Święto Niepodległości

11 LISTOPADA 2020 rok

Chwdp.tv

Transmisja z „Marszu Niepodległości” zrealizowana przez Chwdp.tv

Czujny

Transmisja „Marszu o Niepodległość” zrealizowana przez Czujny

„MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI” – ORGANIZATORZY

Odbywa się corocznie w dniu 11 listopada, który to dzień jest Narodowym Świętem Niepodległości. Jego celem jest upamiętnić dzień w którym Polska po 123 latach zaborów odzyskała Swoją niepodległość. Organizacją tegoż marszu zajmuje się od 2011 roku Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” na czele którego stoi Prezes Stowarzyszenia R. Bąkiewicz a należą do Niego organizacje nacjonalistyczne m. in. Młodzież Wszechpolska czy też Obóz Narodowo – Radykalny, będące inicjatorami „Marszu Niepodległości”. Od kilku lat można powiedzieć, że Narodowe Święto Niepodległości, które powinno być świętem każdego Polskiego obywatela, tak naprawdę zostało przywłaszczone przez organizacje skrajnej prawicy przypisujących sobie przydomek prawdziwego patrioty, narodowca a zarazem odwołując się do jedynej właściwej religii katolickiej, dążąc do stworzenia z Polski kraju wyznającego wyłącznie religię chrześcijańską. A jakie są fakty?

SYMBOLE I HASŁA ORGANIZACJI

Prawda jest taka, że organizatorami „Marszu Niepodległości”, są członkowie organizacji szerzących ideologię totalitarne, faszyzm czy też nacjonalizm, oficjalnie nazywający się Narodowcami, patriotami, czy skrajną prawicą oraz odwołują się do religii chrześcijańskiej. Oczywiście podczas udzielanych wywiadów w mediach itp. twierdzą, że tak nie jest. Jednak jak można zauważyć m. in. na organizowanych marszach podczas których używają różnych symboli oficjalnie przypisanych tym organizacją widzimy, że są to symbole kojarzone właśnie z faszyzmem czy nacjonalizmem. Również podczas tegorocznego marszu można było zobaczyć takie symbole. Falanga – symbol używany przez polskich nacjonalistów, Krzyż Celtycki – Prosty krzyż objęty lub otoczony okręgiem jest jednym z najpopularniejszych symboli wykorzystywanym przez osoby i organizacje aby reprezentować neonazizm, Szczerbiec (Mieczyk Chrobrego) – W okresie międzywojennym uproszczony obraz Szczerbieca owiniętego trzy razy biało-czerwoną wstęgą został przyjęty jako symbol polskich organizacji nacjonalistycznych. Dowodem są również skandowane hasła np. „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” – dotyczy to nawoływania do walki z ustrojem komunistycznym, czerwona hołota to określenie członków partii komunistycznej.

KONSTYTUCJA RP I USTAWA

Propagowanie totalitarnych metod i praktyk działania faszyzmu jest zakazane w Polsce z mocy prawa i podlega odpowiedzialności karnej, reguluje to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483): art. 13 oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.): art. 256 i art. 257

Patrząc z boku na „MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI”

Organizatorzy marszu pomimo zakazu organizowania zgromadzeń powyżej 5 osób w zw. z covid – 19, złożyli wniosek o jego zarejestrowanie, do Urzędu Miasta w Warszawie, wniosek ten został przez Prezydenta Miasta Warszawy rozpatrzony negatywnie. W związku z tym organizatorzy, złożyli skargę do Sądu, który rozpoznał i utrzymał w mocy decyzję wydaną przez Prezydenta Warszawy. Brak zgody na zorganizowanie marszu, był dla organizatorów nie do przyjęcia, dlatego podjęto decyzję, o zmianie formy marszu z pieszej na zmotoryzowaną o czym poinformował Prezes stowarzyszenia R. Bąkiewicz w Swoim wystąpieniu publikując wersję wideo na portalach społecznościowych, na dwa dni przed datą marszu. Jak można było usłyszeć w relacji live prowadzonej przez „Czujny„, zmiana formy była blefem zastosowanym przez organizatorów, którzy w ten sposób, chcieli obejść zakaz a z drugiej strony liczyli, że większość uczestników odczyta tą informację właśnie jako blef i przyjedzie do Warszawy. Zaplanowane przez stowarzyszenie wydarzenie odbyło się pod hasłem „Nasza cywilizacja, nasze zasady”. Patrząc na udostępnione relacje live, których autorami są „Chwdp.tv” oraz „Czujny” i porównując do lat poprzednich można zobaczyć, że blef organizatorów nie został dobrze odczytany, duża część w związku z zmianą formy postanowiła święto Niepodległości spędzić w inny sposób. Ogólnie marsz odbył się w wersji łączonej, część uczestników była pieszo a część zmotoryzowana. W marszu oprócz organizacji o których pisałem powyżej udział brały też osoby związane z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, czy też grupami w tym również tzw. „Kibole” czyli osoby z środowisk kibicowskich w szczególności fani klubów piłkarskich. Podczas przebiegu marszu a właściwie już na samym początku doszło do pierwszego starcia między uczestnikami a Policją, która zabezpieczała marsz będąc rozstawiona wzdłuż trasy, jednak nie na samej trasie a oddalona na kilkadziesiąt metrów od trasy, jak można zobaczyć na filmach. Pierwsze zamieszki miały miejsce przy rondzie de Gaulle’a w jednym z przejść pod budynkiem, gdzie doszło do ataku na Policję, którzy stali ukryci w przejściu, rzucając w ich kierunku petardy hukowe, czy też palące się race, w konsekwencji doszło do użycia przez Policję środków przymusu bezpośredniego w tym pałek policyjnych oraz użyto również strzelb strzelając do uczestników marszu, czy również fotoreporterów. Kolejnym incydentem na wysokości Mostu Poniatowskiego było podpalenie jednego z mieszkań w znajdującej się przy trasie marszu kamienicy, poprzez wrzucenie palącej się racy. Oczywiście nie było to celem osoby rzucającej tą racę lecz przypadek, ponieważ celem były zawieszone powyżej tego mieszkania tęczowe flagi oraz symbole Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Kolejne zamieszki miały miejsce przy stacji metra „Stadion Narodowy” jak również na błoniach Stadionu Narodowego Policja nawoływała do zakończenie nielegalnego marszu. Jeszcze za nim przejdę do własnej oceny, zwrócę państwa uwagę, na słowa reportera z relacji „Czujny”, który relacjonując stwierdza, że odbywający się „Marsz Niepodległości” to nie jeden a dwa marsze, gdzie ten właściwy odbywa się w wersji zmotoryzowanej a natomiast ten w którym uczestnicy poruszają się pieszo jest drugim „Marszem o Niepodległość”, w którym uczestniczą prócz wyżej wymienionych jeszcze inne stowarzyszenia tj. Wolni Polacy, Zjednoczeni itd. W Swojej transmisji wspomina również, że nagrał się materiał w którym rzekomo widać działania prowokacyjne nie umundurowanych Policjantów, którzy wchodzą w tłum zaczynają prowokację a następnie zakładają opaski z napisem Policja. O prowokacji Policji również wypowiadali się inni uczestnicy, czy też obserwatorzy. Natomiast organizatorzy odnieśli się co do przebiegu marszu podczas konferencji prasowej w dniu 12 listopada 2020 r. którą udostępniam poniżej

Myślę, że ważna jest również wypowiedź dzień po marszu, jednego z ważniejszych polityków, który jest współodpowiedzialny za to co dzieje się dzisiaj w Polsce a mianowicie A. Macierewicza.

Jak słyszymy z wypowiedzi tego polityka, stawia się po stronie organizatorów, a jednocześnie krytykuje organ Policji, czy jest to prawidłowa ocena i okazane wsparcie, odpowiedź znajdą państwo w przedstawionej poniżej własnej ocenie.

Jak oceniam „MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI”

Zacznę, od kwestii podstawowej związanej z marszem, a mianowicie co do jego legalności. Jak można było słyszeć na materiałach filmowych, było wiele różnego rodzaju opinii, czy też przerzucania się odpowiedzialnością. Nie wiem, czy związane jest to z Polską mentalnością, czy nie przestrzeganiem domniemania niewinności, a być może z powodu własnej obrony próbujemy obwiniać innych, lub też z jeszcze innego powodu. W mojej ocenie jako osoby bezpartyjnej, doświadczającej prawnej dyskryminacji, swoją ocenę przedstawię w oparciu o prawo i własne rozumowanie.

1) Marsz został zakazany – ponieważ został zakazany decyzją władz miasta Warszawy, która to decyzja została utrzymana w mocy przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie znam podstawy i uzasadnienia orzeczenia Sądu, za tym nie odniosę się w tej kwestii. Nie słyszałem, by ktoś podważał orzeczenie, więc należy uznać za prawidłowe. Przy czym mogło dojść do naruszenia art. 57 Konstytucji RP

2) Marsz był nie legalny – ponieważ odbył się wbrew zakazowi, to dało podstawę prawną Policji do interwencji i rozwiązania marszu. Zakaz dotyczył zorganizowania marszu, bez znaczenia na jego formę. Organizator nie wykorzystał wszelkich możliwości prawnych do zalegalizowania marszu.

3) Marsz był nie legalny – również w związku z art. 13 Konstytucji RP. ponieważ organizacją marszu oraz część uczestników to osoby należące do organizacji zakazanych a świadczyć o tym mogą używane symbole jak i hasła. 29 sierpnia 2019 Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ (CERD) przedstawił rekomendacje w zakresie realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji z 1966 roku i zażądał wówczas, by Polska zapewniła skuteczne wdrożenie prawa delegalizującego organizacje promujące lub nawołujące do dyskryminacji rasowej, takie jak Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga itd.

4) Marsz i zmiana formy – Organizator decyduje się na obejście prawa poprzez (blef) zmianę formy marszu, na zmotoryzowaną w efekcie marsz odbywa się w wersji pieszej i zmotoryzowanej. Oczywiście organizator tłumaczył udział uczestników w wersji pieszej, obarczając winą Policję, która zablokowała dojazd zmotoryzowanym na marsz. Zmiana formy nie miała wpływu na zalegalizowanie marszu, więc Policja działała zgodnie z prawem.

5) Marsz w relacji „Czujny” – słyszymy jak relacjonujący twierdzi, że są to dwa marsze legalne, zmotoryzowany jako „Marsz Niepodległości”, pieszy „Marsz o Niepodległość”. W ten sposób, że marsz pieszy został uznany za zgromadzenie spontaniczne. Prawo do zgromadzeń jest chronione przez art. 57 Konstytucji RP oraz art. 3 ust. 2 ustawy o zgromadzeniach, tutaj zaznaczam, że jak wynika z definicji nie można tego marszu zaliczyć do zgromadzenia spontanicznego.

6) Marsz jeden czy dwa? – Nie ma znaczenia, ponieważ był nie legalny, więc Policję miała obowiązek doprowadzić do zakończenia marszu. Ponieważ była ku temu podstawa prawna wynikająca wprost z Konstytucji RP oraz ustawy o zgromadzeniach. Potwierdza to również fakt uczestniczenia w marszu osób propagujących symbole uznane za faszystowskie czy nacjonalistyczne. Druga rzecz, to udział uczestników marszu w starciu z Policją, czy też podpalenie mieszkania rzuconymi zapalonymi racami.

7) Marsz i zachowanie Policji – Natomiast co do użycia środków przymusu bezpośredniego przez Policję uważam, że były adekwatne do sytuacji jaka zaistniała, czy też zagrożenia. Owszem, można przeprowadzić analizę każdej sytuacji indywidualnie. Jedną z nich jest niewątpliwie sytuacja, gdzie został trafiony gumową kulą w twarz doświadczony fotoreporter, osoba w starszym wieku. Osobiście uważam, że nie było to celowe zachowanie strzelającego Policjanta, lecz przypadek. Wyjaśnić należy jednak dlaczego trafienie nastąpiło w twarz, chociaż z zasady Policjant powinien celować w dolne partie ciała. Jednak bardziej istotną jest rzeczą, fakt przebywania fotoreportera, w miejscu pomiędzy Policją a uczestnikami marszu tj. na linii strzału. Kolejna rzecz dlaczego fotoreporter nie miał kamizelki czy też innego oznaczenia, że jest fotoreporterem, czy dziennikarzem.

PODSUMOWANIE

Jak sama nazwa wskazuje Narodowe Święto Niepodległości, jest świętem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej a nie świętem tylko tych, którzy uważają się za prawdziwych patriotów ponieważ przynależą do organizacji Narodowych. Jednocześnie, te osoby propagują ideologie totalitarnego faszyzmu i nacjonalizmu a więc patrząc z punktu widzenia historycznego ideologia ta ściśle jest związana z jednym z największych okupantów Naszego Kraju. W związku z tym, propagując ideologie jaką stosował okupant powinni świętować porażkę jaką faszyści i naziści doświadczyli z Polskim Narodem. Z drugiej strony jest dla mnie rzeczą nielogiczną, że część Narodu Polskiego, która nie uznaje faszyzmu, czy nacjonalizmu w dniu Narodowego Święta Niepodległości bierze udział w marszu.

Rating: 0.5 out of 4.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.