Przykłady podatku vat

Legenda

WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru A Firma Niemiecka B – Firma Polska C – Firma Czeska B2 – Ostatni Klient

Przykład Pierwszy

Handel towarem między trzema krajami UE, firma niemiecka A, dalej firma Polska B, firma Czeska C. Firma A dokonuje WDT towaru do firmy B o wartości 100 PLN dla firmy B jest to WNT, po spełnieniu warunków dotyczących WDT i WNT stawka podatku VAT 0%, czyli dla firmy B kwotą do zapłaty to 100 PLN, następnie firma B po dodaniu marży 10% dokonuje WDT do firmy C dla której jest to WNT, która za towar płaci 110 PLN i VAT 0%. W tym przypadku zakładając, że firma A jest producentem sprzedanego towaru to w sytuacji mając koszty przy produkcji dostanie zwrot VAT. Poniżej przykład graficzny handlu między trzema krajami bez zamknięcia „karuzeli podatkowej”, towar zostaje u ostatniego klienta w Czechach. Bilans dla Polskiego Skarbu Państwa jest zerowy, tzn Skarb Państwa nie zarobił, ale i nie stracił, gdyż jako firma B dokonała WNT i WDT na stawce 0%.

Przykład Graficzny
Przykład Drugi

Kolejny przykład, gdzie firma A (Niemiecka), B (Polska), trzecią w łańcuchu jest ostatni klient w Polsce B2 i tak: A sprzedaje do B towar w cenie 100 PLN + 0% VAT, firma B ten sam towar sprzedaje do B2 w (Polsce) za 110 PLN + 23% VAT, czyli 135,30 PLN, to oznacza, że firma B musi zapłacić kwotę 25,30 PLN do Skarbu Państwa. Bilans dla Polskiego Skarbu Państwa jest na plus tzn Skarb Państwa zarobił 25,30 PLN

Przykład Graficzny

Przykład graficzny drugi

Trzeci przykład

Firma A (Niemiecka) WDT do B (Polska) za 100 PLN + 0%, ta sprzedaje do C ( Polska) za 110 + 23% =135,30 PLN, która sprzedaje dalej WDT do D (Czesiej) za 121 + 0% = 121 PLN. Jak widzimy firma A sprzedała za 100 PLN a kupiła od X i Y (Niemieckie) półprodukty do sprzedanego wyrobu, dostając zwrot VAT 15,20 PLN. Natomiast firma B dostała zapłacony VAT od firmy C = 25,30 PLN, który musi zapłacić do Skarbu Państwa, natomiast firma C sprzedała do D na stawce 0%, lecz kupiła płacąc 25,30 PLN VAT plus wartość towaru 121 PLN w związku z tym podatek VAT odprowadzony przez firmę B do Skarbu Państwa, musi zostać zwrócony przez Skarb Państwa do firmy C. Widzimy, że Skarb Państwa jest tylko pośrednikiem, który przyjmuje podatek VAT od firmy B, by przekazać ten podatek do firmy C. Bilans dla Polskiego Skarbu Państwa jest zerowy, tzn Skarb Państwa nie zarobił, ale i nie stracił.

https://samoukprawa.com/wp-content/uploads/2019/11/SKARB-PAŃSTWA-A-VAT-SCHEMAT-3.pdf

Czwarty przykład

Będzie to przykład, który jest oparty o rynek krajowy, gdzie tylko jeden z półproduktów został zakupiony przez producenta z innego kraju UE a dokładnie z Niemiec, która sprzedaje półprodukt do Polskiego producenta w cenie 40 PLN + 0% VAT, drugi półprodukt sprzedaje Polska firma w cenie 40 PLN + 23% VAT= 9,20 PLN. Teraz producent sprzedaje produkt do hurtowni za 100 PLN + 23% VAT= 23 PLN, czyli producent musi zapłacić należność, która wynika z wyliczenia od kwoty VAT z sprzedaży odejmuje kwotę VAT od zakupu tj. 23 -9,20 = 13,80 PLN i tą kwotę wysyła do S. P. Co dalej, widzimy, że kwota podatku nałożonego na ten towar to 23 PLN a producent płaci tylko 13,80 PLN, jednak jest to tylko bezpośrednia zapłata VAT, gdyż pośrednio zapłacił kwotę 9, 20 PLN przy zakupie półproduktu co pozwoliło producentowi odpisać tą kwotę od należnego, natomiast zobowiązanie do zapłaty tej kwoty 9, 20 PLN spada na firmę sprzedającą półprodukt. Więc w tym przypadku S. P. zarobił 23 PLN, czyli kwotę wynikającą z nałożonego od ceny produktu 23% podatku VAT. Producent kwotę otrzymał od hurtowni której sprzedał ten produkt, natomiast hurtownia chcąc zarobić sprzedała go do sklepu za 110 PLN plus VAT 23% =135,30 PLN w tym VAT 25,30 PLN co oznacza, że nastąpił wzrost podatku VAT o 2,30 PLN co wynika z nałożonej marży 10 PLN i w związku z tym musi zapłacić różnicę jaka wynika z kupna i sprzedaży towaru w podatku VAT tj. 25,30 – 23,00 = 2,30 PLN do Skarbu Państwa czyli Skarb Państwa zarabia dodatkowo 2, 30 PLN. Sklep natomiast zakupiony produkt sprzedaje ostatniemu klientowi czyli konsumentowi w cenie 120 PLN plus 23% VAT do ceny zakupu dodał 10 PLN marży przy sprzedaży a to oznacza, że konsument za produkt musiał zapłacić 147,60 PLN w tym 27,60 VAT. Teraz sklep rozliczając podatek VAT musi z 27, 60 – 25,30 = 2,30 PLN i którą to kwotę płaci do Skarbu Państwa co znaczy, że dodatkowo Skarb Państwa zarabia kolejne 2,30 PLN. Widzimy teraz, że nałożony podatek VAT przez producenta to 23,00 PLN natomiast konsument musiał zapłacić 27,60 PLN a co za tym idzie do Skarbu Państwa wpłacono 4,60 PLN więcej niż była faktyczna nałożona wartość podatku

https://samoukprawa.com/wp-content/uploads/2019/12/SKARB-PAŃSTWA-A-VAT-SCHEMAT-4.pdf

Odpowiedź 1

Teraz tak, by można było uznać, ten przykład za „karuzelę podatkową” to firma C dodając marżę 10% musi sprzedać jako WDT do firmy A w cenie 121 PLN i VAT 0%. Pytanie, czy jest w tym logika i sens patrząc od strony firmy A? Firma A, która wyprodukowała towar i dokonała WDT sprzedając go za 100 PLN dostanie zwrot podatku od Skarbu Państwa 15,20 PLN a kupując ten sam towar od firmy C za 121 PLN, czyli na zakupie straciła 21 PLN i nawet odliczyć zwrot podatku VAT to i tak bilans tej firmy byłby – 5,80 PLN. Pamiętać również należy, że firma A odkupując ten sam towar poprzez WNT gdzie VAT byłby 0% i sprzedając go drugi raz na WDT już by nie miała nadwyżki VAT zwróconej, a tym bardziej, gdyby sprzedała go na terenie Niemiec, to musiałaby zwrócić VAT do Skarbu Państwa. Jest to przykład typowej „karuzeli podatkowej”, jednak nie ma możliwości by doszło do narażenia na uszczuplenie w podatku VAT Polskiego Skarbu Państwa, z dwóch powodów, pierwszy zakup i sprzedaż z stawką VAT 0%, po drugie jedna z firm musiałaby sprzedać w cenie niższej niż zakup, co naraziło by na kolejny zarzut, również byłoby to nielogiczne. Oczywiście gdy mamy do czynienia z WDT i WNT musimy stosować się do warunków, by móc korzystać z stawki 0%.

Odpowiedź 2

Przykład, gdzie nie można w żaden sposób uznać go za karuzele podatkową, jednak występuje tutaj możliwość narażenia Skarb Państwa Polskiego na uszczuplenie w podatku VAT. Narażenie może wystąpić tylko w jednym przypadku, gdy importer tzn. Firma B nie odprowadzi należnej kwoty podatku jaką otrzymała od ostatniego klienta, gdyż firma B kupując towar na zasadzie WNT 0 % nie odprowadziła pośrednio podatku wynikającego ze sprzedaży 23 % a za tym powinna bezpośrednio odprowadzić całość 23% podatku. Jak wygląda w tej sytuacji sprawa Niemieckiego Skarbu Państwa otóż musi on zwrócić należny podatek VAT jaki firma A zapłaciła kupując półprodukty więc w tej sytuacji ponosi stratę. Natomiast Skarb Państwa Polskiego mając wiedzę z złożonej do dnia 10 każdego miesiąca deklaracji dotyczącej importu/eksportu przez firmę B, która jednak nie zapłaciła podatku to Skarb Państwa powinien egzekwować naliczony podatek VAT od rzeczywistej transakcji jaką zrealizowała firma B, a widzimy to już po kolejnej złożonej deklaracji do dnia 25 każdego miesiąca porównując kwoty wynikające z tych dwóch deklaracji oraz sumie odprowadzonego podatku do Skarbu Państwa. Czyli jak na tym przykładzie deklaracja z 10 dnia powinna wskazywać 0,00 zł. a deklaracja z 25 dnia powinna wskazywać 25,30 zł. i ta kwota powinna wpłynąć do Skarbu Państwa. Jeżeli wpływu nie będzie lub nastąpi w mniejszej kwocie wystarczy sprawdzić, czy firma B dokonała sprzedaży towaru, jak tak, to sprawdzić czy otrzymała zapłatę z tego tytułu. Gdyby z deklaracji wynikało, że firma B zakupiła towar, ale go nie sprzedała to będzie znaczyło, że podatku VAT nie można naliczyć do czasu sprzedaży, gdyż podatek VAT staje się należnym do Skarbu Państwa dopiero gdy sprzedamy dany towar. Natomiast jeżeli towar sprzedano i otrzymano zapłatę wraz z podatkiem to należy wymagać zapłaty należnego podatku VAT od firmy B. Może się również okazać, że kupujący nie zapłacił do firmy B za towar jak i podatek, a firma przedstawi podjęte kroki w celu odzyskania należności, to Skarb Państwa nie powinien wymagać od firmy B wymaganej należności. Jest to przykład, najbardziej z możliwych i realnych, by narazić Skarb Państwa na stratę z braku wpływu należnego podatku VAT, jednak inną rzeczą jest fakt, czy podmiotowi B może się opłacać takie nieodprowadzenie podatku VAT, gdzie tak naprawdę proceder z wyłudzeniem na tym przykładzie może trwać do dwóch miesięcy.

Odpowiedź 3

Odnosząc się do tego przykładu można uznać, że występuje największe ryzyko dla Skarbu Państwa Polskiego poniesienia straty wynikającej z nie rozliczenia podatku VAT. Muszą zaistnieć dwa zdarzenia, a mianowicie: firma B dostaje od firmy C płatność za towar wraz z VAT i w związku z zakupem od firmy A na stawce 0% VAT, musi cały odprowadzić do Skarbu Państwa Polskiego, natomiast firma C sprzedała do firmy D na 0% VAT, a wcześniej przy zakupie od B pośrednio odprowadziła 23% VAT. W tej sytuacji firma C występuje do Skarbu Państwa Polskiego o zwrot VAT co jest zrozumiałe i zgodne z ustawą. Jednak gdyby się okazało, że firma B nie odprowadziła VAT, to nastąpi narażenie Skarbu Państwa Polskiego na uszczuplenie podatkowe przez tą firmę, jednak nie można mówić o wyłudzeniu podatku przez firmę C w sytuacji gdy Skarb Państwa Polskiego wypłaci należną kwotę, gdyż ta firma zgodnie z ustawą pośrednio odprowadziła podatek. Proszę zwrócić uwagę na fakt powstania zobowiązania podatkowego oraz jak to odnosi się to do Skarbu Państwa? Jaki jest sens w takiej sytuacji by Skarb Państwa zobowiązywał firmę B do zwrotu naliczonego VAT z sprzedaży w tym przypadku 25.30 PLN, by tą samą kwotę Skarb Państwa wracał do firmy C. Brak tego zobowiązania od B i do C spowodował by, brak możliwości ponoszenia straty Polskiego Skarbu Państwa. Nastąpiła by sytuacja jak w przykładzie pierwszym, gdzie tylko jedna firma B była z Polski. Oczywiście nie jest możliwe zakazanie współpracy kilku firmą wspólnie, gdyż jedna firma ma dostęp do towaru a druga ma zbyt na ten towar, a jeszcze trzecia pośredniczy w tej transakcji. Jak wynika to również z Dyrektywy UE stosowanie podatku 23 % jak na przykładzie jest niezgodne z Artykuł 234 tej dyrektywy. Mając na uwadze, że ten towar tak naprawdę jest kupowany z jednego kraju i przez firmę z drugiego kraju dalej w drugim kraju sprzedany kolejnej firmie, która to zaraz sprzedaje do trzeciego kraju musi być uznane jako tranzyt co wykluczy możliwość wyłudzenia podatku VAT a z którego w tym przypadku Skarb Państwa nie zarabia a naraża się na straty? Tak naprawdę to ostatnie wynika z prawa UE a dokładniej z w/w Dyrektywy Artykuł 168. W tej sytuacji nie ma znaczenia ile firm w łańcuchu handluje danym towarem. Zakładając jeszcze, że firma D zakupiony towar od firmy C sprzedała na terenie Swojego kraju tj. Czech musiała odprowadzić podatek 21 % do Czeskiego Skarbu Państwa, który w tym przypadku jako jedyny zyskał na tej transakcji.

https://samoukprawa.com/wp-content/uploads/2019/11/SKARB-PAŃSTWA-A-VAT-SCHEMAT-3.1.pdf

https://samoukprawa.com/wp-content/uploads/2019/11/SKARB-PAŃSTWA-A-VAT-SCHEMAT-3.2.pdf

https://samoukprawa.com/wp-content/uploads/2020/03/SKARB-PAŃSTWA-A-VAT-SCHEMAT-3.3-1.docx