Wstęp do artykułu

Oświadczenie autora artykułu
 1. Jako Obywatel Rzeczypospolitej w myśl Art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z Art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Oświadczam. Jako autor artykułu „Polski Układ Mafijny” jak również innych artykułów których jestem autorem jak i innych, które publikuje na blogu, że jestem świadomy zamieszczonej treści, przedstawionych faktów jak i własnych ocen, które zostały opisane w oparciu o własne doświadczenie życiowe. Korzystałem, również z ogólnodostępnych materiałów m. in. raportu Komisji Śledczej ds. Orlenu, znajdujących się na portalach internetowych Wikipedii, Gazeta Wyborcza, TOK FM, TVP Info, Radio Maryja, Fakt 24.pl, Na temat, Republika itp. cytując fragmenty treści, czy też załączyłem bezpośrednie linki.
 3. Jestem świadomy również tego, że publikując swoje artykuły narażam się osobom sprawującym władzę w Polsce, co może oznaczać poniesienie z tego tytułu różnych konsekwencji a w szczególności tych, które nie mają nic wspólnego z konsekwencjami prawnymi, lecz mogącymi zakończyć się nawet pozbawieniem życia mając na uwadze działania organów państwa, m.in. próby zastraszania mojej osoby. Jednak w mojej ocenie jest ważniejsze, przekazanie społeczeństwu prawdziwych faktów, które dla dobra rządzących są zatajane, ukrywane oraz zastępowane propagandą.
 4. Oświadczam. Wszystko o czym piszę, jest oparte na faktach, które były już publikowane lub co do których posiadam dowody i robię to z pełną świadomością. Celem napisania tego artykułu jest ujawnienie nabytej wiedzy, ponieważ w mojej ocenie temat jest związany z obecną sytuacją w kraju. Jestem osobą niezależną, antypartyjną a jednocześnie osobą, której godność osobista jak i wolność została naruszona przez najwyższą władzę tj. rząd oraz zależne od niego organy państwa polskiego, mam tu na myśli funkcjonariuszy publicznych (urzędników) reprezentujących te organy. Szczególnie tych, którzy swoim postępowaniem wykazały, że bycie niezależnym jak i niezawisłym wobec władzy rządowej jest im obce.
 5. Oświadczam. Jestem osobom u której nigdy nie stwierdzono upośledzenia umysłowego czy też choroby psychicznej itp. W związku z tym, jeżeli po przeczytaniu uznasz moją osobę za mającą problemy z zdrowiem psychicznym, bądź też w jakikolwiek inny sposób upośledzoną itd., to musisz być świadomy, że wpływ na taką ocenę mogą mieć tylko i wyłącznie opisane w artykułach sytuacje jakie się wydarzyły i jakie nadal trwają. Jednocześnie, Twoja ocena będzie potwierdzać, że za to odpowiedzialność ponoszą osoby wymienione w treści artykułów.
 6. Zwracam się do czytelników, którzy mają odmienne zdanie, by oszczędziły swój oraz autora tekstów czas w związku z pisaniem komentarzy, które nie mają nic wspólnego z merytorycznym wypowiedzeniem się, czy też napisane językiem wulgarnym czy obraźliwym. Jako autor artykułów, szanujący prawa człowieka i wolności informuje, że komentarze które będą zawierały treści obraźliwe wobec autora i innych osób komentujących oraz treści tzw. mowy nienawiści będą usuwane.
 7. Oświadczam jednocześnie, że usuwanie takich komentarzy, wiążę z zachowaniem szacunku do drugiego człowieka i nie ma nic wspólnego z ograniczeniem praw i wolności. Pamiętaj, że zanim uznasz moją osobę za taką, która ogranicza wolność słowa czy wypowiedzi, to musisz wiedzieć, że:
  1. Zawsze staję w obronie wolności, którą to wolność szanuję.
  2. Uważam, że wolność jest tak samo ważna jak szacunek.
  3. Uważam, że uznanie wolności na równi z szacunkiem jest sprawiedliwe
  4. Wolność = Szacunek a Szacunek = Wolność
  5. Możesz się nie zgadzać z tym co napiszę i mieć inne zdanie, ale jeżeli Twoje inne zdanie będzie ubliżające wobec autora tym samym wykazując brak szacunku, to trudno by autor wyrażać zgodę na taką treść, tylko dlatego, że usunięcie komentarza zostałoby odebrane za ograniczenie wolności wypowiedzi.

Advertisements
%d bloggers like this: