Uchylić immunitet

WNIOSEK O UCHYLENIE IMMUNITETU

Prokuratura Krajowa złożyła wniosek
 1. Do Sądu Najwyższego, domagając się uchylenia immunitetu trzech sędziów tego Sądu, ponieważ Prokuratura twierdzi, że ma podstawy do postawienia im zarzutów i tak wobec:
  1. Sędziego M. Pietruszyńskiego za to, że:
   1. W dniu 23 października 2019 wydał Postanowienie wstrzymujące wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 wobec osoby skazanej na trzy lata i trzy miesiące. Zdaniem Prokuratury sędzia nie podjął działań w kwestii ustalenia czy skazany odbywa karę. Jak się okazało skazany już 3 września 2019 zaczął odbywać karę, którą na skutek działań obrońcy przestał odbywać 15 listopada 2019. Prokuratura zarzuca sędziemu niedopełnienie obowiązku.
  2. Sędziów A. Stępki i W. Wróbla za to, że:
   1. W dniu 16 października 2019 zasiadając w składzie Sądu Najwyższego pełniąc funkcję przewodniczącego i sprawozdawcy uchylili wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 27 luty 2018 wobec osoby skazanej na dwa lata pozbawienia wolności. Zarzut Prokuratury jest tożsamy z zarzutem dotyczącym pierwszego sędziego, tylko w tym przypadku dopiero po interwencji funkcjonariusza Służby Więziennej skazany został wypuszczony w dniu 18 listopad 2019, a więc ponad miesiąc po uchyleniu wyroku. W tym przypadku nie mam wiedzy ile wcześniej czasu osoba ta przebywała w zakładzie karnym.
 2. Już na wstępie nasuwa się pytanie związane z faktem, dlaczego Prokuratura domaga się uchylenia immunitetów sędziom, skoro w pierwszym przykładzie skazany odbywał karę dłużej niż po tym jak Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie, tak samo też prawdopodobnie w drugim przypadku było, ponieważ skazany mógł trafić do zakładu karnego jeszcze przed uchylonym wyrokiem.
 3. Czyżby miało to związek z wydanymi przez Ministra Sprawiedliwości oświadczeniami w styczniu i marcu 2021

NURTUJĄCE PYTANIA

Na które powinna odpowiedzieć Prokuratura
 1. Czym jest spowodowany fakt, iż dopiero po ponad roku czasu Prokuratura złożyła wniosek?
 2. Jaka jest podstawa prawna i faktyczna złożonego wniosku a następnie postawienia zarzutów?
 3. Czy w tych dwóch przypadkach gdzie skazano te osoby Prokuratura również wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetów sędziom wydającym wyroki skazujące?
 4. A w szczególności czy Prokuratura Krajowa nie dopatrzyła się naruszenia przepisów prawa w tym art. 433 & 2 k p k oraz art. 434 & 1 pkt. 1 i 2 k p k, przez skład Sądu Okręgowego w Zamościu orzekającego jako organ II instancji?
 5. Jeżeli podstawą do uchylenia wyroku przez Sąd Najwyższy były w/w przepisy, to czy powodem do bezprawnego pozbawienia wolności osoby skazanej nie było wydanie takiego orzeczenia?
 6. Czy w istocie złożenie wniosku przez Prokuraturę Krajową nie jest związane z tym, iż Sąd Okręgowy w Zamościu orzekł zgodnie z wolą Prokuratury, natomiast Sąd Najwyższy uchylił wyrok?
 7. W przeciwnym razie czy Prokuratura Krajowa nie powinna złożyć wniosku o uchylenie immunitetu wobec składu orzekającego SO w Zamościu?
 8. Czy ten przykład nie jest dowodem potwierdzającym fakt, iż upolityczniona Prokuratura wpływa na wydawane przez Sądy wyroki?
 9. Link do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2019 http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/iii%20kk%20399-18-1.docx.html

to nie pierwsze działania prokuratury politycznej

Wcześniej Prokuratura składała już wnioski
 1. Dotyczyły jednak sędziów Sądów powszechnych m. in. sędziego Igor Tuleya i sędzi Beacie Morawiec.
 2. Wobec tych sędziów powołana niezgodnie z Konstytucją RP tzw. Izba Dyscyplinarna, która posiada siedzibę w Sądzie Najwyższym, uchyliła immunitety sędziowskie.
 3. Chociaż takie uchylenie immunitetów jest nieważne, sędziowie zostali zawieszeni w wykonywaniu swoich czynności jakie w związku z pełnieniem służby sędziego są im nałożone, a więc nie zostają dopuszczani do orzekania.
 4. Wnioski, które złożyła polityczna Prokuratura Krajowa zostały uzasadnione tym, że sędziowie naruszyli przepisy prawa, za które powinny zostać postawione im zarzuty karne.
 5. Sędzia Morawiec ani sędzia Tuleya nie brali udziału w posiedzeniach tej Izby z powodu jej nielegalnego istnienia słusznie twierdząc, że uczestnicząc dawali by świadectwo jej legalności.
 6. Prokuratura polityczna krajowa, po uchyleniu immunitetów, postanowiła kilkukrotnie wzywać chociażby sędziego Tuleyę do Prokuratury celem postawienia zarzutów, sędzia ten ponieważ słusznie nie uznaje utraty immunitetu nie wstawiał się na wezwania, w zw. z tym Prokuratura zwróciła się po raz kolejny do Izby Dyscyplinarnej z wnioskiem o pozwolenie na przymusowe doprowadzenie sędziego do Prokuratury celem postawienia zarzutów.
 7. Dodam jeszcze, że jest trzeci sędzia, który również został decyzją tej nielegalnej Izby zawieszony to sędzia Paweł Juszczyszyn.

jakie zapadnie postanowienie

Na wniosek o przymusowym doprowadzeniu sędziego
 1. W dniu 21 kwietnia 2021 r Izba Dyscyplinarna, która jest nieuznawana , przez większość środowiska prawniczego w Polsce jak również i instytucji stojących na straży prawa Unii Europejskiej, ma rozpoznać wniosek politycznej Prokuratury Krajowej i wydać postanowienie o przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuley w celu postawienia zarzutów.
 2. Ogólnie już dzisiaj tylko w ocenie tych, którzy bardzo chcą by Polska była krajem praworządnym, cały czas wierzą, że tak jest oraz osoby, które nie są zainteresowane tym bardzo ważnym dla kraju tematem. Natomiast osoby, których to dotyczy czy to sędziowie czy też zwykli obywatele zdają sobie sprawę, że Polska to kraj w którym praworządność czy sprawiedliwość to tylko puste słowa.
 3. Moim zdaniem, jeżeli ta Izba wyda Postanowienie godne z wolą polityczną Prokuratury a następnie zostanie ono zrealizowane przez służby, będzie to nie tylko bezwzględny dowód na brak praworządności czyli bezprawie istniejące w Polsce. Potwierdzi to również, że w Polsce jest dyktatura, czy też co w mojej ocenie jest rzeczą najbardziej realną i oczywistą, że w Polsce rządy są sprawowane przez mafię pod płaszczem partii politycznej, która jest skłonna niszczyć tych, którzy staja na jej drodze.
 4. Już od godzin porannych przed Sądem Najwyższym gdzie mieści się Izba Dyscyplinarna, zgromadziły się osoby stojące w obronie nie tylko sędziego Tuley, ale w obronie każdego z Nas, ponieważ bez niezależnych Sądów władza może zniszczyć każdego z Nas.
 5. Poniżej udostępniam nagranie z transmisji na żywo, którego właścicielem jest Włodek Ciejka Tv, który jest niezależnym dziennikarzem transmitującym takie wydarzenia i udostępnia na swojej stronie Włodek Ciejka Tv
 1. Panowie z Izby Dyscyplinarnej z siedzibą w Sądzie Najwyższym, postanowili budować napięcie wśród polskiej społeczności a jednocześnie przedłużać swoje show, ponieważ po prawie 12 godzinach obrad ogłosili przerwę do godziny 12.00 dnia następnego, by wznowić posiedzenie.
 2. Tak na marginesie napiszę tylko, że posiedzenia Sądu rozpoznają wnioski o doprowadzenie czy też zastosowanie środka zabezpieczającego w tym aresztu w czasie od dziesięciu minut do pół godziny. Można też przyjąć, że wyroki skazujące ludzi na kary więzienia pomimo, rozpoznawania na kilku terminach, to czas faktyczny w przeliczeniu na godziny, byłby krótszy od czasu trwania tego rozpoznania wniosku.
 3. Drugi dzień trwa show Izby Dyscyplinarnej, która wznowiła posiedzenie z godzinnym opóźnieniem i prowadziła przez kolejnych dziesięć godzin wydając na końcu postanowienie o odrzuceniu wniosku złożonego przez Prokuraturę Krajową odnośnie przymusowego doprowadzenia do Prokuratury sędziego Igora Tuley w celu postawienia zarzutów karnych.
 4. Oczywiście można byłoby stwierdzić, że jest to korzystne postanowienie dla sędziego, jednak z prawnego punku patrzenia, tak nie jest z prostej przyczyny, to postanowienie ma taką samą wartość prawną jak postanowienie które byłoby przeciwne, czyli wyrażające zgodę na doprowadzenie. Ponieważ nie można uznać za prawidłowe postanowienie które jest korzystne a nie uznać gdy jest nie korzystne.
 5. Zresztą jak można było się spodziewać Prokuratura już zapowiedziała, że złoży odwołanie od decyzji o czym można przeczytać np. w artykule na stronie www.msn.com
%d bloggers like this: