Wizyta w Konsulacie

KONSULAT RP W OSTRAVIE

  1. Odkąd mieszkam od kilku lat w Ostravie Czech Republik, nie bywałem częstym gościem polskiego Konsulatu, który ma siedzibę w tym mieście. Ostatni raz miało to miejsce po ostatnich wyborach na Prezydenta RP w 2020 roku, poszedłem do Konsulatu celem złożenia protestu przeciw wyborom na Prezydenta, był to lipiec 2020 roku. Odniosłem wówczas pozytywne wrażenia z złożonej wizyty, tym bardziej, że nie wiedziałem jaki jest stosunek konsula do polityki tym bardziej do partii rządzącej.
  2. Od tamtej wizyty nie miałem potrzeby korzystać z usług konsulatu, a nawet nie śledziłem wydarzeń z udziałem Konsulatu RP, czy też wprowadzanych ewentualnie zmian w nim zachodzących.
    1. W związku z koniecznością przesłuchania mojej osoby w charakterze świadka w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, o której więcej tutaj. Zwróciłem się z wnioskiem o przesłuchanie w ramach pomocy prawnej w Konsulacie RP w Ostravie. Prokurator wniosek rozpoznał pozytywnie i w dniu 27 października 2021 odbyło się przesłuchanie.
  3. Ponieważ w ostatnim tygodniu przed dniem przesłuchania, nastąpiły wzbudzające niepokój wydarzenia, dlatego postanowiłem, że na przesłuchanie pójdę z czeskim pełnomocnikiem, ponieważ obawiałem się, że polskie służby mogą planować dokonać mojego zatrzymania na terenie Konsulatu RP. Ustanowienie pełnomocnika jest zgodne z art. 87 & 1 k p k „Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.” Stroną inną niż oskarżony jest poszkodowany, w tym postępowaniu jest to spółka, którą reprezentuję, więc mam prawo powołać pełnomocnika nawet jeżeli występuję w czynności jako świadek.
  4. Po wejściu do budynku zostaliśmy wpuszczeni do sali konferencyjnej, w której mieliśmy chwilę zaczekać na Panią Konsul Mrs. Anna Maria Olszewska, która po krótkiej chwili weszła na salę w obecności innej urzędniczki konsulatu, która pełniła rolę protokolantki. Gdy się przedstawiłem i wskazałem na swojego pełnomocnika, pani konsul stwierdziła, że pełnomocnik nie może brać udziału w czynności i nakazała opuścić pełnomocnikowi salę, co było dla nas niezrozumiałe. Oczywiście taka decyzja nie została poparta, żadnymi podstawami prawnymi ani faktycznymi, jedynym uzasadnieniem było, brak uzyskania informacji od prokuratora, że w czynności będzie uczestniczył pełnomocnik.
  5. W końcu spokojnie ustąpiliśmy w tej kwestii i po opuszczeniu przez pełnomocnika sali, zajęliśmy miejsca przy stole. Zaraz po tym zwróciłem się do siedzących na przeciwko urzędniczek z informacją, że będę chciał nagrywać przebieg przesłuchania, co niestety spowodowało odmowę ze strony Pani Konsul. Nadto stwierdziła, że wszelkie elektroniczne urządzenia mam, zdeponować w sekretariacie, jednak grzecznie poinformowałem, że nie ma takiej możliwości bym swój telefon miał zdeponować w sekretariacie, ponieważ jest to moja własność, jedynie mogę go wyłączyć. Ogólnie uświadomiłem sobie, że chociaż jestem w Czechach to Konsulacie RP obowiązuje polskie prawo. Zgodnie z czeskim prawem mam obowiązek poinformować urzędnika, że będę nagrywał rozmowę a nie prosić się o zgodę na nagrywanie.
  6. Sam przebieg przesłuchania przebiegał spokojnie, ponieważ odczytano sześć pytań przesłanych z Prokuratury oraz miałem podpisać dziesięć pism, które przesłałem do Prokuratury drogą elektroniczną i które podpisałem za pomocą profilu zaufanego, co dla prokuratora było brakiem formalnym i żądał podpisu własnoręcznego. Gdy już odpowiedziałem na pytania i oczekiwałem na przepisanie protokołu jako drugiego egzemplarza protokołu, chciałem przekazać materiał dowodowy w postaci trzech dokumentów, jednak pani Konsul poinformowała mnie, że nie mogę tego zrobić za jej pośrednictwem, ona tylko ma przeprowadzić czynność przesłuchania i koniec.
  7. Po wyjściu z sali poinformowałem pełnomocnika, że już koniec i możemy już iść, jednak pełnomocnik postanowił jeszcze wejść na salę do pani konsul z prośbą o podpisanie informacji, że nie wyraziła jemu zgody na uczestniczenie w czynnościach. Jak można było przyjąć, pani konsul stwierdziła, że nie podpisze nic takiego, odwołując się na każdy argument, by zwrócić się do Prokuratury w Gliwicach. W tym momencie już trochę nerwy mi puściły i wtrąciłem się słowami mówiąc, że to pani nie wyraziła zgody na udział pełnomocnika a nie prokurator, każdy ma prawo do pełnomocnika i nie musi prokurator wydawać żadnej zgody jak i nie może odmówić udziału w czynnościach.
  8. Wniosek jaki wyciągnąłem po wizycie w Konsulacie RP, jest tylko jeden, że już nie tylko na terenie Polski prawa człowieka są łamane przez urzędników, ale również w polskich placówkach konsularnych, dochodzi do takich sytuacji. Zastanawiającym jest również, że na stronie Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrava | Czechy (konsulaty.net) zamieszczony został adres strony internetowej Strona WWW: , po kliknięciu zostajemy przekierowani na stronę, która niema nic wspólnego z Konsulatem RP w Ostravie.

Tyko merytoryczne komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: