Zbliża się finał

Zbliża się do zakończenia część druga afery Orlen, co może potwierdzać fakt, podejmowanych przez władzę kolejnych kroków dewastujących nie tylko polski wymiar sprawiedliwości ale ogólnie Polskę Read More

Komisja Śledcza

ocena pracy komisji śledczej mająca wpływ na obecną sytuację reformy wymiaru sprawiedliwości Read More