Reforma Sprawiedliwości

CO JEST POWODEM I KIEDY SIĘ ROZPOCZĘŁA
 1. W mojej ocenie, początek reformy nastąpił już podczas pierwszej kadencji rządu PiS, o czym może świadczyć wzmianka na ten temat Antoniego Macierewicza w końcowym raporcie Komisji śledczej Orlen, której pracę zakończono w wrześniu 2005 roku. Dwa miesiące później stanowisko Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego objął obecny Prezes partii Solidarna Polska Zbigniew Ziobro.
 2. Wykorzystując różne metody podporządkowania Sobie Prokuratorów i Sędziów a zaczynając od awansów sympatyków władzy. Jednym z argumentów, który ma znaczenie dla takiej oceny, jest chociażby przykład awansu prokuratora A. Markockiego, który w krótkim czasie został awansowany przez Zbigniewa Ziobro o dwa szczeble w hierarchii Prokuratury tj. z Prokuratury Rejonowej w Lublinie przez Prokuraturę Okręgową do Prokuratury Apelacyjnej w 2007. Informację tą otrzymałem od funkcjonariuszy CBŚP z Lublina podczas transportu po zatrzymaniu w marcu 2009 r. do sprawy, która ma związek z aferą Orlenu. W zamian za awans ten prokurator miał tak poprowadzić śledztwo, by ochronić przed odpowiedzialnością karną osoby związane z aferą Orlen w tym polityków związanych z partią AWS/PiS.
 3. Następnie w roku 2007 doszło do sytuacji, która umocniła współpracę Zbigniewa Ziobro z obecnym Prokuratorem Prokuratury Krajowej Bogdanem Święczkowskim i Jarosławem Kaczyńskim oraz innymi, mam tu na myśli tzw. „samobójstwo” Pani Barbary B. Co było jednym z powodów do rozpisania wcześniejszych wyborów przez partię kierowaną przez Jarosława Kaczyńskiego, które też przegrała.
 4. To przyczyniło się do wstrzymania reformy wymiaru sprawiedliwości. Taka kolej rzeczy przyczyniła się do wydłużenia czasu trwających procesów, tak w Lublinie jak i w Częstochowie, świadczy o tym m. in. to, że procesy przed Sądami Okręgowymi w Lublinie jak i Częstochowie, które rozpoczęły się w roku 2012 były do roku 2018 prowadzone w sposób porównywalny do gry w szachy. Sąd zdawał sobie sprawę, że dowody zgromadzone w aktach sprawy nie są na tyle mocne, by wydać wyroki skazujące na kary więzienia zasiadających na ławie oskarżonych a z drugiej strony prokuratorzy byli odmiennego zdania.
 5. Dopiero osiem lat później po odzyskaniu władzy przez PiS, działając na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęto kontynuacje reformy. Stosując już inne metody tj. zastraszanie i karanie dyscyplinarne tych, dla których niezależność i niezawisłość jest ponad wszystko.
 6. Zbigniew Ziobro wrócił na zajmowane wcześniej posady, współpracując z wiceministrem Łukaszem Plebiakiem i innymi w celu kontynuowania reformy, powołał Rzeczników dyscyplinarnych Panów Piotra Schaba, Michała Lasotę i Przemysława Radzika . Takie metody działania zaakceptowane zostały przez, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Dopuszczając się łamania prawa wynikającego z Art. 8 w związku z Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Art. 10 pkt. 1 przeprowadzono zmiany powołując i awansując Swoich sympatyków w tym Sędziego Leszka Mazura na Przewodniczącego w Krajowej Radzie Sądowniczej, na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, na I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską oraz Prezesów w Sądach powszechnych i Szefów Prokuratur. Doprowadzając w ten sposób do utraty przez te Organy Państwa Swojej niezależności i niezawisłości.
 7. Wznowienie reformy dało się zauważyć, ponieważ nastąpiły zmiany w sprawach od roku 2018 gdy to Zbigniew Ziobro, dokonał zmian Prezesów tych Sądów a w Lublinie również nastąpiła zmiana składu orzekającego z powodu choroby sędziego i na Jego miejsce powołano sędziego, który sam się wyłączył z orzekania w sprawie cywilnej przeciw pozwanemu sędziemu przez oskarżonego z powodu bliskich relacji z tym sędzią, natomiast nie przeszkadzało to w prowadzeniu sprawy karnej, zresztą sędzia ten nawet nie zapoznał się z aktami sprawy.
 8. Muszę tutaj poruszyć jeszcze kwestię korporacji adwokackiej, która nie jest bez winy przy wprowadzaniu reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak wynika z własnego doświadczenia w kilku prowadzonych postępowaniach adwokaci zachowują się w sposób bierny, szczególnie reprezentując klientów z urzędu oczywiście mam tu na myśli tych których mogłem zobaczyć na salach Sądowych. Odniosłem wrażenie, że dla nich świadczenie obrony swojego klienta polega na propozycji dobrowolnego poddania się karze, jeżeli z tego nie skorzysta klient to po prostu uczestniczyć na posiedzeniach jako statysta, bo przecież to Sąd orzeka, na koniec powiedzieć kilka słów w mowie końcowej. Oczywiście z adwokatami z wyboru jest już trochę lepiej, aczkolwiek muszę przyznać, że również od strony wybranych adwokatów po kilku letniej pozytywnej współpracy musiałem przeżyć gorzkie doświadczenie z którym pomimo upływu prawie roku czasu nie jestem wstanie się pogodzić co gorsza utraciłem zaufanie wobec adwokatów oczywiście muszę zaufać nowo wybranym ale nie jest to łatwe, by nabrać takiego zaufania jakie miałem do poprzednich. Więcej można przeczytać w artykule „Etyka obrońcy”
 9. Należy pamiętać, że w lipcu 2006 roku zarząd zalegalizował swoich żołnierzy, tworząc Centralne Biuro Antykorupcyjne Dz.U.2018.0.2104 – Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Na szefa agencji Jarosław Kaczyński powołał Mariusza Kamińskiego byłego członka (AWS), a obecnie członka PiS, który został później nieprawomocnie skazany a po objęciu stanowiska Prezydenta przez Andrzeja Dudę, został ułaskawiony.
 10. Wykorzystując media publiczne do wielokrotnego powtarzania tych samych kłamstw, na skutek czego takie kłamstwo dla wielu osób stało się prawdą, zdając sobie sprawę z naruszenia wielu praw składano za pośrednictwem mediów obietnice wyborcze, które w świetle prawa mają znamiona przestępstwa (korupcja) uzyskali poparcie w kolejnych wyborach a tym samym do dalszych bezprawnych działań. 
 11. Jaka była przyczyna by przeprowadzić reformę? Otóż na to pytanie odpowiedź znajduje się w kolejnych artykułach bloga.
Advertisements
CEL TYCH REFORM
 1. Pierwszy cel, uważam, że jest to zagwarantowanie w szczególności członkom zarządów (Zjednoczonej Prawicy) czyt. mafii, braku odpowiedzialności karnej nawet po przegranych kolejnych wyborach.
 2. Drugi cel, to uniknięcie odpowiedzialności za stanowione prawo, które w wielu przypadkach jest naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza nic innego jak stanowienie bezprawnych ustaw, często dla spełnienia celów.
 3. Trzeci cel uważam, że jest zabezpieczeniem przed koniecznością zwrotu przejętych majątków tak od Przedsiębiorców jak i osób prywatnych w sytuacji gdyby Prokuratura umorzyła śledztwo, lub niezależny i niezawisły Sąd wydał wyrok uniewinniający wobec podejrzanych osób, którym odebrano majątki.
 4. Czwarty cel, to zagwarantowanie niewypłacania odszkodowań za bezprawne zatrzymania, stosowanie bezpodstawnych często długotrwałych aresztów, czy też długotrwałych procesów nawet ponad dziesięcioletnich. W sytuacji gdyby Prokuratura umorzyła śledztwo, lub niezależny i niezawisły Sąd wydał wyrok uniewinniający wobec podejrzanych osób.
METODY STOSOWANE W REFORMIE PROKURATURY i SĄDÓW
 1. Pierwszą z metod, którą zastosowano w reformie Prokuratury i Sądu, opierała się o awanse i tak od 2005 prokuratorów w szczególności młodych do tego często karierowiczów chcących szybko piąć się w górę, którzy okazywali Swoją sympatie wobec Zbigniewa Ziobro czy Jarosława Kaczyńskiego oraz innym członkom partii PiS czyt. mafii, od 2016 roku tą samą metodę zastosowano co do Sędziów Sądów powszechnych. Metoda ta pozwoliła w sposób bardzo spokojny nie budzący podejrzeń nawet w środowiskach z których osoby te się wywodzą, wprowadzić zaufane osoby w struktury tych instytucji. Jednak to spowodowało, że wprowadzono do wyższych struktur osoby nie mające doświadczenia życiowego, na które często się powołują prokuratorzy czy sędziowie. O czym często można przeczytać w uzasadnieniach zamiast merytorycznych argumentów. Przykład prokurator awansowany z Prokuratury Rejonowej do obecnie Prokuratury Krajowej w Lublinie. Kolejnym przykładem jest prokuratorka, która została awansowana z Prokuratury Rejonowej w Będzinie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach i dalej do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która prowadzi od 2013 roku śledztwo do dnia dzisiejszego, które nadzoruje Bogdan Święczkowski zastępca z. Ziobro
 2. Druga metoda, jaka została zastosowana, to metoda również awansów jednak nie tak jak w pierwszej metodzie, lecz przy wykorzystaniu przeszłości danego kandydata do awansu. Charakteryzuje się ta metoda tym, że wybiera się kandydatów mających w swojej dotychczasowej karierze postępowania dyscyplinarne i . składa się tzw. ofertę awansu, po jej przyjęciu kandydat awansuje na wyższe szczeble. Metoda ta ma cechy kryminogenne charakterystyczne dla przestępstwa korupcyjnego. Czyli awans w zamian za korzyść majątkową. Metoda ta ewidentnie jest potwierdzeniem uzależnienia prokuratorów jak i sędziów, która to została zauważona przez środowiska tych instytucji jak i dziennikarzy i trafiła do opinii publicznej. Jednym z przykładów można wskazać żonę Bogdana Święczkowskiego, która jako sędzia Małgorzata Hencel – Święczkowska mająca postępowanie dyscyplinarne została awansowana przez Zbigniewa Ziobrę na Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
 3. Trzecia metoda, charakteryzuje się tym, że deleguje się jak i degraduje prokuratorów i sędziów, którzy mają długie i dobre doświadczenie życiowe, wieloletnie praktyki i odpowiednie kwalifikacje na wyższe stanowiska co jest karygodne ujmujące godności oraz wieloletniej pracy nad dobrem swojego imienia. Metoda ta jest tłumaczona potrzebami w strukturach jakie zachodzą w związku z reformą, co jest nielogiczne i kuriozalne. Należy wskazać, że na skutek stosowanej metody jeden z delegowanych prokuratorów zmarł przedwcześnie, gdyż nie mógł się pogodzić z taką decyzją.
 4. Czwarta metoda, jaką zastosowano przy reformie Prokuratury i Sądów, to metoda hejterska, której zasadniczą cechą jest puszczanie do danego środowiska i opinii publicznej niepolegających na prawdzie informacji o osobach z ich życia prywatnego jak i publicznego. Stosując ją w szczególności wobec Prokuratorów i Sędziów, którzy nie zgadzają się z uzależnieniem od Partii politycznej Instytucji, które zgodnie z Art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, są władzą odrębną co jest równoznaczne, że niezależną i niezawisłą. Metoda ta miała/ma na celu zastraszenie pozostałych osób broniących tych najważniejszych cech niezależności i niezawisłości.
 5. Piąta metoda to wprowadzenie ustawy, która ma zastraszyć sędziów i prokuratorów tzw. „ustawa kagańcowa”, tych którzy zostali nieugięci i ma doprowadzić do całkowitego ich wyciszenia pod groźbą dyscyplinarną i karną. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje, że jeden z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej zostanie złamany co może być powodem, że Państwo Polskie przestanie być członkiem Unii. Pomimo zagrożenia, jakie przynosi wprowadzenie tej ustawy została ona wprowadzona w sposób niegodny powagi Sejmu jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W skutek czego TSUE zagroziła sankcjami wobec Polski oraz unieważniła Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w składzie której znajdują się sędziowie wybrani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, która nie spełnia norm do których zalicza się niezależność i niezawisłość Sądów i sędziów.
 6. Zagrożenie nałożeniem sankcji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powstrzymuje osób odpowiedzialnych za zniszczenie wymiaru sprawiedliwości, praworządności oraz ustroju demokratycznego w Polsce o czym świadczą podejmowane dalsze działania osób zależnych od mafii szczególnie prokuratorów Prokuratury Krajowej, którzy 16 marca 2021 złożyli do nielegalnej izby dyscyplinarnej wnioski o uchylenie immunitetów trzech sędziów Sądu Najwyższego, ponieważ Prokuratura zamierza postawić bezpodstawne zarzuty karne tym sędziom. Zbiegło się to z czasem złożenia przez mojego adwokata skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie związanej z prowadzonym śledztwem przez prokuratorkę z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Natomiast w dniu 15 kwietnia 2021 nie tylko zapadł drugi wyrok skazujący przed Sądem Apelacyjnym w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie, co również ma duże znaczenie dla mafii, która podejrzewa, że od wyroku zostaną złożone skargi kasacyjne, ale w tym dniu Trybunał Konstytucyjny J. Przyłębskiej, czyli zależny od mafii, wydał uchwałę, której efektem końcowym będzie przejęcie ostatniej niezależnej instytucji jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Wracając do uchylenia sędziom immunitetów należy pamiętać, że ta nielegalna izba dyscyplinarna już wcześniej uchyliła je sędziom Sądów powszechnych.
 7. Odnośnie trzech sędziów Sądu Najwyższego termin wyznaczony na dzień 06 maja 2021 został bezterminowo odroczony, jak na obecną chwilę ciężko jest to ocenić, czym jest to spowodowane?
  1. Jednym z powodów może być gra na czas, związana z faktem iż TSUE ma orzekać na temat działania izby dyscyplinarnej w zgodności z prawem Unii Europejskiej, chcąc pokazać, że izba działa niezależnie od woli polityków.
  2. Drugim powodem może być kwestia wsparcia finansowego w ramach Unijnego funduszu odbudowy po pandemii, które to finanse mogą zostać zablokowane w związku z uznaniem przez Unię braku praworządności w Polsce. O tym może również świadczyć fakt, że Trybunał Konstytucyjny J. Przyłębskiej mający wydać uchwałę w sprawie zgodności stosowania prawa Unii Europejskiej z Konstytucją RP również odroczył termin.
  3. Trzecim powodem, jednak najmniej prawdopodobny, że założony przez mafię cel zastraszenia sędziów Sądu Najwyższego został osiągnięty.
Jaki jest efekt reformy
 1. Efekt wprowadzanej reformy jest krótko mówiąc całkiem inny niż ten o którym mówiły osoby, które decydowały i wprowadzały tą reformę. Nie będę pisał o wszystkich wadach, tylko wskaże te najbardziej istotne.
  1. Utrata całkowita zaufania do wymiaru sprawiedliwości – jest to w mojej ocenie najbardziej istotny negatywny jej skutek, ponieważ ciężko będzie, przywrócić zaufanie społeczeństwa, nawet jeżeli formalnie zostanie przywrócony wymiar sprawiedliwości.
  2. Nie Konstytucyjne przepisy prawa – to druga istotna rzecz, ponieważ wiele wprowadzonych przepisów jest niezgodnych z Konstytucją i nie tylko te dotyczące bezpośrednio niezależności i niezawisłości, ale też jest wiele innych, które są pewną pułapką, ponieważ orzekający sędziowie nie zawsze praktykują sprawdzenia przepisów z Konstytucją na których podstawie wydają wyroki, to może powodować wydawanie wyroków niezgodnych z prawem gwarantowanym przez Konstytucję RP.
 2. W dniu 08 maja 2021 odbyła się transmisja live z udziałem niezależnych i niezawisłych sędziów. Transmisja została opublikowana na stronie Facebooka Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, które to stowarzyszenie broni tych najważniejszych wartości jakimi powinien kierować się wymiar sprawiedliwości oraz Prokuratura. W tym materiale jest m. in. mowa na temat przywrócenia praworządności po tym jak reforma wymiaru sprawiedliwości zniszczyła praworządność w Polsce.
 1. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że coś się nie zgadza na moim blogu, ponieważ piszę o tym jak doświadczam dyskryminacji jako niewinna osoba wobec której prowadzone jest kilka postępowań a z drugiej strony piszę o obronie sędziów czy prokuratorów. Właśnie jest to całkiem naturalne i logiczne, ponieważ doświadczając dyskryminacji mam możliwość również poznać w praktyce jak wygląda wymiar sprawiedliwości, w związku z tym pozwala mi to rozróżnić kiedy sprawa jest prowadzona przez sędziego niezawisłego a kiedy sprawa prowadzona jest zgodnie z wolą partii. Czy też poznać już na początku zakończenie takiego postępowania.
 2. Ogólnie warto obejrzeć i posłuchać całość materiału, natomiast odniosę się do kwestii związanej z reformą a szczególnie poszukać odpowiedzi na pytanie. Co zrobić z dzisiejszą sytuacją wymiaru sprawiedliwości?
 3. Jak wynika z słów sędziego Gąciarka, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA podjęło w dniu 17 kwietnia 2021 uchwałę programową, w której uchwalono propozycję planu naprawy wymiaru sprawiedliwości, do której załączyłem link pod którym można się zapoznać z treścią.
PLAN NAPRAWY REFORMY
 1. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA w podjętej uchwale 4 pkt. IV i I proponuje m. in. cytuję;

zachowałyby moc orzeczenia wydane w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym z udziałem osób, które objęły stanowiska w warunkach, o których mowa w punkcie 1, jednak z możliwością wznowienia postępowań indywidualnie inicjowanych – na podstawie obowiązujących przepisów w odpowiednich procedurach w określonym terminie i bezpłatnie,

Uchwały Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021r.

uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na postawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3) i wydane w ich wyniku postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu na stanowiska sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego, sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, sędziego Sądu Najwyższego i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego zostaną uznane za nieważne z mocy prawa (za wyjątkiem tych, w wyniku których osoba powróciła na uprzednio zajmowane stanowisko sędziego), bez konieczności stwierdzenia tego przez sąd lub inny organ,

 1. Szanowni niezawiśli sędziowie, propozycja naprawy wymiaru sprawiedliwości o której mówicie w powyższym materiale filmowym oraz w swojej uchwale, wymaga pewnych poprawek by społeczeństwo mogło ją w całości zaakceptować, ponieważ treść pkt. 4 odbiega od tego co każdemu obywatelowi zapewnia Konstytucja RP w szczególności kwestia utrzymania wyroków karnych, wydanych przez sędziów neo KRS,
  1. art. 45 Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
 2. Jeżeli uznajemy, że
  1. „Osoby powołane na stanowiska sędziowskie w wadliwej procedurze nie są sędziami w rozumieniu Konstytucji i prawa międzynarodowego (EKPCz, KPP), pozostawienie ich na tych stanowiskach przez choćby najkrótszy czas, grozi niepowetowaną szkodą dla porządku prawnego w Polsce i praw jej obywateli.”
 3. Czy za tym można utrzymać wydane wyroki przez osoby, które nie są sędziami?
  1. W mojej ocenie jako laika prawa, byłoby to niezgodne z art. 45 Konstytucji oraz prawem międzynarodowym (EKPCz, KPP). Przykładowo osoba niebędąca policjantem zakłada mundur policjanta i wystawia mandaty jest przestępcą, ponieważ tak należy rozumieć osoby podszywające się pod kogoś innego. Więc tutaj mamy podobną sytuację w szczególności gdy mówimy o osobach, które kandydując robiły to z pełną świadomością, a następnie wydawały wyroki.
  2. Zastanawiając się nad tym można chociażby wziąć dla porównania sytuację jaką widzimy obecnie gdzie wydanych przez nielegalnie powołany organ czy nielegalnie powołanego sędziego wyroków nie respektuje i prawidłowo np. sędzia co oczywiście popieram, zresztą sam nie uznaję prawomocnego wyroku z tego samego powodu. Jednak czy na tym przykładzie będziemy mogli powiedzieć, że takie rozwiązanie jest sprawiedliwe?
  3. Prawo nie rodzi się z bezprawia – to hasło pod jakim odbywało się zebranie na którym przyjęto uchwałę i o którym należy pamiętać przywracając praworządność.
  1. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak wydanych wyroków jest bardzo dużo i nie każdy z nich jest niesprawiedliwy, ale każdy jest wydany przez osobę, która nie jest sędzią.
 4. Czy możliwość wznowienia postępowań indywidualnie inicjowanych w określonych terminach i bezpłatnie, jest korzystnym rozwiązaniem dla wizerunku wymiaru sprawiedliwości, praworządności oraz osób których dotyczą wydane wyroki?
  1. Załóżmy, że dajemy możliwość wznowienia postępowań indywidualnie inicjowanych w określonych terminach i bezpłatnie, co to może oznaczać?
  2. Może doprowadzić do sytuacji, że każda osoba złoży wniosek o wznowienie postępowania, niezależnie czy czuje się pokrzywdzona czy też nie. Taka sytuacja, byłaby niemożliwa do przeprowadzenia z różnych powodów.
 5. Czy jest możliwe przeprowadzenie postępowania w sposób bezpłatny?
  1. W mojej ocenie raczej niemożliwe. Zakładając, że wniosek o wznowienie może zostać złożony bez konieczności adwokata, to zostaje kwestia kosztów uczestniczenia w postępowaniu np. w sprawach z moim udziałem były czy są prowadzone w Sądach oddalonych po kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania oskarżonych, część z Nas przez te dziesięć lat poniosła kolosalne koszty.
  2. Należy pamiętać, że dzisiaj nie jesteśmy wstanie na tyle zaufać, nie tylko sędziom ale nawet adwokatom, by nie uczestniczyć w postępowaniach.
  3. Nawet ufając sędziom czy adwokatom, nie możemy być pewni, że materiał jaki był zgromadzony w sprawie jest tym samym materiałem, czy nie podłożono dowodu a może usunięto dowód.
 6. Jeszcze jedna kwestia, która powinna zostać rozważona dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz obywateli.
  1. Należy pamiętać, że nie tylko orzeczenia wydane przez sędziów nominatów neo KRS, budzą wątpliwości, czy zostały wydane zgodnie z art. 45 Konstytucji czy też zgodnie z wolą partii.
  2. Z własnego doświadczenia wiem, że takie postępowania miały miejsce, chociaż sędziowie nie byli nominowani przez neo KRS, jednak zostali delegowani przez Zbigniewa Ziobro, czy też sterowani przez Prezesów Sądów nowo powołanych decyzją tej samej osoby.
  3. Nie wiem czy nie należy bardziej obawiać się pod względem wizerunku wymiaru sprawiedliwości tych sędziów, którzy zrobili to dla nagrody oraz tych dyskryminowanych, którzy jednak ulegli.
  4. Dodam, że w sprawach z moim udziałem, podczas trwających procesów, sędziowie orzekający zgodnie z wolą partii w sposób świadomy i celowy popełniali błędy proceduralne naruszając przepisy kodeksu postępowania karnego. Moim zdaniem chodzić mogło o udzielenie podstaw do odwołania się od wyroku, co również miałoby wydłużyć czas prawomocnego zakończenia licząc, że nastąpi zmiana w rządzie i tym sposobem kolejna instancja uchyli taki wyrok i uniewinni.
 7. Dlatego, patrząc od strony sędziów jak również obywateli, dla dobra jednych i drugich uważam, że:
  1. Wyroki wydane przez osoby oraz przy ich udziale, które zostały nominowane przez neo KRS, powinny zostać poddane weryfikacji na wniosek oraz z urzędu.
  2. Weryfikacja z urzędu dotyczyła by szczególnie tych wyroków od których osoba objęta wyrokiem złożyła odwołanie do wyższej instancji.
  3. Wyroki, które podczas weryfikacji będą budzić podejrzenia co do prawidłowo rozpoznanej sprawy, powinny zostać wznowione o ile jest to możliwe.
  4. W sytuacji braku możliwości wznowienia postępowania, z przyczyn niezależnych od osób objętych wyrokiem, powinny zostać rozpoznane na korzyść tej osoby, mając na uwadze zasadę domniemania niewinności.
  5. Wyroki które zostały wydane pomimo, że istnieją negatywne przesłanki procesowe np. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego itd., powinny zostać uchylone a osoby objęte wyrokiem uniewinnione.
  6. Wykonanie tych wyroków również powinno zostać wstrzymane do czasu zakończenia weryfikacji.
  7. Na wniosek powinny zostać poddane weryfikacji również wyroki w wydaniu których uczestniczyli sędziowie, którzy zostali delegowani przez władzę wykonawczą oraz zapadłe w Sądach w których doszło do zmiany Prezesa Sądu.
  8. W szczególnych przypadkach takiej weryfikacji na wniosek powinny zostać poddane również te wyroki, które budzą wątpliwości a w składzie orzekającym zasiadał sędzia, który przed wydaniem wyroku przebywał na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, bądź też sędzia wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub karne.

%d bloggers like this: