Sierpniowe Manifestacje

I cz. POLSKA SIERPIEŃ 2020

Zestawienie materiałów filmowych

Poniżej udostępniam dwa filmy, przedstawiające dwa wydarzenia, które miały miejsce w przeciągu jednego tygodnia w Polsce. Pierwszy film dotyczy obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, odbywających się w dniu 01 sierpnia 2020 roku w Warszawie. Natomiast drugi film dotyczy protestu, który odbył się w dniu 07 sierpnia 2020 roku również w Warszawie. O szczegółach będę pisał pod tematami oddzielnymi dla każdego filmu, teraz jedynie chcę wskazać na występujące powiązania. Jednak na wstępie chcę zaznaczyć, że to o czym piszę nie ma związku z moimi powiązaniami czy też przynależeniem do którejkolwiek strony występującej w tych filmach. Co może łączyć ze sobą te dwa filmy, do tego stopnia, że postanowiłem opublikować je w jednym zestawieniu? Otóż pomimo dwóch różnych wydarzeń można zauważyć kilka wspólnych wątków, otóż jednym z nich jest na pewno wątek osób LGBT+ i jego postrzeganie przez Polskie społeczeństwo. Drugim wątkiem na który należy zwrócić uwagę to aktywność ugrupowań neofaszystowskich i homofobia. Trzeci wątek to występująca w tych wydarzeniach Polska Policja a szczególnie jej zachowanie się w tych sytuacjach. Czwarty wątek stosowanie prawa i jego interpretacja. Piąty i jako ostatni wątek, chciałbym wskazać to dziennikarze robiący przekaz medialny z tych wydarzeń. Właśnie do tych wątków będę się odnosił przedstawiając Swoją osobistą niezależną od polityki, czy innych przynależności ocenę tych wydarzeń.

Dla równości nie ma świętości! Atencyjna profanacja godziny „W”

Jako pierwszy z filmów dotyczy Marszu związanego z 76 Rocznicą Powstania Warszawskiego. Oczywiście w sieci można zobaczyć wiele innych filmów z tego wydarzenia, jednak wybrałem ten film w związku z pokazaniem w szczególności jednego momentu, który moim zdaniem jest dobrym argumentem do odpowiedzi, dlaczego zestawiam dwa inne wydarzenia? Dokładnie mam na myśli sytuację jaka ma miejsce od 8 min. 43 s. gdzie widzimy, jak zachowują się uczestnicy tego marszu, gdy zostaje zrzucona wywieszona flaga w barwach LGBT + na której znajdował się symbol Polski Walczącej. Grupa młodych osób uważających Siebie za „patriotów” rzuciła się by rozerwać flagę po czym jedni ją zdeptali i poszli dalej natomiast drugą część tej flagi kolejni uczestnicy w tym osoba małoletnia używając noży postanowiła rozcinać na drobne kawałki, czyniąc to na oczach stojących w pobliżu Policjantów, którzy nie reagowali na ten widok. Autor tego filmu nie opublikował całej sytuacji jaka miała miejsce w dalszym ciągu tego wątku, ale napiszę jak dalej to wyglądało, otóż jedna z kobiet widząc ten incydent podeszła i chciała odebrać to co pozostało z flagi co było bardzo niebezpiecznym zachowaniem mając na uwadze, że agresorzy byli uzbrojeni w noże. Po pewnej chwili jak w pierwszej chwili można było pomyśleć przyszedł jeden Policjant udzielić pomocy tej kobiecie, jednak było to złudzenie, gdyż Policjant ten jak można było zobaczyć na innym filmie udzielił pomocy agresorom oddzielając od nich tą kobietę. Następnie jak słyszymy i widzimy uczestnicy marszu po raz kolejny przedstawiają się jako osoby mające upodobania faszystowskie o czym świadczyć może wznoszenie okrzyków w stronę osób znajdujących się na jednym z balkonów na którym wywiesili transparent z napisem Powstań przeciw faszyzmowi, jest rzeczą naturalną, że to nie będzie się podobało tylko takim właśnie osobom o których mówi transparent. Wcześniejsza sytuacja z flagą LGBT+ nie koniecznie musiała nie spodobać się osobom o poglądach faszystowskich ale ten moment potwierdza ich udział w marszu. Następnie należy również zwrócić uwagę na zadawane uczestnikom pytania przez reportera emisja TV a szczególnie dotyczące profanacji symboli Narodowych i na koniec filmu gdzie zamieszczono tekst odnoszący się do wspierania tej telewizji, której właścicielem jest Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze.

Aresztowanie Margot ze Stop Bzdurom i przemoc policji wobec osób demonstrujących

Podstawą do aresztowania Margot, która jest osobą LGBT+ są zarzuty, który usłyszała Margot w połowie lipca, dotyczą zniszczenia mienia, czyli antyaborcyjnej furgonetki. – W odniesieniu do tych zarzutów prokurator wystąpił o tymczasowe aresztowanie. Sąd pierwszej instancji, sąd rejonowy, nie przychylił się do tego wniosku i zastosował środki wolnościowe, na co prokuratura wniosła zażalenie. I to zażalenie 07 sierpnia 2020 było przedmiotem obrad sądu, który postanowił o dwumiesięcznym areszcie.

Przypomnę tylko w tym miejscu, że zarzut zniszczenia mienia dotyczy mienia Fundacji Pro – Prawo do Życia, w postaci furgonetki na której fundacja zamieściła treści które Postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku pod koniec 2019 roku zostały zakazane rozpowszechnianiu

Chodzi m.in. o często prezentowane w przestrzeni publicznej wizerunki dwóch nagich mężczyzn, do których dorzucano różne podpisy: „Pederaści żyją średnio 20 lat krócej”, „Czyny pedofilskie zdarzają się wśród homoseksualistów 20 razy częściej”, „Tacy chcą edukować twoje dzieci. Powstrzymaj ich”, „70 proc. zachorowań na AIDS dotyczy pederastów”, „91 proc. dzieci wychowywanych przez lesbijki i 25 proc. wychowywanych przez pederastów jest molestowanych”.

Na filmie widzimy, jak osoba nazywana Margot dobrowolnie poddaje się zatrzymaniu Policji, ta jednak odstępuje od zatrzymania tej osoby. Następnie Margot wraz z osobami ją popierającymi przechodzi w inne miejsce Warszawy, gdzie zorganizowano Protest poparcia dla Margot. Protest ten przebiegał pokojowo podczas którego grano na instrumentach muzycznych tańczono, wygłaszano hasła przeciw homofobii i przeciw faszyzmowi, który w ostatnim czasie publicznie się uaktywnił co pokazał film z 01 sierpnia 2020 r. Wcześniej pod koniec lipca, został zorganizowany w Katowicach Marsz Faszystów podczas którego używano prawem zabronionych emblematów faszystowskich, czy też używano zabronionych haseł faszystowskich. Na co nie było żadnej reakcji Policji jak również nie rozwiązano tego Marszu. Jak widzimy na filmie pokojowy Protest trwał do czasu, aż nie dotarł na Nowy Świat pod pomnik Jezusa Chrystusa. To właśnie w tym miejscu doszło do zatrzymania przez nieumundurowanych Policjantów osoby Margot, którzy wsadzili zatrzymaną osobę do nieoznakowanego radiowozu, jak widzimy na filmie osoba ta nie stawia żadnego oporu i korzystając z możliwości przekazuje uczestnikom protestu przeciw aresztowaniu, żeby dobrze się bawili i że za dwa miesiące wróci. Następnie widzimy, że protestujący podejmują próbę zablokowania radiowozu by uniemożliwić wyjazd. W związku z tym jeden z Policjantów przy użyciu megafonu wzywa do rozejścia się osób biorących udział w nielegalnym zgromadzeniu. Jednocześnie Policja rozpoczyna przy użyciu siły torować drogę, by umożliwić wyjazd radiowozu wraz z zatrzymaną osobą.

Rozmowa z kierowcą #pedofilobus

Tutaj udostępniam materiał z przeprowadzonej rozmowy Pana Bartka Staszewskiego z kierowcą furgonetki na której umieszczono kłamliwe obraźliwe itd. teksty przeciw osobom LGBT+ https://twitter.com/i/status/1294345403949895681

OCENA WŁASNA MATERIAŁÓW FILMOWYCH

Marsz w rocznicę Powstania Warszawskiego

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom (faszystom), a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Organizatorem powstania była Armia Krajowa, która planowała samodzielnie wyzwolić stolicę Polski przed wkroczeniem Armii Czerwonej, co miało wzmocnić pozycję utworzonego Rządu na uchodźctwie.

Ten krótki tekst z historii napisałem w celu odniesienia się do obchodów 76 rocznicy, w którym wyszczególniłem cztery grupy wspólnotowe może tak to nazwę. Jak widzimy na pierwszym filmie z marszu, należy zastanowić się do której z tych wspólnot można by przypisać osoby w nim uczestniczące. Szczerze napiszę, że nie jest tak łatwo to zrobić jak by mogło się wydawać. Przecież najbardziej logicznie należałoby uznać, że uczestnicy marszu w tamtym czasie byliby członkami Armii Krajowej, bądź Polskimi mieszkańcami stolicy. Ponieważ kto inny ma powód do świętowania: Niemieccy faszyści? komuniści? albo żołnierze Rosyjscy? Raczej nie. Myślę, że większość uczestników to mieszkańcy Warszawy oraz potomkowie powstańców, jednak wśród tych uczestników nie zabrakło jednocześnie osób o poglądach skrajnie prawicowych a wręcz faszystowskich, czego przykładem jest zachowanie tych osób na widok barw tęczy jakie można było spotkać na trasie marszu bądź to trzymane przez osoby LGBT+ czy też osoby wspierające te osoby w walca przeciw homofobii.

Homofobia obejmuje szereg negatywnych postaw i uczuć wobec homoseksualizmu lub osób zidentyfikowanych lub postrzeganych jako LBGT+”. Jak również haseł rzucanych przez te osoby np. „Warszawa wolna od faszyzmu” czy „Precz z Faszyzmem” takie hasła na Swoich transparentach zamieściły osoby związane z ruchem antyfaszystowskim tzw. „Antifa”.

Jeżeli można by założyć, że negatywne reakcje jakie miały miejsce w stosunku wywieszonych czy też trzymanych barw tęczy można przypisać zwolennikom prawicowym, czy też skrajnie prawicowym działaczom, tak już reagowanie na hasła przeciw faszyzmowi należy przypisać osobom, które się identyfikują z przynależnością do organizacji faszystowskich. Odnosząc się do filmu wskazałem, że nie pokazano w całości fragmentu pokazującego zrzuconą flagę w kolorach tęczy i część uczestników używając noży niszczy ją, dokonują tego na oczach stojących z boku Policjantów, którzy widząc to nie reagują. W galerii znajdą państwo zdjęcie, które pokazuje osoby z nożami w rękach jak rozcinają symbol LGBT+.

To nie jedyna rzecz, która zostaje nie ujęta w publikacji tego filmu a przypomnę, że właścicielem telewizji publikującej ten materiał jest Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze. Co do tego materiału zwracam jeszcze jedną uwagę, która jest dla mnie nie zrozumiała chociaż zawsze czułem się patriotą i nawet konieczność opuszczenia kraju tego nie zmieniło. Otóż reporter w czasie tego materiału wybiera Sobie spośród uczestników kilka osób i przed kamerą zadaje im pytania, które tak naprawdę nie dotyczą obchodów rocznicy tylko prowokują wypowiadanie się na tematy, które dotyczą tolerancji wobec osób należących do mniejszości ze względu na orientacje seksualną w tym osób LGBT+, czy też osób z „Antify”. Jednocześnie z wypowiedzi tak zadającego pytanie jak i odpowiadających można zrozumieć, że te dwie grupy osób nie ma prawa uczestniczenia w obchodach przy czym nie wskazują na racjonalne argumenty. Skoro rocznica Powstania ma być podziękowaniem i upamiętnieniem osób walczących o Polskę przed faszystami czy też komunistami, to Ja zapytam. Dlaczego mogą brać w tym udział osoby o upodobaniach faszystowskich a nie mogą im przeciwni? Drugie pytanie, czy inna orientacja seksualna jest przeszkodą w oddaniu hołdu Powstańcom? Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze tym materiałem pokazuje, że jej działalność jest niezgodna z tym, do czego została tak naprawdę powołana o czym mówi sama jej nazwa przeciw cenzurze, gdzie sama swoje własne materiały filmowe cenzoruje. Natomiast reporter tej fundacji powołując się na patriotyzm, jak pokazuje ten materiał działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez propagandowe pytania, które nie mają nic wspólnego z prawnym znaczeniem słów używanych w treści pytań będące w pewnym sensie bezpodstawnym zarzutem wobec innych Polaków, co wzbudza nienawiść do tych osób, mam tu na myśli chociażby zarzut rzekomej profanacji symboli Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Symbole Narodowe

Polskie symbole narodowe chronione są przez konstytucję. Warunki, na jakich polskie godło oraz flaga mogą być używane określa stosowna ustawa.

Flaga – Polska flaga składa się z dwóch pasów, które mają taką samą szerokość. Górny pas jest koloru białego, a dolny czerwonego. Kolory te nawiązują do godła państwa polskiego. Kolor biały odwołuje się do Orła Białego, a czerwony ma związek z tłem tarczy. Polską flagą narodową jest prostokątny płat tkaniny o barwach biało-czerwonych i proporcji 5:8

Godło Polskie godło składa się z białego orła ze złotą koroną umieszczonego na tle o czerwonym kolorze. Głowa orła zwrócona jest w prawą stronę. Zgodnie z artykułem 28 Konstytucji RP za polskie godło uznaje się wizerunek orła białego w koronie umieszczonego w czerwonym polu.

Hymn – Twórcą polskiego hymnu jest Józef Wybicki. Był on przyjacielem generała Dąbrowskiego. Dnia 16 lipca 1797 we Włoszech, w miejscowości Reggio, gdzie miała miejsce parada wojskowa, po raz pierwszy zaśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Początkowo, pieśń ta była nazywana Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Dopiero w 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem polski. Zyskał wtedy obecny tytuł.

Profanacja Symboli Narodowych

Zdaniem reportera jak i osób które udzielały odpowiedzi na propagandowe pytania a jednocześnie sugerujące odpowiedzi używanie przez osoby LGBT+ flag czy też transparentów w kolorach tęczy jest niczym innym jak profanacją Polskich symboli w szczególności flagi. Oczywiście można również usłyszeć, że autor pytań uznaje za Symbole Narodowe również Orła Białego, czy też znak Polski Walczącej. Wyżej wskazałem flagę jako jeden z symboli, jednak ten symbol nie wynika wprost z Konstytucji RP a bardziej jest tylko powiązaniem z ujętym w Konstytucji symbolem Narodowym jaki są barwy biało – czerwone. Symbole, które są prawnie chronione Konstytucją RP jak wynika z art. 28 to:

1) Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. 2) Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. 3) Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. 4) Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5) Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Przypomnijmy za tym jakie barwy występowały na flagach czy transparentach, które były niszczone poprzez podpalenia czy też rozrywane i cięte przez uczestników marszu, były to barwy tęczy w której wśród wielu barw znajduje się jedynie jeden wspólny kolor z barwami Narodowymi Polski i jest to kolor czerwony. Więc używanie barw tęczy przez osoby LGBT+ w żaden sposób nie może być postrzegany za profanację Polskich Symboli Narodowych. Natomiast za profanację można uznać zgodnie z Konstytucją RP np. Barwy Biało – Czerwone umieszczone na fladze w dwóch prostokątnych równej szerokości pasach w proporcji 5:8 a następnie umieszczenie na takich barwach innych wzorów, treści, symboli z wyłączeniem Godła Polski umieszczonego w centralnym punkcie Flagi o Barwach Narodowych Polskich co jest uzyskaniem Bandery jako symbolu wykorzystywanego przez konsulaty zagraniczne jak i inne organy działające poza terenem kraju jak również żegluga morska, czy statki powietrzne.

U S T AWA z dnia 31 stycznia 1980 r. Dz. U. 1980 Nr 7 poz. 18 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19800070018/U/D19800018Lj.pdf

Protest w obronie osoby LGBT+

Analizując sytuację związaną z tym protestem przy czym uznając, że należy również wziąć pod uwagę co było powodem tego protestu. O czym pisałem odnosząc się do materiału filmowego „Aresztowanie Margot ze Stop Bzdurom i przemoc policji wobec osób demonstrujących„. Na pierwszym miejscu należy zwrócić uwagę, na brak cenzury w przeciwieństwie do pierwszego materiału o czym świadczy chociażby fragment gdzie dwie osoby protestujące wskakują na dach radiowozu (szerzej o tej sytuacji w części 2) celem uniemożliwienia odjazdu z zatrzymaną osobą dla której obrony protest ten został zainicjowany. Jak widzimy na samym początku filmu można zobaczyć pewną wspólną rzecz jaką jest zachowanie Policjantów w tych dwóch filmach a mianowicie brak reakcji. Jednak ten brak reakcji ma miejsce co do innych okoliczności jakie miały miejsce na ich oczach.

Podczas gdy w pierwszym materiale Policja nie reaguje na agresywne reakcje części uczestników marszu wyposażonych w noże co jest naruszeniem prawa wynikającego chociażby z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 8 Pkt. 2 Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art. 8a dozwolona sprzedaż napojów alkoholowych.

Natomiast na początku drugiego filmu widzimy brak reakcji Policji, która nie reaguje na prośbę osoby wobec której Sąd Postanowił zastosować areszt na okres dwóch miesięcy. To jak później się okaże nosi znamiona przygotowanej prowokacji i doprowadzi do użycia wobec pokojowo protestujących osób środków przymusu bezpośredniego poprzez użycie wobec nich siły fizycznej Policji w sposób nieadekwatny do sytuacji, zastosowania zatrzymań przypadkowych osób i stosowania kajdanek, oraz przetrzymywania zatrzymanych osób w Policyjnym areszcie.

Należy przy tym pamiętać, że ta sytuacja wiąże się również z zarzutem stawianym przez osoby uważające się za katolików, które uważają, że osoby LGBT+ poprzez publikowanie własnego symbolu jakim jest Flaga o barwach tęczy w tym umieszczeniu takich flag na pomnikach kultu religijnego naruszają ich uczucia i sumienie. Tak stawiane zarzuty przez osoby uważające się za Chrześcijan inaczej katolików jest niezgodne z prawem nadanym im przez tego, którego są wyznawcami tj. Dziesięć Przykazań Pkt. 8 jak i Przykazanie miłości Pkt. 2 oraz wynikające z prawa świeckiego tj. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Art. 1 Pkt. 3 Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Na końcu zamieszczam link do artykułu zamieszczonego w Onet.pl jest to wywiad z jedną z osób zatrzymanych podczas próby blokowania radiowozu. https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/26-godzin-na-policji-opowiada-linus-aresztowany-aktywista-lgbt/kyzlk68,79cfc278

OCENA KOŃCOWA

Bóg, Honor, Ojczyzna

Pierwszy tydzień sierpnia 2020 r. w którym miały miejsce te dwa wydarzenia pokazał tak naprawdę czym jest Polska a bliżej jakie zamieszkuje ten kraj społeczeństwo i na jaką zasługuje ocenę. Muszę zaznaczyć, że jako Obywatel Polski jest mi ciężko przedstawić wnioski jakie wyciągnąłem z tej analizy, jednak muszę się nimi podzielić otóż:

Polska straciła tak naprawdę wszystkie pozytywne wartości, które od czasu powstania Państwa Polskiego były przekazywane z pokolenia na pokolenie i które były dla innych krajów często wzorem do naśladowania. Jednym z ostatnich które często są wskazywane przez mieszkańców innych krajów na świecie to te które na przełomie lat 80/90 stały się przykładem do naśladowania dla wielu innych krajów. Również patrząc od strony uznawania Państwa za Państwo katolickie, które kieruje się zgodnie z religią Przykazaniami pochodzącymi od Boga w którego wierzą osoby nazywające się katolikami.

Biorąc pod uwagę fakt, że już od trzydziestu lat społeczeństwo było podzielone na stronę Prawą i Lewą, tym cechuje się demokracja, tak dzisiaj z analizy materiału wynika, że Polskie społeczeństwo jeszcze bardziej zostało podzielone. Podział ten nastąpił na tle religijnym. Część katolików, należy postrzegać za radykałów (fanatyków religijnych), co patrząc przez pryzmat innych społeczności wyznaniowych np. radykalnych islamistów nie oznacza nic dobrego dla Polski. Pamiętać musimy, jak są postrzegani przez inne kraje np. islamiści. Większość krajów bardziej rozwiniętych np. USA, czy Europa uznaje te organizacje za terrorystów. Bo czyż to nie jest tak, że to terroryści w imię Boga zabijają inne osoby uznając ich za nie wierzących, za wyznawców szatana itp.?

Tylko, że Islamiści robią to ponieważ ich kraje są atakowane przez wojska innych krajów, dlatego tzw. terroryści czytaj Partyzanci, przyjmują taką a nie inną(zamach terrorystyczny) formę obrony. Dlaczego napisałem czytaj Partyzanci? Otóż podczas II wojny światowej Polska Walcząca w lasach to nie byli terroryści lecz Partyzanci walczący o Polskę.

Natomiast katolicy, w większości, którzy również wyznają tego samego Boga zachowują jego Przekazania to sądzę, że zachowują tolerancję wobec osób mających inne poglądy seksualne czy też będące osobami LGBT+ lecz nie są wstanie zaakceptować faszyzmu czy homofobii, którzy sieją nienawiść. Kończąc uważam, że jeżeli podział od strony świeckiej na lewą i prawą stronę istniał by w granicach demokracji byłoby to z korzyścią dla Polski, jednak ten podział został w sposób świadomy wykorzystany przez jedną z stron w mojej ocenie przez stronę prawą, która dla osiągnięcia własnych korzyści przekroczyła granicę wynikającą z demokracji przez co doprowadziła nie tylko do zaistnienia dyktatury ale również podzieliła społeczeństwo w kontekście światopoglądowym inaczej wyznaniowym. Z tego też powodu doszło do odrodzenia się ruchów faszystowskich pochodzących z skrajnej prawicy oraz wyodrębnienia się fanatyków religijnych uznających się za wybrańców Boga (ARMIA BOGA, ŻOŁNIERZE CHRYSTUSA),

którzy dla własnej korzyści są wstanie wprowadzać nienawiść wśród innych mieszkańców Państwa Polskiego a nawet dla takiej korzyści zabić swojego brata czy też siostrę, jak i innego bliźniego nie ponosząc za to konsekwencji, gdyż zrobią to ze słowami na ustach Bóg, Honor, i Ojczyzna bo tego wymaga od niej ten dla którego te słowa nic nie znaczą.

CZĘŚĆ 2

Kolejna Manifestacja