Mówisz Orlen, myślisz afera

Nowy rok w Polsce zaczyna się szczególnie dla polskiego rządu i PKN Orlen od ujawnienia kolejnych afer Read More

Największa afera XXI wieku w Polsce

Kolejna afera z udziałem spółki Skarbu Państwa, a więc PKN Orlen, w czasie gdy w rządzie zasiadają osoby związane z PiS Read More

Zbliża się finał

Zbliża się do zakończenia część druga afery Orlen, co może potwierdzać fakt, podejmowanych przez władzę kolejnych kroków dewastujących nie tylko polski wymiar sprawiedliwości ale ogólnie Polskę Read More

Komisja Śledcza

ocena pracy komisji śledczej mająca wpływ na obecną sytuację reformy wymiaru sprawiedliwości Read More