Reforma Sprawiedliwości

OCENA WŁASNA
 1. Z uwagi na przeprowadzaną reformę od 2005 roku do dzisiaj, przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego reprezentowanych przez Prezesa partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, współpracującego z Prokuratorem Prokuratury Krajowej Bogdanem Święczkowskim z Sędzią Łukaszem Plebiakiem i innymi, równocześnie akceptowaną przez, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy działających na zlecenie Posła Jarosława Kaczyńskiego dopuszczają się łamania prawa wynikającego z Art. 8 w związku z Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Art. 10 pkt. 1 Poprzez przeprowadzenie zmian w KRS, Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym oraz w powszechnych Sądach i Prokuraturach, powołując i awansując Swoich sympatyków w tym Sędziego Leszka Mazura na Przewodniczącego KRS , Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz Małgorzatę Manowską na I Prezes Sądu Najwyższego.
 2. Doprowadzając w ten sposób do utraty przez te Organy Państwa Swojej niezależności i niezawisłości.
 3. Należy pamiętać, że w lipcu 2006 roku zarząd zalegalizował Swoich żołnierzy poprzez stworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Dz.U.2018.0.2104 t.j. – Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na czele z Mariuszem Kamińskim (AWS) obecnie członek PiS, którego na szefa CBA powołał Jarosław Kaczyński i którego ułaskawił z naruszeniem prawa Prezydent RP Andrzej Duda. Wykorzystując media publiczne do wielokrotnego powtarzania tych samych kłamstw, na skutek czego takie kłamstwo dla wielu osób stało się prawdą, składane obietnice wyborcze, które w świetle prawa mają znamiona przestępstwa (korupcja) uzyskali poparcie dla bezprawnych działań.
 4. Wykorzystując różne metody podporządkowania Sobie Prokuratorów i Sędziów zaczynając od awansów będących sympatykami tej władzy poprzez inne metody w tym zastraszanie i karanie dyscyplinarne tych, dla których niezależność i niezawisłość jest ponad wszystko. W celu, którym powołano Rzeczników dyscyplinarnych Panów Piotra SchabaMichała Lasotę i Przemysława Radzika.
JAKI JEST CEL TYCH REFORM
 1. Pierwszy cel, uważam, że jest to zagwarantowanie Sobie (partii PiS, Solidarna Polska, Porozumienie), w szczególności głównemu zarządowi braku odpowiedzialności karnej nawet po przegranych kolejnych wyborach.
 2. Drugi cel, to uniknięcie odpowiedzialności za stanowione prawo, które w wielu przypadkach jest naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza nic innego jak stanowienie bezprawnych ustaw, często dla spełnienia celów.
 3. Trzeci cel uważam, że jest zabezpieczeniem przed koniecznością zwrotu przejętych majątków tak od Przedsiębiorców jak i osób prywatnych w sytuacji gdyby Prokuratura umorzyła śledztwo, lub niezależny i niezawisły Sąd wydał wyrok uniewinniający wobec podejrzanej osoby, której odebrano majątek.
 4. Czwarty cel, to zagwarantowanie niewypłacania odszkodowań za bezprawne zatrzymania, stosowanie bezpodstawnych często długotrwałych aresztów, czy też długotrwałych procesów nawet ponad dziesięcioletnich. W sytuacji gdyby Prokuratura umorzyła śledztwo, lub niezależny i niezawisły Sąd wydał wyrok uniewinniający wobec podejrzanej osoby.
METODY STOSOWANE W REFORMIE PROKURATURY i SĄDÓW
 1. Pierwszą z metod, którą zastosowano w reformie Prokuratury i Sądu, opierała się o awanse i tak od 2005 prokuratorów w szczególności młodych do tego często karierowiczów chcących szybko piąć się w górę, którzy okazywali Swoją sympatie do Zbigniewa Ziobry jak również innych blisko związanych z tą osobą jak i partią PiS, od 2016 roku tą samą metodę zastosowano co do Sędziów Sądów powszechnych. Metoda ta pozwoliła w sposób bardzo spokojny nie budzący podejrzeń wprowadzić zaufane osoby w struktury tych instytucji, jednak powodująca, że wprowadzono do wyższych struktur osoby nie mające doświadczenia życiowego, a które to często jest używane w uzasadnieniach w zamian za merytoryczne argumenty, czy też zebrane dowody rzeczowe. Przykład Prokurator awansowany z Prokuratury Rejonowej do obecnie Prokuratury Krajowej w Lublinie.
 2. Druga metoda, jaka została zastosowana, to metoda również awansów jednak nie tak jak w pierwszej metodzie, lecz przy wykorzystaniu przeszłości danego kandydata do awansu. Charakteryzuje się ta metoda tym, że wyszukuje się kandydata na podstawie historii jego dotychczasowej kariery na stanowisku, które zajmuje i wybiera się kandydatów mających postępowania dyscyplinarne. Następnie składa się tzw. ofertę awansu, po przyjęciu której awansuje kandydat na wyższe szczeble. Metoda ta ma cechy kryminogenne charakteryzujące przestępstwa korupcyjne w tym przypadku oferta awansu w zamian za korzyść majątkową jest składana osobie, która to ze względu na postępowanie dyscyplinarne awans się nie należał, gdyż logika mówi, że za łamanie regulaminów jest kara a nie nagroda. Metoda ta ewidentnie jest potwierdzeniem uzależnienia Prokuratorów jak i Sędziów, która to została zauważona przez środowiska tych instytucji jak i dziennikarzy i trafiła do opinii publicznej. Jednym z przykładów można wskazać żonę Bogdana Święczkowskiego, która jako Sędzia Małgorzata Hencel – Święczkowska mająca postępowanie dyscyplinarne została awansowana przez Zbigniewa Ziobrę na Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
 3. Trzecia metoda, stosowana, charakteryzuje się tym, że deleguje się jak i degraduje Prokuratorów i Sędziów, którzy mają długie i dobre doświadczenie życiowe, wieloletnie praktyki i odpowiednie kwalifikacje na wyższe stanowiska co jest karygodne ujmujące godności oraz wieloletniej pracy nad dobrem swojego imienia. Metoda ta jest tłumaczona potrzebami w strukturach jakie zachodzą w związku z reformą, co jest nielogiczne i kuriozalne. Należy wskazać, że na skutek stosowanej metody jeden z delegowanych Prokuratorów zmarł przedwcześnie, gdyż nie mógł się pogodzić z taką decyzją.
 4. Czwarta metoda, jaką zastosowano przy reformie Prokuratury i Sądów, to metoda hejterska, której zasadniczą cechą jest puszczanie do danego środowiska i opinii publicznej niepolegających na prawdzie informacji o osobach z ich życia prywatnego jak i publicznego. Stosując ją w szczególności wobec Prokuratorów i Sędziów, którzy nie zgadzają się z uzależnieniem od Partii politycznej Instytucji, które zgodnie z Art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, są władzą odrębną co jest równoznaczne, że niezależną i niezawisłą. Metoda ta miała/ma na celu zastraszenie pozostałych osób broniących tych najważniejszych cech niezależności i niezawisłości.
 5. Piąta metoda to wprowadzenie ustawy, która ma zastraszyć Sędziów i Prokuratorów tzw. „ustawa kagańcowa”, tych którzy zostali nieugięci i ma doprowadzić do całkowitego ich wyciszenia pod groźbą dyscyplinarną i karną. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje, że jeden z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej zostanie złamany co spowoduje, że Państwo Polskie przestanie być członkiem tej unii. Pomimo zagrożenia, jakie przynosi wprowadzenie tej ustawy została ona wprowadzona w sposób niegodny powagi Sejmu jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W skutek czego TSUE zagroziła sankcjami wobec Polski oraz unieważniła Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w składzie której znajdują się Sędziowie wybrani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, która nie spełnia norm do których zalicza się niezależność i niezawisłość Sądów i Sędziów. Dzisiaj wiemy, że reformatorzy przejęli ostatni bastion jakim jest Sąd Najwyższy.
W RAMACH SOLIDARNOŚCI
 1. W ZWIĄZKU Z TYM SOLIDARYZUJĘ SIĘ Z ŚRODOWISKIEM PROKURATORÓW I SĘDZIÓW I TYCH WSZYSTKICH DLA KTÓRYCH PRAWO ZNACZY PRAWO A SPRAWIEDLIWOŚĆ ZNACZY SPRAWIEDLIWOŚĆ W WALCE O NIEZALEŻNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ WYNIKAJĄCEJ Z KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!!
 2. Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w tym Art. 32 i Art. 83 w związku z tym, że wyżej ujawnione jak i nie ujawnione osoby działając wspólnie i w porozumieniu ( Mafia) Art. 258 kk wielokrotnie naruszyły obowiązujące prawo w tym Art. 231,Art. 235 kk, Art. 239 kk, Art. 246 kk w związku z zajmowanymi stanowiskami należy uznać, że osoby te doprowadziły do utraty wiarygodności w Prawo obowiązujące w Polsce, również do braku zaufania społeczeństwa co do wymiaru sprawiedliwości w tym Prokuratury i Sądów.
 3. Dotyczy to spraw, które zostały wszczęte wobec mojej osoby i innych od roku 2008 a które w związku z opisanymi sytuacjami budzą obawy co do prowadzenia i rozpoznawania przez niezależny i niezawisły Sąd a tylko taki może gwarantować sprawiedliwy wyrok na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Oświadczam,
 5. Jestem obywatelem Polski. Polskim patriotą dumnym ze swej Ojczyzny i Narodu Polskiego. Będąc Obywatelem Polski w Swojej Ojczyźnie nie czuje się przy tym systemie prawowitym Obywatelem. Moje prawa obywatelskie są gwałcone przez władze tego systemu prawnego. Jestem poniżany, okradany i oszukiwany we własnej Ojczyźnie. Rządy Wasze nie służą rozwojowi i dobru Naszej Ojczyzny. Na podstawie KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ART. 4. Cofam swoje obywatelskie przyzwolenie na tworzenie jakiegokolwiek prawa i realizowanie prawa już istniejącego a niezgodnego z wolą Narodu Polskiego, zapieram się Was gdyż władza Wasza pochodzi z kłamstwa, oszustwa i grzechu. Z całą stanowczością oświadczam że wypowiadam posłuszeństwo i zapieram się w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa narzuconego przez ten system. Zabraniam Wam dalszego zadłużania Polski , osłabiania Wojska Polskiego, działania na szkodę społeczeństwa. Likwidowania instytucji i gospodarki mojego Państwa.

Rating: 1 out of 4.

Zdobyć dowody

Artykuł poświęcony złożonym, przez żołnierzy mafii, w których znajdziemy linki do artykułów z których dowiemy się czy wskazane obietnice zostały spełnione.

Przed końcem procesu

Proces w Lublinie zbliża się do końca, z końcem grudnia odbędą się mowy końcowe i być może również zostanie ogłoszony wyrok.

SO w Częstochowie

Historia z bezprawnymi działaniami organów państwa wobec wielu osób nie tylko mojej osoby, to nie tylko jedna sytuacja. W styczniu 2011 r. usłyszałem kolejne zarzuty, za ten sam czyn co jest związany z początkiem historii.

Zakończenie postępowania

Czas podsumować kończące się postępowanie, które wszczęto sześć lat temu. Wiem, że większość uzna ten materiał za mało prawdopodobny. Jednak treść tego materiału oparta jest na faktach, które zostały załączone w treści. W związku z wyrokiem, który budzi nadal wątpliwości, będzie dalsza część.