Kolejna historia

Luxona Sp. z o.o.

Spółka vs Urząd Skarbowy
 1. Luxona Sp. z o.o. Swoją działalność rozpoczęła w czerwcu 2014 roku. Na początku podpisała kontrakt z spółką International Leader LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W ramach podpisanego kontraktu została zobligowana do świadczenia usługi Outsourcingu administracji i finansów.
 2. Co to jest outsourcing? Outsourcing to praktyka biznesowa polegająca na wynajmowaniu strony spoza firmy w celu świadczenia usług i tworzenia towarów, które tradycyjnie były wykonywane wewnętrznie przez własnych pracowników firmy. Outsourcing to praktyka zwykle podejmowana przez firmy jako środek redukcji kosztów. Jako taki może mieć wpływ na szeroki zakres zadań, od obsługi klienta przez produkcję po zaplecze.
 3. Od początku działalności spółka zatrudniała pięć osób, jednak już po trzech miesiącach tj. wrzesień 2014 r. zatrudniła kolejne dwie osoby. Związane było, to z zwiększeniem mocy przerobowej zapewniającej wywiązania się z kontraktu już realizowanego oraz z prowadzonymi rozmowami, które miały doprowadzić do podpisania kolejnego kontraktu co pozwoliłoby na zatrudnienie kolejnych pracowników. Jednak to co wydarzyło się miesiąc później i trwa nadal ciężko jest zrozumieć, dlatego każdy po zapoznaniu się z materiałem sam oceni.
Październik 2014 roku
 1. Dokładnie 16 października 2014 roku doszło do zablokowania rachunków bankowych spółki. Prokurator Katarzyna Janoska będąca delegowana z Prokuratury Rejonowej w Będzinie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, prowadząc śledztwo od 2013 roku na wniosek GIIF obecnie KNF dokonała blokady na okres trzech miesięcy. Rachunki te były jednym z narzędzi koniecznych do realizacji usług jakie wynikały z kontraktu. W tym samym dniu zleciła Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach przeprowadzenie kontroli skarbowej w spółce. „Kontrolę skarbową” rozpoczęto w dniu 17 październik 2014 r. To doprowadziło do tego, że spółka utraciła kontrakt i dla firmy, która rozpoczęła dopiero co działalność oznaczało problemy.
 2. Pełnomocnik złożył zażalenie na blokadę rachunków, jednak prokuratorka nie raczyła nawet zażalenia przekazać do Sądu, tłumacząc się brakiem zwrotki z INPOST potwierdzającej, że spółka odebrała Postanowienie o blokadzie rachunków, którego notabene kopia była załączona do zażalenia. Problemy finansowe spółki dwa miesiące po dokonaniu blokady spowodowały, że zostały zwolnione osoby pracujące w spółce. Kontrola skarbowa trwała nadal obejmując raptem okres czterech miesięcy.
 3. Prokuratorka zażalenie złożyła do Sądu pół roku po tym jak zostały w spółce odblokowane rachunki. Dodam, że od blokady rachunków tzn. październik 2014 roku prowadząca śledztwo Prokurator obecnie delegowana do Prokuratury Regionalnej w Katowicach nie podejmowała, żadnych czynności czy to z Nami czy tez byłymi pracownikami spółki. Natomiast Ja z Partnerką doszliśmy do wniosku, że skoro tak państwo Polskie postępuje z przedsiębiorcami, to należy się zastanowić, czy nie przeprowadzić się do innego kraju. Tak też się stało i od lipca 2015 roku rozpoczęliśmy działalność w Republice Czeskiej zakładając tam spółkę. Prowadzimy tą samą działalność jaką prowadziła spółka LUXONA w Polsce do dnia dzisiejszego.
 4. Oczywiście spółka LUXONA w związku Decyzją DIAS w Katowicach nadal będąc w Naszych rękach, złożyła „Skargę do WSA w Gliwicach”, która została rozpoznana 11. luty 2020 r. na korzyść spółki, jednak „To nie koniec tej historii.” Pomimo złożenia skargi, ale jeszcze przed wydaniem wyroku przez Sąd, doszło do przeprowadzenia egzekucji naliczonego zobowiązania podatkowego „Zdaniem KAS”, sposób przeprowadzenia nastąpił zgodnie z prawem. Jednak zdaniem spółki doszło do naruszenia prawa i zostały złożone kolejne skargi. To co się wydarzyło ostatniego dnia września 2020 r ciężko jest dzisiaj określić, ale w mojej ocenie to nic innego jak postawienie się ponad wyrokiem Sądu przez organ, który powinien działać zgodnie i w granicach prawa. Jak wynika z artykułów prasowych nie jest to przypadek jednostkowy, ale są inne podobne przypadki, jeden z artykułów Sądy piętnują nadużywanie prawa przez skarbówkę.
 5. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – uchyla decyzję I instancji i kieruje do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach, by ten ponownie przeprowadził kontrolę w spółce Luxona za III kwartał 2014 r. Przebieg tej kontroli jest opisywany w artykule „DIAS ponad prawem”
 6. W związku z wznowioną kontrolą podatkową przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach i przedłużeniu kolejny raz daty zakończenia. Prezes spółki złożył Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących organy skarbowe biorące udział w tym działaniu na niekorzyść spółki.
To nie jest odosobniony przykład
 1. Poniższy materiał był emitowany na początku 2020 r. i pokazuje przypadek bardzo zbliżony do sytuacji jak historia Luxony, która trwa już sześć lat. A chociaż WSA w Gliwicach uchylił Decyzję organu podatkowego, to jednak ten postanowił wszcząć na nowo postępowanie podatkowe.
 2. Przedsiębiorca potraktowany jak bandyta” – Telewizja Polsat program „Państwo w Państwie”

Rating: 1 out of 4.

Kontrola Skarbowa

Przebieg kontroli trwającej już ponad pięć lat obecnie na etapie wygranej skargi na decyzję złożoną przez spółkę do WSA

SKARGA DO WSA

Jest to materiał opisujący motywy dotyczące złożenia przez spółkę Luxona skargi do wsa

ZDANIEM KAS

Część następna dotycząca przebiegu kontroli podatkowej w spółce Luxona, rozpoczętej w październiku 2014 r. zakończonej decyzją w sierpniu 2019 r. pokazująca dalszą walkę z systemem

„DIAS” ponad prawem

Trudno jest stwierdzić, czy stawianie się przez ten organ administracyjny ponad prawem nie respektując wyroku Sądu, jest zjawiskiem incydentalnym, czy też powszechnie stosowaną praktyką.

To nie koniec

Jednak to nie koniec absurdu urzędników skarbowych w walce przeciw przedsiębiorcy. Sprawa trafia do Prokuratury