SO w Lublinie

Pierwszy proces z moim udziałem jako oskarżony