Proces Cywilny

„Podkreślenia wymaga fakt, iż oskarżony decydując się na działania opisane w akcie oskarżenia powinien był się liczyć ze wszystkimi ich konsekwencjami w tym także tymi, które będą dotyczyły jego najbliższych” Read More