Apelacja Wrocław

Apelacja

W dniu 04 listopad 2019 roku zostały wysłane do Sądu Okręgowego w Opolu, by ten przesłał do Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu jako właściwego do rozpatrzenia trzech apelacji od wyroku z dnia 13 czerwca 2019 roku, które wydał Sąd Okręgowy w Opolu. W Gazecie Wyborczej został opublikowany artykuł dotyczący Sędzi będącej dobrą koleżanką Zbigniewa Ziobry jeszcze z szkoły podstawowej. Czytając ten artykuł ciężko poszukać połączenia z tym co poniżej opiszę, Czy Zbigniew Ziobro, rozpoczyna to czego można się obawiać a jednocześnie domyślać, że za tym jest jeszcze kolejna ukryta rzecz, a mianowicie, oddalenie bezpośredniego wpływu na jedną z spraw jaka wpłynie do Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu by zapewnić właściwy skład do rozpatrzenia tej apelacji? Tak wiem, pewnie wiele osób powie, że to pytanie może zadać ktoś kto ma bujną wyobraźnię, albo wyciąga daleko idące wnioski. Jestem wstanie zgodzić się z taką oceną. Jednak jako osoba bezpośrednio biorąca udział w tej apelacji mająca jeszcze do tego inną nabytą wiedzę, nie mogę myśleć inaczej, bo gdybym myślał inaczej, musiałbym dojść do wniosku, że w Polsce wszyscy sędziowie stracili Swoją niezawisłość i niezależność.

Jak w pierwszym artykule pisałem, o ścisłym połączeniu prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, a sprawą w Opolu, to informacja o kolejnych podejmowanych krokach jaką będzie złożenie propozycji przez nadzorującego Bogdana Święczkowskiego, przy pomocy Prokurator Katarzyny Janoska, która ma dotyczyć złożonej apelacji i jej wyniku końcowego w zamian za złożenie wyjaśnień. Ta informacja i dzisiejszy artykuł w GW powoduje, że nabieram pewności co do wyniku jakim zakończy się apelacja już w dniu jej złożenia. Planując złożenie propozycji albo składacie wyjaśnienia albo przegrywacie apelację, musi być oparte na możliwości wpływu na skład Sędziowski , który będzie rozpatrywał, by w zależności od tego, czy będziemy współpracować czy nie, tak utrzyma wyrok, bądź uniewinni Nas. To również tłumaczy dlaczego Sędzia Zbigniew Harupa orzekł tak wysokie kary? Ponieważ mają wywierać nacisk psychologiczny.

W dniu 11 grudnia 2019 roku, jak wynika z systemu informatycznego sądów, Sąd Okręgowy w Opolu wystosował odezwę do Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu w sprawie wniesionej przez obrońców apelacji wraz z aktami sprawy o sygn. akt III K 120/16. Termin na napisanie i złożenie apelacji skazani i ich obrońcy mają 14 dni od odebrania uzasadnienia a od złożenia apelacji jest już ponad miesiąc, gdy ta zostaje przesłana do właściwego Sądu Apelacyjnego. Pytanie jest jedno, co jest powodem przetrzymywania w Sądzie Okręgowym złożonej apelacji skoro nie ten Sąd będzie ją rozpoznawał? Do SA w Wrocławiu Apelacja wpłynęła w dniu 12 grudnia 2019 roku pod sygn. Akt. II AKa 433/19, również w tym dniu wyznaczono sędziego, „Sędzia: Tocicki Bogusław” by dzień później odwołać tego Sędziego. Natomiast 14 grudnia 2019 r. powołano nowego sędziego Jarosława Mazurka jako referenta. Sędzia ten jest delegowany z Sądu Okręgowego w Opolu, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego wydziału III karnego w którym to wydziale zapadł wyrok I instancji. Sędzia ten jeszcze w 2019 roku wydawał tam wyroki, dopiero od listopada 2019 ma Swoje czynności w 100 % wykonywać w Sądzie Apelacyjnym w Wrocławiu. W Sądzie Apelacyjnym w Wrocławiu trzykrotnie był członkiem składu orzekającego. Prezesem Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu jest sędzia Jacek Saramaga w dniu 21 marca 2019 r. pan sędzia został powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na miejsce zwolnione przez pana Konrada Wytrykowskiego, który został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Wcześniej był sędzią w Sądzie Okręgowym w Przemyślu a w terminie od dnia 5 września 2016 r. do dnia 4 września 2017 r. był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Te zebrane informacje nie pozostawiają cienia wątpliwości, że tak wyrok w I instancji wydany został z naruszeniem niezawisłości i niezależności Sędziego Zbigniewa Harupy który po wyroku awansował do wydziału penitencjarnego jak i mająca się odbyć apelacja budzi moje (Nasze) zastrzeżenia co do niezawisłości i niezależności nie tylko sędziego referenta Jarosława Mazurka lecz do całego Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIKI:

Przewodniczący wydziału Sądu w Opolu

Powołanie do Apelacji Wrocławskiej

Comments are closed.