Wybory Prezydenta RP

W nawiązaniu

 1. Wybory Prezydenta RP w 2020 r. są w obecnej sytuacji jaka panuje w Polsce największe znaczenie po 1989 r. Od wyniku tego wyboru będzie zależeć między innymi to, czy Polska będzie wstanie naprawić swój ustrój demokratyczny, który systematycznie od 2005 r. jest niszczony a w ostatnich latach widzimy, że ten ustrój jest już wpisany jako historyczny. Natomiast w jego miejsce stworzono ustrój tzw. „dyktatura”.]
  1. Skąd takie a nie inne spostrzeżenie?
 2. Otóż nie można nie zauważyć, że obecnie demokratycznie wybrany parlament a w szczególności posłowie z Sejmu jak i Rząd, który został utworzony przez partię PiS, która ma większość mandatów poselskich i z tej racji, mogła samodzielnie wybrać Swoich członków do Rządu, którzy tak naprawdę są zarządzani przez jednego z posłów, który jednocześnie jest Prezesem tej partii, a mianowicie przez Jarosława Kaczyńskiego. Osoba ta również ma wpływ na decyzję obecnego Prezydent RP. Już sam ten fakt ciężko uznać za naturalny obowiązujący w krajach demokratycznych.
Zgodnie z Konstytucją RP w Polsce obowiązuje trójpodział władzy.
 1. Władzą ustawodawczą zgodnie z Art. 95 Ust. 1 jest Sejm i Senat.
 2. Następnie jest władza wykonawcza jako Rada Ministrów (Rząd) zgodnie z Art. 146 oraz Prezydent RP, jako najwyższy przedstawiciel RP zgodnie z Art. 126, który wykonuje Swoje zadania zgodnie z Konstytucją oraz ustawami. Jak widzimy przy tych dwóch władzach tzn. ustawodawczej jak i wykonawczej od dłuższego czasu decyzyjną osobą jest J. Kaczyński z wyłączeniem Senatu.
 3. Zgodnie natomiast z Art. 173 tejże Konstytucji RP trzecią odrębną i niezależną władzą w Polsce są Sądy i Trybunały.
 4. Jednak od roku 2005 a bardziej w jawniejszej formie od 2016 roku ma miejsce sytuacja, że władza ustawodawcza jak i wykonawcza przez osoby ją reprezentujące w szczególności Zbigniewa Ziobro przeprowadzają działania zmierzające do podporządkowania sobie trzeciej władzy. Dzisiaj możemy zauważyć, że częściowo poprzez naruszenie prawa Konstytucyjnego jak i międzynarodowego podporządkowano sobie trzecią władzę o czym świadczą polityczne zmiany na stanowiskach Prezesów Sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz powołania politycznego członków Krajowej Rady Sądownictwa i jak również dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego a w szczególności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako narzędzia do karania niezależnych Prokuratorów i Sędziów, czy wywierania wpływów na wydawane przez nich wyroki.

Założenia przedwyborcze

Założenie pierwsze
 1. Mając na uwadze stan epidemii a ponadto, brak przeprowadzenia wyborów w wcześniej ustalonym terminie tj. 10 maja 2020 r. jak również nie wprowadzeniu wcześniej stanu nadzwyczajnego może wskazywać, że jest to gra na czas. Co to oznacza?
 2. Otóż zgodnie z Konstytucja RP a dokładnie Art. 228 Ust. 7 który mówi o braku możliwości przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w trakcie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego jak i 90 dni po jego zakończeniu, co według Art. 230 daje możliwość przedłużenia kadencji o 150 dni. Ta możliwość mogłaby spowodować sytuację, że na dzień przed wyborami ogłoszony zostanie stan nadzwyczajny.
Założenie drugie
 1. Tak jak i pierwsze przewiduję, że może dojść do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jednak dopiero po pierwszej a przed drugą turą wyborów.
 2. Jednak sytuacja taka, będzie mogła zaistnieć, jeżeli wybory będą się odbywać w sposób demokratyczny, gdy nie dojdzie do prób ich fałszowania a wynik co najmniej dwóch kandydatów będzie bardzo zbliżony, gdzie różnica będzie wynosiła od 1 % – 5 %.
Założenie trzecie
 1. To założenie jest w mojej ocenie założeniem najbardziej realnym na które zdecydują się politycy partii rządzącej na czele z posłem J. Kaczyńskim, którzy nie mogą pozwolić Sobie oddać stanowiska piastowanego przez Andrzeja Dudę który sprawuje urząd Prezydenta RP zgodnie z wolą i poleceniami J. Kaczyńskiego.
 2. Dlatego przebieg wyborów, będzie wyglądał w sposób następujący;
  1. a) przygotowana forma głosowania w szczególności ta która daje możliwość głosowania korespondencyjnego pozwala w sposób prosty na zafałszowanie wyniku głosowania. Mam na myśli zastosowanie w pakiecie kopert, które nie zostały zabezpieczone w taki sposób, by nie otwierając ich dać możliwość poznania na kogo oddano głos, czyli przy sprawdzeniu oświadczenia głosującej osoby możemy zobaczyć na kogo dana osoba oddała głos, pomimo że zamknięta koperta z głosem trafia do urny. To narusza już na tym etapie jawność wyborów.
  2. b) biorąc pod uwagę dużą ilość Obywateli głosujących poza granicami kraju oraz część głosujących w Polsce właśnie tą metodą będzie mogła mieć wpływ na wynik głosowania a szczególnie na kontrolowaną różnicę procentową między kandydatami. Dlatego uważam, że pierwszą turę z przewagą około 10 a może i więcej procent wygra A. Duda nad drugim kandydatem. Drugą turę i tu już może bez potrzeby fałszowania również wygra A. Duda, powodem wygrania w II turze jaki mam na myśli, będzie podział głosów wyborców innych kandydatów i mniejszą frekwencję ewentualnie w zależności od okoliczności próby fałszowania.

Uzasadnienie

 1. Myślę, że wiele osób ma świadomość, że skoro przez wiele lat osoby sprawujące rządy w kraju demokratycznym naruszają wszelkie zasady funkcjonowania Państwa demokratycznego, czy to przez łamanie prawa wynikającego z Konstytucji, czy też w związku z członkostwem w Unii Europejskiej łamania Dyrektyw UE oraz w sposób bezprawny naruszają trójpodział władzy poprzez przejęcie Sądu Najwyższego jak i Trybunału Konstytucyjnego oraz ich uzależnienie w ten sposób, że wprowadzają Swoich zwolenników do tych Instytucji. To dla tych osób nie ma tak naprawdę odwrotu, więc jedyne co mogą zrobić to wprowadzić dyktaturę, która już jest od paru lat.
 2. Dlatego dla nich utrzymać na stanowisku Prezydenta RP swojego przedstawiciela ma największe znaczenie, gdyż tylko wówczas mogą doprowadzić Naszą Ojczyznę do wystąpienia z Unii Europejskiej a jednocześnie stać się niezależnym krajem na czele z dyktatorem J. Kaczyńskim, czy też bardziej od strony przestępczej Bossem mafii występującej pod płaszczem partii, tak czy tak ich świadomość poniesienia odpowiedzialności powoduje, że się nie cofną zbyt wielka cena.
II tura wyborów
 1. Jak wygląda karta do głosowania zamknięta w kopercie zwrotnej z pakietu wyborczego w wyborach na Prezydenta RP będą mogli państwo zobaczyć poniżej. Prezydenta Kraju przez wielu naiwnych Obywateli uważanego za kraj demokratyczny, pomimo tego, że od pięciu lat rządzi w nim nie demokratycznie wybrana władza, lecz jak kto woli Dyktator lub Boss.
 2. Demokratycznie wybrane osoby stanowią tylko atrapę demokratycznego rządu. Wiadomo również, że o legalności tych wyborów orzeknie Sąd Najwyższy a dokładniej jedna z Izb, która wcześniej została powołana i obsadzona przez Dyktatora lub Bossa jak kto woli, właśnie w tym m. in. celu.
 3. Osobiście dodam, że nie uznaję prawidłowości tych wyborów a co za tym idzie nie uznaję „wybranej” osoby za Prezydenta RP.

PROTEST WYBORCZY

 1. Ponieważ uważam, że mogło dojść do naruszenia prawa wyborczego chronionego Konstytucją RP w tym Art. 127 Ust. 1 który mówi o tajności głosowania, co w tych wyborach a przynajmniej w części umożliwiającej głosowanie w formie korespondencyjnej, została naruszona nie tylko tajność wyborów, ale również w ten sposób umożliwiono manipulację oddawanymi drogą korespondencyjną głosami.
 2. Za tym należy uznać, że mogło to wpłynąć na ostateczny wynik wyborów.
 3. Poniżej udostępniam Swój protest wyborczy wraz z załączonymi dowodami.
ZAŁĄCZNIKI:

%d bloggers like this: