Podatek VAT

Najważniejsze artykuły z ustawy o podatku od towarów i usług, które są podstawą do najczęściej stawianych zarzutów przez Prokuraturę czy KAS. Tylko powstaje pytanie czy faktycznie tak jest, czy też zarzuty nie mają podstaw? Read More