Zbliża się finał

ZAŁOŻONEGO CELU

Tak można powiedzieć
 1. Mając na uwadze kolejne fakty, które miały miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 i które są moim zdaniem z sobą ściśle powiązane są kolejnym dowodem potwierdzającym, że obecnie rządząca mafia, która sama ukrywa się pod płaszczem partii, również zapewnia parasol ochronny innej osobie uznawanej za barona mafii paliwowej.
  1. 1 – „sędziowie Trybunału Konstytucyjnego” – wydali uchwałę zgodną z wolą mafii, którego efektem będzie przejęcie ostatniej niezależnej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że status organu wydającego uchwałę oraz część składu orzekającego budzi wątpliwości jego legalności. Dlatego w świetle prawa wydana uchwała jest prawnie wadliwa.
  2. 2 – sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – wydali prawomocny wyrok przychylając się do woli mafii w efekcie skazując kilka niewinnych osób na kary więzienia bez możliwości zawieszenia wykonalności. Jednak to tylko jeden efekt, ponieważ drugi efekt może mieć jeszcze większe negatywne skutki w związku z faktem, że sprawa ta jest bezpośrednio związana z stosowanym przez mafię rządzącą parasolem ochronnym. Takie orzeczenie będzie zielonym światłem dla wydania wyroku skazującego w drugim procesie w którym zostanie skazanych większa ilość niewinnych ludzi. Gdy tak się stanie zostanie dopięty do końca zastosowany parasol ochronny, co będzie oznaczać, że osoby odpowiedzialne za największą aferę w Polsce unikną odpowiedzialności karnej. Skarb Państwa w związku z tą aferą poniósł wielomiliardowe straty. W tym przypadku podobnie jak w pkt. 1 budzi zastrzeżenia skład sędziów orzekających, ponieważ w składzie znalazł się sędzia nominowany przez prawnie wadliwy organ neo KRS, wobec drugiego z sędziów wszczęto postępowanie dyscyplinarne, chociaż nie było żadnej podstawy ku temu, więc celem było zastraszenie, trzeci sędzia w roku 2017 został delegowany do Sądu Najwyższego, jednak po roku wrócił do Katowic. Sędziowie mając wiedzę chociażby w kwestii jednego z nich powinni wyłączyć się z rozpoznawania apelacji.
  3. 3 – Prokuratura Krajowa atakuje sędziów Sądu Najwyższego, sędziowie SN próbują bronić kolegów – Taka informacja ukazała się już 16 marca 2021, teraz jednak media tzw. publiczne TVP info próbują podgrzać sytuację i medialnie wesprzeć działania Prokuratury. Prokuratura. Celem ataków jest wywarcie wpływu na sędziów, by wydawali wyroki zgodne z wolą mafii. Mamy tutaj podobną sytuację jaka miała miejsce z sędzią Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie Prokuratura nie mając podstaw prawnych do uchylenia immunitetów trzem sędziom, podaje podstawę, która jest nawet nie logiczna, co w mojej ocenie znaczy, że jej działania mają przynieść tzw. „efekt mrożący”.
 2. Dodam jeszcze, że data ataku PK 16 marca 2021 nie jest też przypadkowa, ponieważ wiąże się z złożeniem skargi kasacyjnej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu, co dało im do myślenia, że również po wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach zostanie złożona skarga kasacyjna. Biorąc pod uwagę, że przez tyle lat pracy w celu osiągnięcia pozytywnego zakończenia stosowania parasola ochronnego mogli by teraz przegrać za sprawą Sądu Najwyższego, to przeprowadzenie ataku na ten Sąd jest im konieczne dla finałowego zakończenia.
Trybunał Konstytucyjny
 1. Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego dnia 15 kwietnia 2021 w składzie, który został wskazany przez mafię, która wcześniej umocowała w nim swoich wiernych i oddanych ludzi i tak w grudniu 2015
  1. Sejm w głosowaniu większością oddanych przez członków PiS wybrał kandydatkę wskazaną przez PiS Julię Przyłębską, pomimo że miejsce to było już zajęte ponieważ wcześniej wybrano innego kandydata, jednak uchwałą odsunięto wcześniej wybranego. Tydzień później Prezydent A. Duda przyjął ślubowanie. Jak można przeczytać kariera kandydatki nie jest związana jedynie z orzekaniem, ponieważ często rezygnowała z funkcji sędziego na poczet pracy w ambasadzie RP w Berlinie, gdzie również mieszka. Uwagę należy również zwrócić na fakt, że dwukrotnie była oceniana w związku z chęcią kandydowania do Sądu Okręgowego, jednak te oceny były negatywne. Rok później tj. 20 grudnia 2016 Prezydent A. Duda powołał ją na p.o. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego a dzień później na Prezesa.
  2. Kolejnym członkiem składu był Stanisław Piotrowicz – to były członek partii komunistycznej PZPR a jednocześnie prokuratorem za czasów ustroju komunistycznego. Po zmianie ustroju również pracował jako prokurator. Natomiast od roku 2005 zasiadał w parlamencie, do którego kandydował jako niepartyjny, jednak startował z listy PiS, co pozwoliło mafii na zwerbowanie do swoich struktur. W roku 2019 PiS zgłosiło jego kandydaturę Prezydent przyjął ślubowanie i tak został sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
 2. Ogólnie skład liczył pięciu sędziów, jednak przedstawiłem tych co pełnili najważniejsze role tj. przewodnicząca składu i sprawozdawca.
 3. Podczas trzech dni posiedzeń Trybunał rozpoznawał jeden z przepisów prawa dotyczący ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i jego zgodności z Konstytucją. W związku z wnioskiem złożonym przez sejm, który dotyczył kadencji RPO, która trwa pięć lat, a ponieważ sejm i senat nie wybrał kandydata doszło do sytuacji, że kadencja dobiegła końca i na podstawie ustawy RPO nadal wykonywał swoje obowiązki które dotyczą obrony praw wolności i człowieka.
 4. Ponieważ taka sytuacja była dla mafii PiS nie korzystna, to złożyli wniosek by Trybunał stwierdził, że nie jest to zgodne z Konstytucją.
 5. Tak też się stało tego dnia, chociaż ustawa obowiązuje od 1987 roku i sytuacje takie już miały miejsce, to jednak dzisiaj ten przepis uznano za nie zgodny z Konstytucją. Słuchając uzasadnienia zwróciłem uwagę na rzekomą niezgodność a mianowicie chodzi o dwa słowa, które w ocenie Trybunału mają jedno znaczenie „Pełniący obowiązki”.
 6. W mojej ocenie można być „Pełniącym obowiązki” jako RPO co oznacza, że nie jestem rzecznikiem tylko pełnie jego obowiązki, ale również będąc RPO „Pełnie obowiązki”, które zostały mi powierzone. Zdaniem Trybunału jednak Pełniący a Pełnię oznacza to samo. Pełnić można funkcję jak i Pełnić można obowiązki.
 7. Moją uwagę przykuły również słowa sprawozdawcy, który stwierdził, że istnieje domniemanie konstytucyjności tzn. nic innego jak to, że stanowione i wprowadzane przepisy prawa z założenia uznaje się za zgodne z Konstytucją a rzeczywistość może okazać się całkiem inna a nawet taka, że większość przepisów prawa, obowiązującego w Polsce jest niezgodna z Konstytucją. Natomiast Trybunał nie bada zgodności prawa z Konstytucją z urzędu lecz na wniosek. To zresztą potwierdza to o czym wielokrotnie wspominałem, przepisy prawa należało, by wycofać do stanu z roku 1997 czyli wprowadzenia obecnej Konstytucji i ustanawiać nowe.
 8. Tutaj należałoby również zastrzec, że każda nowa ustawa, przed głosowaniem w parlamencie powinna trafić do niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który oceniłby zgodność przepisów ustawy z Konstytucją, po czym ustawa wróciła by do parlamentu gdzie poddano by pod głosowanie po przegłosowaniu, Prezydent mógłby podpisać ewentualnie zawetować, tylko w tym drugim przypadku weto to również musiałoby być zgodne z Konstytucją mam tu na myśli, wskazane argumenty uzasadnienia weta.
 9. Takie rozwiązanie zabezpieczałoby obywateli pod względem stosowania przez nich prawa i przeciw nim prawa, jak sprawozdawca dzisiaj stwierdził, tylko Trybunał może ocenić zgodność przepisów z Konstytucją, jednak nie robi tego z urzędu ale na wniosek. Jak się to ma do rzeczywistości, otóż zakładam np. samouk prawa ma podejrzenia, że przepis prawa, który jest dla niego niekorzystny to z praktyki wynika, że nie jest wstanie nic z tym zrobić może tyko się na niego powoływać przed Sądem, który może ale i nie musi podzielić jego zdania i praktycznie mamy sytuację, ocena samouka prawa przeciw ocenie Sądu, w rzeczywistości te dwie strony nie mają dowodów na potwierdzenie swoich ocen. Ponieważ Trybunał nie rozstrzygał tego zagadnienia, oczywiście w teorii Sąd może wystąpić do Trybunału, jednak w praktyce oznaczałoby to wydłużenie procesu do czasu, aż nie wypowie się Trybunał Konstytucyjny, co też nie jest częstą praktyką tak samo jak zadanie pytań do TSUE.
 10. Za tym po dzisiejszych słowach sprawozdawcy S. Piotrowicza uzasadniającego uchwałę Trybunału Konstytucyjnego można domniemywać, że wiele wyroków, mandatów, nakazów, zakazów zostaje wydane z naruszeniem najwyższego prawa jakim jest Konstytucja, ponieważ nawet przepisy prawa wprowadzane drogą ustawy nie mówiąc już rozporządzeń nie gwarantują zgodności z Konstytucją.
Sąd Apelacyjny
 1. W tym samym dniu tj. 15 kwiecień 2021 r. o tej samej godzinie 9 : 00, Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłasza prawomocny wyrok w procesie trwającym od 2007 r. Na temat tego procesu więcej można przeczytać w artykule „Apelacja Katowice„, w trzy osobowym składzie zasiada SSA nominowany przez neoKRS, SSA, który w 2017 r. był delegowany do Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz SSA jako przewodniczący i sprawozdawca, wobec którego w 2020 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Udzielając wywiadu powiedział, że nie ma podstaw do postępowania dyscyplinarnego. Skoro tak, to może oznaczać nic innego, jak tylko to, że celem jest wywarcie presji na wydawanie wyroków zgodnych z wolą rządzących, co też tłumaczy, że w trzy osobowym składzie tylko ten sędzia ma przydzielone dwie najważniejsze funkcje.
 2. Na wynik tego wyroku zapewne czekają nie tylko osoby oskarżone w tym 14 letnim procesie, ale przypuszczam, że czeka również SSO w Lublinie, który w takiej samej sprawie, gdzie proces trwa 13 lat, wydał wyrok w dniu 11 stycznia 2021 r. jednak jak do tego czasu pomimo upływu trzech miesięcy nadal nie napisał uzasadnienia tego wyroku, więcej na temat tej sprawy w artykule „Przed końcem procesu„.
 3. Jako jeden z wielu oskarżonych patrzyłem na wynik wyroku nie od strony oskarżonego, ale jako pewien praktyczny egzamin przed którym został postawiony wybrany skład sędziowski. Zdaję sobie sprawę, że wymagania jakie zostały tym sędzią postawione były bardzo ciężkie i trudne do zrealizowania. Ciężko jest mi napisać, czy sędziowie zdawali sobie sprawę z tego, że to nie jest jeden z wielu wyroków które wcześniej wydawali, śmiem przypuszczać, że nie zdawali sobie z tego sprawy, iż ten wyrok ma wielkie znaczenie dla Polaków i Polski, a w szczególności dla rządzącej mafii w tym kraju. Rozumiem, że ciężko Wam w to uwierzyć, ponieważ sam chociażby z powodu, że jestem zwykłym obywatelem Polski jest mi ciężko uwierzyć by coś takiego miało cokolwiek ze mną wspólnego, jednak analizując fakty od kilku lat coraz bardziej przekonuje mnie, że jednak tak jest.
 4. Jak można było przypuszczać chociażby mając na względzie przesłanki do wyłączenia składu orzekającego, jednak jw. napisałem o egzaminie i chociaż miałem wniosek przygotowany o wyłączenie składu, to jednak na sali rozpraw zdecydowałem, że przesłanka nie jest dowodem i nie złożyłem tego wniosku. Ktoś powie, że pewno dzisiaj tego żałuje, ponieważ Sąd utrzymał w mocy wyrok I instancji, to szczerze odpowiem, że nie nie żałuję tego, ponieważ sam doświadczam tego, że zostaje oskarżony a następnie skazywany na podstawie przesłanek, poszlak, pomówień, chociaż dowody mówią wręcz przeciwnie. Dlatego też nie chcę by, ktoś inny tego doświadczał, a tym samym nie chcę być takim jak oni. Wierzę w sprawiedliwość ponieważ jest to prawo naturalne, natomiast w prawo, jako prawo pisane, stanowione już nie wierzę, to prawo tak naprawdę służy do kreowania przestępstw oraz służy tym, którzy to prawo stanowią.
 5. Jak już wspomniałem sędziowie tego składu orzekającego nie zdali tego egzaminu patrząc od strony społeczeństwa polskiego, ponieważ wybrali otrzymanie pozytywnej oceny od strony niszczycieli praworządności jak i kraju w ogólnym znaczeniu, oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to tylko moja ocena, którą wystawiam jako strona i jako osoba uznana za przestępcę. Zdaję sobie również sprawę, że skład orzekający nigdy nie przyzna się do tego i ma więcej szans, że społeczeństwo mu uwierzy.
 6. Nawiązując do tematu, to chociaż ciężko czytelnikowi wywnioskować co może oznaczać, to jest on zapowiedzią zbliżającego się finału, zrealizowania co najmniej jednego celu, który założyła sobie mafia wiele lat temu, myślę że w latach 90′ a być może na początku lat 00′.
 7. Wiele osób co zresztą jest zrozumiałe nie pamięta czy też nie analizuje historii członków rządzącej mafii, więc dla tych osób ten wyrok, jak i niezakończony jeszcze prawomocnym orzeczeniem proces w Lublinie, jest nic nieznaczącym jeden z wielu tysięcy innych, tym bardziej, że autorem artykułów jest osoba, która ma powody, by wyolbrzymiać znaczenie tych procesów, chociażby jako linia obrony itp. Zgodzę się i zrozumiem tych, którzy mają takie zdanie, ponieważ jest mi często również trudno uwierzyć w to co się dzieje. Chociażby słysząc czytając na temat wielu afer mniejszych większych, które ukazują się w mediach, nie raz nawet są one związane pośrednio z tym o czym piszę, a jednak zwracając się do różnych mediów zależnych czy niezależnych to żadne nie reagują, co zresztą było powodem, który skłonił mnie do pisania tego bloga, chociaż zdaję sobie sprawę, że mam problemy z umiejętnością przekazania informacji tak, by każdy mógł zrozumieć co piszę. Jednak moim celem jest podzielić się tym, co może kiedyś kogoś to zainteresuje, być może mnie już nie będzie, ale może chociaż wtedy wróci godność, którą zabrano mi i moim bliskim czy znajomym wiele lat temu.
 8. Myślę, że finał rujnowania praworządności i kraju przez mafię rządzącą może mieć swój koniec, gdy zakończy się prawomocnie proces w Lublinie. Ponieważ będzie on pewnym zamknięciem stosowanego od 2005 r. tzw. „Parasola ochronnego”, który mafia rządząca rozpostarła nad kilkoma osobami w związku z aferą Orlen – BGM, tą ujawnioną publicznie jak i tą dalszą częścią, która skrzętnie jest przemilczana a ten wyrok jak i proces w Lublinie, jest zakończeniem tej drugiej części afery Orlen – BGM a której ciąg dalszy rozpoczął się w 2006 i trwał co najmniej do końca 2008 r.
Sąd Najwyższy
 1. Trzeci cios, który wyprowadziła mafia rządząca, przeciw polskim obywatelom, to informacja opublikowana w tym dniu przez tubę propagandową TVP info. Prawda jest taka, że informacja zawarta w tym materiale ujrzała światło dzienne już 16 marca 2021 r. tj. kilka dni po złożeniu skargi kasacyjnej przez mojego mecenasa. Teraz jednak zwiększono zasięg odbiorców ale również przedstawiono nie tylko atak Prokuratury Krajowej na niezależność Sądu Najwyższego i niezawisłość sędziów orzekających w tym Sądzie, ale również przedstawiono zakłamany obraz podjętej przez Sąd Najwyższy obrony niezależności i niezawisłości.
 2. Oczywiście napisałem pod artykułem dość obszerny komentarz ukazujący prawdę o bezpodstawnych działaniach członków mafii i jak się okazuje, prawda nie jest mile widziana, ponieważ mafia i jej tuba kierują się jednym z powiedzeń znanego Ministra propagandy nazistowskich Niemiec J. Goebbelsa „Kłamstwo wielokrotnie powtórzone staje się prawdą”. Nie będę tutaj przytaczał tekstu komentarza, ponieważ już wcześniej napisałem artykuł w odniesieniu się do tego ataku „Uchylić immunitet
 3. Proszę teraz zwrócić uwagę, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że może to być zwykły zbieg okoliczności i tak większość pewnie zareaguje, tylko doszedłem do wniosku, że nie mogę przez tyle lat tłumaczyć wszystkiego zbiegiem okoliczności, chociaż byłoby to może i rozsądne z drugiej strony też i niebezpieczne, ponieważ mógłbym utracić czujność.
 4. Dlatego, też nie jestem zaskoczony takim obrotem, że zapada prawomocny wyrok i w ten sam dzień skazanemu zamyka się jedną z dróg, które mogą udzielić pomocy w walce o swoje prawa wolności i człowieka, mam tu na myśli sprawę Rzecznika Praw Obywatelskich, na koniec zrobić to samo co zrobiono czy to z sędzią SA w Katowicach czy też to co miało miejsce w SA Lublin, gdzie nie dopuszczono za sprawą neoKRS sędziego tego Sądu do dalszego orzekania z powodu wieku, a powołano adwokata, który nigdy wcześniej nie orzekał.
 5. Próbując wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec trzech sędziów Sądu Najwyższego doprowadzili do sytuacji, gdzie ciężko jest myśleć, że ewentualne złożenie skargi kasacyjnej zostanie rozpoznane przez niezawisły skład sędziowski.
Parasol ochronny
 1. Zakładając, że wiedza którą posiadam z własnego doświadczenia i ta którą nabyłem z różnych źródeł oraz prawidłowe powiązanie faktów, pozwoliły na wyciągnięcie takich a nie innych wniosków. Uważam, że wyżej opisane sytuacje są potwierdzeniem, że owe wnioski są prawidłowe i słuszne, co pozwala przyjąć, że tytuł tego artykułu jest prawidłowy i świadczy, że zbliża się finał jaki sobie założyli.
 2. Nie budzi moich wątpliwości to, że mafia rządząca chcąc czy nie chcąc nie jest wstanie dzisiaj się wycofać z tego co wiele lat temu rozpoczęła. Praktycznie ciężko byłoby zrozumieć fakt, dewastowania wymiaru sprawiedliwości, praworządności i kraju, przez wiele lat, tylko w celu zrealizowania m. in. zastosowanego „Parasola ochronnego” i to właśnie teraz, gdy jest już tak blisko sukcesu? Dlatego nie mogą sobie odpuścić i podjąć ryzyka przegranej.
 3. Można założyć, że przez wiele lat coraz bardziej brnęli w układ mafijny, a rok 2007 mógł być dla nich przełomowy, o ile rynek paliwowy kontrolowali, tak próba przejęcia rynku węgla wymknęła się im spod kontroli. Widmo utraty władzy co oznaczało również brak kontroli nad „Parasolem ochronnym”, jedynym buforem bezpieczeństwa była osoba na stanowisku Prezydenta RP. To też stało się powodem wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości, której celem jest odsunięcie wszelkich podejrzeń oraz powiązań mogących świadczyć o czerpaniu korzyści z rynku paliw w zamian za „Parasol ochronny”
 4. Jeżeli można zrozumieć ich tok myślenia, to moim zdaniem ich rozumowanie jest takie, że dzisiaj nie są ważne decyzje jakie podejmują, które niszczą Polskę, ważne jest zagwarantować sobie brak poniesienia odpowiedzialności karnej. Jeżeli doprowadzą sprawę afery Orlen do końca, to zakładam, że stanie się asem w rękawie, którego wykorzystają w swojej obronie. Stosując sprawdzoną metodę kłamstwa, które staje się prawdą, wykorzystując w tym celu media teoretycznie publiczne oraz media, które kupuje Orlen, by ujawnić drugą część afery Orlen w wersji, którą zaplanowali. Gdyby zaszła konieczność powołają swoją komisję, która na koniec napisze odpowiedni raport, następnie zostanie on ujawniony, tak by społeczeństwo mogło zobaczyć i poznać prawdę ale taką, która jest ich prawdą a nie prawdą faktyczną.
 5. Nie mogę również już ukrywać, że ta sprawa niema wpływu na moje zdrowie a szczególnie układ nerwowy, bo chociaż staram się tego nie okazywać jednak nie mogę temu zaprzeczyć, że jest inaczej. Szczerze przyznam, że nerwy to jedno, ale też zaczynam się obawiać, czy na tym zakończą, czy też zrobią wszystko by nas zamknąć w zakładzie karnym, by mogli czuć się jeszcze bezpieczniej.
%d bloggers like this: