się zdarzyć gdy zaistnieją następujące okoliczności:
  1. Firma B dostaje od firmy C płatność za towar wraz z 23% podatkiem VAT a ponieważ zakupiła od firmy A towar na stawce 0% VAT, więc musi cały podatek VAT odprowadzić do Skarbu Państwa Polskiego,
   1. Jednak gdyby się okazało, że firma B nie odprowadziła podatku VAT, otrzymanego od firmy C, to dochodzi do uszczuplenia w podatku od Skarbu Państwa Polskiego przez firmę B
  2. Firma C sprzedała do firmy D towar na 0% VAT, ale wcześniej przy zakupie od firmy B pośrednio odprowadziła 23% podatku VAT i w tej sytuacji firma C zgodnie z ustawą występuje do Skarbu Państwa Polskiego o zwrot nadpłaconego podatku VAT.
   1. Skarb Państwa jest zobligowany by wypłacić firmie C należną kwotę podatku VAT. W tym przypadku nie można mówić o wyłudzeniu podatku przez firmę C, ponieważ firma zgodnie z ustawą pośrednio odprowadziła podatek.
  3. Jednak często organy reprezentujące Skarb Państwa w takiej sytuacji stwierdzają działania wspólnie i w porozumieniu w celu uszczuplenia w podatku i naliczają firmie C podatek VAT, nie zapłacony przez firmę B
   1. Skutkiem takie działania organów skarbowych, jest podwójne naliczenie podatku firmie C oraz poniesienie odpowiedzialności karnej
 3. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt powstania zobowiązania podatkowego oraz jaki to ma wpływ na Skarb Państwa?
  1. Otóż Skarb Państwa w takiej sytuacji, gdy tak na prawdę towar zakupiony przez firmę B w ramach WNT zostaje sprzedany do firmy C, gdzie firma ta sprzedaje go w ramach WDT, czyli towar ten przejeżdża przez Polskę tranzytem, to Skarb Państwa nic nie zarabia.
  2. Z drugiej strony naliczanie podatku 23 % przez Skarb Państwa, powoduje możliwość narażenia na stratę gdy firma B nie odprowadzi podatku VAT.
 4. Jaki jest sens w takiej sytuacji by Skarb Państwa zobowiązywał firmę B do zapłaty naliczonego podatku VAT ze sprzedaży w tym przypadku 25.30 PLN, gdy następnie tą samą kwotę Skarb Państwa musi zwracać do firmy C.
  1. Takie działanie nie ma ani sensu ani logiki, lecz jest narzędziem, które może zostać wykorzystane do wyłudzenia podatku VAT i narażenia na straty Skarb Państwa.
  2. Jeżeli mówimy o daniu narzędzia, które zostało wykorzystane przy popełnieniu przestępstwa, to musimy pamiętać, że ta czynność podlega odpowiedzialności karnej o czym mówi art. 18 & 3 kk.
 5. Brak nałożenia podatku w takiej sytuacji pomiędzy firmą B a firmą C nie dawałoby narzędzia do popełnienia przestępstwa a tym samym zabezpieczyłoby Polski Skarb Państwa przed poniesieniem straty.
 6. Doprowadziło by to do sytuacji jaką opisałem w pierwszym przykładzie, gdzie tylko jedna firma B była z Polski.
 7. Ktoś powie no dobrze, ale dlaczego w tym przykładowym łańcuszku występują dwie firmy a nie jedna jak w pierwszym przykładzie?
  1. Oczywiście to również byłoby rozwiązanie, tylko czy jest możliwe zakazanie współpracy kilku firm? Nie.
  2. Jest to istota handlu, że jedna firma ma towar lub wie gdzie może go kupić a druga firma potrzebuje kupić ten towar lub ma na niego zbyt, a jeszcze często trzecia firma pośredniczy w tej transakcji.
 8. Jak wynika również z Dyrektywy UE odnoszącej się do podatku VAT nałożenie podatku 23 % na towar, gdzie już został on nałożony jak na przykładzie trzecim III, jest niezgodne z Art. 234 tej dyrektywy.
 9. Mając na uwadze, że ten towar tak naprawdę jest kupowany w jednym kraju przez firmę z drugiego kraju i dalej w drugim kraju sprzedany kolejnej firmie, a która ten towar zaraz sprzedaje do trzeciego kraju musi być uznane jako tranzyt co wykluczy możliwość wyłudzenia podatku VAT z Skarbu Państwa, który i tak nie zarabia na tym naliczeniu.
 10. Tak naprawdę to ostatnie zdanie wynika z prawa UE a dokładniej z w/w Dyrektywy Art. 168. W tej sytuacji nie ma znaczenia ile firm w łańcuchu handluje danym towarem.
 11. Poniżej zamieszczone linki pokazują graficznie jak to co napisałem wygląda, by łatwiej było to zrozumieć.
%d bloggers like this: