SOLIDARYZUJĄC SIĘ Z ŚRODOWISKIEM PROKURATORÓW I SĘDZIÓW I TYCH WSZYSTKICH DLA KTÓRYCH PRAWO ZNACZY PRAWO A SPRAWIEDLIWOŚĆ ZNACZY SPRAWIEDLIWOŚĆ ORAZ WALCZĄ O NIEZALEŻNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!!

Wszystkie osoby, którym nie jest obojętne łamanie praw wynikających z Konstytucji RP. Pamiętajmy, że broniąc niezależności i niezawisłości Sędziów jak i Prokuratorów stajemy w obronie Swoich Praw i Wolności, a które przez obóz rządzący w Naszym Kraju jakim jest Polska zostały naruszone. Pamiętajmy, że realizowana tzw. „reforma wymiaru sprawiedliwości” tak na prawdę nie ma na celu jej naprawy, a wręcz przeciwnie doprowadziła do tego, że Polska stała się krajem, gdzie nie istnieje praworządność, krajem w którym zapadają wyroki na zlecenie rządu, który wykorzystując różne metody wpływa na Prokuratorów oraz Sędziów, którzy ulegając wydają wyroki skazując niewinne osoby, skutkiem czego łamią czy to obowiązujące prawo wynikające z ustaw jak i Konstytucji RP. Jednocześnie rządzący często pod osłoną nocy wprowadzają ustawy, które mają gwarantować im brak odpowiedzialności, czy też pokazać, że to co robią jest zgodne z prawem, tylko pamiętajmy, że prawo nie działa wstecz. https://samoukprawa.com/reforma-sprawiedliwosci/

Spotykamy się 1 grudnia 2019 roku pod Sądem Okręgowym w Katowicach ul. Francuskao godzinie 16.00. Osoby, które będą brały udział w proteście są proszone, by nie zabierały z Sobą transparentów, z których wynika przynależność partyjna itp. Organizatorzy proszą również o zabranie w zamian za świeczki, którego wosk kapiąc zanieczyszcza chodnik, to lampki, latarki.

%d bloggers like this: