Ustrój Polski

NA WSTĘPIE

 1. Nie łatwo pisać krytycznie na temat swojej ojczyzny szczególnie, jak człowiek większość swojego życia poświęcał dla jej dobra. Nigdy nawet przez ponad czterdzieści lat nie przyszło człowiekowi do głowy, by miał opuścić swoją ojczyznę. Nawet fakt, że w odwzajemnieniu od strony organów państwowych człowiek doświadcza, naruszenia swojej godności, że organy naruszają jego podstawowe prawa w tym prawa człowieka i podstawowe wolności. Nie pomaga pisać gorzkich, negatywnych słów o ojczyźnie.
 2. Wiele zapewne jest osób, mających podobne doświadczenia z organami państwa, naruszającymi ich podstawowe prawa. A ponieważ starają się zapominać o złych doświadczeniach, w celu wymazania ich z pamięci, często też boją się o tym mówić i dzielić z innymi.
 3. Pamiętając również o części społeczeństwa, która nigdy nie doświadczyła takich rzeczy, przez co nie jest wstanie uwierzyć, a często nawet nie chce o tym słuchać.
 4. Co prawda w ostatnim czasie, można odnieść wrażenie, że co raz więcej prawdy zostaje ujawnione, wypływa na powierzchnię, co może świadczyć, że coraz więcej osób przestaje bać się mówić czy pisać o prawdziwych faktach. Jest to spowodowane w szczególności faktem, że ingerencja władz w prawa człowieka i podstawowe wolności zaczyna dotykać co raz większej grupy społeczeństwa. Między innymi ma to związek z ogłoszeniem epidemii Covid-19 i wprowadzeniem restrykcji obejmujących całe społeczeństwo. Jednak łamanie tych restrykcji nie wiąże się z tak dotkliwymi karami, jak w przypadku, tych które wiążą się z tak dotkliwymi karami, jak wiele lat spędzonych w więzieniu. Więc dużo więcej ludzi podejmuje walkę w obronie swoich praw, dając tym samym więcej odwagi innym.
  1. Co jest bardzo ważne i o czym musimy pamiętać na przyszłość? To prawda.
 5. Prawdą jest, że ukrywanie faktów dotyczących łamania praw człowieka i podstawowych wolności, staje się przyczyną, do dalszego łamania tych praw, przez władzę i im podlegające organy państwowe, w stosunku do coraz większego grona osób, grup społecznych itp.
 6. Prawdą na dzień dzisiejszy jest to, że ukrywanie faktów o łamaniu prawa, doprowadziło do tego, iż Polska nie jest już krajem demokratycznym, praworządnym czy też opartym na sprawiedliwości społecznej. Polska przez ostatnich wiele lat systematycznie podążała drogą ku ustrojowi autorytarnemu, którego ekstremalną wersją jest totalitaryzm, jednak większość z nas nie dopuszczała do siebie takiej myśli, aczkolwiek od paru lat pojawiały się cechy charakterystyczne tego ustroju. Tylko nikomu nie mogło przyjść do głowy, że znajdą się osoby, które dla własnej korzyści zniszczą to, o co wiele pokoleń walczyło, czy chociażby my sami walcząc z komunizmem.
 7. Wystarczy się zapoznać z definicją ustrojów, a szczególnie jakie są cechy charakterystyczne tych ustrojów i porównać z cechami demokracji, by wysnuć wniosek jaki ustrój polityczny jest w Polsce.
 8. Autorytaryzm – ustrój polityczny: w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego zatwierdzane są przez podporządkowany mu parlament. W systemie ważną rolę sprawuje; cenzura, policja polityczna i wojsko, które są narzędziami do tłumienia przejawów działalności opozycyjnej i niezadowolenia społecznego. W autorytarnym ustroju może, lecz nie musi występować partia rządząca. W dużej części rządów autorytarnych istnieje jednak jednopartyjny system rządów. Podstawową różnicą między systemami jest brak ingerencji w życie osobiste obywateli w przypadku państwa rządzonego autorytarnie.
 9. Cechy totalitaryzmu: autokratyzm, kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia i ingerencja w przekonania, poglądy, zachowania obywateli, rozbudowana propaganda (kłamstwo staje się prawdą), dezinformacja, pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją, wymiarem sprawiedliwości – wykorzystywanymi jako element represji przeciwko społeczeństwu; psychologia nienawiści: kreowanie i podsycanie nienawiści; zasada wodzostwa; rozbudowana biurokracja.
 10. Nie każdy człowiek jest skłonny podzielić się swoimi doświadczeniami, zdając sobie sprawę, że może zagrażać to jego życiu. Jednak z różnych powodów jeden czy drugi człowiek dzieli się swoim doświadczeniem. Robi to wówczas, gdy dochodzi do przekonania, że nawet jeżeli jemu to nie pomoże, to być może pomoże to innemu człowiekowi, pamiętając, iż nie zawsze prawda dociera do społeczeństwa, często prawda jest ukrywana przez władzę i media, w zamian społeczeństwu sprzedaje się kłamstwo, które wielokrotnie powtarzane, zostaje uznane przez społeczeństwo za prawdę.
 11. Natomiast prawda przekazywana przez zwykłego człowieka, często jest odbierana za niewiarygodną a on sam, nie tylko nie usłyszy żadnego słowa wsparcia czy zrozumienia, lecz wręcz przeciwnie, nie daje się takiej osobie wiary w to co mówi, a często wręcz taki człowiek spotyka się z krytyką, poniżeniem, robi się z niego kłamcę czy przestępcę itd. Często dopiero musi dojść do tragicznego w skutkach wydarzenia, by dotarło do nas, to co zwykły szary człowiek chciał nam przekazać. Jednym z takich przykładów, jest na pewno „Zwykły Szary Człowiek” śp. Piotr Szczęsny, który oddał swoje życie, by przekazać nam zwykłym obywatelom swój „Protest i Manifest”, zrobił to z nadzieją, że się obudzimy. Jego ofiara, pokazuje nam jak bardzo jesteśmy otumanieni kłamstwem, obłudą, tej dyktatury. Wystarczy popatrzeć jak z każdym rokiem od jego śmierci przybywa co raz więcej osób do których ten manifest dotarł. Pozwolę sobie przytoczyć jego treść, tak by każdy mógł sam przeczytać i zobaczyć, że część punktów z protestu dopiero po jego śmierci zaczęła być widoczna dla nas.
 12. PROTEST

Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich.

Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.

Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.

Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z Prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności.

Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane.

Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju.

Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu).

Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu „religii smoleńskiej” i na tym tle dzieleniu ludzi.

Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się „miesięcznice smoleńskie”: przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej.

Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji.

Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów takich jak np. Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK.

Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii.

Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych (i LGBT), muzułmanów i innych.

Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite) Trójki – radia, którego słucham od czasów młodości.

Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów.

Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie edukacji.

Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.

Protest – „Zwykłego Szarego Człowieka” – Piotra Szczęsnego z dnia 19 październik 2017 roku. Warszawa
 1. MANIFEST

Protestów pod adresem obecnych władz mógłbym sformułować dużo więcej, ale skoncentrowałem się na tych. które są najbardziej istotne, godzące w istnienie i funkcjonowanie całego państwa i społeczeństwa. Nie kieruję żadnych wezwań pod adresem obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało. Wiele osób mądrzejszych i bardziej znanych ode mnie, podobnie jak wiele instytucji polskich i europejskich wzywało już tę władzę do różnych działań i niezmiennie te apele były ignorowane, a wzywający obrzucani błotem. Najpewniej i ja za to, co zrobiłem też takim błotem zostanę obrzucony. Ale przynajmniej będę w dobrym towarzystwie. Natomiast chciałbym, żeby Prezes PiS oraz cała PiS-owska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i że mają moją krew na swoich rękach.
Wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, tych którzy decydują o tym kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu co robi obecna władza i przeciwko czemu ja protestuję. I nie dajcie się zwieść temu, że co jakiś czas działalność władz uspokaja się i daje pozór normalności (jak choćby ostatnio) – za kilka dni czy tygodni znowu będą kontynuować ofensywę, znowu będą łamać prawo. I nigdy nie cofną się i nie oddadzą tego co już raz zdobyli.
Wprawdzie to już dość wyświechtane powiedzenie, ale bardzo tutaj pasuje: Jeśli nie my to kto? Kto jak nie my, obywatel ma zrobić porządek w naszym kraju? Jeśli nie teraz to kiedy? Każda chwila zwłoki powoduje, że sytuacja w kraju staje się coraz trudniejsza i coraz trudniej będzie wszystko naprawić. Przede wszystkim wzywam aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS – nawet jeśli podobają się wam postulaty PiS-u to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysły w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie. Tych, którzy nie popierają PiS-u, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje wzywam do działania – nie wystarczy czekać na to co czas przyniesie, nie wystarczy wyrażać niezadowolenia w gronie znajomych, trzeba działać. A form i możliwości jest naprawdę dużo. Proszę was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PiS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę (tego właśnie by chciał PiS) ani „nawrócić ich” (bo to naiwne) ale o to aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Być może wystarczy zmiana kierownictwa partii.

Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej! Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj, zanim całkowicie pozbawi nas wolności. A ja wolność kocham ponad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać samospalenia i mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób, że społeczeństwo się obudzi i że nie będziecie czekać aż wszystko zrobią za was politycy – bo nie zrobią!
Obudźcie się! Jeszcze nie jest za późno!

Manifest – „Zwykłego Szarego Człowieka” – Piotra Szczęsnego z dnia 19 październik 2017 roku. Warszawa
 1. Nie wiem, może jest już za późno, by przeciwstawić się temu okrutnemu systemowi jaki mamy dzisiaj w Polsce, ale czy możemy nic nie robić i zwyczajnie się temu poddać?
 2. Odpowiedź powinna być bardzo prosta i jednoznaczna NIE, gdyby nie jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla polskiego społeczeństwa i wynika z Naszej historii a dokładniej mam tu na myśli zabory. Myślę, że każdy pamięta z historii, że dochodziło do sytuacji, że Polska znikała na mapach świata, ziemia była dzielona wśród zaborców i dopiero wówczas będąc na kolanach, nasi przodkowie natchnieni duchem walki wstawali z kolan i podejmowali się odzyskania Polski. Wiemy, że ta historia się powtarzała. Czy dzisiaj nie mamy podstaw, by czuć się jako człowiek zniewolony? owszem Polska nie znikła z mapy świata, ale to jeszcze gorsze uczucie, jeżeli człowiek zostaje zniewolony przez drugiego człowieka, gdzie razem mieszkają w obrębie kawałka ziemi, zwanego Ojczyzną.
 3. Wiem, że wielu ludziom na pewno nie spodoba się moja ocena czy też nie da temu wiary, że Polska to kraj autorytarny (totalitarny). Uważam również, że za powstanie tego systemu odpowiada, każdy człowiek, który na terenie tego kraju się urodził, oczywiście w różnym stopniu. Myślę również, że przywrócenie systemu demokratycznego, lub innego systemu służącemu i zapewniającemu prawa i wolność człowiekowi, będzie możliwa dopiero wówczas, gdy każdy z Nas poczuje chociaż trochę swojej winy, w upadku ustroju demokratycznego i będzie chciał odkupić swoją winę. W jaki sposób? każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nie będzie trudno znaleźć odpowiedzi na to pytanie. A teraz wskaże po kolei, kto ponosi największą odpowiedzialność za doprowadzenie do zaistnienia systemu autorytarnego (totalitarnego) w Polsce,
  1. Władza – ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza.
  2. Partie polityczne – politycy
  3. Korporacja prawnicza – adwokaci, radcowie prawni itp.
  4. Media – publiczne i niezależne
  5. Administracja państwowa – urzędnicy
  1. Służby państwowe – prokuratorzy, organy ścigania, wojsko
  2. Społeczeństwo – każdy człowiek, który urodził się w Polsce
 4. W ocenie niektórych ludzi z wyżej wymienionej grupy uważa, że przywrócić w Polsce normalne życie dla każdego człowieka nie będzie łatwe, ale i też nie na tyle trudne, by nie dało się tego w miarę szybko naprawić. Wiem, że część tak myślących nie zdaje sobie sprawy z obecnej sytuacji jaka panuje w kraju, część być może świadomie mówi tak, ponieważ nie chce dopuścić do siebie myśli, że żyje w kraju autorytarnym rządzonym przez dyktatora, jest też znaczne grono, które patrzy tylko na siebie, żeby jemu było dobrze, bo przecież on nie jest winny tego, że sąsiad jeszcze nie dawno był normalnym człowiekiem a dzisiaj to tylko cień człowieka.
 5. Myślę, że również społeczeństwo europejskie czy międzynarodowe, tak na dobrą sprawę, nawet jak widzi objawy pewnych cech tego systemu panującego w Polsce, to po prostu nie jest wstanie uwierzyć w to co widzą i szczerze mówiąc nie powinno to nikogo dziwić, skoro tego nie widzi, czy też nie mówi o tym polskie społeczeństwo.
 6. Jako człowiek urodzony w Polsce, obecnie przez kilka ostatnich lat patrzący na to co dzieje się w kraju nie co z boku, nie jestem wstanie zgodzić się z myśleniem, że wystarczy wygrać wybory, by obalić system, a następnie powprowadzać zmiany w prawie, by wrócić do normalnego życia w państwie demokratycznym. Ja natomiast szukam, dla siebie odpowiedzi, czy Polska była krajem demokratycznym po 89′? Myślę, że była to tylko namiastka, która stwarzała pozory systemu demokratycznego i w wielu przypadkach zwykłego człowieka oślepiła. Dlatego, też uważam za mało prawdopodobne, by wygranie wyborów i zmiana przepisów wystarczyła do przywrócenia w Polsce demokracji, to jednak zaszło zbyt daleko. Obecnie widać już wiele cech charakterystycznych, dla systemu autorytarnego (totalitarnego), w naszym kraju. Nie mogę uwierzyć, by ta totalitarna władza w sposób demokratyczny oddała władzę. Przyznam, że z zasady jestem realistą a nawet pesymistą, więc podejrzewam, iż powrót do normalności może nastąpić dopiero w kolejnym pokoleniu. Wystarczy zobaczyć na kraje w których demokratyczny ustrój jest zakorzeniony od wieków czy od wielu dziesiątek lat, tam nie dochodzi do tak częstych zmian ustroju. Prawda jest taka, że w Polsce namiastka demokracji przetrwała zaledwie dwadzieścia sześć lat od 1989 do 2015 roku.
 7. Właśnie mija siedem lat, a więc od 2014 roku, gdy jako wolny człowiek, będąc członkiem stowarzyszenia Zjednoczeni.net wraz z innymi członkami tego stowarzyszenia oraz ludźmi z innych grup wolnościowych, czy zwolenników demokracji bezpośredniej m. in. 1Polska, działaliśmy na rzecz wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Już w tamtym czasie wielu ludzi uważało, że demokracja pośrednia nie jest prawdziwą demokracją. Wówczas, każdy świadomy człowiek był wstanie zobaczyć, że wybieranie między partiami nie służy Polsce i społeczeństwu. Wielu z nas było przekonanych, że partie startujące w wyborach mają na celu dobro partii a nie dobro Polski. Dlatego, chcieliśmy zmienić nie tyle sam ustrój demokratyczny, lecz jedynie wprowadzić inny wariant demokracji, czyli wariant demokracji bezpośredniej, który obowiązuje m. in. w Szwajcarii, Liechtensteinie, a początki tego wariantu sięgają czasów starożytnych Aten. Jednak, wiele czynników, które się ujawniły w jednym czasie spowodowało, że plan który realizowaliśmy, musieliśmy przerwać. Oczywiście upadł pewien projekt, co nie oznacza, że nie ma świadomych ludzi oraz innych projektów, które dążą do wprowadzenia takiego systemu. Po upadku w 2015 roku projektu Zjednoczeni.net, stwierdziłem że polskie społeczeństwo musi upaść na kolana, jak pokazuje historia i wtedy dopiero otworzy oczy i zacznie wstawać z kolan. Prawda jest taka, że wówczas, przed wyborami parlamentarnymi była ku temu ostatnia możliwość, by wprowadzić demokrację bezpośrednią w sposób pokojowy, demokratyczny i zgodnie z Konstytucją RP. Dowodem jest chociażby podjęta przez projekt 1Polska próba wystartowania w wyborach prezydenckich 2019, jaki był efekt można przeczytać i zobaczyć https://wolnislowianie.wordpress.com/2019/08/27/1polska-zostala-rozwiazana/comment-page-1/
 8. Wracając już do tematu, będę chciał przedstawić swoje zdanie i wskazać, jakie są powody i przyczyny powstania systemu autorytarnego (totalitarnego) w Polsce. Jeżeli chodzi jaki jest rzeczywisty powód, to nie trudno go znaleźć, wystarczy przeczytać artykuły na tym blogu. Inaczej natomiast wygląda kwestia kto i w jaki sposób przyczynił się do wprowadzenia systemu autorytarnego (totalitarnego). Zapewne każdy wie, że każdy ustrój opiera się na prawie i dlatego w zależności od prawa ustanowionego, obowiązującego i jego przestrzegania, możemy określić ustrój danego kraju. W Polsce po 1989 roku wprowadzono ustrój demokratyczny, który został wpisany do Konstytucji RP. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. W związku z tym, jeżeli widzimy cechy charakterystyczne dla systemu autorytarnego (totalitarnego), to przyjmujemy, że doszło w Polsce do upadku systemu demokratycznego. A więc możemy dojść do wniosku, że musiał zostać zmieniony lub naruszony demokratyczny system prawny, na co polskie społeczeństwo w sposób oczywisty nie wyraziło zgody, ani nie zostało oficjalnie o takiej zmianie systemu prawa poinformowane, przez władzę. Za tym, władza musiała robić, to w sposób potajemny i stopniowy, by nie wzbudzić podejrzeń z strony społeczeństwa. Tak też robiła, a większość społeczeństwa dawała świadomie czy nieświadomie przyzwolenie, na łamanie praw człowieka i podstawowych wolności, oraz przyzwolenie na ustanawianie prawa, które w żaden sposób nie koreluje z prawem najwyższym, które stanowi istotę istnienia każdego człowieka. Za nim przejdę do przedstawienia swojej oceny sytuacji Polski i Polaków, odwołam się jeszcze do podstawowych filarów prawa, ponieważ jest to podstawa na której opieram swoją analizę, ocenę, bądź też wyciągam wnioski, lub opieram tezę.
  1. Podstawami prawa demokratycznego jest prawo naturalne i prawo stanowione.

PRAWO NATURALNE

 1. Prawo naturalne – lex naturalis, jest to uniwersalny, pierwotny zbiór norm wynikających z natury istnienia człowieka. Nie jest przez nikogo narzucone. Obowiązuje bez konieczności uznawania go przez władzę. Co warto podkreślić prawo naturalne jest niezbywalne, czyli żadnego człowieka nie można tego prawa pozbawić ani nie można się tego prawa zrzec.
 2. Prawo naturalne – jest uniwersalne bez względu na poglądy, wyznawaną wiarę, pochodzenie, rasę czy wiek. Jest fundamentem etyki. Kompasem moralnym dla wszystkich ludzi. Prawo naturalnego od prawa stanowionego przede wszystkim odróżnia to, że to pierwsze jest niezbywalne a więc nie można się go zrzec ani pozbawić go innego człowieka, jest niezbywalne.
 3. Przykładami prawa naturalnego są: prawo do życia, do własności, do zabawy, do religii. Prawo naturalne opiera się w swej podstawie na naturze ludzkiej, nie można więc go zniszczyć lub zabrać człowiekowi, powinno być nadrzędne wobec prawa stanowionego a tym samym powinno być wyznacznikiem przy tworzeniu prawa państwowego. Co do zasady prawo naturalne nawiązuje do godności człowieka, sprawiedliwości społecznej i powszechnego dobra i sprzeciwia się dążeniu władzy państwowej do osiągania własnych celów. Prawo naturalne jest bardziej trwałe i stabilne niż prawo stanowione.
 4. Prawo Naturalne, gwarantuje: ● Prawo do życia ● Prawo do własności ● Wolność osobistą ● Zakaz tortur ● Wolność od niewoli (prawo do samo posiadania) ● Prawo do owoców swojej pracy.
 5. Opis tych praw brzmi jasno i klarownie (w porównaniu z bełkotem prawa stanowionego):
  1. 1. Nie krzywdź innych
  2. 2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie
  3. 3. Tylko tyle i aż tyle
  4. 4. Niewolnictwo i wszelkie jego przejawy w jakiejkolwiek formie są bezwzględnie zakazane!
 6. Ze względu na przecięcie prawa naturalnego i praw naturalnych, prawo naturalne zostało uznane lub przypisane jako kluczowy element w Powszechnej Deklaracjach Praw Człowieka, Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Podczas gdy pozytywizm prawniczy powiedziałby, że prawo może być niesprawiedliwe, nie będąc w żaden sposób prawem, orzecznictwo prawa naturalnego mówiłoby, że w niesprawiedliwej normie jest coś prawnie niesłusznego. Prawo naturalne – https://pl.abcdef.wiki/wiki/Natural_law.
 7. Dlatego każdy człowiek, każdy z nas musi być świadom tego, że nasze życie opiera się na prawie naturalnym, które jest nadane nam z dniem przyjścia na świat oraz drugim prawie stanowionym. Prawo to jest stanowione przez dany system, jaki obowiązuje na danym kawałku ziemi, gdzie dana istota żywa, człowiek się urodził. W chwili, gdy matka czy ojciec dadzą się do urzędu, by zgłosić narodziny swojego potomka, to nowonarodzony człowiek nieświadomie zostanie objęty prawami stanowionymi, zostaje jemu nadany numer pod którym będzie widniał w systemie

PRAWO STANOWIONE

 1. Drugim filarem prawa, jest prawo stanowione, przez władzę danego kraju. Najważniejszym aktem prawa obowiązującego, każdego człowieka w Polsce, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwiecień 1997 roku https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
 2. W zamyśle Konstytucja RP opiera się o prawo nadrzędne jakim jest prawo naturalne, tym samym gwarantuje nam prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności, zakaz tortur, wolność od niewoli, Prawo do godności człowieka, poszanowania sprawiedliwości itp. o czym mówi już preambuła Konstytucji RP.
 3. Fragment preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – PREAMBUŁA z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 1. Prawo naturalne jak i Konstytucja RP oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe, stanowią podstawy prawa.
 2. Dalsze ustanawianie prawa stanowionego zostaje wprowadzane zgodnie z prawem najwyższym tj. Konstytucją RP art. 87 ust. 1 Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
 3. Konstytucja RP art. 10 określa, że w Polsce ustrój opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej oraz wskazuje kto sprawuje daną władzę.

WŁADZA USTAWODAWCZA

 1. Władzę ustawodawczą sprawują dwie izby parlamentu Sejm i Senat, w których zasiadają wybierani, spośród wskazanych przez partię kandydatów, którzy w wyborach otrzymali od społeczeństwa mandat posła lub senatora. To właśnie te dwie izby ustanawiają nowe przepisy prawa poprzez analizę projektów ustaw, zapoznanie się z tymi projektami i na końcu przeprowadzając głosowanie za przyjęciem lub odrzuceniem danego projektu. Dodatkowo zgodnie z art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością rządu. Działalność parlamentu jest wskazana w art. 95 do art. 125 Konstytucji RP.

WŁADZA WYKONAWCZA

 1. To Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów (rząd). Prezydent zostaje wybrany przez społeczeństwo w wyborach powszechnych spośród kandydatów przedstawionych przez partie polityczne. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem kraju, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych państwa polskiego art. 126 do art. 145 Konstytucji RP. Natomiast rząd zostaje wybrany przez partię polityczną, która w wyborach do parlamentu uzyskała najwięcej głosów poparcia, może być tak, że jedna partia nie jest wstanie utworzyć rządu z pośród członków swojej partii i wówczas zawiązuje tzw. koalicję z inną partią, z którą łączą ją podobne poglądy, np. prawicowe, lewicowe itp.
 2. Rada ministrów kieruje pracami administracji rządowej, zapewnia wykonanie ustaw, kieruje wykonaniem budżetu itd. art. 146 do art. 162 Konstytucji RP. Składa się z Prezesa Rady Ministrów (Premier) oraz Ministrów różnych gałęzi państwa.

WŁADZA SĄDOWNICZA

 1. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz art. 173 do art. 201 Konstytucji RP. Sądy stanowią w Polsce wymiar sprawiedliwości, na czele z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądami powszechnymi i wojskowymi. Natomiast do Trybunału Konstytucyjnego należy orzekanie o zgodności przepisów ustanowionych w ustawie z przepisami zapisanymi w Konstytucji RP oraz rozpoznawanie skarg konstytucyjnych. Kolejny Trybunał Stanu orzeka w sprawach naruszenia ustaw lub Konstytucji, przez zasiadających w najwyższych organach władzy m. in Prezydent, Premier, Minister itd.

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

 1. W Konstytucji RP. zostały jeszcze zagwarantowane trzy organy kontroli art. 202 do art. 215.
  1. Najwyższa Izba Kontroli – jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlegającym pod sejm, który kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich – stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.
  3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Jej członek nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

Z WŁASNEGO PUNKTU WIDZENIA

 1. Za tym, na podstawie przedstawionych filarów prawa naturalnego jako nadrzędnego, nad prawem stanowionym, należy przyjąć, że najwyższe prawo stanowione jakie obowiązuje w Polsce, czyli Konstytucja RP zostało ustanowione w oparciu o prawo naturalne. Tym samym, każde kolejne w hierarchii źródło prawa musiało korelować z najważniejszym i najwyższym prawem.
 2. Polska po obaleniu komunizmu, stała się krajem o ustroju demokratycznym, co zostało wpisane do Konstytucji RP, ustrój demokratyczny opiera się o prawo naturalne.
 3. Jedną z istotnych cech ustroju demokratycznego, jest przestrzeganie prawa Konstytucyjnego RP. dotyczącego podziału władzy. Dlaczego jest to tak ważna cecha? otóż dlatego, żeby zapewnić wprowadzanie ustaw i innych aktów prawnych, zgodnych z Konstytucją RP. Taką władzę w systemie demokratycznym sprawują niezależne Sądy i Trybunały. Szczególnie, jeżeli mówimy o zgodności ustaw z Konstytucją to odpowiedzialnym jest Trybunał Konstytucyjny, natomiast Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości i orzekają w sprawach gdy doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
  1. Z tego można wyciągnąć pierwszy wniosek, skoro zostały w Konstytucji RP określone organy, które pełnią w Polsce władzę, w polskiej rzeczywistości decyzje są podejmowane przez nieupoważnioną osobę i następnie zatwierdzane przez podporządkowany tej osobie parlament, więc są to znamiona przypisane do ustroju autorytarnego. Myślę, że większość Polaków na pewno słyszała, że taka sytuacja ma miejsce już od 2015 roku. Za tym winę należy przypisać władzy ustawodawczej i wykonawczej, która zatwierdzała decyzje dyktatora, tutaj pośrednio winę ponoszą również politycy opozycyjny.
 4. Ktoś zapyta, a co z trzecią władzą, czyli Sądy i Trybunały? Zaraz postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Jak już wyżej pisałem, zmiana systemu nie odbywa się z dnia na dzień, wystarczy sobie przypomnieć ile czasu zajęło by Polska wygrała z komunizmem i stała się krajem demokratycznym. W tym przypadku pewne działania, według własnej wiedzy zostały podjęte już w latach 2005 – 2007, ale nie były one tak widoczne i oczywiste, by komukolwiek przyszło na myśl, że doprowadzi to do zmiany ustroju w Polsce. Myślę, że wówczas, mogło nawet nie być to zamiarem osób, które dzisiaj za to ponoszą szczególną odpowiedzialność.
  1. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach m. in. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, robiąc to na wniosek np. Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich.
  2. Musimy pamiętać, że najważniejszym prawem jest Konstytucja RP., to znaczy, iż wszystkie wprowadzane przepisy prawa nie zależnie jakim aktem prawnym czy to ustawą czy rozporządzeniem, muszą być zgodne z Konstytucją RP. Jednak przyjęto zasadę domniemania zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i na tej zasadzie władza ustawodawcza, ustanawia przepisy prawa, tym samym nie została zweryfikowana przez Trybunał Konstytucyjny zgodność ustanowionych przepisów z Konstytucją. A więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo obowiązywania przepisów prawa, które są niezgodne z prawem najwyższym.
  1. Sądy powszechne orzekają na podstawie materiału dowodowego przekazanego wraz z aktem oskarżenia i na podstawie ustanowionych przepisów prawa, również przyjmując zasadę domniemania zgodności ustanowionych praw z Konstytucją. Sąd powszechny nie jest obowiązany do weryfikowania zgodności prawa z Konstytucją, nie jest również upoważniony w Konstytucji do bezpośredniego występowania z wnioskiem o zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami a jedynie może wystąpić do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego a ten do Trybunału Konstytucyjnego. Ograniczenie w Konstytucji organów, które zostały upoważnione do występowania z wnioskiem o weryfikację zgodności prawa z Konstytucją, jest zasadne, a problemem jest, przyjęcie zasady domniemania zgodności, przez uprawnione organy.
 5. Nie jest dzisiaj żadną tajemnicą, że osoby które doprowadziły do zmiany systemu w Polsce i obecnie sprawują władzę wykonawczą oraz mają większość wśród władzy ustawodawczej, w sposób dość łatwy zdołały doprowadzić do uzależnienia trzeciej władzy tj. Sądy i Trybunał oraz organy ścigania, gwarantując sobie brak poniesienia odpowiedzialności karnej. Co istotne, w tym przypadku należy zauważyć, że o ile wśród osób związanych z trzecią władzą, znajdują się osoby, które stawiają czoła w walce o przywrócenie państwa demokratycznego i praworządnego opartego na podziale władzy, mam tu na myśli niezależnych sędziów i prokuratorów, tak nie można tego powiedzieć o osobach sprawujących władzę ustawodawczą.
 6. W tym miejscu można powiedzieć, że jak nie jedni to drudzy wspierają dyktaturę, takim przykładem jest, chociażby poparcie w dniu 09 luty 2022 r. kandydatury Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego J. Przyłębskiej, który co prawda już wcześniej został uzależniony od dyktatury, ale to nie znaczy, że należy jeszcze bardziej go uzależniać, a poparcie tego kandydata jest właśnie wzmocnienie zależności. Wystarczy przypomnieć, że jest to przyjaciel Z. Ziobry, który w 2007 r. był Prokuratorem Generalnym, a szefem ABW był B. Święczkowski, tym samym razem nadzorowali akcję zatrzymania B. Blidy, podczas której straciła życie. Z poniższego materiału wynika, że są jeszcze wśród osób władzy ustawodawczej, są jeszcze osoby które o tym pamiętają, ale też i tacy, dla których śmierć człowieka i brak poniesienia odpowiedzialności za tą śmierć nie ma znaczenia, liczą się własne korzyści. Tutaj jeszcze udostępniam link bezpośrednio do materiału „Wiadomości Onet
 1. W okresie 2005 – 2007, doszło do wydarzeń, które mogły być najważniejszym powodem, dla którego władza jest skłonna zrobić wszystko co możliwe, włącznie z tym co już zrobiła, czyli z wprowadzeniem ustroju autorytarnego, ale również jak możemy w mediach usłyszeć, skłonni są do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. W tym miejscu, ponieważ te wydarzenia spowodowały utratę władzy na osiem lat, pojawia się kolejna grupa, która przyczyniła się do zmiany systemu, mam na myśli partie polityczne, które sprawowały władzę od 2007 – 2015. Ponieważ pomimo, że istniały ku temu przesłanki, nie doprowadzili przed wymiar sprawiedliwości osoby związane z tamtymi wydarzeniami. W końcu pozwolono osobom z tej partii, by przy pomocy wielokrotnie powtarzanych kłamstw, które dla wielu stawały się prawdą (propaganda) doszli w 2015 roku do władzy. Nie można zapomnieć, że również przyczyniła się do tego tzw. czwarta władza, czyli media, między innymi przemilczając chociażby dalszą część afery Orlen itp. oraz większość naszego społeczeństwa, która daje przyzwolenie na takie działanie władzy. Nie bez winy zostają również prawnicy, którzy często przyzwalają na naruszenie prawa przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.
 2. Jak dzisiaj możemy zobaczyć czy nawet doświadczyć, obecna dyktatura jest wstanie w bezprawny sposób prowadzić inwigilację każdego z nas niezależnie czy ktoś jest zwykłym przedsiębiorcą walczącym o swoją godność, sprawiedliwość i poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, czy jest politykiem opozycji, czy też w inny sposób naraził się tej władzy. Wystarczy przeczytać kilka wiadomości, o tym w jaki sposób nas inwigilują, a także chcą zdyskredytować. Dla przykładu podam odnośnik do materiału o tym świadczący.
%d bloggers like this: