REFORMA SPRAWIEDLIWOŚCI

OCENA WŁASNA

Z uwagi na przeprowadzaną reformę od 2005 roku do dzisiaj, przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego reprezentowanych przez Prezesa partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, współpracującego z Prokuratorem Prokuratury Krajowej Bogdanem Święczkowskim z Sędzią Łukaszem Plebiakiem i innymi, równocześnie akceptowaną przez Posła Jarosława Kaczyńskiego, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dopuszczają się łamania prawa wynikającego z Art. 8 w związku z Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Art. 10 pkt. 1 Poprzez przeprowadzenie zmian w KRS, Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym oraz w powszechnych Sądach i Prokuraturach, powołując i awansując Swoich sympatyków w tym Sędziego Leszka Mazura na Przewodniczącego KRS oraz Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego doprowadzając przez to do utraty przez te Organy państwa Swojej niezależności i niezawisłości. Należy pamiętać, że w lipcu 2006 roku zarząd zalegalizował Swoich żołnierzy poprzez stworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Dz.U.2018.0.2104 t.j. – Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na czele z Mariuszem Kamińskim (AWS) obecnie członek PiS, którego na szefa CBA powołał Jarosław Kaczyński i którego ułaskawił z naruszeniem prawa Prezydent RP Andrzej Duda. Wykorzystując media publiczne do wielokrotnego powtarzania tych samych kłamstw, na skutek czego takie kłamstwo dla wielu osób stało się prawdą, składane obietnice wyborcze, które w świetle prawa mają znamiona przestępstwa (korupcja) uzyskali poparcie dla bezprawnych działań. Wykorzystując różne metody podporządkowania Sobie Prokuratorów i Sędziów zaczynając od awansów będących sympatykami tej władzy poprzez inne metody w tym zastraszanie i karanie dyscyplinarne tych, dla których niezależność i niezawisłość jest ponad wszystko. W celu, którym powołano Rzeczników dyscyplinarnych Panów Piotra SchabaMichała Lasotę i Przemysława Radzika. 

JAKI JEST CEL TYCH REFORM

  • Pierwszy cel, uważam, że jest to zagwarantowanie Sobie (partii PiS, Solidarna Polska), w szczególności głównemu zarządowi braku odpowiedzialności karnej nawet po przegranych kolejnych wyborach.
  • Drugi cel, to uniknięcie odpowiedzialności za stanowione prawo, które w wielu przypadkach jest naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza nic innego jak stanowienie bezprawnych ustaw, często dla spełnienia celów.
  • Trzeci cel uważam, że jest zabezpieczeniem przed koniecznością zwrotu przejętych majątków tak od Przedsiębiorców jak i osób prywatnych w sytuacji gdyby Prokuratura umorzyła śledztwo, lub niezależny i niezawisły Sąd wydał wyrok uniewinniający wobec podejrzanej osoby, której odebrano majątek.
  • Czwarty cel, to zagwarantowanie niewypłacania odszkodowań za bezprawne zatrzymania, stosowanie bezpodstawnych często długotrwałych aresztów, czy też długotrwałych procesów nawet ponad dziesięcioletnich. W sytuacji gdyby Prokuratura umorzyła śledztwo, lub niezależny i niezawisły Sąd wydał wyrok uniewinniający wobec podejrzanej osoby.

METODY STOSOWANE W REFORMIE PROKURATURY i SĄDÓW

  • Pierwszą z metod, którą zastosowano w reformie Prokuratury i Sądu, opierała się o awanse i tak od 2005 prokuratorów w szczególności młodych do tego często karierowiczów chcących szybko piąć się w górę, którzy okazywali Swoją sympatie do Zbigniewa Ziobry jak również innych blisko związanych z tą osobą jak i partią PiS, od 2016 roku tą samą metodę zastosowano co do Sędziów Sądów powszechnych. Metoda ta pozwoliła w sposób bardzo spokojny nie budzący podejrzeń wprowadzić zaufane osoby w struktury tych instytucji, jednak powodująca, że wprowadzono do wyższych struktur osoby nie mające doświadczenia życiowego, a które to często jest używane w uzasadnieniach w zamian za merytoryczne argumenty, czy też zebrane dowody rzeczowe. Przykład Prokurator awansowany z Prokuratury Rejonowej do obecnie Prokuratury Krajowej w Lublinie
  • Druga metoda, jaka została zastosowana, to metoda również awansów jednak nie tak jak w pierwszej metodzie, lecz przy wykorzystaniu przeszłości danego kandydata do awansu. Charakteryzuje się ta metoda tym, że wyszukuje się kandydata na podstawie historii jego dotychczasowej kariery na stanowisku, które zajmuje i wybiera się kandydatów mających postępowania dyscyplinarne. Następnie składa się tzw. ofertę awansu, po przyjęciu której awansuje kandydat na wyższe szczeble. Metoda ta ma cechy kryminogenne charakteryzujące przestępstwa korupcyjne w tym przypadku oferta awansu w zamian za korzyść majątkową jest składana osobie, która to ze względu na postępowanie dyscyplinarne awans się nie należał, gdyż logika mówi, że za łamanie regulaminów jest kara a nie nagroda. Metoda ta ewidentnie jest potwierdzeniem uzależnienia Prokuratorów jak i Sędziów, która to została zauważona przez środowiska tych instytucji jak i dziennikarzy i trafiła do opinii publicznej. Jednym z przykładów można wskazać żonę Bogdana Święczkowskiego, która jako Sędzia Małgorzata Hencel – Święczkowska mająca postępowanie dyscyplinarne została awansowana przez Zbigniewa Ziobro na Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
  • Trzecia metoda, stosowana, charakteryzuje się tym, że deleguje się jak i degraduje Prokuratorów i Sędziów, którzy mają długie i dobre doświadczenie życiowe, wieloletnie praktyki i odpowiednie kwalifikacje na wyższe stanowiska co jest karygodne ujmujące godności oraz wieloletniej pracy nad dobrem swojego imienia. Metoda ta jest tłumaczona potrzebami w strukturach jakie zachodzą w związku z reformą, co jest nielogiczne i kuriozalne. Należy wskazać, że na skutek stosowanej metody jeden z delegowanych Prokuratorów zmarł przedwcześnie, gdyż nie mógł się pogodzić z taką decyzją.
  • Czwarta metoda, jaką zastosowano przy reformie Prokuratury i Sądów, to metoda hejterska, której zasadniczą cechą jest puszczanie do danego środowiska i opinii publicznej niepolegających na prawdzie informacji o osobach z ich życia prywatnego jak i publicznego. Stosując ją w szczególności wobec Prokuratorów i Sędziów, którzy nie zgadzają się z uzależnieniem od Partii politycznej Instytucji, które zgodnie z Art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, są władzą odrębną co jest równoznaczne, że niezależną i niezawisłą. Metoda ta miała/ma na celu zastraszenie pozostałych osób broniących tych najważniejszych cech niezależności i niezawisłości.
  • Piąta metoda to wprowadzenie ustawy, która ma zastraszyć Sędziów i Prokuratorów tzw. „ustawa kagańcowa”, tych którzy zostali nieugięci i ma doprowadzić do całkowitego ich wyciszenia pod groźbą dyscyplinarną i karną. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje, że jeden z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej zostanie złamany co spowoduje, że Państwo Polskie przestanie być członkiem tej unii.

W związku z tym: SOLIDARYZUJĄC SIĘ Z ŚRODOWISKIEM PROKURATORÓW I SĘDZIÓW I TYCH WSZYSTKICH DLA KTÓRYCH PRAWO ZNACZY PRAWO A SPRAWIEDLIWOŚĆ ZNACZY SPRAWIEDLIWOŚĆ W WALCE O NIEZALEŻNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ WYNIKAJĄCEJ Z KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!!

Oświadczam, że jestem obywatelem Polski. Polskim patriotą dumnym ze swej Ojczyzny i Narodu Polskiego. Będąc Obywatelem Polski w Swojej Ojczyźnie nie czuje się przy tym systemie prawowitym Obywatelem. Moje prawa obywatelskie są gwałcone przez władze tego systemu prawnego. Jestem poniżany, okradany i oszukiwany we własnej Ojczyźnie. Rządy Wasze nie służą rozwojowi i dobru Naszej Ojczyzny. Na podstawie KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ART. 4. Cofam swoje obywatelskie przyzwolenie na tworzenie jakiegokolwiek prawa i realizowanie prawa już istniejącego a niezgodnego z wolą Narodu Polskiego, zapieram się Was gdyż władza Wasza pochodzi z kłamstwa, oszustwa i grzechu. Z całą stanowczością oświadczam że wypowiadam posłuszeństwo i zapieram się w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa narzuconego przez ten system. Zabraniam Wam dalszego zadłużania Polski , osłabiania Wojska Polskiego, działania na szkodę społeczeństwa. Likwidowania instytucji i gospodarki mojego Państwa. Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w tym Art. 32 i Art. 83 w związku z tym, że wyżej ujawnione jak i nie ujawnione osoby działając wspólnie i w porozumieniu wielokrotnie naruszyły obowiązujące prawo w tym Art. 258 kk w związku z Art. 235 kk, Art. 239 kk, Art. 246 kk, w związku z zajmowanymi stanowiskami należy uznać, że osoby te doprowadziły do utraty wiarygodności w Prawo obowiązujące w Polsce, również do braku zaufania społeczeństwa co do wymiaru sprawiedliwości w tym Prokuratury i Sądów. Dotyczy to spraw, które zostały wszczęte wobec mojej osoby i innych od roku 2005 a które w związku z opisaną sytuacją budzą obawy co do prowadzenia i rozpoznawania przez niezależny i niezawisły Sąd a tylko taki może gwarantować sprawiedliwy wyrok na podstawie obowiązującego prawa.

POSTĘPOWANIA BUDZĄCE PODEJRZENIA NIEZALEŻNOŚCI i NIEZAWISŁOŚCI