SO w Lublinie

Sprawa pod Sygn. Akt IV K 424/12

Sygn. Akt IV K 424/12
 1. Grudzień 2011 roku do Sądu Okręgowego w Lublinie i w Łodzi trafia akt oskarżenia wobec oskarżonych którzy handlowali paliwem zakupionym w firmach Jana B., kim jest Jan B.? o tym tutaj
 2. Głównym stawianym zarzutem jest 
  1. Art. 73 a K.K.S. które dotyczy zmiany przeznaczenia wyrobów akcyzowych.
  2. Art.258 & 1 i 3 KK dotyczy tak udziału w grupie jak i kierowaniu tą grupą
 3. Podstawa prawna do zarzutu z kodeks karny skarbowy wynika z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 005 roku . Ustawa oraz rozporządzenie określają warunki i normy jakie musi spełniać wyrób akcyzowy o nazwie Olej Opałowy lub o innej nazwie znajdującej się w nomenklaturze PKWiU lub CN, który ma to samo przeznaczenie.
 4. Najważniejszymi warunkami jest, jego barwa, która odróżnia go od Oleju Napędowego (barwa czerwona), znacznik akcyzowy wg. Rozporządzenia jest to znacznik Solvent Yellow 124 wg. normy o zawartości nie mniejszej niż 6.0 mg/l. 
 5. Przyjęta teza i sposób prowadzenia śledztwa, więcej tutaj, przez prokuratora, to uznanie, że czynu z Art. 73 a K.K.S. dopuścić miały się osoby powiązane z spółkami, które kupowały wyrób akcyzowy od importera i sprzedawały kolejnym odbiorcom, wykluczając popełnienie tego czynu przez importera a wręcz uznając, że został pokrzywdzonym, chociaż prokurator posiadał wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa przez importera. Mając tą wiedzę, nie podejmował żadnej próby by ją zweryfikować. Wręcz przeciwnie, przedstawia w akcie oskarżenia przyjętą tezę mającą udowodnić, w przenośni, że można zabić człowieka, który został wcześniej zabity.
 6. Czy można popełnić przestępstwo na wcześniej popełnionym przestępstwie?
 7. W rzeczywistości wyglądało to tak, importer kupował Olej Napędowy podczas transportu barwił go proszkiem, jednak nie dodając znacznika akcyzowego, mimo, to Urząd Celny uznał że jest to Olej Opałowy. W ten sposób importer płacił niższą stawkę podatku akcyzowego i sprzedawał ten wyrób akcyzowy pod nazwą Olej napędowy do celów grzewczych. Kupująca firma A ten towar pod tą samą nazwą sprzedawała firmie B, gdzie jak twierdzi prokurator, ktoś usuwał barwnik i znacznik akcyzowy i sprzedawał dalej jako Olej Napędowy.
 8. Tutaj chcę zadać pytanie, czy takie postępowanie prokuratora wynikało z nieznajomości ustawy o podatku akcyzowym, czy też było celowym działaniem mającym na celu ochronę przed odpowiedzialnością karną Jana B.?
Media o sprawie
 1. W sytuacji medialności jaka miała miejsce przy pierwszej aferze związanej z osobą Jana B. i spółką BGM Petrotrade Poland Sp. z o.o., tak w tej sprawie zadbano o całkowite wyciszenie, żadne media nie interesują się tym tematem jak gdyby zostały zastraszone tak jak np. obrońcy wyznaczeni z urzędu do obrony współoskarżonych.
 2. Jedynym artykułem w mediach, który się ukazał to artykułu w TOK. FM z dnia 19.06.2017 roku, prawdopodobnie na zlecenie Sądu Okręgowego w Lublinie gdzie wywiadu udzielił Sędzia pełniący funkcję rzecznika nie związany bezpośrednio z sprawą, a cel jaki miał spełnić to usprawiedliwienie Sądu dotyczące tak długo trwającego procesu.
 3. Wniosek ten można wyciągnąć już po tytule jaki został nadany Rekord na sali sądowej. Adwokaci i oskarżeni skutecznie utrudniają prowadzenie procesu.
 4. Świadczyć o tym miał fakt składania dużej ilości różnych wniosków, przez oskarżonych i obrońców w ilości ponad trzystu pięćdziesięciu sztuk, zdaniem udzielającego tej informacji miało to doprowadzić do obstrukcji procesowej.
 5. Natomiast pani redaktor, która podpisała się pod tym artykułem nie była skłonna, by przed opublikowaniem zweryfikować, czy stawiany przez udzielającego wywiadu rzecznika sądu zarzut obstrukcji procesowej, jest podstawny? czy chociażby usłyszeć komentarz od drugiej strony czyli oskarżonego, chętnie bym udzielił odpowiedzi, by wykazać, że jest to wierutna bzdura.
 6. Po przeczytaniu tego artykułu, postanowiłem skontaktować się z Panią redaktor Anna Gmiterek-Zabłocką w związku z tym napisałem email, który wysłałem bezpośrednio do Pani redaktor, oraz do wiadomości redaktora Naczelnego TOK Fm. jednak do dnia dzisiejszego pomimo upływu dwóch lat nie dostałem nawet odpowiedzi nie wspominając, że oto prosiłem Panią redaktor.
 7. Pisząc do Pani redaktor nie było jeszcze wielu komentarzy, a szczególnie pozytywnych jak np. cytuję z wykopu
  1. “@Kamelot: jak to kurde nie? a jakby jakiegoś losowego kowalskiego sądzono i on chwytał się takich rzeczy to było by git, bo to tylko kowalski? ( ͡º ͜ʖ͡º)czyli co? sprawiedliwy proces to taki w którym ‘bogatych’ z miejsca się up#?#$!$a w imię jakiejś dziwnej społecznej sprawiedliwości, bo kradli dużo, a bidulków-szaraczków faworyzuje bo robili inne przekręty o mniejszej wartości? nie słońce. wszyscy są równi wobec prawa, a ta równość opiera się między innymi w możliwości obrony, w granicach której bohaterowie artykułu działają, to żadna ‘systemowa słabość’ o której tak ochoczo pod publiczkę p@#!@$%ą pismaki, tylko zwyczajne uprawnienie które przysługuje zarówno mi, jak i tobie, kowalskiemu, nowakowi, czy innemu iksińskiemu. ba, o ile wypowiadał się skład orzekający- na miejscu mecenasów po ukazaniu się tego tekstu z@?!#@%łbym sąd o jego wyłączenie, bo jednoznacznie widać, że jego członkowie są stronniczy i liczą na to, że komuś z pozwanych -bądź ich pełnomocnikom- powinie się noga i w tym przypadku o jakiejkolwiek sprawiedliwości mówić nie można.” ale są również takie jak ten;
  2. “Spoko spoko. Byli pod protekcją Tuska i WSI-Komorowskiego, więc włos im z głowy nie spadnie. Janda w akompaniamencie bandziorów z Kodu już przygotowuje pikietę w Lublinie. Lemingi hops i już jadą tarzać się po ziemi przed sądem: “nie damy sobie zabrać nam demokracji!”
 8. Więcej pod linkiem do Wykop.pl patrząc dzisiaj wiele z nich narusza moją i innych współoskarżonych godność osobistą. A odpowiadając komentatorowi, który zarzuca protekcję Tuska czy WSI, życzę by kiedykolwiek nie musiał walczyć o swoją niewinność, swoje prawa czy sprawiedliwość, chciałbym zobaczyć co w takiej sytuacji mówiłby i robił.
Prowadzący proces
 1. Pierwszy Sędzia prowadzący został wyłączony gdyż kilkanaście osób w zamian za złożone zeznania w sposób taki, by pasowały prowadzącym, jak i zlecającemu to śledztwo Zbigniewowi Ziobro, poddały się karze. Osoby te poddały się dobrowolnie chociaż były nie świadome, jakie rzekomo popełniły przestępstwo, co sami potwierdzają zeznając jako świadkowie przed Sądem. W związku z tym, skład sędziowski nie mógł już orzekać co do pozostałych oskarżonych. Jednak orzekając wobec nich wyroki sędzia dopuścił się naruszenia prawa wynikającego z Art. 17 & 2 i Art. 19 K. K. S.
 2. Drugi natomiast wyznaczony SSO Maciej Kielasiński orzekający co do pozostałych oskarżonych, naruszył prawo domniemania niewinności, co było powodem wniesienia pozwu do Sądu Cywilnego o naruszenie dóbr osobistych w 2016 r. Jednak nie przeszkodziło to w dalszym orzekaniu przez tego sędziego. Sędzia pozwany złożył osobiście wniosek o wyłączenie z prowadzenia sprawy, również jako oskarżony oraz moi obrońcy złożyliśmy taki wniosek, jednak wnioski te nie zostały uwzględnione. Rozpatrujący Sędziowie uznali, fakt złożenia pozwu przeciw sędziemu za nie jednoznaczny z tym, że pozwany prowadząc sprawę karną przeciw mojej osobie, będzie orzekał z naruszeniem bezstronności. Konsekwencją czego został również złożony wniosek do Sądu Cywilnego przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie. Proces cywilny trwał około trzech lat i zakończył się oddaleniem powództwa przez Sąd Okręgowy w Siedlcach.
 3. Dopiero ze względów chorobowych w sierpniu 2018 r. odsunięto tego Sędziego a w wrześniu 2018 r. odbyła się rozprawa prowadzona przez nowego Sędziego Referenta.
 1. W dniu 11 marca 2020 r. dotarła do mnie wiadomość, że w dniu 12 marca 2020 r. odbędzie się pogrzeb sędziego Macieja Kielasińskiego, który orzekał w Sądzie Okręgowym w Lublinie m. in w sprawie pod Sygn. Akt IV K 424/12, w której jestem oskarżony, w związku z tym jako były podsądny składam rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.
%d bloggers like this: