Apelacja Wrocław

Po wyroku przez Sądem Okręgowym w Opolu, zostały złożone apelacje do SA w Wrocławiu